Apostolien teot 3:2

Joseph Shulam ja Hilary Le Cornu Luukkaan sirotellut kommentit koskien sairauksia ja onnettomuuksia ovat olleet oppineiden kysymysten kohteena koskien Luukkaan-Apostolien tekojen lääkärin auktoriteetin tunnistamista henkilössä, jonka Paavali mainitsee lääkäriksi ja matkakumppanikseen (Ap.t. 9:8, 33, 12:23, 13:11, 14:8, 20:9, 28:8; Kol. 4:14; 2.Tim. 4:11; Fil. 24). Vaikka monet kommentaattorit vertaavat Luukkaan Lue lisää…

”SENTÄHDEN….RAUHA” Rauha ja vanhurskaus Roomalaiskirjeessä

Hilary le Cornu Kirjeessään Rooman seurakunnalle Paavali puhuu ”rauhasta” kahdessa eri kohdassa, luvuissa 5 ja 14. Vaikka hän ei suoraan yhdistä näitä kahta kohtaa ja ne näyttävät olevan saman aiheen erillisiä käsittelyjä eri tarkoituksiin, näiden kahden luvun tekstien vertailu tuo esiin merkittävän teologisen periaatteen. Luvussa 5 Paavali selvittää Jeshuan kuoleman Lue lisää…