[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

MESSIAS TaNaKh'issa

Heprealaisen Raamatun nimi תנ"ך TaNaKh on lyhenne, joka muodostuu sanojen תורהToora, נביאים Profeetat ja כתובים Kirjoitukset ensimmäisistä kirjaimista ja se koostuu samoista kirjoituksista kuin ns. Vanha Testamentti, kuitenkin osittain eri järjestyksessä.

Messias on vaimon siemen

Ennustus:
1Moos 3:15: Ja Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.

YESHUA = JESHUA
My Name = Nimeni
YHWH = JHWH
GOD = JUMALA
I'am = Minä Olen
her seed = hänen siemenensä

Toteutuminen:
Gal 4:4: Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen.

Messias on Juudan sukukuntaa

Ennustus:
1Moos 49:10: Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee Shiloh (Hän), jonka se on ja jota kansat tottelevat. Miika 5:2: Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta Minulle tulee se, joka on oleva Hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

YESHUA = JESHUA
Ruler in Yisra'el = Hallitsija Israelissa
In the majesty of the name of the YHWH His God = JHWH:n, Jumalansa nimen valtasuuruudessa King is 90 in gematria = Kuningas on 90 gematriassa  

Toteutuminen:
Matt 1:2: ...Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet; Juudalle syntyi... Luuk 3:33,34: ...tämä Juudan, tämä Jaakobin... Hepr 7:14: Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta... Ilm 5:5: Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä".

Messias on Daavidin jälkeläinen

Ennustus:
2Sam 7:12: Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan Minä sinun (Daavid) seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja Minä vahvistan hänen kuninkuutensa.

YESHUA = JESHUA
your seed after you = sinun seuraajaksesi jälkeläisesi   Jes 9:5: Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja Hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

YESHUA = JESHUA
Sin Offering = Syntiuhri
and His name shall be called Wonderful Counselor Mighty God

Everlasting Father Prince of Shalom =
ja Hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas The Truth = Totuus

Jes 9:6: Herraus*) on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. JHWH:n Sebaotin kiivaus on sen tekevä.

       *) Alkutekstissä sanassa לםרבה Herraus ם mem-sofit kirjain        kohdassa, jossa kuuluu olla מ mem-kirjain. Näin se ei ole        kuitenkaan voinut olla ensimmäisissä käsikirjoituksissa, koska        silloin kirjoitettiin kaikki sanat yhteen ja "sofit-kirjaimia" ei        tunnettu. Kysymyksessä on joko kopioitaessa tapahtunut        kirjoitusvirhe, jota myöhemmin ei ole uskallettu korjata tai        tahallisesti on haluttu muuttaa sanan lukuarvo.

YESHUA = JESHUA
YHWH will bring on you = JHWH antaa tulla sinulle
Of the increase of His goverment and shalom there shall be no end = Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton  

Toteutuminen:
Matt 1:1,6: Jeshuan Messiaan, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja...Iisaille syntyi Daavid, kuningas... Luuk 1:32,33: Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja JHWH Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.

Messiaan syntyminen neitsyestä

Ennustus:
Jes 7:14: Sentähden אדני Herra itse antaa teille merkin: Katso, העלמה neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa Hänelle nimen עמנואל Immanuel.

YESHUA = JESHUA
Behold the virgin will conceive and bear a son and shall call His name Immanuel = Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa Hänelle nimen Immanuel

YESHUA = JESHUA
His name Immanuel = Hän nimensä Immanuel

Toteutuminen:
Matt 1:18,23: Jeshuan Messiaan syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä מרים Mirjam (kreik. Mariam Mariam; lat. MARIA) oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä... "'Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi עמנואל Immanuel', mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme." Luuk 1:26-35: Kuudentena kuukautena sen jälkeen אלהים Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Mirjam. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: 'Terve, armoitettu! JHWH olkoon sinun kanssasi.' Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle: 'Älä pelkää, Mirjam; sillä sinä olet saanut armon האלהים Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi ישוע Jeshua (kreik. Ihsouz Iesous; lat. IESVS). Hän on oleva suuri, ja Hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja יהוה אלהים JHWH Jumala antaa Hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja Hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja Hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.' Niin Mirjam sanoi enkelille: 'Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?' Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: 'Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman בן האלהים Jumalan Pojaksi.'

Messiaan toiminta Galileassa

Ennustus:
Jes 8:23-9:1: Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan Hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa Hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin tuonpuoleisen maan, pakanain alueen. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.

YESHUA = JESHUA
Great Light = Suuri Valo
The Light of Yisra'el will be for a fire and his Holy One for a flame =
Israelin Valkeus on tuleva tuleksi ja hänen Pyhänsä liekiksi
a burnt offering = polttouhri

YESHUA = JESHUA
Great Light = Suuri Valo

Toteutuminen:
Matt 4:12-16: Mutta kun Jeshua kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui Hän Galileaan. Ja Hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea - kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus".

Messias pappina

Ennustus:
Ps 110:4: JHWH on vannonut eikä sitä kadu: "Sinä olet pappiiankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan".

YESHUA = JESHUA
You are a priest forever in the order of Malki-Tzedek =
Sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan Your loving kindness = armosi Your truth's = totuutesi

Toteutuminen:
Hepr 5:4-6: Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan האלהים Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin. Niinpä Messiaskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan Hän, joka sanoi Hänelle: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä Minä sinut synnytin"; niin kuin Hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan". Hepr 6:19,20: ...esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeshua edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti. Hepr 7:17,21: Sillä Hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan"... tämä Hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka Hänelle sanoi: "JHWH on vannonut eikä ole katuva: 

Messias parantajana

Ennustus:
Jes 53:4: Mutta totisesti, meidän sairautemme Hän kantoi, meidän kipumme Hän sälytti päällensä. Me pidimme Häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana.

 

YESHUA = JESHUA

Surely He has borne our sickness, and carried our suffering = Mutta totisesti, meidän sairautemme Hän kantoi, meidän kipumme Hän sälytti päällensä Sin Offering = Syntiuhri

Jes 53:5: mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut. 

YESHUA = JESHUA
our shalom was on Him; and by His wounds we are healed =
meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut
Salvation = Pelastus

Toteutuminen:
Matt 8:16,17: Mutta illan tultua tuotiin Hänen tykönsä monta riivattua. Ja Hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat Hän paransi; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jesajan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme."

Messias on myös pakanain vapahtaja

Ennustus:
Jes 42:1-4: Katso, Minun palvelijani, jota Minä tuen, Minun valittuni, johon Minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni Häneen, Hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa Hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä Hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat Hänen opetustansa.

YESHUA = JESHUA
I will help you, says YHWH, and your Redeemer is the Holy One of Yisra'el = Minä autan sinua, sanoo JHWH, ja sinun lunastajasi on Israelin Pyhä Behold, My Servant = Katso Minun Palvelijani Sin Offering = Syntiuhri the Lamb = Karitsa

Toteutuminen:
Matt 12:18-21: "Katso, Minun palvelijani, jonka Minä olen valinnut, Minun rakkaani, johon Minun sieluni on mielistynyt; Minä panen Henkeni Häneen, ja Hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Ei Hän riitele eikä huuda, ei Hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa Hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä Hän ei sammuta, kunnes Hän saattaa oikeuden voittoon. Ja Hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa".

Messiaan hengellisiä luonteenpiirteitä

Ennustus:
Ps 45:7,8: אלהים Jumala, Sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti; Sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä; sentähden on אלהים Jumala, אלהיך Sinun Jumalasi, voidellut Sinua iloöljyllä enemmän kuin Sinun osaveljiäsi. Jes 11:2-5: Ja Hänen päällänsä lepää רוח יהוה JHWH:n Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja JHWH:n pelon henki. Hän halajaa JHWH:n pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskauson Hänen kupeittensa vyö ja totuus Hänen lanteittensa side. 

YESHUA = JESHUA
he Spirit of YHWH shall rest on Him = Ja Hänen päällänsä lepää JHWH:n Henki
the Holy One of Yisra'el = Israelin Pyhä

Toteutuminen:
Luuk 2:52: Ja Jeshua varttui viisaudessa ja iässä ja armossa אלהים Jumalan ja ihmisten edessä. Luuk 4:18,19: "רוח יהוה JHWH:n Henki on Minun päälläni, sillä Hän on voidellut Minut julistamaan evankeliumia köyhille; Hän on lähettänyt Minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan JHWH:n otollista vuotta".

Ystävä kavaltaa Messiaan

Ennustus:
Ps 41:10: Ystävänikin, johon Minä luotin, joka Minun leipääni söi, nostaa kantapäänsä Minua vastaan. 

Toteutuminen:
Matt 26:14-16,47-50: Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan Hänet teidän käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa. Ja siitä hetkestä hän etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaaksensa Hänet... Ja katso, Hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä kahdestatoista, ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät käsissä. Ja se, joka Hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen: "Se, jolle minä suuta annan, Hän se on; ottakaa Hänet kiinni". Ja kohta hän meni Jeshuan luo ja sanoi: "Terve, rabbi!" ja antoi Hänelle suuta. Niin Jeshua sanoi hänelle: "Ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit?" Silloin he tulivat Jeshuan luo, kävivät Häneen käsiksi ja ottivat Hänet kiinni.

Mark 14:10,11,43-46: Ja Juudas Iskariot, yksi niistä kahdestatoista, meni ylipappien luo kavaltaakseen Hänet heille. Kun nämä sen kuulivat, ihastuivat he ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Ja hän mietti, kuinka Hänet sopivassa tilaisuudessa kavaltaisi... Ja heti, hänen vielä puhuessaan, Juudas, yksi niistä kahdestatoista, saapui, ja hänen mukanaan joukko ylipappien ja kirjanoppineiden ja vanhinten luota, miekat ja seipäät käsissä. Mutta se, joka Hänet kavalsi, oli sopinut heidän kanssaan merkistä, sanoen: "Se, jolle minä suuta annan, Hän se on; ottakaa Hänet kiinni ja viekää tarkasti vartioituna pois." Ja tultuaan hän kohta astui Hänen luoksensa ja sanoi: "Rabbi!" ja antoi Hänelle suuta. Silloin he kävivät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni.

Messias kavalletaan kolmestakymmenestä hopearahasta

Ennustus:
Sak 11:12,13: Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta." Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa. Ja JHWH sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat Minut arvioineet." Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne JHWH:n huoneeseen savenvalajalle. 

Toteutuminen:
Matt 26:14,15: Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan Hänet teidän käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa.

Mark 14:10,11: Ja Juudas Iskariot, yksi niistä kahdestatoista, meni ylipappien luo kavaltaakseen hänet heille. Kun nämä sen kuulivat, ihastuivat he ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Ja hän mietti, kuinka hänet sopivassa tilaisuudessa kavaltaisi.

Matt 27:3-10: Kun Juudas, Hänen kavaltajansa, näki, että Hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren." Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi". Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi. Niin ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat: "Ei ole luvallista panna näitä temppelirahastoon, koska ne ovat veren hinta". Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi. Sentähden sitä peltoa vielä tänäkin päivänä kutsutaan Veripelloksi. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: "Ja he ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he olivat israelilaisten puolesta arvioineet, ja antoivat ne savenvalajan pellosta, niinkuin JHWH oli minun kauttani käskenyt".

Väärät todistajat Messiasta tuomittaessa

Ennustus:
Ps 35:11: Väärät todistajat astuvat esiin, he minulta tutkivat, mitä minä en tiedä. 

Toteutuminen:
Matt 26:59-61: Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeshuaa vastaan tappaaksensa hänet, mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli kaksi, ja he sanoivat: "Tämä on sanonut: 'Minä voin hajottaa maahan Jumalan Temppelin ja kolmessa päivässä sen rakentaa'".

Messiasta lyötiin ja Hänen päälleen syljettiin

Ennustus:
Jes 50:6: Selkäni Minä annoin lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä. 

Toteutuminen:
Matt 26:67: Silloin he sylkivät Häntä silmille ja löivät Häntä nyrkillä kasvoihin; ja toiset sivalsivat Häntä poskelle Mark 14:65: Ja muutamat rupesivat sylkemään Häntä ja peittivät Hänen kasvonsa ja löivät Häntä nyrkillä ja sanoivat Hänelle: "Profetoi!" Oikeudenpalvelijatkin löivät Häntä poskelle.

Aiheeton viha Messiasta kohtaan

Ennustus:
Ps 69:5: Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä, jotka Minua syyttömästi vihaavat; paljon on niitä, jotka tahtovat tuhota Minut, jotka syyttä ovat vihollisiani; mitä en ole ryöstänyt, se täytyy Minun maksaa. Ps 109:3-5: Vihan sanoilla he ovat Minut piirittäneet, ja syyttä he sotivat Minua vastaan. Rakkauteni palkaksi he Minua vainoavat, mutta Minä ainoastaan rukoilen. He kostavat Minulle hyvän pahalla ja rakkauteni vihalla.

YESHUA = JESHUA
In return for My love, they are My adversaries;  Rakkauteni palkaksi he Minua vainoavat, mutta Minä ainoastaan rukoilen

Toteutuminen:

Joh 15:23-25: Joka vihaa Minua, se vihaa myös Minun Isääni. Jos Minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä Minua että Minun Isääni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet Minua syyttä'.

Messias on pahantekijäin joukkoon luettu

Ennustus:
Jes 53:12: Sentähden Minä jaan Hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa Hän saalista jakaa; sillä Hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja Hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, Hän kantoi monien synnit, ja Hän rukoili pahantekijäin puolesta.

YESHUA = JESHUA

and was numbered with the transgressors = ja Hänet luettiin pahantekijäin joukkoon

Toteutuminen:
Matt 27:38: Silloin ristiinnaulittiin Hänen kanssansa kaksi ryöväriä, toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle. Mark 15:27,28: Ja he ristiinnaulitsivat hänen kanssaan kaksi ryöväriä, toisen hänen oikealle ja toisen hänen vasemmalle puolellensa. Ja niin se kirjoitus kävi toteen, joka sanoo: "Ja Hän luettiin pahantekijäin joukkoon". Luuk 23:33: Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat Hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.

Messias on lävistetty

Ennustus:
Ps 22:17: Sillä koirat Minua piirittävät, pahain parvi saartaa Minut, he lävistivät käteni ja jalkani (hepr. alkut.).

 

YESHUA = JESHUA
For dogs have surrounded me. A company of evil-doers have enclosed me. They pierced my hands and my feet = Sillä koirat Minua piirittävät, pahain parvi saartaa Minut, he lävistivät käteni ja jalkani

Sak 12:10: Ja Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat Minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat Häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat Häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista. 

YESHUA = JESHUA
and they will look to Me whom they have pierced = He katsovat Minuun, jonka he ovat lävistäneet

YESHUA = JESHUA
and they shall mourn for Him, as one mourns for His only son = Ja he valittavat Häntä, niinkuin valitetaan ainokaista

YESHUA = JESHUA
and will grieve bitterly for Him, as one grieves for His firstborn = murehtivat Häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista

Toteutuminen:
Joh 19:34,37: ...yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä Hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet." Joh 20:25-27: Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle: "Me näimme האדון Herran". Mutta hän sanoi heille: "Ellen näe Hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni Hänen kylkeensä, en minä usko". Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeshua tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" Sitten Hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso Minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se Minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen". Ilm 1:7: Katso, Hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä Hänet, niidenkin, jotka Hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat Hänen tullessansa. Totisesti, amen.

Messias on pilkattu ja ivattu

Ennustus:
Ps 22:7-9: Mutta Minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka Minut näkevät, pilkkaavat Minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään: "Jätä asiasi JHWH:n haltuun. Hän vapahtakoon Hänet, Hän pelastakoon Hänet, koska on Häneen mielistynyt".

 

YESHUA = JESHUA
I'am = Minä Olen
Sin Offering = Syntiuhri

Ps 69:20,21: Sinä tiedät Minun häväistykseni, Minun häpeäni ja pilkkani, Sinun edessäsi ovat julki kaikki Minun ahdistajani. Häväistys on särkenyt Minun sydämeni, Minä olen käynyt heikoksi; Minä odotin sääliä, mutta en saanut, ja lohduttajia, mutta en löytänyt. Ps 109:25: Ja Minä olen joutunut heidän herjattavakseen, Minut nähdessään he nyökyttävät päätänsä. 

Toteutuminen:
Matt 27:39-44: Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat Häntä, nyökyttivät päätänsä ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan Temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika, ja astu alas ristiltä". Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat Häntä ja sanoivat: "Muita Hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme Häneen. Hän on luottanut אלהים Jumalaan; vapahtakoon nyt (Jumala) Hänet, jos on Häneen mielistynyt; sillä Hän on sanonut: 'Minä Olen בן האלהים Jumalan Poika'". Ja samalla tavalla herjasivat Häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut Hänen kanssansa. Mark 15:29-32: Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat Häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: "Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat! Auta itseäsi ja astu alas ristiltä". Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat Häntä ja sanoivat: "Muita Hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Astukoon Hän, Messias, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme". Myöskin ne, jotka olivat ristiinnaulitut Hänen kanssaan, herjasivat Häntä.

Messiaan luita ei pitänyt rikottaman

Ennustus:
2Moos 12:46: Samassa talossa se syötäköön; älköön mitään siitä lihasta vietäkö talosta ulos, älkääkä siitä luuta rikkoko.

Ps 34:21: Hän varjelee kaikki Hänen luunsa: ei yksikään niistä murru. 

 

YESHUA = JESHUA
He protects all of His bones = Hän varjelee kaikki Hänen luunsa

Toteutuminen:
Joh 19:33: Mutta kun he tulivat Jeshuan luo ja näkivät Hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet Hänen luitaan.

Messiaan hauta rikkaan luona

Ennustus:
Jes 53:9: Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö Hän tuli kuoltuansa, sillä Hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut Hänen suussansa. 

Toteutuminen:
Matt 27:57-60: Mutta illan tultua saapui rikas mies, Arimatiasta kotoisin, nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeshuan opetuslapsi. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeshuan ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle. Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren kiven hautakammion ovelle ja lähti pois.

Messiaan korotus

Ennustus:
Ps 68:19: Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja saaliiksesi, sait ihmisiä lahjaksesi... Ps 110:1: JHWH sanoi לאדני minun Herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes Minä panen Sinun vihollisesi Sinun jalkojesi astinlaudaksi".  

Toteutuminen:
Luuk 24:50,51: Sitten Hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että Hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja Hänet otettiin ylös taivaaseen.

Apt 1:9: Kun Hän oli tämän sanonut, kohotettiin Hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei Hänet pois heidän näkyvistään.

Apt 2:33-35: Koska Hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on Hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: 'JHWH sanoi לאדני minun Herralleni: Istu Minun oikealle puolelleni, kunnes Minä panen Sinun vihollisesi Sinun jalkojesi astinlaudaksi'.

Ef 4:8-10: Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, Hän otti vankeja saaliikseen, Hän antoi lahjoja ihmisille". Mutta että Hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että Hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.

Kol 2:15: Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; Hän sai heistä Hänen kauttaan voiton riemun.

Messias on Aabrahamin siemen

Ennustus:
1Moos 12:3: Ja Minä siunaan niitä, jotka sinua (Abram) siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. 1Moos 22:18: Ja sinun (Aabraham) siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit Minun äänelleni kuuliainen.

Toteutuminen:
Matt 1:1: Jeshuan Messian, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja. Luuk 3:34: ...tämä Aabrahamin, tämä Taaran... Gal 3:16: Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Messias.

Messias on Iisakin jälkeläinen

Ennustus:
1Moos 17:19: Niin Jumala sanoi: "Totisesti, sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on pantava hänen nimekseen Iisak, ja Minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä. 

Toteutuminen:

Matt 1:2: Aabrahamille syntyi Iisak... Luuk 3:34: ... tämä Iisakin, tämä Aabrahamin...

Messias on Jaakobin jälkeläinen

Ennustus:
1Moos 28:14: Ja sinun (Jaakob) jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. 4Moos 24:17: Minä näen Hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen Häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista.

 YESHUA = JESHUA

a star out of Ya`akob = tähti Jaakobista

Toteutuminen:
Matt 1:2: ...Iisakille syntyi Jaakob...
Luuk 3:34: tämä Jaakobin, tämä Iisakin...

Messias on Daavidin valtaistuimen perillinen

Ennustus:
Jer 23:5,6: Katso, päivät tulevat, sanoo JHWH, jolloin Minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja Hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on Hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'JHWH on meidän vanhurskautemme'.

Ps 132:11: JHWH on vannonut Daavidille totisen valan, jota Hän ei peruuta: "Sinun ruumiisi hedelmän Minä asetan sinun valtaistuimellesi. 

Toteutuminen:
Joh 7:42: Eikö Raamattu sano, että Messias on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli? Ilm 22:16: Minä, Jeshua, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti.

Messiaan syntymäpaikka Beetlehem

Ennustus:
Miika 5:2: Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta Minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

YESHUA = JESHUA

Ruler in Yisra'el = Hallitsija Israelissa
In the majesty of the name of the YHWH His God = JHWH:n, Jumalansa nimen valtasuuruudessa
King is 90 in gematria = Kuningas on 90 gematriassa

Toteutuminen:
Matt 2:1,6: Kun Jeshua oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana...Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee Minun kansaani Israelia. Luuk 2:4: Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua. Joh 7:42: Eikö Raamattu sano, että Messias on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli?

Messiaan syntymisen ajankohta

Ennustus:
Dan 9:25: Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, עד משיח Voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.

YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS, VOIDELTU
    W = sanan sijainti jakeessa
    P = kirjaimen sijainti sanassa

Toteutuminen:
Luuk 2:1-7: Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Mirjamin (hepr. מרים kreik. Mariam Mariam; lat. MARIA) , kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Mirjamin synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Gal 4:4: Mutta kun aika oli täytetty, lähetti האלהים Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen.

Messiaan syntymänaikaiset lastenmurhat

Ennustus:
Jer 31:15: Näin sanoo JHWH: Kuule, Raamasta kuuluu valitus, katkera itku: Raakel itkee lapsiansa, hän ei lohdutuksesta huoli surussaan lastensa tähden, sillä niitä ei enää ole. 

Toteutuminen:
Matt 2:16-18: Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen ympäristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: "Ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku; Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole".

Messiaan pako Egyptiin

Ennustus:
Hoos 11:1: Kun Israel oli nuori, rakastin Minä sitä, ja Egyptistä Minä kutsuin poikani. 

Toteutuminen:
Matt 2:13-15: niin katso, JHWH:n enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet." Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen, minkä JHWH on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Egyptistä Minä kutsuin poikani".

Messias profeettana

Ennustus:
5Moos 18:15: Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, יהוה אלהיך JHWH, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; Häntä kuulkaa. 

YESHUA = JESHUA
you shall surely set Him King over you whom YHWH your GOD

shall choose =
aseta itsellesi Kuninkaaksi se, jonka JHWH, sinun Jumalasi, valitsee then He shall minister in the name of YHWH His GOD = saakoon palvella JHWH:n, Jumalansa, nimessä
to Him you shall listen = Häntä kuulkaa

 

 

 

 

YESHUA = JESHUA
YHWH your GOD will raise up to you a prophet from the midst

of you of your brothers like me to Him you shall listen =
sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, JHWH, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni, Häntä kuulkaa Salvation = Pelastus

YESHUA = JESHUA

YHWH your GOD = JHWH, sinun Jumalasi
to Him you shall listen = Häntä kuulkaa

5Moos 18:18: Profeetan Minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja Minä panen sanani Hänen suuhunsa, ja Hän puhuu heille kaikki, mitä Minä käsken Hänen puhua.

YESHUA = JESHUA

and I will put My words in His mouth = ja Minä panen sanani Hänen suuhunsa My Son = Poikani 

YESHUA = JESHUA
and I will pu My words in His mouth and He shall speak to them all that I shall command Him = ja Minä panen sanani Hänen suuhunsa, ja Hän puhuu heille kaikki, mitä Minä käsken Hänen puhua The Truth = Totuus

Toteutuminen:
Joh 6:14: Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeshua oli tehnyt, sanoivat he: "Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva". Joh 7:40: Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: "Tämä on totisesti se profeetta". Apt 3:22: Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, יהוה אלהיכם JHWH Jumala(nne) on teille herättävä veljienne joukosta; Häntä kuulkaa kaikessa, mitä Hän teille puhuu'. Apt 7:37: Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille: 'Profeetan, minun kaltaiseni, יהוה אלהיכם JHWH Jumala(nne) on teille herättävä teidän veljienne joukosta'.

Messias puhdistaa Temppelin

Ennustus:
Ps 69:10: Sillä kiivaus Sinun huoneesi puolesta on Minut kuluttanut, ja niiden herjaukset, jotka Sinua herjaavat, ovat sattuneet Minuun. 

     כי קנאת ביתך אכלתני

     Sillä kiivaus Sinun huoneesi

     puolesta on Minut kuluttanut (מלוי) ja

     ישוע הוא המשיח לישראל

     Jeshua on Israelin Messias (מלוי)

     ovat lukuarvoiltaan 2684.

Toteutuminen:
Jh 2:14-17: Niin Hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa. Ja Hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Ja Hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö Minun Isäni huonetta markkinahuoneeksi." Silloin Hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus Sinun huoneesi puolesta kuluttaa Minut."

Messias on juutalaisten ja pakanain hylkäämä

Ennustus:
Ps 2:2,3: Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat JHWH:a ja משיחו Hänen Voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme Heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme Heidän köytensä". Jes 53:3: Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. 

MESSIAH = MESSIAS
a man of suffering, and acquainted with disease = kipujen mies ja sairauden tuttava 

Toteutuminen:
Luuk 17:25: Mutta sitä ennen pitää Hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi. Luuk 23:18: Niin he huusivat kaikki yhdessä, sanoen: "Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas!" Joh 1:11: Hän tuli omiensa tykö, ja Hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan. Apt 4:25-28: Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, Sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen JHWH:a ja משיחו Hänen Voideltuansa vastaan.' Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat Sinun pyhää Poikaasi ישוע Jeshuaa vastaan, jonka Sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä Sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi. 1Kor 2:7,8: …me puhumme salattua האלהים Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka האלהים Jumala on edeltä määrännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme, sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi אדון הכבוד Kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet.

Messias ratsastaa Jerusalemiin

Ennustus:
Jes 62:11: Katso, JHWH on kuuluttanut maan ääriin asti: Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun pelastuksesi tulee. Katso, Hänen palkkansa on Hänen mukanansa, Hänen työnsä ansio käy Hänen edellänsä.

YESHUA = JESHUA

Behold, your salvation comes = Katso, sinun pelastuksesi tulee  Sak 9:9: Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja Hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.

YESHUA = JESHUA

Behold, your king comes to you = sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle

YESHUA = JESHUA
He is righteous, and having salvation = Vanhurskas ja auttaja Hän on

Toteutuminen:
Matt 21:4-9: Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo: "Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla'". Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeshua oli heitä käskenyt, ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja Hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat Hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon Hän, joka tulee JHWH:n nimeen. Hoosianna korkeuksissa!" Joh 12:12-16: Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeshua oli tulossa Jerusalemiin, ottivat he palmupuiden oksia ja menivät Häntä vastaan ja huusivat: "Hoosianna, siunattu olkoon Hän, joka tulee JHWH:n nimeen, Israelin kuningas!" Ja saatuansa nuoren aasin Jeshua istui sen selkään, niinkuin kirjoitettu on: "Älä pelkää, tytär Siion; katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä." Tätä Hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet; mutta kun Jeshua oli kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä oli Hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän Hänelle tehneet.

Messiaan kavaltajan virka annetaan toiselle

Ennustus:
Ps 109:8: Hänen päivänsä olkoot harvat, ottakoon toinen

hänen kaitsijatoimensa. 

Toteutuminen:
Apt 1:18-20: Hän hankki itsellensä pellon väärintekonsa palkalla, ja hän suistui alas ja pakahtui keskeltä, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos. a se tuli kaikkien Jerusalemin asukasten tietoon; ja niin sitä peltoa kutsutaan heidän kielellään Akeldamaksi, se on: Veripelloksi. Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna: 'Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta  olko', ja: 'Ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa'.

Messiaan vaitiolo syyttäjien edessä

Ennustus:
Ps 38:13-15: Jotka Minun henkeäni etsivät, ne virittävät pauloja; ja jotka Minulle pahaa suovat, ne puhuvat turmion puheita ja miettivät petosta kaiket päivät. Mutta Minä olen kuin kuuro, en mitään kuule, kuin mykkä, joka ei suutansa avaa. Minä olen kuin mies, joka ei mitään kuule ja jonka suussa ei vastausta ole.

YESHUA = JESHUA
I am as a man who doesn't hear, In whose mouth are no reproofs = Minä olen kuin kuuro, en mitään kuule, kuin mykkä, joka ei suutansa avaa

Jes 53:7: Häntä piinattiin, ja Hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei Hän suutansa avannut.

 

YESHUA = JESHUA

as a sheep that before its shearers is mute = niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä For your Maker is your husband; YHWH of Hosts is His name = Sillä Hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi, JHWH Sebaot on Hänen nimensä 

Toteutuminen:
Matt 26:62,63: Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi Hänelle: "Etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat Sinua vastaan?" Mutta Jeshua oli vaiti... Matt 27:12-14: Ja kun ylipapit ja vanhimmat Häntä syyttivät, ei Hän mitään vastannut. Silloin Pilatus sanoi Hänelle: "Etkö kuule, kuinka paljon he todistavat Sinua vastaan?" Mutta Hän ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä, niin että maaherra suuresti ihmetteli.

Messiaan sijaiskärsimys 

Ennustus:
Jes 53:4-11: Mutta totisesti, meidän sairautemme Hän kantoi, meidän kipumme Hän sälytti päällensä. Me pidimme Häntä rangaistuna, אלהים Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta JHWH heitti Hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja Hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei Hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna Hänet otettiin pois, mutta kuka Hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä Hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus Häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö Hän tuli kuoltuansa, sillä Hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut Hänen suussansa. Mutta JHWH näki hyväksi runnella Häntä, lyödä Hänet sairaudella. Jos sinä panet Hänen sielunsa vikauhriksi, saa Hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja JHWH:n tahto toteutuu Hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden Hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta Hän, Minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.

YESHUA = JESHUA
Surely He has borne our sickness, and carried our suffering = meidän sairautemme Hän kantoi, meidän kipumme Hän sälytti päällensä

YESHUA = JESHUA

yet we considered Him plagued, struck by GOD, and afflicted = Me pidimme Häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana Sin Offering = Syntiuhri The Truth = Totuus

YESHUA = JESHUA
But He was pierced for our transgressions,  Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden The GOD of Yisra'el = Israelin Jumala a tender plant = vesa

YESHUA = JESHUA

our shalom was on Him; and by His wounds we are healed =
että meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratutThe Salvation = Pelastus

YESHUA = JESHUA

as a sheep that before its shearers is mute = niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä For your Maker is your husband; YHWH of Hosts is His name = Sillä Hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi, JHWH Sebaot on Hänen nimensä

YESHUA = JESHUA

My righteous servant = Vanhurskas palvelijani

Toteutuminen:
Matt 8:17: että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme". Room 4:25: joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. 1Kor 15:3: Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Messias on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan. 2Kor 5:21: Sen, joka ei synnistä tiennyt, Hän meidän tähtemme teki synniksi, että me Hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. 1Piet 2:22-24: joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut", joka Häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja Hänen "haavainsa kautta te olette paratut".

Messiaalle tarjotaan katkeraa viiniä

Ennustus:
Ps 69:22: Koiruohoa he antoivat Minun syödäkseni

ja juottivat Minulle janooni hapanviiniä.

 YESHUA = JESHUA

In my thirst, they gave me vinegar to drink = ja juottivat Minulle janooni hapanviiniä

Toteutuminen:
Matt 27:34: he tarjosivat Hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä; mutta maistettuaan Hän ei tahtonut sitä juoda.

Messias rukoilee vihollisten puolesta

Ennustus:
Jes 53:12: Sentähden Minä jaan Hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa Hän saalista jakaa; sillä Hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja Hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, Hän kantoi monien synnit, ja Hän rukoili pahantekijäin puolesta. Ps 109:4: Rakkauteni palkaksi he Minua vainoavat, mutta Minä ainoastaan rukoilen.  

Toteutuminen:

Luuk 23:34: Jeshua sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät".

Messiaan vaatteista heitetään arpaa

Ennustus:
Ps 22:19: he jakavat keskenänsä Minun vaatteeni ja heittävät Minun puvustani arpaa. 

 YESHUA = JESHUA

They cast lots for my clothing = ja heittävät Minun puvustani arpaa

Toteutuminen:
Matt 27:35: Ja kun he olivat Hänet ristiinnaulinneet, jakoivat he keskenään Hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa.

Mark 15:24: Ja he ristiinnaulitsivat Hänet ja jakoivat keskenään Hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa, mitä kukin oli saava.

Luuk 23:34: ...Ja he jakoivat keskenään Hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.

Joh 19:23,24: Kun sotamiehet olivat ristiinnaulinneet Jeshuan, ottivat he Hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotamiehelle osansa, sekä ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu. Sentähden he sanoivat toisillensa: "Älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva"; että tämä kirjoitus kävisi toteen: "He jakoivat keskenänsä Minun vaatteeni ja heittivät Minun puvustani arpaa." Ja sotamiehet tekivät niin.

Messiaan ylösnousemus

Ennustus:
Ps 16:10: Sillä Sinä et hylkää Minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.

 YESHUA = JESHUA

For You will not leave My soul in She'ol = Sillä Sinä et hylkää Minun sieluani tuonelaan

Toteutuminen:
Matt 28:6: Ei Hän ole täällä, sillä Hän on noussut ylös, niinkuin Hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa Hän on maannut.

Mark 16:6: Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te etsitte Jeshuaa, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei Hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon He hänet panivat."

Luuk 24:6,7: Ei Hän ole täällä, Hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka Hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa, sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja Hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös'.

1Kor 15:3,4: ...Messias on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että Hänet haudattiin ja että Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan.

MESSIAS TaNaKh'issa