Israel on avain Raamatun oikeaan ymmärtämiseen, osa 1

Yehuda Bachana /

Shalom! Israel on avain Raamatun ymmärtämiseen oikealla tavalla. Oletko samaa mieltä? Haluan puhua tänään Israelista: hieman sen historiasta ja myös tulevaisuudesta, mutta pääasiassa siitä, miksi Israel on tärkeä Raamatun tutkimisen kannalta, ja miksi on mahdotonta, tai ainakin hyvin vaikeaa opiskella Raamattua ilman Israelia.

Valinta

Mennään ensiksi kertomukseen Nooasta. Ihmiskunnan onnistui turmella maailma, jonka vuoksi Jumala päätti hävittää kaikki ihmiset, mutta valitsi yhden henkilön, Nooan, rakentamaan luomakunnan uudelleen.

Kun menemme Nooasta eteenpäin kymmenen sukupolvea, saavutamme Baabelin tornin ja ihmisen ajatuksen haluta tavoittaa taivas ja olla kuin Jumala. Tästä johtuen Herra hajotti ihmiskunnan ja valitsi yhden henkilön, joka Jumalan mielestä voisi olla se, josta syntyisi Israelin kansa. Jumala valitse Aabrahamin.

Se teema, että Jumala valitsee tietyt ihmiset, esiintyy useita kertoja  Uudessa testamentissa (Roomalaskirje, Efesolaiskirje, jne. ). Jos luemme Jumalan Sanaa kokonaisuutena, silloin aavistamme, että Jumala todellakin valitsi tietyn kansan varhaisesta alkaen; hän valitsi Israelin.                           

Jumala ei valinnut näitä ihmisiä siksi, että he olivat voimakkaimpia, älykkäimpiä tai menestyvimpiä. 5. Moos. 7:7-9 mukaan Jumala valitsi heidät siksi, että hän oli vannonut esi-isillemme, että hän tekisi niin. Meidän Jumalamme on uskollinen Jumala, ja hän teki tämän äärettömästä rakkaudestaan meitä kohtaan.

Todiste 

Tänä päivänä Jumalan uskollisuus on parhaillaan nähtävissä juutalaisen kansan ja Israelin valtion olemassaolossa. Se, että me juutalaisina olemme olemassa, on raamatullisen profetian ja Raamatussa kirjoitetun totuuden täyttymystä.

Jatkuvuutemme kansakuntana,  paluumme luvattuun maahan, voittomme itsenäisyyssodassa, henkiin heräämisemme sen pitkän ja kivuliaan historiallisen ajan jälkeen, jolloin osanamme oli sortoa, pogrommeja ja taukoamatonta vainoa, kaikki nämä ovat ihmettä!

Me olemme tänään täällä juutalaisina, fyysisenä, käsin kosketeltavana todisteena Jumalan olemassaolosta ja siitä totuudesta, minkä hän puhui profeetoille. Jumala sanoi profeetta Jeremien kautta: “Niin kauan kuin aurinko, kuu ja taivaan tähdet ovat olemassa, niin myös Israelin jälkeläiset ovat kansa minun edessäni ikuisesti.” (Ks. Jer. 31:35-36).

Elämme aikana, jolloin Jumala on ihmeellisesti tuonut meidät takaisin neljästä maan äärestä, niin kuin Mooses ja muut profeetat hänen jälkeensä meille ennustivat. 5. Moos. 30:3-5 sanoo:

”…niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut.  Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra, sinun Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin.  Ja Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi; ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isiesi.”

Kadonnut lenkki 

Ajattelen kuitenkin, että Israelin merkitys on enemmän kuin täyttynyt profetia; se on syvempi kuin todiste Jumalan olemassaolosta ja siitä, että hänen lupauksensa pitävät paikkansa. Uskoville, jotka meidän tavallamme tutkivat Raamattua, Israel on oleellinen, jotta voimme ymmärtää Jumalaa, Raamatun kertomuksia ja Jumalan suunnitelmaa maailmaa varten.

Israel, juutalainen kansa ja juutalainen ajattelutapa muodostavat Raamatun asiayhteyden. Itse asiassa on mahdotonta ymmärtää Raamattua täsmällisesti ilman Israelia. Otetaan esimerkiksi raamatulliset juhlat. On vaikea ymmärtää pääsiäisen tai lehtimajanjuhlan merkitystä ilman Israelia. Tosiasiassa suurin osa Raamattua on käsittämätöntä eikä sitä voida käytännössä elää todeksi ilman Israelia ja Pyhää maata.

Kun Israel otetaan pois kuvasta, suurin osa Raamattua tehdään tyhjäksi. Tänä aikana monet ihmiset pitävät suurinta osaa Raamatusta asiaankuulumattomana siitä yksinkertaisesta syystä, että he eivät tiedä, miten sen tekstiä on käsiteltävä.

Ilman ymmärrystä Israelista menetämme suunnattoman paljon siitä syvyydestä, mitä uskomme moniin osiin sisältyy. On monia esimerkkejä, mutta tänään haluan mainita pääsiäisen, koska se on yksi niistä pääjuhlista, jotka löytyvät Raamatusta.

Apostoli Paavali kirjoitti 1. Kor. 5:7-8: 

”Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.  Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.” 

Kuinka me voimme edes alkuunkaan ymmärtää Paavalin opetusta? Paavali lainaa 2. Mooseksen kirjan lukua 12, ja voidaksemme oikein ymmärtää hänen sanojaan meidän täytyy ensiksi ymmärtää sitä lähdettä, josta hän lainaa.

Messias 

Pääsiäinen on perusta Herran ehtoolliselle. Olemme viettäneet pääsiäissederiä taukoamatta vuosisatojen ajan. Sederiin sisältyy neljä viinimaljaa, joista jokainen symboloi pelastuksen ja lunastuksen neljää vaihetta, jotka israelilaiset kävivät läpi. Olimme orjakansa, jolla ei ollut mitään todellista mahdollisuutta vapautua. Mutta Jumala teki meistä kansan, joka kantaa uskon lippua halki sukupolvien.

Kun Jeshua otti lunastuksen maljan, hän kutsui koko maailman vapauteen orjuudesta seuraten näin Israelin lunastuksen mallia. Kokonainen matsa (happamaton leipä), joka otetaan esillä sederin alussa, symboloi kokonaista Israelin kansakuntaa, kun taas se osa, joka murretaan pois erilleen ja kätketään (tunnetaan myös nimelle afikomen) symboloi  Messiasta. Elämänsä viimeisenä iltana Jeshua otti esille afikomanin sanoen, että se edustaa häntä itseään, se on lihaa hänen lihastaan. Hän lausuu, että tosiasiassa hän on odotettu Messias, ja että hän ja Israelin kansa ovat samaa lihaa.

Tarkoitus

Niinpä, jos me haluamme ymmärtää Herran ehtoollisen merkitystä, syvyyttä ja olemusta, me tarvitsemme Israelia.

Jos me haluamme liittää Raamatun, Jumalan Sanan, elämäämme ja perheittemme elämään, meidän on tarpeen ymmärtää tekstin asiayhteys, nähdä iso kuva – me tarvitsemme Israelia.

On tärkeää ymmärtää, että Jumala ei valinnut Israelia maailman kustannuksella, vaan pikemminkin siunatakseen maailmaa. Sekä Vanha että Uusi testamentti tekevät tämän tärkeän julistuksen:

”Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.  Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.” – Jes. 2:1-3

Tämän lupauksen mukaisesti, ja Jeshuan Messiaan kautta, Israel on pystynyt levittämään tietoa Jumalasta ja hänen Sanastaan kaikkialle maailmaan kaikilla kielillä ja kaikissa kulttuureissa.

Kysyn siis uudestaan: ajatteletteko, että Israel on avain Raamatun oikeaan ymmärtämiseen?

Olemme saavuttaneet hyvin erikoisen vaiheen historiassa, ajan, jolloin Jumala loi Israelin valtion ja toi kansansa takaisin maan neljältä kulmalta. Nyt on aika ja mahdollisuus, niin kuin Jesja sanoi, tulla Israeliin ja oppia  ymmärtämään paremmin Jumalan Sanaa ja kaivautua siihen syvemmälle.

Seuraavassa opetusjaksossa keskitymme siihen, kuinka tärkeää on vierailla fyysisesti Israelissa ja kuinka tätä kautta Raamatun kertomukset voivat alkaa elää.

Shalom ja nähdään ensi vuonna Jerusalemissa!