[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Keijo Lindeman, Israel ja Jumalan valtakuntaKeijo Lindeman, Israel ja Jumalan valtakuntaIsrael ja Jumalan valtakunta

  • 10,00 €/kpl + toimituskulut yksittäin tilattuna
  • 7,00 €/kpl + toimituskulut vähintään 10 kpl erissä tilattuna

Keijo Lindeman

Noin neljätuhatta vuotta sitten Jumala kutsui Aabrahamin ulos Kaldean Uurista, Baabelin uskonnon keskeltä, ulos pakanuudesta ja epäjumalanpalvonnasta seuraamaan elävää Jumalaa. Aabraham totteli ja lähti vaeltamaan kohti Jumalan lupaamaa maata. Tästä alkoi heprealaisten ja Israelin historia. Aabrahamille syntyi Iisak ja Iisakille syntyi Jaakob, jonka nimen Jumala muutti Israeliksi. Israelille syntyi kaksitoista poikaa. Näin Israel sukukuntineen sai alkunsa.

Jaakobin pojat myivät kateudesta toiseksi nuorimman veljensä Joosefin orjaksi Egyptiin. Siellä Joosefista tuli koettelemusten jälkeen Egyptin hallitusmies, Jumalan suunnitelman mukaisesti. Jaakob perheineen muutti Joosefin päivinä Egyptiin, pakoon nälänhätää, yhteensä 70 henkeä. Joosefin kuoltua Israelin kansa joutui orjuuteen noin neljäksisadaksi vuodeksi, kunnes Jumala lähetti Mooseksen vapauttamaan monilukuiseksi kasvaneen kansansa ulos Egyptin orjuudesta. Herran asettaman pääsiäisenvieton jälkeen he kulkivat Mooseksen johdolla Siinaille, Hoorebin vuoren juurelle. Siellä Jumala otti Israelin omaisuuskansakseen ja pappiskansakseen ja solmi Tooran liiton (lakiliiton) Israelin kanssa ja Israelista tuli samalla Jumalan valtakunta maan päällä.

Israel on kuitenkin ollut monesti tottelematon Herralle ja rikkonut liiton ja Jumala on joutunut kurittamaan sitä monella tapaa historian kuluessa. Kun Jeshua Messias (Jeesus Kristus) tuli maan päälle Rooman vallan alla olevaan Juudan valtakuntaan noin kaksituhatta vuotta sitten, sovittamaan ristillä maailman synnin ja solmimaan uuden liiton, osa juutalaista kansaa hylkäsi Hänet. Tämän perusteella monet kristikunnassa ajattelevat, että koska juutalaiset hylkäsivät Messiaansa ja tappoivat Hänet ristillä, myös Jumala hylkäsi Israelin ja juutalaisen kansan ja kristillinen kirkko tuli Israelin tilalle. Kristillinen kirkko sai siunaukset ja Israelille jäi kiroukset.

Onko näin? Otettiinko Jumalan valtakunta pois Israelilta ja annettiin kirkolle? Loppuiko uuden liiton tultua vanha liitto ja Israelin osuus Jumalan valtakunnassa? Kumottiinko Toora (laki) ristillä? Kumosiko apostoli Paavali Tooran? Mitä merkitsee olla irti Toorasta? Ovatko leeviläiset vielä pappeina uudessa liitossa? Mikä merkitys synagogalla on uudessa liitossa? Millainen on uuden liiton jumalanpalvelus Hengen uudessa tilassa? Mikä on juutalaisuskovien ja pakanauskovien asema uudessa liitossa? Onko juutalaisten luovuttava Toorasta ja juutalaisista juuristaan, tullessaan uskoon? Mistä johtuu antisemitismi maailmassa. Miksi kristillisyydessä esiintyy antisemitismiä? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohditaan tässä kirjassa Raamatun valossa ja erityisesti Israelin asemaa Jumalan valtakunnassa, kautta jumalallisen historian, Aabrahamista uuteen Jerusalemiin asti.

ESIPUHE (9)

RAAMATUN TULKINNAN PERIAATTEITA (11)
Jumala antaa ymmärryksen (11)
Kokonaisvaltainen Raamatun tulkitseminen (12)
Raamatun israelilainen kulttuuritausta (14)
Raamatun alkuteksti ja käännösvirheet (15)
Raamatun kuvakieli ja symboliikka (17)
Raamatun profeetallinen historia toistaa itseään (18)
Hillelin seitsemän sääntöä Raamatun tulkinnassa (19)

ISRAEL JA LIITOT (28)
Nooan liitto (29)
Aabrahamin liitto (31)
Mooseksen liitto eli Tooran liitto (33)
Leevin liitto (34)
Daavidin liitto (35)
Rauhan liitto (36)
Uusi liitto (37)
Onko vanha liitto loppunut? (38)

ISRAEL JA TOORA (42)
Tooran eli lain alkuperä (44)
Siionista lähtee Toora (45)
Tooran eri sektorit: Kymmenen käskyä – moraalilaki (47)
Siviili- ja hallintolaki (54)
Uhri- ja seremonialaki (54)
Tooran antamisen tarkoitus (57)

TOORA UUDESSA LIITOSSA (59)
Pelastus armosta uskon kautta – ilman lain tekoja (59)
Messias täytti Tooran puolestamme, mutta ei kumonnut sitä (60)
Messias vahvisti Tooran liiton (62)
Tooran orjuudesta armon alle (65)
Saammeko rikkoa Tooran käskyjä uudessa liitossa? (68)
Uusi liitto - Toora sydämessä (69)
Sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä (70)
Pyhä Henki voimana Tooran täyttämisessä (71)
Toora on osa evankeliumia (73)
Suullinen Toora eli Israelin perinteet (74)

PAAVALI JA TOORA (81)
Paavalin taustoja (81)
Oliko Paavali poikamies? (84)
Paavalin suhde Tooraan (87)
Mitä tarkoittaa olla irti Toorasta? (88)
Kristuksen laki – Messiaan Toora (92)
Korvaako rakkaus Tooran? (94)
Onko Messias Tooran loppu? (96)
Ovatko Tooran käskyt tehottomia uudessa liitossa? (97)
Onko Toora pyyhitty pois ristillä? (99)

TOORA JA LAITTOMUUDEN SALAISUUS (102)
Tunkeutuminen Jumalan valtakuntaan Tooralle väkivaltaa tehden (104)
Rooman pedon sarvi on muuttanut Tooran (105)
Antikristus – laittomuuden ihminen (108)
Baabelin valheuskonnon syntyhistoria (113)
Tooran ennalleenasettaminen Messiaan valtakunnassa (122)

USKOVIEN VELVOLLISUUDET UUDESSA LIITOSSA (123)
Juutalainen alkuseurakunta (124)
Apostolien ja vanhinten kokous Jerusalemissa (126)
Riita ympärileikkauksesta (128)
Kiista Tooran noudattamisesta (130)
Neljä peruskäskyä pakanauskoville Nooan liiton mukaisesti (131)
Veren syöntikielto (132)
Verisen lihan syöntikielto (134)
Haureuden karttaminen (135)
Epäjumalanuhrien karttaminen (136)
Tarvitseeko pakanauskovan noudattaa muita Tooran käskyjä? (139)
Tooran opetus sapatteina (141)
Kuuluuko ympärileikkaus ja Toora uuden liiton juutalaisuskoville? (143)

TOORA JA UUDEN LIITON JUMALANPALVELUS (149)
Leeviläinen pappeus ja jumalanpalvelusjärjestelmä (150)
Uuden liiton melkisedekiläinen pappeus (151)
Pappeuden muutos ja Tooran muutos (153)
Uuden liiton jumalanpalvelus Hengen uudessa tilassa (155)
Messiaaninen synagoga (157)

ISRAEL JA JUMALAN VALTAKUNTA (163)
Israel – Jumalan valtakunta vanhassa liitossa (164)
Otettiinko Jumalan valtakunta pois Israelilta? (164)
Onko kirkko tullut Israelin tilalle? (168)
Kenelle Jumalan valtakunta annettiin uudessa liitossa? (171)
Uskovat pakanat – osa Jumalan Israelia uudessa liitossa (173)
Onko Israel öljypuu? (175)
Israel – Herran morsian ja vaimo (178)

ISRAEL JA ENNALLEENASETTAMINEN (179)
Israelin ja Jerusalemin ennalleenasettaminen (180)
Seurakunnan ennalleenasettaminen (181)
Maapallon ja luomakunnan ennalleenasettaminen paratiisiksi (184)
Profeetta Elia ja ennalleenasettaminen (185)
Seurakunnan täyteys ja Israelin pelastus (188)

ISRAEL JA ANTISEMITISMI (190)
Mistä antisemitismi johtuu? (192)
Israel ei ole virheetön (195)
Antisemitismi Egyptin orjuuden aikana (197)
Antisemitismi Persian vallan aikana (198)
Antisemitismi hellenismin ja Antiokus Epifaneen aikana (200)
Kristinuskon synty ja antisemitismi (204)
Nikean kirkolliskokous ja antisemitismi (206)
Antisemitismi katolisen kirkon ja ristiretkien aikaan (207)
Antisemitismi messiaanisia juutalaisia kohtaan (208)
Luther ja antisemitismi (209)
Idän kirkot ja antisemitismi (210)
Siionin viisaitten pöytäkirjat ja antisemitismi (211)
Islamin antisemitismi (212)
Lopun ajan antisemitismi ja suuri exodus (215)
Uskovien tehtävä lopun ajan antisemitismin päivinä (216)

ISRAEL JA MESSIAAN VALTAKUNTA (220)
Tulkintoja messiaanisesta rauhanvaltakunnasta (220)
Messiaan rauhanvaltakunnan perustaminen (221)
Kansat tuomitaan Israeliin suhtautumisen perusteella (223)
Messias saapuu Öljyvuorelle pelastamaan Israelia (225)
Ylösnousseet uskovat osallistuvat kansojen tuomioon (228)
Messiaan hallitus Jerusalemissa (229)
Taivaallinen Jerusalem – pyhien hallintokeskus (231)
Israel Jumalan pappiskansana pappisvaltakunnassa (235)
Uhrataanko eläinuhreja Messiaan valtakunnassa? (239)
”Hääkatoksen ja lehtimajan” valtakunta (243)

ISRAEL JA IANKAIKKINEN HERRAN VALTAKUNTA (250)
Viimeinen maailmansota (251)
Maailmanloppu ja tuomion ylösnousemus (253)
Viimeinen tuomio (255)
Uudet taivaat ja uusi maa (258)
Uusi Jerusalem – uuden maailman iankaikkinen hallintokeskus (260)
Jumalan Israel lopullisesti ennalleenasetettuna (265)

LÄHDEKIRJALLISUUTTA (267)

Israel ja Jumalan valtakunta