[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Kaste

Kaste, joka tapahtui alkuseurakunnan aikana Toorassa asetetun puhdistautumiskasteen (mikve) mukaan on muutettu. Siinä kastettava upottautui kokonaan veden alle. Alkuseurakunnan aikana ei ollut jotakin määrättyä 'kastekaavaa'. Myöhemmin Rooman valtakunnan tullessa 'kristilliseksi', muutettiin Matt. 28:19:nnen sisältöä. Siinä olleeseen Jeshuan antamaan lähetyskäskyyn: "Menkää ja tehkää kaikki kansat opetuslapsikseni Minun nimeeni" lisättiin kastekäsky (Eusebiuksen kirkkohistoria, III 5:2; myös vanhemmissa Nesstlen toimittamissa kreikankielissä UT:n teksteissä on Matt. 28:19:nnen alaviitteessä huomautus tästä). Sen jälkeen muutettu teksti on ollut tässä muodossa: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen". 

Koko pakanallinen Rooman valtakunta ei olisi tullut Jeshuan opetuslapsiksi saarnaamalla, mutta (pakko-) kastamalla tässä näennäisesti onnistuttiin. Kun myös sanat 'Minun nimeeni' muutettiin muotoon 'Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen' ei Jeshuan nimeä tarvinnut käyttää ollenkaan. Nykyään jotkut kirkot ja lahkot ovat parannelleet tätä lisäyksellä: ”Kastan sinut Jeesukseen Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”, mutta tällainen on kompromissi.  

Tässä olevat sanat 'Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen' herättää kysymyksen: Onko nimiä yksi vai kolme? Muutetun tekstin tarkka sanamuoto on yksikössä: 'nimeen'. Vastaukseksi olisi siis löydyttävä yksi nimi. Mikä on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi?  

Ensimmäiset uskovat ottivat kasteen (Herran) Jeshuan (Messiaan) nimeen. Seuraavat Raamatun kohdat Apostolien Teoista osoittavat sen meille: 2:38: "...Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeshuan Messiaan nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan"; 8:16: "...he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeshuan nimeen"; 10:48: "Ja hän käski kastaa heidät Jeshuan Messiaan nimeen" sekä 19:5: "Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeshuan nimeen".  

Suomalaisessa, kuten muissakin käännöksissä käytetään Jeshuan nimen sijasta käännettyjä nimiä. Kun ylläolevat tapahtumat tapahtuivat, ei Jeshuaa kutsuttu muulla kuin ainoastaan alkuperäisellä hepreankielisellä nimellään. Kreikkalaistumisen ja roomalaistumisen myötä Häntä alettiin kutsumaan käännetyillä nimillä. Se, että tunnistaako Hän käännetyn nimen ei varmasti ole Hänelle ongelma, mutta onko kaunista, kohteliasta ja kunnioittavaa väännellä kutsumanimeä. Myös tässä on yksi huomioitava asia niille, jotka haluavat palata kaikessa alkuperäiseen.  

Gematrian avulla voimme varmistaa onko oikein kastaa 'Jeshuan nimeen' tai 'Jeesuksen nimeen' vai pitääkö lausua sanat 'Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen'. 

 

1. KASTE "JESHUAN NIMEEN"

1.1: הטבל בשם ישוע saada kaste Jeshuan nimessä ja משיחיות messiaanisuus ovat kumpikin lukuarvoiltaan

samat, eli 774.  

1.2: היטבלות לשם האדון ישוע kaste / upottautuminen Herran Jeshuan nimeen, את-אמונת ישוע Jeshuan usko (Ilm. 14:12), קהלת ישוע המשיח Jeshuan Messiaan seurakunta ja של קהלת דתית seurakunnallinen sekä שערי שאול לא יגברו עליה kuoleman portit eivät sitä voita (Matt. 16:18) ovat lukuarvoiltaan 1284.  

1.3: במשיח ישוע הקדשים Messiaassa Jeshuassa pyhät, להטביל לשם ישוע המשיח kastetaan Jeshuan Messiaan nimeen ja צאו מבבל  lähtekää Baabelista ("Täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1205.  

1.4: Profeetta Jeremian kirjassa 31. luvussa, alkaen jakeesta 31 on ennustus Uudesta Liitosta: וקרתי את-בית ישראל ואת-בית יהודה ברית חדסה Minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa Uuden Liiton ja הטבלו כל-איש מכם לשם ישוע המשיח ottakoon kukin teistä kasteen Jeshuan Messiaan nimeen ("Täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 3768.  

1.5: אשמע מספר החתומים מאה אלף וארבעים וארבעה  אלף והם חתומים מכל-שבטו בני ישראלkuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista lukuarvo on 3750, kuten myös seuraavan lauseen lukuarvo: להטביל אתם לשם ישוע kastaa heidät Jeshuan nimeen ("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjaimet).  

1.6: טבילה אחת YKSI KASTE (Ef. 4:5) ja כבתחלה kuten ennen, kuten aluksi ovat lukuarvoiltaan 465. Numerot 4, 6, 5 ארבעה ששה חמשה neljä, kuusi, viisi ja הטבלה לשם האדון ישוע המשיח KASTE HERRAN JESHUAN MESSIAAN NIMEEN ovat lukuarvoiltaan samat, eli 1236.   

2. KASTE "JEESUKSEN NIMEEN" 

Seuraavassa katsomme joitakin esimerkkejä kasteesta Jeesuksen nimeen. Jeesuksen nimi on tässä translitteroitu latinankielisestä jossa se kirjoitetaan IESVS (myöskin kreikkalainen nimitys translitteroituna kirjoitetaan samoilla kirjoitusmerkeillä): יסוס. Sana Kristus esiintyy heprean kielissä UT:ssa ainoastaan yhden kerran. Joh. 1:41: "'Me olemme löytäneet Messiaan', se on käännettynä: Kristus". Hepreaksi Kristus kirjoitetaan כריסטוס.  

2.1: עדת אלהים חיים Elävän Jumalan seurakunta ja הטביל לשם האדון יסוס kastaa Herran Jeesuksen nimeen ja חלוצי edelläkävijä, uudisraivaaja ("täytetyin kirjaimin")  ovat lukuarvoiltaan 628.  

2.2: רוחי בארץ צפון Henkeni pohjoisessa maass  ("täytetyin kirjaimin"; Sak. 6:8), יבאו הנשכרים בשעת אחת עשרה tulevat ne, jotka saapuvat yhdennellätoista hetkellä (Matt. 20:9), אולם רבים מן-הראשונים יהיו אחרונים ומן-האחרונים ראשונים monet ensimmäiset tulevat viimeiseksi, ja monet viimeiset ensimmäisiksi (Matt. 19:30) ja יטביל לשם האדון יסוס kastetaan Herran Jeesuksen nimeen ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 2400.  

2.3: יטביל לשם יסוס כריסטוס kastetaan Jeesuksen Kristuksen nimeen ja תמימים המה לפני כסא האלהים he ovat tahrattomat Jumalan Valtaistuimen edessä ovat lukuarvoiltaan 932.    

3. KASTE "ISÄN JA POJAN JA PYHÄN HENGEN NIMEEN"  

3.1: הטבל לשם-האב והבן ורוח הקדש saada kaste Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen sekä קתוליות katoliset ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1116.  

3.2: הטבלה לשם-האב והבן ורוח הקדש kaste Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja כופרות luopiot, harhaoppiset ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1121.  

3.3: ארו חיוה רביעיא דחילה ואימתני ותקיפא יתירה ושנים די-פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא ברגליה רפסה katso neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi heikot jalkoihinsa (suuret numerot; Dan. 7:7) ja יטביל לכריסטוס בשם האב והבן ורוח הקדש tulee kastamaan Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä ovat lukuarvoiltaan 6175.  

3.4: לא תחזו-לנו נכחות דברו-לנו חלקות חזו מהתלות älkää ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita (Jes. 30:10), מטביל לכריסטוס לשם האב והבן ורוח הקדש kastettu Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (suuret numerot), הוא דרש אל-המתים hän kääntyy vainajien puoleen ("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ja תועבת צדיקים vanhurskaille kauhistus ("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 2766.  

3.5: שעו סכרו ולא-יין נעו ולא שכר he ovat juovuksissa, vaikkeivat viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta (Jes. 29:9), מטביל ליסוס כריסטוס לשם האב והבן ורוח הקדש kastettu Jeesukseen Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, תועבת צדיקים vanhurskaille kauhistus (suuret numerot) ja בעל אמונה מסלפת harhaoppinen ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1692.  

3.6: להטביל ליסוס כריסטוס בשם האב והבן ורוח הקדש kastaa Jeesukseen Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä ja שש-מאות וששים ושש kuusisataa kuusikymmentä kuusi (666) ovat lukuarvoiltaan 2869.  

Edellä olevat gematriset esimerkit paljastavat totuuden: Katolinen kaste (vihmonta) ja muiden kirkkokuntien kasteet (vihmomalla tai upottamalla) Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen eivät ole raamatullisia. Kaste Jeesuksen nimeen kelpaa, mutta ei ole alkuperäinen.  

Historia osoittaa, miten luopuminen Jumalan Sanasta ja pitäytyminen kirkkoisien ja paavien sanaan koko pimeän keskiajan - yön, jolloin ei kukaan voinut työtä tehdä (Joh. 9:4), on johtanut koko kristikunnan kauas alkuperäisestä. Katolisuudesta erkaantuneet ryhmät, jopa ns. vapaat suunnat, ovat nekin pitäytyneet katolisessa kasteessa, vaikka suorittaisivatkin sen upottamalla. Ennalleen asetetussa seurakunnassa ei ole eroitusta juutalaisten ja pakanain välillä, kuten ei ollut alussakaan, vaan niinkuin silloin, niin myös nyt kastetaan kaikki uskoon tulevat Herran Jeshuan Messiaan nimeen. Kaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen kuuluu "uudisraivaaja"-vaiheeseen (katso 2.1) matkalla luopumuksesta alkuperäiseen kasteeseen Herran Jeshuan Messiaan nimeen. Tähän sopii Paavalin sanat jotka hän lausui Ateenalaisille :"Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus" (Apt. 17:28).  

Monet ovat huomanneet, että Raamatusta on poistettu jakeita. Harvemmat tietävät, että on tapahtunut päinvastaistakin. Alussa mainittu Matteuksen evankeliumin lopussa oleva lähetyskäsky on yksi esimerkki sellaisesta.  

Kolme kertaa - alussa, keskellä ja lopussa - Raamatussa varoitetaan jättämästä tai lisäämästä jotakin sen sanoihin. "'Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois'" (5 Moos. 12:32). "'Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi'" (Sananl. 30:6). "'Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu'" (Ilm. 22:18,19).  

Lähetyskäskyyn tehty kastekäskyn lisäys on johdattanut kristikunnan pois alkuperäisestä Jumalan Sanasta. Pitäytymällä tähän lisäykseen uskova joutuu osalliseksi samoista vitsauksista kuin lisääjäkin. "Lähtekää siitä ulos, te Minun kansani" kehoitus perustellaan: "ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa" (Ilm. 18:4). Koko luku kyseisestä Raamatun kohdasta kertoo millaisia vitsauksia ja rangaistuksia sen osaksi tulee. Jumalan tahto on, että jokainen Jeshuaan uskova on Hänen nimeensä kastettu. Nyt on valittava, noudattaako alkuperäistä Jumalan Sanaa vaiko muutettua. Valinta ratkaisee johtaako uskovan tie Jerusalemiin vai Roomaan.  

Olkoon jokaisella Raamatun tutkijalla sama mieli kuin kuningas Daavidilla oli: "'Herra on minun osani; minä olen päättänyt noudattaa sinun sanojasi... Sinun sanasi on hyvin koeteltu, ja sinun palvelijasi rakastaa sitä... Sinun sanasi on kokonansa totuus'" (Ps. 119:57,140,160).