[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Apostolien teot 26:6-8: Ylösnousemus

"Ja nyt minä seison oikeuden edessä sentähden, että panen toivoni siihen lupaukseen, jonka Jumala on meidän isillemme antanut, ja jonka meidän kaksitoista sukukuntaamme, yötä ja päivää herkeämättä palvellen Jumalaa, toivovat heille toteutuvan; tämän toivon tähden, kuningas, juutalaiset minua syyttävät. Miksi on teistä uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet?"

Fraasi "Ja nyt" tuo eteemme suuren eron, joka on Paavalin todistusten ja sen tosiasian välillä, että hän on oikeudessa vakaumustensa tähden (Paavalin puolustuksen lain mukainen luonne, katso jakeet 4-5, kiistan mahdolliset perusteet, katso jakeet 9-18). Jälleen kerran Paavali korostaa asenteiden kansallista ja yleistä luonnetta, joista hän pitää kiinni (katso jakeet 5-5). Samassa linjassa farisealaisen "opin" kanssa hän väittää, että ylösnousemuksen lupaus on peräisin "Tanakh:sta" - perintö, joka on alun perin annettu isille ja on säilynyt läpi lukuisten sukupolvien:

Lahkolaiset kysyivät rabbi Gamalielilta (c. 95?): "Mistä tiedämme että Pyhä, siunattu olkoon Hän, ylösnostaa kuolleet?" Hän vastasi heille Toorasta, Profeettojen kirjoista ja Hagiographasta. Silti he eivät hyväksyneet sitä (vakuuttavana todisteena). "Toorasta", kuten se on kirjoitettu: "Ja Herra sanoi Moosekselle: Katso, sinä käyt lepäämään isiesi tykö ja nouset ylös (jälleen)" (5.Moos. 31:16). 'Mutta ehkä', he sanoivat hänelle (jae sanoo) " ja tämä kansa nousee". "Profeetoista", kuten se on kirjoitettu: "Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille" (Jes. 26:19).

Mutta ehkä tämä viittaa kuolleisiin, jotka Hesekiel nosti ylös kuolleista "Hagiographasta", kuten se on kirjoitettu: "Ja sinun suulakesi, kuten rakkaani paras viini, joka meni kurkusta alas niin suloisesti, avaten niiden huulet, jotka unessa puhuvat." (Cant 7:9). Mutta ehkä tämä tarkoittaa pelkästään, että heidän huulensa liikkuvat, kuten R Johanan sanoi: Jos halachah sanotaan jonkun henkilön nimessä tässä maailmassa, hänen huulensa puhuvat haudassa, kuten on kirjoitettu, avaten niiden huulet, jotka unessa puhuvat. (Täten hän ei tee heitä tyytyväisiksi) kuten hän lainasi tätä jaetta, "jonka Jumala teidän isillenne vannotulla valalla lupasi antaa heille" (5.Moos. 11:21); ei sinulle, mutta heille; sen vuoksi ylösnousemus on johdettu Toorasta. Toiset sanovat, että hän johti sen tästä jakeesta: "Mutta te, jotka riipuitte kiinni Herrassa, teidän Jumalassanne, te kaikki olette elossa vielä tänä päivänä." (5.Moos. 4:4). Juuri kuten te kaikki olette elossa tänään, niin te kaikki tulette olemaan elossa jälleen tulevassa maailmassa. (San 90b) (katso Ap.t. 2:24-31, [44-47], 4:1-3, 17:32-33[kreikkalainen], 23:6-9 ja 24:10-21, laki ja profeetat, katso Ap.t. 1:15-20, 2:23f, 3:19-24, 8:30f, 13:5 ja 17:11-12; raamatullinen kaanon, katso Ap.t. 1:15-20, 6:2-4, 8:32-34, 13:5, [18:24-28], ja 28:23-28, fariseukset, katso Ap.t. 4:1ff, 5:33ff, 9:1, 15:1ff, 21:19-21, 22:22-23, 23:2f ja 24:10-21; saddukeusten ja samarialaisten ylösnousemuksen kieltäminen, katso Ap.t. 23:6-9; minimi, katso Ap.t. 2:23, 8:3, 13:16-25, 18:13f, 24-28, 19:8-9, 18-20, 21:19-21, 31-36 ja 23:6-9; [hermeneuttiset ohjeet, katso Ap.t. 2:22, 6:7, 13:32-41, 46-47, 15:12-21, 17:2-3, 11-12 ja 20:18-35 (23:6-9, 24:10-21) (Jakeet 9-18)])

Ylösnousemuksen toivo28 löytyy Qumranin messiaanisesta apokalyptisesta tekstistä, joka on peräisin väliltä 100-800 ennen Messiaan syntymää:

"...taivaat ja maa kuuntelevat hänen voideltuaan ja tämä kaikki on heissä, ei käännä pois pyhien ohjeista. Vahvistakaa itseänne, te jotka etsitte Herraa, hänen palveluksessaan. Puhdassydämiset, ettekö halua tässä kohdata Herraa, kaikki te, jotka odotatte Herraa? Sillä Herra pitää huolta vanhurskaasta, kutsuu oikeamielistä nimeltä ja hänen henkensä leijuu köyhien yllä, hän uudistaa uskollisuuden voimallaan. Sillä hän haluaa kunnioittaa vanhurskasta ikuisen valtakunnan kruunulla, vapauttaen vangitut, avaten sokeain silmät, nostaen alas painetut (Ps. 146:7-8).  Ja ainiaan minä pidän kiinni niistä, jotka odottavat Herraa ja hänen armossaan… ja hänen hedelmässään… ei viivytetä. Ja Herra tekee ihmeellisiä tekoja: sellaisia, joita ei ole ollut olemassa, kuten hän sanoo, hän parantaa pahoin loukkaantuneet, tekee kuolleet eläviksi, hän julistaa hyviä uutisia köyhille" (Jes. 61:1) "ja…hän johtaa…ja ruokkii nälkäiset…" (4Q521 f2ii:1-13) (katso Ap.t. 10:36-43 ja 13:32-41) (toivo, katso Ap.t. 2:24-31, [13:32-41] ja 23:6-9; lupaukset, katso Ap.t. 2:39 ja 13:32-41; isät, katso Ap.t. 3:25-26, 22:1-2 ja 24:1; pyhät, katso Ap.t. 2:42, 13:2-3 ja jakeet 9-18; sokeat, katso Ap.t. 9:8-9, 13:6-12 ja 24:26-27; parantaminen, katso Ap.t. 3:2, 8:14-17 ja 28:8-10; rammat, katso Ap.t. 3:2 ja 14:8-10; [nälänhätä, katso Ap.t. 11:27-30])

Paavalin viittaus "meidän kaksitoista sukukuntaamme, yötä ja päivää herkeämättä palvellen Jumalaa" (jae 7) sisältää viittauksia sekä koskien sukukuntia (katso Ap.t. 1:15-20 ja 2:8-11, 22, 42) että temppelipalveluksen aikoja (katso Ap.t. 2:15, 3:1, 5:21, 10:2ff ja 21:27-29). Missä tahansa 12 heimoa mainitaan juutalaisessa kirjallisuudessa, painotus on kansojen kokonaisuuteen täydellisenä - etnisesti, uskonnollisesti ja eskatologisesti (vrt. Bruce: 498). Monet aikaisemmat ja nykyajan lähteet esittävät, että kun 12 heimoa vielä tunnettiin, pohjoisemmat heimot jäivät maanpakoon uskosta luopuneena29; (diaspora maanpaossa, katso Ap.t. 2:8-11; diaspora yleensä, katso Ap.t. 1:6-8, 2:5f, 6:1, 9, 9:1f, 11:19, 13:5, 14, 14:2, 5, 15:12-21, 16:3, 17:5-9, 18:14-17, 24-28, 19:21, 21:1f ja 28:1-2, 12, 16f; uskosta luopuminen, katso Ap.t. 21:19-21).

Ainakin yksi rabbiininen teksti kuvastaa uskomusta, että kymmenen heimoa palasi Jeremian kanssa: "R. Johanan sanoi: Jeremia ei ollut täällä, (kun Hulda profetoi Joosianin 18. vuotena), koska hän oli mennyt hakemaan takaisin 12 heimoa. Mistä me tiedämme, että he palasivat? - Koska on kirjoitettu, "Sillä myyjä ei enää palaja myynnöksillensä" (Hes. 7:13). Nyt on mahdollista, että sen jälkeen kun riemuvuosi oli loppunut (yhdessä kun heimot olivat maanpaossa Jordanin varrella), profeetan pitäisi profetoida, että se tulee loppumaan. Tosiasia, jota se opettaa, on, että Jeremia toi heidät takaisin (niin he jälleen alkoivat viettää riemuvuotta)". (Meg 14b); (profeetat ja profetiat, katso Ap.t. 1:15-20, 2:2-4, 16-21, 24-31, 39. 3:3-10, 19f, 4:23-30, 5:1-11, 17-18, 7:51-53, 55-56, 8:29ff, 9:1 [kieli], 10:11-16, 11:27-30, 13:1ff, 32-41, 15:30-33, 16:6f, 19:2-7, 21:8ff, 40 ja jakeet 9-18; Hulda, katso Ap.t. 2:16-21; riemuvuosi/sapattivuosi, katso Ap.t. 3:3-10, [19-24], 6:9, 10:36-43, 11:27-30, 13:32-41, 16:34 ja 20:6).

Kaikkein yleisin opetus oli, että kahden Israelin kuningaskunnan yhdistyminen tapahtuisi vain messiaanisella ajalla.30 Esran mukaan kymmenen heimoa päättivät mennä kaukaiselle seudulle, jossa ihmiskunta ei ollut koskaan elänyt, että he ainakin saattaisivat pitää patsaansa, joita he eivät pitäneet omassa maassaan, maassa nimeltään Arzareth [= "toinen maa"], mistä he palaavat messiaanisessa ajassa (4Ez. 13:40ff). Kunnioitetut Viisaat (Akiva tai R. Simon b. Judah) väittävät tätä näkökulmaa vastaan. He arvelevat, että "Kymmenen heimoa eivät palaa jälleen, kuten on kirjoitettu: ja heitti heidät toiseen maahan, niin kuin nyt on tapahtunut" (5.Moos. 29:28).

Kuten tämä päivä menee eikä palaa, niin hekin menevät eivätkä palaa. Näin R. Akiba. Mutta R. Elizier sanoo: "Kuten päivä pimenee ja sen jälkeen tulee valoisa, niin myös sen jälkeen kun pimeys on langennut kymmenen heimon ylle, alkaa valo loistamaan heihin." (Snl. 10:3).31 Paavalin sanat antavat ymmärtää, että kaksitoista heimoa tällä hetkellä "palvelevat Jumalaa" (jae 7) - luultavasti diasporassa. Hänen lausumansa jättää tilaa kaikkien heimojen eskatologiselle kokoukselle (vrt. "toivo saavuttaa" - ainakin yhä tulevaisuudessa); (valo, katso Ap.t. 8:26, 9:3, 8-9, [13:6-12], 17:22-31, jakeet 9f ja alla.; juutalaiset tunnit, katso Ap.t. 2:15, 3:1, 4:1-3, 5:21, 8:26, 10:10, 16:35, 20:7,27:27-29 ja jakeet 9-18).

Vaikka Paavalilla on selvästikin Jeshuan ylösnousemus mielessään (vrt. jae 9), hän ei käytä sitä todisteena eikä vetoa Apostolien todistukseen tässä suhteessa (vrt. Jervell, Luke: 170), Sen sijaan hän keskittyy yhdyssiteeseen Jeshuan ylösnousemuksen ja Israelin koko kansan välillä. (todistelu, katso Ap.t. 1:6-8, 2:32, 4:7, 6:10-14[väärin], 7:1, 51ff, 9:11-19a, 10:36f, 20:18-35, 22:3-21, 24:1, [27:21-26] ja jakeet 4-5; ylösnousemusoppi, katso Ap.t. 2:24-31, [44-47], 4:1-3, 17:32-33[kreikkalainen], 23:6.9, 24:10-21 ja yllä; Apostolit, katso Ap.t. 1:1-5, 15f, 2:37f, 43, 4:23f, 5:1-11, 29-32, 41-42, 6:2-4, 11:27-30 ja 22:3-21). (Monikko [nekrous- "kuolleet ihmiset"] [jae 8] myös todistaa tosiasiaa, että Jeshua "on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista" (1.Kor.15:20)- Paavalilla on henkilökohtaista kokemusta niistä, joiden elämä on herätetty henkiin [katso Ap.t. 9:36-43 ja 20:8-12]; [esikoiset, katso Ap.t. 2:1, 16:3, 21:15-16, 22-24 ja 24:10-21].)


28 vrt. Jer. 14:8, 17:13; Ap.t. 23:6, 24:15, 28:20; Ef. 1:18, 2:12
29 vrt. Matt. 19:28; Luuk. 22:30; [Joh. 10:16]; Jaak. 1:1; Ilm. 7:4-8, 21:12; 2.Bar. 77:17, 78:1; Test.Mos. 4:7-9; Siir. 36:11f; Ps.Sol 17:28; Test.Jud. 25:1-3; Tes.Ben. 9:2; Jos.Ant. 11.133; Gen.R 98:9; San. 10:3; Tos.San. 13:12; Jsan.53b; ARNa 36:4; Shab.147b; San. 110b; Meg.14b
30 vrt. Jes. 11:11f, 26:19, 49:6; Jer. 16:14f, 23:5-8, 30:1-31:40; Hes. 36-37; Aam. 9:11f; Miik. 5:2f; 4Q171 13:5-6?; 4Q509iiif12:1f
31 vrt. JSan 53b; ARNa 36:4; San 110b