[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

JHWH - JESHUA

Jumalan nimi kirjoitetaan neljällä heprealaisella kirjaimella יהוה JHWH ja se esiintyy lähes 7000 kertaa Raamatun hepreankielisessä osassa. Nimi on heprealaisen verbin הוה (hawah) "tulla joksikin" kausatiivimuoto ja merkitsee "Hän saattaa tulemaan (joksikin)". Hän siis saattaa itsensä tulemaan aina siksi, mikä on tarpeen, jotta Hänen tarkoituksensa toteutuisivat. Hänestä tulee muun muassa Luoja, Tuomari, Pelastaja ja Elämän Ylläpitäjä täyttääkseen lupauksensa. Tämä verbi on sellaisessa kieliopillisessa muodossa, että se viittaa toimintaan, joka on toteutumassa. Hän siis saattaa itsensä yhä tulemaan lupaustensa täyttäjäksi.

LUOJA

JHWH:
1Moos 1:1: Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Jes 44:24: Näin sanoo JHWH, sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta: Minä olen JHWH, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan - kuka oli Minun kanssani? Jes 48:12,13: Kuule Minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka Minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, Minä olen ensimmäinen, Minä olen myös viimeinen. Minun käteni on perustanut maan, Minun oikea käteni on levittänyt taivaan; Minä kutsun ne, ja siinä ne ovat. Ps 33:6,9: JHWH:n sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä. Sillä Hän sanoi, ja tapahtui niin, Hän käski, ja se oli tehty. 

JESHUA:
Joh 1:10: Maailmassa Hän oli, ja maailma on Hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei Häntä tuntenut. 1Kor 8:6: niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeshua Messias, jonka kautta kaikki on, niin myös me Hänen kauttansa. Kol 1:16,17: Sillä Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu Hänen kauttansa ja Häneen, ja Hän on ennen kaikkia, ja Hänessä pysyy kaikki voimassa. Hepr 1:10-12: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat Sinun kättesi tekoja; ne katoavat, mutta Sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate, ja niinkuin vaipan Sinä ne käärit, niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta Sinä olet sama, eivätkä Sinun vuotesi lopu." (Katso myös jae 8).

PAIMEN

JHWH:
Ps 23:1: JHWH on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Ps 100:3: Tietäkää, että JHWH on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja Hänen me olemme, Hänen kansansa ja Hänen laitumensa lampaat. Jes 40:10,11: Katso, Herra, JHWH tulee voimallisena, Hänen käsivartensa vallitsee. Katso, Hänen palkkansa on Hänen mukanansa, Hänen työnsä ansio käy Hänen edellänsä. Niinkuin paimen Hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita.  

JESHUA:
Joh 10:11: Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Hepr 13:20: Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut Hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten Paimen, meidän Herramme Jeshuan. 1Piet 2:21-25: Sillä siihen te olette kutsutut, koska Messiaskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte Hänen jälkiänsä, joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut", joka Häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja Hänen "haavainsa kautta te olette paratut." Sillä te olitte "eksyksissä niin kuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. 1Piet 5:4: niin te, Ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

MINÄ OLEN

JHWH:
2Moos 3:14: Jumala vastasi Moosekselle: "Minä Olen se, joka Minä Olen." Ja Hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä Olen' lähetti minut teidän luoksenne." 5Moos 32:39: Katsokaa nyt, että Minä, Minä Olen, eikä yhtäkään jumalaa ole minun rinnallani. Minä kuoletan ja Minä teen eläväksi, Minä lyön ja Minä parannan; eikä ole sitä, joka pelastaisi Minun käsistäni. Jes 43:10,11: Te olette Minun todistajani, sanoo JHWH, Minun palvelijani, jonka Minä olen valinnut, jotta te tuntisitte Minut ja uskoisitte Minuun ja ymmärtäisitte, että Minä se Olen. Ennen Minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä Minun jälkeeni toista tule. Minä, Minä olen JHWH, eikä ole muuta pelastajaa, kuin Minä.  

JESHUA:
Joh 8:24-28: Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko Minua siksi, joka Minä Olen, niin te kuolette synteihinne." Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeshua sanoi heille: "Juuri se, mitä Minä puhunkin teille. Paljon on Minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta Hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä Minä olen kuullut Häneltä, sen Minä puhun maailman kuulla." Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä. Niin Jeshua sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että Minä Olen se, joka Minä Olen, ja etten Minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin Minun Isäni on minulle opettanut. Joh 8:58: Jeshua sanoi heille: "Totisesti, totisesti Minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, Olen Minä ollut." Joh 18:5-8: He vastasivat Hänelle: "Jeshuaa, Nasaretilaista." Jeshua sanoi heille: "Minä se Olen." Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. Kun Hän siis sanoi heille: "Minä se Olen", peräytyivät he ja kaatuivat maahan. Niin Hän taas kysyi heiltä: "Ketä te etsitte?" He sanoivat: "Jeshuaa, Nasaretilaista." Jeshua vastasi: "Minähän sanoin teille, että Minä se Olen. Jos te siis Minua etsitte, niin antakaa näiden mennä". Ilm 1:17,18: Ja kun minä Hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena Hänen jalkojensa juureen. Ja Hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä Olen ensimmäinen ja viimeinen, ja Minä elän; ja Minä olin kuollut, ja katso, Minä elän aina ja iankaikkisesti, ja Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

KALLIO

JHWH:
5Moos 32:3,4: Sillä minä julistan JHWH:n nimeä; antakaa kunnia meidän Jumalallemme. Hän on kallio; täydelliset ovat Hänen tekonsa, sillä kaikki Hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa Hän on. 1Sam 2:2: Ei kukaan ole pyhä niinkuin JHWH; paitsi Sinua ei ole yhtäkään, eikä ole kalliota meidän Jumalamme vertaista. 2Sam 22:32: Sillä kuka muu on Jumala paitsi JHWH, ja kuka muu on pelastuksen kallio paitsi meidän Jumalamme? Ps 18:3: JHWH, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni. Ps 78:34,35: Kun Hän surmasi heitä, kysyivät he Häntä, kääntyivät ja etsivät Jumalaa. He muistivat, että Jumala oli heidän kallionsa ja että Jumala, Korkein, oli heidän lunastajansa. Ps 89:27: Hän kutsuu Minua: 'Sinä olet minun Isäni, Sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio.' Jes 17:10,11: Sillä sinä unhotit pelastuksesi Jumalan etkä muistanut suojakalliotasi. Sentähden sinä istutat ihania istutuksia ja kylvät vieraita viiniköynnöksiä; istuttamispäivänä sinä saat ne isonemaan, ja aamulla saat kylvösi kukoistamaan - mutta poissa on sato sairauden päivänä, ja parantumaton on kipu. Jes 44:8: Älkää vavisko älkääkä peljätkö. Enkö Minä aikoja sitten antanut sinun kuulla ja sinulle ilmoittanut, ja te olette Minun todistajani: Onko muuta Jumalaa kuin Minä? Ei ole muuta pelastuskalliota, Minä en ketään tunne.  

JESHUA:
Matt 16:17-19: Jeshua vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan Minun Isäni, joka on taivaissa. Ja Minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle Minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." 1Kor 10:4: ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Messias.

VALKEUS JA KIRKKAUS

JHWH:
Jes 60:19: Ei ole enää aurinko sinun valonasi päivällä, eikä valaise sinua kuun kumotus, vaan JHWH on sinun iankaikkinen valkeutesi, ja sinun Jumalasi sinun kirkkautesi.  

JESHUA:
Luuk 2:30-32: sillä minun silmäni ovat nähneet Sinun autuutesi (sanatark. את ישועתך pelastuksesi, Jeshuasi), jonka Sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille.

AINOA

JHWH:
Jes 45:21-23: ...Paitsi Minua ei ole yhtään Jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa Jumalaa muuta kuin Minä. Kääntykää Minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä Minä Olen Jumala, eikä toista ole. Minä Olen vannonut itse kauttani, Minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, Minulle jokaisen kielen valansa vannoman.  

JESHUA:
Fil 2:10,11: niin että kaikkien polvien pitää Jeshuan nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeshua Messias on Herra.

LÄHETTÄJÄ

JHWH:
Jes 6:1-3,8-10: Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin YHWH:n istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja Hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat Hänen ympärillään; kullakin kuusi siipeä: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: 'Pyhä, pyhä, pyhä JHWH Sebaot; kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa'. ...Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: 'Kenenkä Minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?' Minä sanoin: 'Katso, tässä minä olen, lähetä minut'. Niin Hän sanoi: 'Mene ja sano tälle kansalle: Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi'.  

JESHUA:
Joh 12:39-43: Sentähden he eivät voineet uskoa, koska Jesaja on vielä sanonut: 'Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten Minä heitä parantaisi'. Tämän Jesaja sanoi, kun hän näki Hänen kirkkautensa ja puhui Hänestä. Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat Häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagoogasta erotetuiksi. Sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. Apt 28:23-28: Ja he määräsivät hänelle päivän, ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen luoksensa majapaikkaan. Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta, lähtien Mooseksen laista ja profeetoista, saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeshuasta. Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta toiset eivät uskoneet. Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan nämä sanat: "Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Jesajan kautta teidän isillenne, sanoen: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten Minä heitä parantaisi'. Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille; ja he kuulevat sen".

TULEMUS

JHWH:
Ps 50:1-6: Jumala, JHWH Jumala, puhuu ja kutsuu maan auringon noususta hamaan sen laskuun. Siionista, jonka kauneus on täydellinen, Jumala ilmestyy kirkkaudessa. Meidän Jumalamme tulee eikä vaikene, Hänen edellänsä käy kuluttava tuli ja Hänen ympärillänsä väkevä myrsky. Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan, tuomitakseen kansansa: "Kootkaa Minun eteeni Minun hurskaani, jotka uhreja uhraten ovat tehneet Minun kanssani liiton." Ja taivaat julistavat Hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala on tuomari. Sak 14:3,4a: JHWH on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. HÄNEN JALKANSA seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti.  

JESHUA:
Matt 25:31,32: kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit Hänen kanssaan, silloin Hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja Hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja Hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. 1Tess 3:13: vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeshuan tulemuksessa, kun Hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. 1Tess 4:16: Sillä ITSE HERRA on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa (Kysymyksessä on viimeinen eli seitsemäs pasuuna, 1Kor 15:52 ja Ilm 11:15 ss.) Tiit 2:11-13: Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Messiaan Jeshuan kirkkauden ilmestymistä. Ilm 19:11-16: Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja Hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja Hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja Hänen päässään oli monta kruunua, ja Hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin Hän itse, ja Hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja Hänen suustaan lähtee terävä miekka, että Hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva Heitä rautaisella valtikalla, ja Hän polkee Kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja Hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten  Kuningas ja herrain Herra."

Sak 14:9: JHWH on oleva koko maan Kuningas. Sinä päivänä on JHWH oleva YKSI ja Hänen NIMENSÄ YKSI.    

Amen!

VAPAHTAJA JA LUNASTAJA

JHWH:
Jes 43:3: Sillä minä olen JHWH, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä, sinun vapahtajasi. Jes 44:6: Näin sanoo JHWH, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, JHWH Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja Minä olen viimeinen, ja paitsi Minua ei ole yhtäkään Jumalaa. 

JESHUA:
Luuk 2:10,11: Enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Messias, Herra, Daavidin kaupungissa. Gal 3:13: Messias on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu". Tiit 1:4:...Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Messiaalta Jeshualta! Tiit 2:10,13:...vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän Vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat. ...odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Messiaan Jeshuan kirkkauden ilmestymistä. Juud 25: Hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän Pelastajallemme Herramme Jeshuan Messiaan kautta, Hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

KUNINGAS

JHWH:
Ps 44:5: Sinä, Jumala, Sinä olet minun kuninkaani, toimita Jaakobille apu. Ps 47:3,7-9: Sillä JHWH on korkein, peljättävä, kaiken maan suuri kuningas....Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa meidän kuninkaallemme, veisatkaa. Sillä Jumala on kaiken maan kuningas. Veisatkaa Hänelle virsi. Jumala on kansojen kuningas, Jumala istuu pyhällä istuimellansa. Ps 74:12: Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista, Hän toimittaa pelastuksen maan päällä. Jes 43:15: Minä, JHWH, olen teidän Pyhänne, Minä, Israelin Luoja, olen teidän kuninkaanne. Jes 44:6: Näin sanoo JHWH, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, JHWH Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja Minä olen viimeinen, ja paitsi Minua ei ole yhtäkään Jumalaa. Jer 10:10: JHWH on totinen Jumala; Hän on elävä Jumala ja iankaikkinen kuningas.  

JESHUA:
Luuk 19:37,38: Ja kun Hän jo oli lähellä, laskeutuen Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet, sanoen: "Siunattu olkoon Hän, joka tulee, Kuningas JHWH:n nimessä; rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa!" Joh 18:37: Niin Pilatus sanoi hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Jeshua vastasi: "Sinäpä sen sanot, että Minä olen kuningas. Sitä varten Minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että Minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni." 1Tim 6:13-16: Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Messiaan Jeshuan edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehoitan sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeshuan Messiaan ilmestymiseen saakka, jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä - hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen. Ilm 19:11-16: Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja Hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja Hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja Hänen päässään oli monta kruunua, ja Hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin Hän itse, ja Hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla Häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. Ja Häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja Hänen suustaan lähtee terävä miekka, että Hän sillä löisi kansoja. Ja Hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla,  Hän polkee Kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja Hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra."

ENSIMMÄINEN JA VIIMEINEN

JHWH:
Jes 41:4: Kuka on tämän tehnyt ja toimittanut? Hän, joka alusta asti kutsuu sukupolvet esiin: Minä, JHWH, joka olen ensimmäinen ja viimeisten luona vielä sama. Jes 43:10: Te olette minun todistajani, sanoo JHWH, Minun palvelijani, jonka Minä olen valinnut, jotta te tuntisitte Minut ja uskoisitte Minuun ja ymmärtäisitte, että Minä se Olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule. Jes 44:6: Näin sanoo JHWH, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, JHWH Sebaot: Minä Olen ensimmäinen, ja Minä Olen viimeinen, ja paitsi Minua ei ole yhtäkään Jumalaa. Jes 48:12: Kuule Minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka Minä olen kutsunut: Minä Olen aina sama, Minä Olen ensimmäinen, Minä Olen myös viimeinen.  

JESHUA:
Ilm 1:17,18: Ja kun minä Hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena Hänen jalkojensa juureen. Ja Hän pani oikean kätensä Minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä Olen ensimmäinen ja viimeinen, ja Minä elän; ja Minä olin kuollut, ja katso, Minä elän aina ja iankaikkisesti, ja Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet..." Ilm 2:8:...'Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Ilm 22:13: Minä Olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.

EDELLÄÄN SANANSAATTAJA

JHWH:
Mal 3:1: Katso, Minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien Minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, Hän tulee, sanoo JHWH Sebaot.  

JESHUA:
Matt 11:10: Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, Minä lähetän enkelini (sanansaattajani) Sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi Sinun eteesi'.  

JHWH:
Jes 40:3,5: Huutavan ääni kuuluu: 'Valmistakaa JHWH:lle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.´JHWH:n kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä JHWH:n suu on puhunut'.  

JESHUA:
Matt 3:1-3: Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudan erämaassa ja sanoi: 'Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle'. Sillä hän on se, josta profeetta Jesaja puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa JHWH:lle tie, tehkää polut Hänelle tasaisiksi'". Luuk 1:76: Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä JHWH:n edellä valmistaaksesi Hänen teitään.

TUOMARI

JHWH:
Jer 11:20: Mutta JHWH Sebaot on vanhurskas tuomari, joka tutkii munaskuut ja sydämen. Jer 17:10: Minä, JHWH, tutkin sydämen, koettelen munaskuut, ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan, hänen töittensä mukaan.  

JESHUA:
Ilm 2:18: ...Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski: Ilm 2:23: '...ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että Minä Olen Se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja Minä annan teille kullekin tekojenne mukaan'.

KIVI

JHWH:
Jes 8:13,14: JHWH Sebaot pitäkää pyhänä, Häntä te peljätkää ja kauhistukaa. Ja Hän on oleva pyhäkkö, Hän on loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille. Jes 28:16: sentähden, näin sanoo Herra, JHWH: Katso, minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei pakene.  

JESHUA:
Apt 4:11,12: Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.' Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. Ef 2:20: apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Messias Jeshua. 1Piet 2:4-8: Ja tulkaa Hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeshuan Messiaan kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, Minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka Häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva." Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi." Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.

LÄVISTETTY

JHWH:
Sak 12:10: Ja Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat Minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat Häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat Häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.  

JESHUA:
Joh 19:34-37: vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä Hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: 'Älköön Häneltä luuta rikottako'. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: 'He luovat katseensa Häneen, jonka he ovat lävistäneet'.

JHWH:n TODISTAJA ON JESHUAN TODISTAJA

JHWH:
Jes 43:10: Te olette minun todistajani, sanoo JHWH, Minun palvelijani, jonka Minä olen valinnut, jotta te tuntisitte Minut ja uskoisitte Minuun ja ymmärtäisitte, että Minä se Olen. Ennen Minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä Minun jälkeeni toista tule.  

JESHUA:
Apt 1:8: kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.

NIMI

JHWH:
Jooel 2:32: Ja jokainen, joka huutaa avuksi JHWH:n nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin JHWH on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka JHWH kutsuu.  

JESHUA:
Apt 4:12: Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. Room 10:9-13: Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeshuan Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on Hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu: 'Ei yksikään, joka Häneen uskoo, joudu häpeään'. Tässä ei ole eroitusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka Häntä avuksi huutavat. Sillä 'jokainen, joka huutaa avuksi JHWH:n nimeä, pelastuu'. 1Kor 1:2: Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Messiaassa Jeshuassa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeshuan Messiaan nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.