Egyptin kymmenen vitsausta lopun ajassa

admin /

SISÄLLYS

 • Egyptin kymmenen vitsausta lopun ajassa
 • Vitsausten merkitys
 • Egyptin kymmenen vitsausta – esikuvia lopun ajan vitsauksille ja exodukselle
 • Mooses ja Aaron menevät Faaraon luo
 • Ensimmäinen vitsaus – Niilin vesi muuttui vereksi
 • Toinen vitsaus – sammakot
 • Kolmas vitsaus – syöpäläiset eli täit
 • Neljäs vitsaus – paarmat
 • Viides vitsaus – karjajutto
 • Kuudes vitsaus – paiseet
 • Seitsemäs vitsaus – raesade
 • Kahdeksas vitsaus – heinäsirkat
 • Yhdeksäs vitsaus – pimeys
 • Kymmenes vitsaus – esikoisten surma
 • Herra hukutti faraon sotajoukot Kaislamereen – esikuva lopun ajalle
 • Mooseksen virsi ja seurakunnan ylösotto
 • Jeshua oli mukana vitsauksissa ja exoduksessa
 • Pesachin eli pääsiäisen asettaminen
 • Pääsiäisen esikuva ehtoolliselle eli leivän murrolle
 • Exoduksen esikuva Messiaan tulemukselle

Egyptin kymmenen vitsausta lopun ajassa

Keijo Lindeman

”Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista” (1.Kor.13:9).

”Mooses sanoi Jumalalle: ”Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: ’Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne’, ja kun he kysyvät minulta: ’Mikä hänen nimensä on?’ niin mitä minä heille vastaan?” Jumala vastasi Moosekselle: ”Minä olen se, joka minä olen”. Ja hän sanoi vielä: ”Sano israelilaisille näin: ’Minä olen’ lähetti minut teidän luoksenne”. Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: ”Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Mene ja kokoa Israelin vanhimmat ja sano heille: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on ilmestynyt minulle ja sanonut: ’Totisesti minä pidän teistä huolen ja pidän silmällä, mitä teille tapahtuu Egyptissä. Ja minä olen päättänyt näin: minä johdatan teidät pois Egyptin kurjuudesta kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä.’ Ja he kuulevat sinua. Niin mene sitten, sinä ja Israelin vanhimmat, Egyptin kuninkaan tykö, ja sanokaa hänelle: ’Herra, hebrealaisten Jumala, on kohdannut meitä. Anna siis meidän mennä kolmen päivän matka erämaahan uhraamaan Herralle, Jumalallemme.’ Mutta minä tiedän, että Egyptin kuningas ei päästä teitä menemään, ei edes väkevän käden pakolla. Mutta minä ojennan käteni ja lyön Egyptiä kaikenkaltaisilla ihmeilläni, joita minä olen siellä tekevä, ja sitten hän päästää teidät. Ja minä annan tämän kansan päästä egyptiläisten suosioon, niin että te lähtiessänne ette lähde tyhjin käsin” (2.Moos.3:13-21).

Noin kolme ja puoli vuosituhatta sitten Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala lähetti Mooseksen, yhdessä veljensä Aaronin kanssa, vapauttamaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Jumala ilmoitti jo kutsuessaan Moosesta, että farao kovettaa sydämensä eikä tahdo päästää orjakansaa vapauteen. Herra ilmoitti myös, että Hän lyö Egyptiä kaikenlaisilla ihmeillä, kymmenellä vitsauksella. Lopulta farao joutuu päästämään Israelin kansan orjuudesta vapauteen väkevän käden pakottamana. Israelilaiset saavat myös saalista egyptiläisiltä, kultaa, hopeaa ja vaatteita. Kultaa ja hopeaa he käyttivät sitten erämaavaelluksen aikana mm. Ilmestysmajan rakentamiseen.

Vitsausten merkitys

”Sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra” (2.Moos.12:12).

Vitsausten tarkoitus oli pakottaa farao päästämään Israel orjuudesta vapauteen palvelemaan Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa. Vitsauksilla Jumala myös rankaisi Egyptiä, koska se orjuutti ja kohteli Israelin kansaa pahoin, farao jopa käski heittää poikalapset Niilinvirtaan krokotiilien ruuaksi (2.Moos.1:22). Vitsaukset olivat myös iskuja ja tuomioita Egyptin epäjumalia vastaan. Jokainen vitsaus kohdistui jotakin Egyptin epäjumalaa vastaan. Vitsausten tarkoitus oli myös se, että egyptiläiset ja koko maailma tulisivat tietämään, että on vain yksi Jumala, Herra (JHVH), joka hallitsee.

”Ja farao ei kuule teitä, mutta minä asetan käteni Egyptiä vastaan ja vien pois joukkoni, kansani, israelilaiset, Egyptin maasta, toimittaen suuret rangaistustuomiot. Ja egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä ojennan käteni Egyptin yli ja vien pois israelilaiset heidän keskeltänsä.” (2.Moos.7:4-5).

Egyptin kymmenen vitsausta – esikuvia lopun ajan vitsauksille ja exodukselle

”Niinkuin sinun lähtösi päivinä Egyptin maasta minä annan hänen nähdä ihmeitä”. – Sen näkevät pakanakansat ja saavat häpeän kaikesta väkevyydestänsä. He panevat käden suullensa, heidän korvansa menevät lumpeen. He nuolevat tomua kuin käärme, kuin maan matelijat. Vavisten he tulevat varustuksistansa, lähestyvät väristen Herraa, meidän Jumalaamme; he pelkäävät sinua” (Miika 7:15-17).

Egyptin kymmenen vitsausta ovat samalla esikuvia lopun ajassa, Herran päivänä, tapahtuville vitsauksille ja tuomioille, jotka toteutuvat joko sellaisenaan tai modernissa muodossa, kuten monet Vanhan testamentin ja Uuden testamentin profetiat kertovat. Erityisesti näistä Egyptin vitsauksista kertoo Ilmestyskirja. Jotkut profeetallisen sanan tulkitsijat ajattelevat, että Ilmestyskirjan vitsaukset ovat pelkästään Jumalan toteuttamia ihmeitä. Minun vajavainen tulkintani on, että Jumala kyllä tekee yliluonnollisia ihmeitä, joissa ihmisillä ei ole juurikaan osuutta, mutta hyvin usein Hän käyttää myös luonnon voimia ja olemassa olevia ihmisten aikaansaannoksia välikappaleina toteuttaessaan tahtonsa ja tuomionsa (kuten hävittäjälentokoneet ja atomiaseet; esim. Ilm.9). Tämä on monien muidenkin profeetallisen sanan tulkitsijoiden näkemys.

Miikan profetian mukaan nämä vitsaukset ja Jumalan ihmeet liittyvät myös lopun ajan massiiviseen exodukseen (aliaan), jolloin yhtään israelilaista ei jää kansojen sekaan (Hes.39:28-29). Lopun ajan exoduksen päivinä Herra paljastaa myös kasvonsa eli Jeshua Messiaan israelilaisille ja paatumuksen ja hengellisen sokeuden aika päättyy (Heb.1:1-3; Sak.12; Room.11:25-29). Lopun ajan exoduksen seurauksena myös pääsiäisen viettoon tulee muutos.

”Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta’, vaan: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut’. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista” (Jer.16:14-16).

Pääsiäisen asettamisen yhteydessä Herra antoi myös määräyksen, että israelilaisten oli vietettävä pääsiäistä (Pesachia) ja happamattoman leivän juhlaa (Chag Ha’matzot) sukupolvesta sukupolveen ikuisena säädöksenä. Mooseksen ajan exoduksen tapahtumia ja vitsauksia ja Jumalan ihmeitä tuli kertoa kaikille tuleville sukupolville, erityisesti pääsiäisaterialla. Näin israelilaiset ovatkin tehneet ja viettäneet Pääsiäissederiä ja Happamattoman leivän juhlaa jo lähes kolmen ja puolen vuosituhannen ajan. Lopun ajan exodus pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista tulee olemaan niin valtava tapahtuma Jumalan ihmeineen, että Egyptin exodus unohtuu ja muistellaan lopun ajan ihmeellistä exodusta (aliaa) ja Jumalan valtasuuruutta.

Mooses ja Aaron menevät Faaraon luo

”Mutta Mooses oli kahdeksankymmenen vuoden vanha ja Aaron kahdeksankymmenen kolmen vuoden vanha, kun he puhuivat faraon kanssa. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille ja sanoi: ”Kun farao puhuu teille ja sanoo: ’Tehkää jokin ihmetyö’, niin sano sinä Aaronille: ’Ota sauvasi ja heitä se faraon eteen, niin se muuttuu käärmeeksi'”. Niin Mooses ja Aaron menivät faraon tykö ja tekivät, niinkuin Herra oli käskenyt. Aaron heitti sauvansa faraon ja hänen palvelijainsa eteen, ja se muuttui käärmeeksi (hepr. VT: tanin = krokotiili, lohikäärme, käärme). Ja faraokin kutsui maansa viisaat ja velhot; ja nämä Egyptin tietäjät tekivät samoin taioillansa: he heittivät kukin sauvansa maahan, ja ne muuttuivat käärmeiksi (hepr. VT: taninim = krokotiileiksi, lohikäärmeiksi). Mutta Aaronin sauva nieli heidän sauvansa. Ja faraon sydän paatui, eikä hän kuullut heitä, niinkuin Herra oli sanonutkin” (2.Moos.7:7-13).

Tooran teksti kertoo, että Mooses oli 80 vuoden vanha ja hänen veljensä Aaron 83 vuoden vanha, kun he aloittivat tehtävänsä ja menivät faraon luo. Jumala voi käyttää vanhoja, jopa yli-ikäisiä ihmisiä, kuten Aabrahamiakin, suunnitelmansa toteuttamiseen. Aaron heitti sauvansa faraon ja hänen palvelijoidensa eteen ja se muuttui käärmeeksi (krokotiiliksi, lohikäärmeeksi). Egyptin tietäjät, Jannes ja Jambres, jotka vastustivat Moosesta, heittivät myöskin sauvansa ja ne muuttuivat käärmeiksi (krokotiileiksi, lohikäärmeiksi; 2.Tim.3:8). Jumala osoitti kuitenkin jo tässä kohtaamisessa ja ihmeessä voimansa, sillä Aaronin sauva nieli Egyptin tietäjien sauvat. Mielenkiintoista on todeta, että Hesekiel kutsuu Egyptin kuningasta eli faraota krokotiiliksi (hepr. VT: tanin = krokotiili, lohikäärme). Myös Ilmestyskirjassa esiintyy Israelin vastustajana lohikäärme (hepr. UT: tanin = lohikäärme, krokotiili; Ilm.12). Tämä ensimmäinen ihmeteko oli samalla isku faraon mahtia vastaan, mutta hän paatui eikä välittänyt Mooseksen ja Aaronin tuomasta sanomasta.

Ensimmäinen vitsaus – Niilin vesi muuttui vereksi

”Ja Mooses ja Aaron tekivät, niinkuin Herra oli käskenyt. Hän kohotti sauvan ja löi Niilivirran veteen faraon ja hänen palvelijainsa nähden; ja kaikki vesi, joka virrassa oli, muuttui vereksi. Ja kalat virrassa kuolivat, ja virta haisi, niin että egyptiläiset eivät saattaneet juoda vettä virrasta; ja verta oli kaikkialla Egyptin maassa. Mutta Egyptin tietäjät tekivät samoin taioillansa. Ja faraon sydän paatui, eikä hän kuullut heitä, niinkuin Herra oli sanonutkin. Ja farao kääntyi ja palasi kotiinsa eikä välittänyt tästäkään. Mutta kaikki egyptiläiset kaivoivat Niilivirran ympäriltä vettä juodaksensa; sillä he eivät voineet juoda virran vettä. Ja näin oli kulunut seitsemän päivää siitä, kun Herra oli lyönyt Niilivirtaa” (2.Moos.7:20-25).

Tämä ensimmäinen vitsaus oli isku ja tuomio Niilin epäjumalaa Hapia vastaan. Niilin vedet muuttuivat vereksi ja egyptiläisten piti kaivaa maata Niilinvirran ympäriltä, saadakseen juomakelpoista vettä. Veri merkitsee Raamatussa kirjaimellisen merkityksen lisäksi mm. veren vuodattamista eli väkivaltaa, joka toteutuu yksittäisissä tapauksissa, kansanmurhissa ja suuressa mittakaavassa sodissa. Ilmestyskirjassa vedet muuttuvat vereksi lopun ajan Herran päivän tuomioissa toisen pasuunan sekä toisen ja kolmannen vihan maljan tuomioissa (Jes.13:9-13).

”Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan; niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori; ja kolmas osa merta muuttui vereksi, ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui. Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta suuri tähti (kreik. UT: aster = tähti, asteroidi), palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt” (Ilm.8:8-11).

”Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikäänkuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli. Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi. Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan: ”Vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä Pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda; sen he ovat ansainneet.” Ja minä kuulin alttarin sanovan: ”Totisesti, Herra Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi”.” (Ilm.16:3-7).

Tämä Ilmestyskirjan vitsaus ja tuomio voi toteutua esim. astronomisten ilmiöiden takia tai mereen iskevän suuren asteroidin seurauksena, joka aiheuttaa suuren tuhon, valtavan hyökyaallon ja jopa mantereiden järkkymisen. Kolmannen pasuunan kohdalla kerrotaan, että taivaasta putosi suuri tähti, joka on kreikan alkutekstissä aster, josta tulee sana asteroidi. Suuren asteroidin kappaleita tai pienempiä asteroideja voi sataa myös maan päälle sekä jokiin ja vesilähteisiin, jotka tulevat juomakelvottomaksi. Ilmestyskirjan kahdeksannen luvun neljä ensimmäistä pasuunaa voivat kaikki olla avaruudesta syöksyvien asteroidien aiheuttamia vitsauksia. Vesien muuttuminen vereksi voi toteutua muidenkin luonnonmullistusten takia ja voi kuvata myös sodassa tapahtuvaa verenvuodatusta. Vesien muuttuminen vereksi on samalla kosto viattoman veren vuodattamisesta maan päällä, erityisesti Jumalan omaisuuskansan Israelin ja uskovien veren vuodattamisen takia (Obad. 12-15; Ilm.6:9-11). Ne maat, jotka ovat vuodattaneet paljon viatonta verta, joutuvat kovimman tuomion kohteeksi.

Kolmannen pasuunan suuren tähden nimeksi mainitaan Koiruoho. Siihen liittyy mielenkiintoisella tavalla Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus huhtikuun 26. päivä 1986 silloisessa Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa lähellä Valko-Venäjän rajaa. Nimi Tšernobyl (ukr. Tšornobyl) tarkoittaa pujoa, mutta voi tarkoittaa myös koiruohoa tai ”tavallista koiruohoa”, kirjaimellisesti se on ”musta ruoho”. Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus aiheutti laajan radioaktiivisen laskeuman Ukrainassa, osassa Eurooppaa, vähän Suomessakin ja ehkä kaikkein eniten Valko-Venäjällä. Monia ihmisiä kuoli, tuhansia sairastui syöpään ja muihin säteilyn aiheuttamiin sairauksiin ja laajat alueet tulivat saastuneiksi radioaktiivisesta säteilystä. Tämä Tšernobylin ”koiruoho” on muistuttamassa ja varoittamassa meitä siitä koiruohosta, joka voi kohdata maailmaa kolmannen pasuunan tuomioissa myös ydinsodan radioaktiivisen laskeuman muodossa.

Toinen vitsaus – sammakot

”Ja Herra sanoi Moosekselle: ”Sano Aaronille: ’Ojenna kätesi sauvoinensa jokien, kanavien ja lammikkojen yli ja nostata sammakoita Egyptin maahan'”. Niin Aaron ojensi kätensä Egyptin vetten yli, ja sammakoita nousi, ja ne peittivät Egyptin maan. Ja tietäjät tekivät samoin taioillansa ja nostattivat sammakoita Egyptin maahan. Niin farao kutsui Mooseksen ja Aaronin ja sanoi: ”Rukoilkaa Herraa, että hän ottaisi pois sammakot vaivaamasta minua ja minun kansaani, niin minä päästän kansan uhraamaan Herralle”. Mooses sanoi faraolle: ”Suvaitse määrätä minulle aika, jonka kuluessa minun on rukoiltava, sinun itsesi, sinun palvelijaisi ja kansasi puolesta, sammakot hävitettäviksi luotasi ja taloistasi, niin että niitä jää ainoastaan Niilivirtaan”. Hän vastasi: ”Huomiseksi”. Niin Mooses sanoi: ”Tapahtukoon, niinkuin sanoit, tietääksesi, ettei kukaan ole niinkuin Herra, meidän Jumalamme. Sammakot katoavat luotasi ja taloistasi ja sinun palvelijaisi ja kansasi luota, ja niitä jää ainoastaan Niilivirtaan.” Niin Mooses ja Aaron lähtivät faraon luota. Ja Mooses huusi Herran puoleen sammakkojen tähden, jotka hän oli pannut faraon vaivaksi. Ja Herra teki Mooseksen sanan mukaan: sammakot kuolivat huoneista, pihoilta ja kedoilta. Ja he kokosivat niitä läjittäin, ja maa rupesi haisemaan. Mutta kun farao näki päässeensä hengähtämään, kovensi hän sydämensä eikä kuullut heitä, niinkuin Herra oli sanonutkin” (2.Moos.8:5-15).

Tämä oli isku oli sammakkojumalatar Heketiä vastaan, joka oli egyptiläinen hedelmällisyyden, synnyttämisen, veden ja uudistumisen sammakkopäinen jumalatar. Kätilöitä kutsuttiin Heketin palvelijoiksi ja Heketin uskottiin olevan läsnä jokaisessa faraon syntymässä. Sammakot valtasivat koko Egyptin maan ja vaivasivat egyptiläisiä. Kun sammakkovitsaus loppui, farao kovetti edelleen sydämensä. Ilmestyskirjassa kerrotaan, kuinka sammakon muotoiset riivaajahenget kokoavat maanpiirin kuninkaita Harmagedonin sotaan.

”Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. – Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! – Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon” (Ilm.16:12-16).

Monien profeetallisen sanan tulkitsijoiden mukaan kyseessä on antikristillisen Rooma-johtoisen leirin ja Idän kuninkaiden, mm. Kiinan, välinen lopullinen yhteenotto. (Muunkinlaisia tulkintoja on). ”Pahan kolminaisuuden”, lohikäärmeen, pedon ja väärän profeetan suusta lähtevät ihmeitä tekevät sammakon muotoiset riivaajahenget menevät maan kuningasten luo kokoamaan maailman sotajoukkoja Harmagedonin sotaan.  Ilmestyskirjan sinettejä, pasuunoita ja vihan maljoja tarkasteltaessa on huomattava, että ne ovat pääsääntöisesti prosesseja, joilla on alkuhetki, ne kestävät tietyn Jumalan määräämän ajan ja tulevat huipentumaansa ja päämääräänsä. Niin on myös kuudennen vihan maljan suhteen, se on prosessi, joka alkaa, kestää tietyn ajan ja saavuttaa huipentumansa ja päämääränsä. Kun tämä Harmagedonin sodan huipentumaan johtava prosessi on lähtenyt liikkeelle, uskovien pitää olla valveilla ja valmiina Messiaan tulemukseen.

Kolmas vitsaus – syöpäläiset eli täit

”Sitten Herra sanoi Moosekselle: ”Sano Aaronille: ’Ojenna sauvasi ja lyö maan tomua, niin siitä tulee sääskiä (hepr. VT: kinim = syöpäläisiä, täitä) koko Egyptin maahan'”. Ja he tekivät niin: Aaron ojensi kätensä ja sauvansa ja löi maan tomua; niin sääsket ahdistivat ihmisiä ja karjaa. Kaikki maan tomu muuttui sääskiksi koko Egyptin maassa. Ja tietäjät tekivät samoin taioillansa saadakseen sääskiä syntymään, mutta he eivät voineet. Ja sääsket ahdistivat ihmisiä ja karjaa. Niin tietäjät sanoivat faraolle: ”Tämä on Jumalan sormi”. Mutta faraon sydän paatui, eikä hän kuullut heitä, niinkuin Herra oli sanonutkin” (2.Moos.8:16-19).

Suomalaisessa Raamatussa (v. 1933) puhutaan sääskistä, mutta heprean tekstissä se on kinim, joka tarkoittaa syöpäläisiä tai täitä. Yksikkömuoto tästä sanasta on kina, monikko siis kinim. Kun Aaron löi sauvallaan maan tomua, niin siitä tuli syöpäläisiä eli täitä vaivaamaan Egyptiä. Tämä oli isku maan jumala Gebiä vastaan, joka oli taivaan jumalattaren Nutin mies. Maan jumalan Gebin tehtäviin kuului auttaa kuolleita matkallaan tuonpuoleiseen ja antaa heille ruokaa ja juomaa, jotta he selviäisivät matkasta. Tämän vitsauksen kohdalla loppuivat Egyptin taikureiden konstit, eivätkä he pystyneet luomaan maan tomusta syöpäläisiä eli täitä, vaan totesivat sen olevan Jumalan sormi. Faraon sydän pysyi tämänkin vitsauksen jälkeen kovana. Lopun ajassa syöpäläisvitsaus voi vaivata ihmiskuntaa kirjaimellisesti. Epäsuorasti kinim voi viitata kiinalaisiin. Kun latinalaiset merkit valtion nimestä Kiina kirjoitetaan heprean merkeillä (kina), se voi viitata siihen, että miljoonat kiinalaiset, auringon nousun sotilaat, hyökkäävät Länsimaihin ja myös USA:n, kuten joissakin profeetallisissa näyissä on ilmoitettu. Siihen viittaa myös Ilmestyskirjan kuudes vihan malja auringonnousun eli Idän kuninkaista.

Neljäs vitsaus – paarmat

”Ja Herra sanoi Moosekselle: ”Astu huomenaamuna varhain faraon eteen, kun hän menee veden luo, ja sano hänelle: ’Näin sanoo Herra: Päästä minun kansani palvelemaan minua. Sillä jos et päästä minun kansaani, niin katso, minä lähetän paarmoja sinun, sinun palvelijaisi ja sinun kansasi kimppuun ja sinun taloihisi, niin että egyptiläisten talot, jopa se maa, jonka päällä ne ovat, tulevat paarmoja (hepr. VT: arov) täyteen. Mutta minä erotan sinä päivänä Goosenin maan, jossa minun kansani asuu, ettei sinne paarmoja tule, tietääksesi, että minä olen maan Herra. Näin minä panen pelastuksen erottamaan oman kansani sinun kansastasi. Huomenna on tämä ihme tapahtuva.'” Ja Herra teki niin: paarmoja tuli suuret parvet faraon ja hänen palvelijainsa taloihin; ja paarmat tulivat maan turmioksi koko Egyptin maassa” (2.Moos.8:20-24).

Tämä vitsaus oli isku Egyptin mytologian aurinkojumalaa Khepriävastaan. Khepri kuvattiin pyhänä pillerinpyörittäjänä eli sontiaisena, joka pyöritti lehmän lannasta palloja tai pillerinpyörittäjäpäisenä tai ötökkäpäisenä miehenä. Goosenin maa, jossa israelilaiset asuivat oli turvassa tältäkin vitsaukselta. Heprean tekstissä käytetään sanaa arov, joka tarkoittaa paarmaa. Samasta heprealaisen sanan juuresta tulee myös sana arav eli arabi. Monet eurooppalaiset ja länsimaalaiset kokevat viime vuosien islaminuskoisten arabipakolaisten ja maahanmuuttajien tulon vitsauksena. Suurin osa heistä on aivan tavallisia ihmisiä, jotka ovat ihmisinä yhtä arvokkaita Jumalalle kuin muutkin, mutta heidän joukossaan on valitettavasti myös ääri-islamisti militantteja, jotka syyllistyvät terroritekoihin ja siksi monet kokevat tämän pakolaisaallon vitsauksena.

Viides vitsaus – karjajutto

”Sitten Herra sanoi Moosekselle: ”Mene faraon tykö ja puhu hänelle: ’Näin sanoo Herra, hebrealaisten Jumala: Päästä minun kansani palvelemaan minua. Sillä jos kieltäydyt päästämästä heitä ja vielä pidätät heitä, niin katso, Herran käsi on lyövä sinun karjaasi, joka on kedolla, hevosia, aaseja, kameleita, nautoja ja lampaita ylen ankaralla ruttotaudilla. Mutta Herra on tekevä erotuksen israelilaisten karjan ja egyptiläisten karjan välillä, niin ettei mitään kuole siitä, mikä on israelilaisten omaa.'” Ja Herra asetti määrätyn ajan ja sanoi: ”Huomenna on Herra tekevä niin tässä maassa”. Ja seuraavana päivänä Herra teki niin, ja kaikki Egyptin karja kuoli; mutta israelilaisten karjasta ei kuollut ainoatakaan. Ja kun farao lähetti tiedustelemaan, niin katso, israelilaisten karjasta ei ollut kuollut ainoatakaan. Mutta faraon sydän kovettui, eikä hän päästänyt kansaa” (2.Moos.9:1-7).

Tämä ruttovitsaus oli isku lehmäjumalatar Hathoria vastaan. Hathor kuvattiin yleensä naisena, jonka pään päällä oli lehmän sarvet, joiden välissä oli auringon kehrä. Kun Aaron teki Siinain vuoren läheisyydessä israelilaisten vaatimuksesta kultaisen vasikan, sen mallina ja esikuvana oli ilmeisesti Egyptin lehmäjumala Hathor. Israelin karja oli turvassa tältäkin vitsaukselta. Lopun ajassa, Messiaan tulemuksen merkkinä, on muiden vitsausten ohella myös ruttovitsaus.

”Sitten hän sanoi heille: ”Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä” (Luuk.21:10-11).

”Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: ”Tule!” Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta” (Ilm.6:7-8).

Karjaruttovitsaus tulee olemaan yksi lopun ajan vitsauksista ja sitä onkin jo koettu mm. lintuinfluenssan ja sikainfluenssan muodossa. Lintuinfluenssa onkin viime aikoina osoittanut huolestuttavaa leviämistä mm. Euroopassa. Lintuinfluenssa on vaarallinen mm. siipikarjalle. Myös sitkeä koronaviruspandemia on aiheuttanut vitsauksen eläimissä ja koronaviruspandemian takia mm. minkkejä on jouduttu teurastamaan ja tämä kaikki on vasta alkua ruttovitsaukselle, joka aiheuttaa sairautta myös eläimille.

Kuudes vitsaus – paiseet

”Sitten Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: ”Ottakaa kahmalonne täyteen pätsin nokea, ja Mooses viskatkoon sen taivasta kohti faraon silmien edessä, niin se muuttuu tomuksi, joka peittää koko Egyptin maan, ja siitä tulee ihmisiin ja karjaan märkäpaiseita kaikkialla Egyptin maassa”. Ja he ottivat pätsin nokea ja astuivat faraon eteen, ja Mooses viskasi sen taivasta kohti; niin märkäpaiseita tuli ihmisiin ja karjaan. Eivätkä tietäjätkään voineet pitää puoliaan Moosesta vastaan paiseiden tähden, sillä paiseita oli tietäjissä samoin kuin kaikissa muissakin egyptiläisissä. Mutta Herra paadutti faraon sydämen, niin ettei hän kuullut heitä, niinkuin Herra oli sanonutkin Moosekselle” (2.Moos.9:8-12).

Kuudes paisevitsaus oli isku lääkkeiden, rauhan ja äitiyden jumalatarta Isistä, Osiriksen puolisoa, vastaan. Roomassa Isis tunnettiin taivaan kuningattarena., ylimpänä jumalattarena, joka oli luonut maailman. Isis esitettiin usein imettämässä Horus-lasta. Baabelin eli Babylonin mysteeriuskonnossa oli Semiramus-Tammus-kultti, josta mm. Hes.8 puhuu. Tämä kultti kulkeutui Egyptiin Isis-Horus kultin nimellä. Kristinusko omaksui sen ja muutti sen neitsyt-Maria-Jeesus-lapsi kultiksi. Mariasta tehtiin taivaan kuningatar (Jer.7:18). Israelissa Nasaretin kaupungissa on katolinen Marian ilmestyksen kirkko, jonka suuressa alttaritaulussa Neitsyt-Maria on keskellä kruunu päässä taivaan kuningattarena. Tätä taivaan kuningattaren kuvaa löytyy kautta maailman katolisen uskon piiristä. Jopa Luther piti Mariaa taivaan kuningattarena, mutta ei jumalattarena. Osiriksen, Isiksen ja Horuksen kolminaisuuden korvasi kristinuskossa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kolminaisuus. Ilmestyskirjassa paisevitsaus esiintyy ensimmäisen vihan maljan tuomiossa.

”Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: ”Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle”. Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa” (Ilm.16:1-2).

Tämä paisevitsaus lopun ajassa voi tulla esim. virus- ym. sairauksien muodossa tai atomisodan radioaktiivisen säteilyn seurauksena erilaisina syöpäkasvaimina. Jumalan seurakunta ei tätä koe, sillä se kokee ylöstempauksen eli ylösnousemuksen pois maailmanlaajuisen atomisodan alta (Luuk.17:28-30).

Seitsemäs vitsaus – raesade

”Ja Herra sanoi Moosekselle: ”Ojenna kätesi taivasta kohti, niin raesade kohtaa koko Egyptin maata, ihmisiä, karjaa ja kaikkia kedon kasveja Egyptin maassa”. Niin Mooses ojensi sauvansa taivasta kohti, ja Herra antoi jylistä ja lähetti rakeita, ja tulta iski maahan. Näin Herra antoi sataa rakeita yli Egyptin maan. Ja rakeita tuli, ja tulta leimahteli rakeiden keskellä. Raesade oli ylen ankara, niin ettei sellainen ollut kohdannut koko Egyptin maata siitä ajasta saakka, jolloin se tuli asutuksi. Ja rakeet löivät maahan kaikkialla Egyptin maassa kaiken, mitä kedolla oli, sekä ihmiset että karjan; ja rakeet tuhosivat kaikki maan kasvit ja pirstoivat kaikki kedon puut. Ainoastaan Goosenin maata, jossa israelilaiset olivat, ei raesade kohdannut” (2.Moos.9:22-26).

Tämä oli isku egyptiläistä taivaan jumalatarta Nutia vastaan. Raesade ja leimahteleva tuli pirstoivat maan kasvit ja puut. Goosenin maa, jossa israelilaiset asuivat, säästyi tältäkin vitsaukselta. Ilmestyskirjassa tämä lopun ajan vitsaus esiintyy seitsemännen vihan maljan yhteydessä.

”Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: ”Se on tapahtunut”. Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri” (Ilm.16:17-21).

Seitsemännen vihan maljan tuomiot ovat erittäin ankaria. Maapallon vuoret luhistuvat. Siionin vuoresta Jerusalemissa tulee maapallon korkein vuori Messiaan kuningaskuntaa ja temppeliä varten (Jes.2:1-4; Miik.4:1-4). Saaret liikkuvat paikoiltaan, niin että mantereet muuttavat muotoaan ja tulee kenties yhtenäinen manner, kuten ennen Pelegin aikaa (1.Moos.10:25). Maapallon kaupungit tuhoutuvat. Suuret leiviskän painoiset rakeet (21,25-53,12 kg), jotka satavat ihmisten päälle, voivat toteutua luonnollisina jäärakeina tai asteroideina tai sitten tulta leimahtelevina pommituksina. Ihmiset ovat tuon vitsauksen aikana yhtä paatuneita kuin Egyptin farao, pilkkaavat Jumalaa, eivätkä nöyrry parannukseen. Uskovien ei tarvitse olla peloissaan, sillä Jumala varjelee omansa niin hyvinä kuin pahoina päivinä eikä meitä jätetä Jumalan vihan tuomioihin (1.Tes.1:10; 5:9). Uskovat ovat turvassa Jumalan vihan tuomioilta, kuten israelilaiset olivat Goosenin maassa.

Kahdeksas vitsaus – heinäsirkat

”Sitten Herra sanoi Moosekselle: ”Mene faraon tykö, sillä minä olen koventanut hänen sydämensä ja hänen palvelijainsa sydämet, että tekisin nämä tunnustekoni heidän keskellänsä ja että sinä kertoisit lapsillesi ja lastesi lapsille, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille, ja minun tunnustekoni, jotka olen tehnyt heidän keskellänsä, tietääksenne, että minä olen Herra”. Niin Mooses ja Aaron menivät faraon tykö ja sanoivat hänelle: ”Näin sanoo Herra, hebrealaisten Jumala: Kuinka kauan sinä kieltäydyt nöyrtymästä minun edessäni? Päästä minun kansani palvelemaan minua. Sillä jos sinä kieltäydyt päästämästä minun kansaani, niin katso, minä annan huomenna tulla sinun maahasi heinäsirkkoja. Ja ne peittävät maan pinnan, niin ettei maata näy, ja ne syövät tähteet siitä, mikä teille rakeilta pelastui ja jäi, ja ne syövät kaikki teidän puunne, jotka kedolla kasvavat. Ja ne täyttävät sinun talosi ja kaikkien sinun palvelijaisi talot ja kaikkien egyptiläisten talot, niin ettei sinun isäsi eivätkä esi-isäsi ole sellaista nähneet siitä päivästä, jona tulivat maailmaan, hamaan tähän päivään asti.” Ja hän kääntyi ja lähti pois faraon luota. Mutta faraon palvelijat sanoivat hänelle: ”Kuinka kauan tämä mies on oleva meille paulaksi? Päästä miehet palvelemaan Herraa, heidän Jumalaansa. Etkö vieläkään ymmärrä, että Egypti joutuu perikatoon?” Niin Mooses ja Aaron tuotiin takaisin faraon eteen. Ja tämä sanoi heille: ”Menkää ja palvelkaa Herraa, Jumalaanne. Vaan ketkä menevät?”  Mooses vastasi: ”Me menemme, nuoret ja vanhat, me menemme poikinemme ja tyttärinemme, lampainemme ja karjoinemme; sillä meillä on Herran juhla”. Niin hän sanoi heille: ”Olkoon vain Herra teidän kanssanne, kunhan minä ensin päästän teidät ja teidän vaimonne ja lapsenne. Katsokaa, teillä on paha mielessä. Siitä ei tule mitään. Mutta menkää te, miehet, ja palvelkaa Herraa, sillä sitähän te olette pyytäneetkin.” Ja heidät ajettiin pois faraon edestä. Ja Herra sanoi Moosekselle: ”Ojenna kätesi Egyptin maan yli ja tuo tänne heinäsirkat; tulkoon niitä Egyptin maahan, ja syökööt ne kaikki maan kasvit, kaikki, mitä rakeilta on jäänyt”. Niin Mooses ojensi sauvansa Egyptin maan yli, ja Herra antoi itätuulen puhaltaa yli maan koko sen päivän ja koko yön; kun aamu tuli, toi itätuuli heinäsirkat mukanaan. Ja heinäsirkkoja tuli koko Egyptin maahan, ja ne laskeutuivat ylen suurina laumoina koko Egyptin alueelle; niin paljon ei heinäsirkkoja ollut koskaan sitä ennen tullut eikä sen jälkeen tule. Ne peittivät koko maan pinnan, niin että maa tuli mustaksi; ja ne söivät kaikki maan kasvit ja kaikki puiden hedelmät, jotka olivat rakeilta säilyneet. Niin ei jäänyt mitään vihantaa jäljelle puihin eikä kedon kasveihin koko Egyptin maassa. Silloin farao kutsutti kiiruusti Mooseksen ja Aaronin ja sanoi: ”Minä olen rikkonut Herraa, teidän Jumalaanne, ja teitä vastaan. Anna nyt anteeksi minun rikkomukseni vielä tämä kerta, ja rukoilkaa Herraa, Jumalaanne, että hän poistaisi minulta ainakin tämän surman.” Niin hän lähti pois faraon luota ja rukoili Herraa. Ja Herra käänsi tuulen hyvin kovaksi länsituuleksi; se vei heinäsirkat mukanaan ja painoi ne Kaislamereen, niin ettei yhtäkään heinäsirkkaa jäänyt koko Egyptin alueelle. Mutta Herra paadutti faraon sydämen, niin ettei hän päästänyt israelilaisia” (2.Moos.10:1-20).

Myrskyävä itätuuli toi heinäsirkat vitsaukseksi Egyptin maahan ja ne söivät maan kasvit ja puiden hedelmät ja kaiken vihannan. Kun farao teki hätäparannusta, länsituuli vei sirkat mennessään Kaislamereen. Jumala paadutti viimeisten vitsausten aikana faraon sydämen, niin että hän ei päästänyt kansaa. Tämä vitsaus oli isku Egyptin epäjumala Sethiä vastaan, joka oli myrskyn, kaaoksen, sodan, aavikon ja kavaluuden jumala. Seth kuvattiin usein miehenä, jolla oli erikoinen seth-eläimen pää. Seth-eläimellä oli suorat neliskulmaiset ”aasinkorvat”, terävä, suippo kuono ja haarautunut häntä. Herran päivänä heinäsirkkavitsaus toteutuu mm. sellaisenaan, kun valtavat miljoonien heinäsirkkojen parvet Afrikassa ja muissakin maissa syövät suuria osia kokonaisten valtioiden sadoista ja aiheuttavat nälänhätää ja puutetta.

”Mitä kalvajasirkalta jäi, sen söi heinäsirkka. Ja mitä heinäsirkalta jäi, sen söi syöjäsirkka. Ja mitä syöjäsirkalta jäi, sen söi tuhosirkka…Peltomiehet ovat joutuneet häpeään, viinitarhurit valittavat nisun ja ohran tähden, sillä mennyt on pellon sato. Viiniköynnöstä on kohdannut kato, viikunapuu on kuihtunut, granaattipuu ja myös palmu ja omenapuu; kaikki kedon puut ovat kuivettuneet. Niin, häpeään on joutunut ilo, ihmislasten joukosta pois. Vyöttäytykää säkkiin, pitäkää valittajaiset, te papit; valittakaa, te jotka toimitatte palvelusta alttarilla. Käykää sisälle, viettäkää yö säkkeihin puettuina, te jotka toimitatte minun Jumalani palvelusta. Sillä poissa on teidän Jumalanne huoneesta ruokauhri ja juomauhri. Kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran, teidän Jumalanne, huoneeseen ja huutakaa Herran puoleen. Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta” (Jooel.1:4, 11-15).

Herran päivällä tarkoitetaan Raamatussa ahdistuksen, Jumalan tuomioiden ja vihan aikaa, jolloin Herra tuomitsee maanpiirin jumalattomuuden ja synnin. Siitä puhuvat monet Vanhan Testamentin profeetat ja myös Uuden Testamentin tekstit (Jes.13:9-13; Sef.1:14-18; Jooel.2;1-11; 1.Tes.5:1-9). Herran päivänä tapahtuu myös seurakunnan kokoaminen ylösotossa Herraa vastaan yläilmoihin (1.Tes.4:13-18; 2.Tes.2:1-3). Suuri osa Ilmestyskirjaa on kuvausta Herran päivän tuomioista. Kuivuus ja valtavat heinäsirkkaparvet aiheuttavat nälänhätää Jooelin profetiassa Herran päivänä. Heinäsirkkavitsaus toteutuu myös Ilmestyskirjan viidennen pasuunan tuomioissa.

”Ja viides enkeli puhalsi pasunaan; niin minä näin tähden, taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden (hepr. UT: tehom: syvyys, kuilu, pimeyden kuilu) kaivon avain; ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niinkuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta; ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikäänkuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten kasvot; ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat. Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun. Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta. Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon. Ensimmäinen ”voi!” on mennyt; katso, tulee vielä kaksi ”voi!” -huutoa tämän jälkeen” (Ilm.9:1-12).

Tämä Ilmestyskirjan viidennen pasuunan tuomio toteutuu lopun ajassa Herran päivänä ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin se toteutuu pahojen henkien eli riivaajien vitsauksena. Kun taivaasta maan päälle pudonnut tähti eli Lucifer (paholainen) saa syvyyden kuilun avaimeen, sieltä nousevasta savusta tulee maan päälle valtavat määrät heinäsirkkoja, pahoja henkiä, joilla on pistimet kuten skorpioneilla ja ne vaivaavat ihmisiä (Jes.14:12-15).

”Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: ”Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden”. Silloin hän sanoi heille: ”Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa” (Luuk.10:17-20).

Raamattu kertoo, että pimeyden kuiluun, syvyyteen, on vangittu langenneita enkeleitä, pahoja henkiä, suuren päivän tuomiota odottamaan. Tästä kirjoittavat Pietari ja Juuda.

”Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen (kreik. UT: tartaroo = syöstä syvyyteen; hepr. UT: tachtiot aarets = maan syvyyteen), pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi” (2.Piet.2:4).

”…ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon…” (Juuda 6).

Monien tulkitsijoiden mukaan kyseessä ovat vedenpaisumuksen aikana maan tyttäriin yhtyneet langenneet enkelit, jotka Jumala laittoi pimeyden kuiluun, syvyyteen, odottamaan suuren päivän tuomiota (1.Moos.6:1-4). Ilmestyskirjan tekstin mukaan Jumalan suuri päivä tarkoittaa Harmagedonin sotaa, kansojen tuomiota (Joosafatin laakson tuomiota), joka on juuri ennen Messiaan tuhatvuotista kuningaskuntaa, eikä sitä pidä sekoittaa ns. viimeiseen tuomioon, joka on tuhatvuotisen kuningaskunnan jälkeen (Ilm.16:12-16; Mat.25;31-46; Jooel.3:1-17; Ilm.20). Kun nämä pimeyden kuiluun vangitut pahat henget, langenneet enkelit, päästetään irti, jo maan päällä vaikuttavien pahojen henkien lisäksi, muuttuu ilmapiiri maapallolla riivajaismaiseksi.

Ilmestyskirjan viidennen pasuunan heinäsirkat ovat myös kuvaus hävittäjälentokoneista, joiden pauhina täyttää taivaan suuressa sodassa. Heinäsirkat kuvaavat myös nykyajan miehittämättömiä lennokkeja, drooneja, joita käytetään sota-aseina pommituksissa ja myös vihollisalueiden vakoilussa. Suurvaltojen ja Israelin ohella myös Iran on kehittänyt drooneja, joilla se iski Saudi-Arabian öljynjalostusteollisuutta vastaan jokin aika sitten. Iran on myös varustanut drooneilla liittolaisensa terroristijärjestö Hizballahin Libanonissa, Hamaksen Gazassa ja Jemenin kapinalliset, tarkoituksella hyökätä Israelia vastaan. Vaikeita aikoja on edessä Israelilla ja koko maailmalla Muistetaan rukouksin Israelia ja Suomea ja samalla turvataan Jumalaan, joka pitää huolta omistaan. Egyptin esikuvan mukaan itätuuli tuo heinäsirkat ja sen jälkeen länsituuli, suuressa sodassa.

Yhdeksäs vitsaus – pimeys

”Sitten Herra sanoi Moosekselle: ”Ojenna kätesi taivasta kohti, niin Egyptin maahan tulee sellainen pimeys, että siihen voi käsin tarttua”. Ja Mooses ojensi kätensä taivasta kohti, ja koko Egyptin maahan tuli synkeä pimeys kolmeksi päiväksi. Ei kukaan voinut nähdä toistansa, eikä kukaan voinut liikkua paikaltansa kolmeen päivään. Mutta kaikilla israelilaisilla oli valoisata asuinpaikoissansa. Niin farao kutsui Mooseksen ja sanoi: ”Menkää ja palvelkaa Herraa; ainoastaan lampaanne ja karjanne jääkööt tänne. Myöskin vaimonne ja lapsenne menkööt teidän mukananne.” Mutta Mooses sanoi: ”Sinun on annettava mukaamme myös teurasuhrit ja polttouhrit, uhrataksemme niitä Herralle, Jumalallemme. Karjammekin täytyy tulla meidän kanssamme, ei sorkkaakaan saa jäädä, sillä siitä meidän on otettava uhrit palvellaksemme Herraa, Jumalaamme, emmekä itsekään tiedä, ennenkuin tulemme sinne, mitä meidän on uhrattava palvellessamme Herraa.” Mutta Herra paadutti faraon sydämen, niin että hän ei tahtonut päästää heitä. Ja farao sanoi hänelle: ”Mene pois luotani ja varo, ettet enää tule minun kasvojeni eteen; sillä sinä päivänä, jona tulet minun kasvojeni eteen, sinä olet kuoleva”. Mooses vastasi: ”Oikein sinä puhuit; minä en tule tämän jälkeen sinun kasvojesi eteen” (2.Moos.10:21-29).

Egyptiin tuli valtava pimeys, auringon valo pimeni. Tämä oli isku auringon epäjumala Rata vastaan. Ra kuvattiin haukkapäiseksi mieheksi, jonka pään yläpuolella oli aurinko. Tämä vitsaus oli myös isku faraota vastaan, jota pidettiin auringonjumala Ran poikana. Ilmestyskirjassa viidennen vihan maljan tuomiot pimentävät pedon valtakunnan lopun ajan tuomioissa.

”Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian. Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa” (Ilm.8:8-11).

Pedon valtakunta pimenee ja lisäksi aurinko paahtaa heitä tulella. Ihmiset ovat tuolloin niin paatuneita, kuten faraokin, he vain pilkkaavat Jumalaa vitsauksen aiheuttamista kärsimyksistä huolimatta. Pedon valtakunnan pimentymisen sähkön suhteen voi aiheuttaa esim. ilmakehässä räjäytettävät ydinpommit, ns. super-EMP-pommit. Niiden gamma säteiden vaikutushuippu on 200 000/ Voltia/metri, ja se pystyy tuhoamaan strategiset tietoliikenne- ja tiedustelu-järjestelmät ja sitä on vaikea estää. Silloin sähköjärjestelmät ja tietoliikennejärjestelmät pimenevät. Valot sammuvat, lämmitys ei toimi, puhelimet ja tietokoneet ovat pimeinä, elektroniikka lakkaa toimimasta jne. Tätä on hyvin vaikea torjua, vain sotilaalliset suojatut laitteet toimivat. Vain ilman sähköä toimivat laitteet ja lämmitys toimivat. Kiinalla, Venäjällä ja luultavasti myös PohjoisKorealla on nämä EMP-pommit, josta tieto-taito niiden rakentamiseksi voi helposti päätyä Iraniin, sillä näillä mailla on keskinäinen yhteistoiminta-valmius. Pedon valtakunnan pimentymisen voi aiheuttaa myös suuren asteroidin isku maapallolle tai ydinsodan aiheuttama ns. ydintalvi. Uskovien on hyvä ottaa tämäkin vitsaus huomioon, ettemme olisi liian luottavaisia siihen, että sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät toimivat tulevina vaikeina päivinä.

Kymmenes vitsaus – esikoisten surma

”Ja puoliyön aikana tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset, valtaistuimellaan istuvan faraon esikoisesta vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset. Niin farao nousi sinä yönä ja kaikki hänen palvelijansa ynnä kaikki egyptiläiset, ja kova valitus oli Egyptissä; sillä ei ollut yhtään taloa, jossa ei ollut kuollutta. Ja hän kutsutti yöllä Mooseksen ja Aaronin ja sanoi: ”Nouskaa ja menkää pois minun kansani joukosta, sekä te että israelilaiset; menkää ja palvelkaa Herraa, niinkuin olette puhuneet. Ottakaa myös lampaanne ja karjanne mukaanne, niinkuin olette puhuneet, ja menkää ja rukoilkaa minullekin siunausta.” Ja egyptiläiset ahdistivat kansaa jouduttaaksensa heidän lähtöänsä maasta pois, sillä he ajattelivat: ”Me kuolemme kaikki”. Ja kansa otti taikinansa, ennenkuin se oli hapannut, ja kantoi taikinakaukalonsa vaippoihin käärittyinä olkapäillään. Ja israelilaiset olivat tehneet Mooseksen sanan mukaan: he olivat pyytäneet egyptiläisiltä hopea-ja kultakaluja sekä vaatteita. Ja Herra oli antanut kansan päästä egyptiläisten suosioon, niin että nämä suostuivat heidän pyyntöönsä; ja niin he veivät saalista egyptiläisiltä. Ja israelilaiset lähtivät liikkeelle ja kulkivat Ramseksesta Sukkotiin; heitä oli noin kuusisataa tuhatta jalkamiestä, paitsi vaimoja ja lapsia. Ja myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa, sekä lampaita ja raavaskarjaa suuret laumat. Ja he leipoivat siitä taikinasta, jonka olivat tuoneet Egyptistä, happamattomia leipiä; sillä se ei ollut hapannut, kun heidät karkoitettiin Egyptistä. He eivät olleet saaneet viipyä, eivätkä he myöskään olleet valmistaneet itsellensä evästä. Mutta aika, jonka israelilaiset olivat asuneet Egyptissä, oli neljäsataa kolmekymmentä vuotta. Kun ne neljäsataa kolmekymmentä vuotta olivat kuluneet, niin juuri sinä päivänä kaikki Herran joukot lähtivät Egyptin maasta. Valvontayö Herran kunniaksi on tämä yö, koska hän silloin vei heidät pois Egyptin maasta; tämän yön kaikki israelilaiset valvokoot Herran kunniaksi, sukupolvesta sukupolveen” (2.Moos.12:29-42).

Tässä viimeisessä, kymmenennessä vitsauksessa, kuolivat kaikki Egyptin esikoiset, eläinten ja ihmisten esikoiset ja myös faraon esikoinen. Faraon esikoinen, joka oli auringonjumala Ran istuimen perillinen, kuoli myös tässä viimeisessä vitsauksessa. Se oli tuhoisa isku faraota kohtaan. Psalmin mukaan esikoisten surman aiheutti vakava rutto, jonka Jumala laski liikkeelle.

”Hän lähetti heitä vastaan vihansa hehkun, kiivastuksen, vihastuksen ja ahdistuksen, parven pahoja enkeleitä. Hän raivasi tien vihallensa, ei säästänyt heidän sielujansa kuolemasta, vaan antoi heidän henkensä ruton valtaan. Hän surmasi kaikki esikoiset Egyptistä, miehuuden ensimmäiset Haamin majoista” (Ps.78:49-51).

Tämän ankaran vitsauksen jälkeen farao päästi Israelin kansan lähtemään pois Egyptin orjuudesta. Vähintään noin kaksimiljoonainen israelilainen kansa ja myös sekakansaa heidän joukossaan lähti kohti luvattua maata. Alkoi ensimmäinen exodus, joka on esikuva myös lopun ajan exodukselle. Tämä esikoiset surmannut ruttovitsaus toteutuu myös lopun ajassa.

”Sitten hän sanoi heille: ”Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä” (Luuk.21:10-11).

”Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: ”Tule!” Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta” (Ilm.6:7-8).

Parhaillaan (2021) vitsauksena on maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja tämä on vasta alkua lopun ajan ruttovitsauksille. Daavidin päivinä ruttovitsaus loppui, kun tehtiin parannusta ja käännyttiin Jumalan puoleen (1.Aik.21). Tänäkin aikana kansan ja myös hallitusmiesten tulisi tehdä parannusta ja kääntyä Jumalan puoleen, jotta ruttovitsaus ja muut vitsaukset loppuisivat, mutta valitettavasti ollaan yhtä uppiniskaisia kuin farao Egyptissä ja siitä ei seuraa mitään hyvää. Esikoisten surma toteutuu myös lopun ajan suurissa sodissa, jolloin monet esikoispojat saavat surmansa sotarintamalla.

Herra hukutti faraon sotajoukot Kaislamereen – esikuva lopun ajalle

”Sillä Herra paadutti faraon, Egyptin kuninkaan, sydämen, niin että hän lähti ajamaan takaa israelilaisia, vaikka israelilaiset olivat lähteneet matkaan voimallisen käden suojassa… Mutta Herra sanoi Moosekselle: ”Ojenna kätesi meren yli, että vedet palautuisivat ja peittäisivät egyptiläiset, heidän sotavaununsa ja ratsumiehensä”. Niin Mooses ojensi kätensä meren yli, ja aamun koittaessa meri palasi paikoillensa, egyptiläisten paetessa sitä vastaan; ja Herra syöksi egyptiläiset keskelle merta. Ja vedet palasivat ja peittivät sotavaunut ja ratsumiehet, koko faraon sotajoukon, joka oli seurannut heitä mereen; ei yksikään heistä pelastunut. Mutta israelilaiset kulkivat kuivaa myöten meren poikki, ja vesi oli heillä muurina sekä oikealla että vasemmalla puolella. Niin Herra pelasti Israelin sinä päivänä egyptiläisten käsistä, ja Israel näki egyptiläiset kuolleina meren rannalla. Ja Israel näki sen suuren teon, jonka Herra teki tuhotessaan egyptiläiset. Silloin kansa pelkäsi Herraa ja uskoi Herraan ja uskoi hänen palvelijaansa Moosesta” (2.Moos.14:8, 26-31).

Kun israelilaiset lähtivät Mooseksen johdolla Egyptin orjuudesta kohti luvattua maata, lähtivät Egyptin sotajoukot ajamaan takaa kansaa. Herra paadutti faraon sydämen, niin että he tulivat katumapäälle, että olivat laskeneet vapaaksi orjakansan, joka oli palvellut heitä. Herran käskystä Mooses ojensi sauvansa Kaislameren yli, voimakas itätuuli puhalsi koko yön, meri jakautui kahtia ja israelilaiset kulkivat kuivaa myöten meren poikki. Egyptin sotajoukot vaunuineen lähtivät heidän peräänsä, mutta kun he olivat keskellä merta, Mooses ojensi sauvansa jälleen meren yli ja vesi peitti sekasortoon joutuneet takaa-ajajat ja he hukkuivat. Vitsausten ja sotajoukkojen hukkumisen seurauksena sen ajan mahtivaltakunta romahti taloudellisesti ja sotilaallisesti pitkäksi aikaa. Kun israelilaiset näkivät tämän suuren Herran teon ja egyptiläisten tuomion, he virittivät Mooseksen johdolla virren ja ylistivät Herraa tästä Jumalan voiman suuresta ihmeestä.

”Silloin Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle tämän virren; he sanoivat näin: ”Minä veisaan Herralle, sillä hän on ylen korkea; hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä, hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä. Herra on sotasankari, Herra on hänen nimensä. Faraon vaunut ja hänen sotajoukkonsa hän suisti mereen, hänen valitut vaunusoturinsa hukkuivat Kaislamereen. Syvyys peitti heidät; he vajosivat pohjaan niinkuin kivi. Sinun oikea kätesi, Herra, sinä voimassa jalo, sinun oikea kätesi, Herra, murskaa vihollisen. Valtasuuruudessasi sinä kukistat vastustajasi. Sinä päästät vihasi valloilleen, ja se kuluttaa heidät niinkuin korret. Ja sinun vihasi puhalluksesta kasaantuivat vedet, laineet seisahtuivat roukkioiksi, syvyyden aallot hyytyivät (hepr. VT: kafu =  jäätyivät, jähmettyivät) keskelle merta. Vihollinen sanoi: ’Minä ajan takaa, minä saavutan heidät, minä jaan saaliin ja tyydytän heissä kostonhimoni; minä paljastan miekkani, minun käteni hävittää heidät’. Sinun tuulesi puhalsi, ja meri peitti heidät; he upposivat valtavesiin niinkuin lyijy. Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa! Kuka on sinun vertaisesi, sinä pyhyydessä jalo; sinä ylistettävissä teoissa peljättävä, sinä ihmeitten tekijä! Sinä ojensit oikean kätesi, maa nielaisi heidät” (2.Moos.15:1-12).

Mooseksen virressä mainitaan, että syvyyden aallot jähmettyivät keskelle merta. Heprean kielisessä Raamatussa käytetään verbiä kafa, joka tarkoittaa jäätyä, jähmettyä. Tämä voidaan tulkita myös siten, että voimakas yli yön puhaltanut itätuuli jäädytti, jähmetti, Kaislameren aallot ja kansa pääsi kulkemaan meren poikki. Kun Mooses ojensi sauvansa meren yli, jäätynyt (jähmettynyt) vesi palasi normaaliin veden tilaan ja hukutti Egyptin sotajoukot vaunuineen. Toinen mielenkiintoinen asia tekstissä on, että vaikka Egyptin sotajoukot hukkuivat Kaislamereen, silti käytetään ilmaisua: ”maa nielaisi heidät”. Sama ilmaus löytyy myös Ilmestyskirjasta.

”Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niinkuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa: maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus” (Ilm.12:15-17).

Raamatussa on monia profetioita, joiden mukaan lopun ajassa tapahtuu viimeisen exoduksen huipentuma. Ensin kalastajat houkuttelevat israelilaisia omaan maahansa, ja monet ovat tehneetkin alian eli maahan muuton Israeliin (Jer.16:14-16). Sitten tulevat metsästäjät, vainoojat, ja israelilaiset joutuvat pakenemaan antisemitististä vihaa Israelin maata kohti. Hesekielin mukaan yhtään israelilaista ei jää kansojen sekaan (Hes.39:28-29). Ilmestyskirjan tekstin mukaan silloin lohikäärme eli paholainen lähettää vesivirran vaimon eli Israelin (israelilaisten) perään. Vesivirrat kuvaavat monissa teksteissä sotajoukkojen virtaa (Jes.8:7; Jer.46:7-10; Dan.11:22). Ilmestyskirjan teksti voi viitata siihen, että kun lopun ajan exodus toteutuu ja israelilaiset pakenevat kansojen seasta omaan maahansa, lohikäärme lähettää sotajoukkonsa israelilaisten pakolaisten perään ja yrittää tuhota heidät. Silloin Jumala tekee ihmeen, maa avaa kitansa ja nielee virran, kuten Egyptin exoduksen päivinä. Jumala ei salli paholaisen hävittää israelilaisia maan päältä lopun ajassa, vaikka se yrittää sen tehdä, etteivät Jumalan suunnitelmat toteutuisi ja ettei paholainen joutuisi vankeuteen tuhanneksi vuodeksi ja lopulta tulijärveen (Ilm.20; Jes.24:21-23).

Mooseksen virsi ja seurakunnan ylösotto

”Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: ”Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet” (Ilm.15:1-4).

Egyptin kymmeneen vitsaukseen ja faraon sotajoukkojen hukkumiseen ja Mooseksen virteen liittyy myös ylösoton eli ylösnousemuksen esikuva. Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle virren, kun faraon sotajoukot olivat tuhoutuneet Kaislamereen ja israelilaiset pelastuivat tuholta. Raamatussa on toinenkin Mooseksen virsi, jonka Mooses lausui yhdessä Joosuan kanssa Israelin seurakunnan kuullen jäähyväispuheessaan ennen kuolemaansa (5.Moos.31:30-32:44). Tässä toisessa Mooseksen virressä kerrotaan Israelin tottelemattomuudesta ja lopun ajassa tulevasta ahdistuksesta, joka kohtaa Israelia, ja Israelin pelastumisesta ja lopulta Israelin vihollisten kokemasta tuomiosta.

Mooseksen virren tapahtumat ovat esikuvallisia lopun ajalle ja seurakunnan ylösotolle eli ylösnousemukselle. Kun ensimmäisen Mooseksen virren esikuvan mukaiset lopun ajan suuren exoduksen tapahtumat ja toisen Mooseksen virren Jaakobin ahdistuksen tapahtumat ovat käsillä, silloin myös Messiaan tulemuksen ja seurakunnan ylösoton tapahtumat ovat käsillä (Jes.26:15-21; Jer.30:1-7; Dan12:1-3; Ilm.12). Silloin seurakunta kootaan Messiaan tulemuksessa suuresta ahdistuksesta lasiselle merelle veisaamaan Mooseksen ja Karitsan virttä pois Jumalan vihan ankarien tuomioiden alta (Mat.24:20-22; 29-31; 2.Tes.2:1-3; Ilm.7:9-17). Silloin Jumalan seurakunnan autuaallinen toivo täyttyy (1.Tes.4:13-18). Saamme luottavaisin mielin valvoa ja valmistautua Messiaan tulemukseen tämän ahdistavan lopun ajan vitsausten ja tapahtumien keskellä (Luuk.21:25-28, 34-36).

Jeshua oli mukana vitsauksissa ja exoduksessa

”Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Hoorebin, juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi: ”Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi”. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi: ”Mooses, Mooses!” Hän vastasi: ”Tässä olen”. Hän sanoi: ”Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa.” Ja hän sanoi vielä: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala”. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa…Jumala vastasi Moosekselle: ”Minä olen se, joka minä olen”. Ja hän sanoi vielä: ”Sano israelilaisille näin: ’Minä olen’ lähetti minut teidän luoksenne”. Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: ”Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen” (2.Moos.3:1-6, 14-15).

Kun Mooses oli kaitsemassa appensa Jetron lampaita, hänelle ilmestyi enkeli palavassa pensaassa. Toisaalta teksti sanoo, että kyseessä oli Herra (JHVH) eli Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Kuka on tämä salaperäinen ”Enkeli”, jota kutsutaan myös Herraksi (JHVH) ja Jumalaksi? Kyseessä on tietenkin Jeshua, Jumalan Poika. Tämä salaperäinen enkeli oli myös johtamassa Israelin kansaa pois Egyptin orjuudesta.

”Ja Mooses otti mukaansa Joosefin luut; sillä tämä oli vannottanut israelilaisia ja sanonut: ”Kun Jumala pitää huolen teistä, viekää silloin minun luuni täältä mukananne”. Ja he lähtivät liikkeelle Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, erämaan reunaan. Ja Herra (JHVH) kulki heidän edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä” (2.Moos.13:19-21).

”Niin Jumalan enkeli, joka oli kulkenut Israelin joukon edellä, siirtyi kulkemaan heidän takanansa; ja pilvenpatsas siirtyi heidän edeltänsä ja asettui heidän taaksensa ja tuli egyptiläisten joukon ja Israelin joukon väliin; ja pilvi oli pimeä noille ja valaisi yön näille. Näin koko yönä toinen joukko ei voinut lähestyä toista. Ja Mooses ojensi kätensä meren yli. Niin Herra saattoi vahvalla itätuulella, joka puhalsi koko yön, meren väistymään ja muutti meren kuivaksi maaksi; ja vesi jakautui kahtia” (2.Moos.14:19-21).

Tämä salaperäinen enkeli, Jumalan kasvojen enkeli, jota myös Herraksi (JHVH) kutsutaan, oli päivällä pilvenpatsaassa ja yöllä tulenpatsaassa johdattamassa Israelin kansaa (Jes.63:7-9; 2.Moos.33:14-15). Raamattu puhuu edelleen siitä, että Herra vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta ojennetulla käsivarrella.

”Mutta minä ojennan käteni ja lyön Egyptiä kaikenkaltaisilla ihmeilläni, joita minä olen siellä tekevä, ja sitten hän päästää teidät” (2.Moos.3:20).

”Sano sentähden israelilaisille: ’Minä olen Herra, ja minä vien teidät pois egyptiläisten sorron alta ja vapautan teidät orjuudesta ja pelastan teidät ojennetulla käsivarrella ja suurilla rangaistustuomioilla” (2.Moos.6:6)

”Ja Mooses sanoi kansalle: ”Muistakaa tämä päivä, jona te lähditte Egyptistä, orjuuden pesästä; sillä Herra vei teidät sieltä pois väkevällä kädellä. Sentähden älköön mitään hapanta syötäkö” (2.Moos.13:3).

”Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?” (Jes.53:1).

Jesajan kirjan luku 53 osoittaa, että Herran käsivarsi on Jumalan kärsivä Palvelija, Jeshua Messias, Jumalan Poika, joka myös sovitti syntimme Golgatan ristillä. Kun Jumala ojentaa käsivartensa, se tarkoittaa Jeshua Messiasta, joka on Jumalan käsivarsi. Tämä Jumalan käsivarsi oli mukana palavassa pensaassa ilmestyen Moosekselle. Tämä Herran käsivarsi, Jeshua Messias, oli toteuttamassa vitsauksia ja johdattamassa Israelin kansaa pilvipatsaassa ja tulenpatsaassa pois Egyptin orjuudesta. Tästä puhuu myös apostoli Paavali, kertoessaan Israelin vaiheista esikuvana meille uuden liiton uskoville, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut.

”Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus…Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut” (1.Kor.10:1-4, 11).

Pesachin eli pääsiäisen asettaminen

”Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen: ”Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen; siitä alottakaa vuoden kuukaudet. Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa: Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenisäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan, henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä. Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli; lampaista tai vuohista se ottakaa. Ja pitäkää se tallella neljänteentoista päivään tätä kuuta; silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä. Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen niissä taloissa, joissa he sitä syövät. Ja he syökööt lihan samana yönä; tulessa paistettuna, happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa he sen syökööt. Älkää syökö siitä mitään raakana tai vedessä keitettynä, vaan tulessa paistettuna päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen. Älkääkä jättäkö siitä mitään huomenaamuksi; mutta jos jotakin siitä jäisi huomenaamuksi, niin polttakaa se tulessa. Ja syökää se näin: kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne; ja syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi.

Sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra. Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, taloissa, joissa olette; sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja viettäkää sitä Herran juhlana; sukupolvesta sukupolveen viettäkää sitä ikuisena säädöksenä. Seitsemän päivää syökää happamatonta leipää; jo ensimmäisenä päivänä korjatkaa pois hapan taikina taloistanne. Sillä jokainen, joka hapanta syö, ensimmäisestä päivästä seitsemänteen päivään asti, hävitettäköön Israelista. Ensimmäisenä päivänä pitäkää pyhä kokous ja samoin myös seitsemäntenä päivänä pyhä kokous. Mitään työtä älköön tehtäkö niinä päivinä; ainoastaan se, mitä kukin tarvitsee ruuaksi, ainoastaan se valmistettakoon. Ja pitäkää tätä happamattoman leivän juhlaa, sillä juuri sinä päivänä minä vein teidän joukkonne pois Egyptin maasta; sentähden pitäkää tätä päivää, sukupolvesta sukupolveen, ikuisena säädöksenä. Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, ehtoolla, syökää happamatonta leipää, ja niin tehkää aina saman kuun yhdennenkolmatta päivän ehtooseen asti. Seitsemään päivään älköön hapanta taikinaa olko teidän taloissanne; sillä jokainen, joka hapanta leipää syö, hävitettäköön Israelin kansasta, olipa hän muukalainen tai maassasyntynyt. Älkää syökö mitään hapanta, vaan syökää happamatonta leipää, missä asuttekin” (2.Moos.12:1-20).

Egyptin kymmenennen vitsauksen yhteydessä Herra asetti myös pääsiäisen, Pesachin, joka merkitsee ”kulkea ohi”. Ruttovitsaus kulki israelilaisten kotien ohi, koska he olivat karitsan veren suojassa. Ulos ei saanut mennä tuona vitsauksen yönä, se oli sen ajan ”pandemiakaranteeni”. Herra asetti pääsiäisen yhteydessä myös oman kalenterinsa vuoden alun. Keväällä oleva Aabib-kuu eli Aviv-kuu eli Nisan-kuu on Jumalan kalenterissa ensimmäinen kuukausi. Nykyinen Israelin uusivuosi syksyllä seitsemännen kuun alussa tulee Baabelin vankeuden ajalta. Messiaan tuhatvuotisessa kuningaskunnassa vuoden alku palaa alkuperäiseen Jumalan säädökseen.

”Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra” (Jes.66:23).

Jesajan kirjan viimeisen luvun teksti kertoo lopun ajan tuomioista ja sen jälkeen tulevasta Messiaan kuningaskunnasta. Silloin sapatti on lepopäivänä koko maailmassa ja uudenkuun juhlaa vietetään Jumalan antaman ajanlasku- ja kalenterijärjestelmän mukaisesti jokaisen raamatullisen kuun 1. päivä (4.Moos.28:11, 14; Hes.46:1-3).

Palataanpa Pesachiin eli pääsiäiseen. Ensimmäisen kuun 10. päivä otettiin virheetön karitsa talteen ja 14. päivä iltahämärässä (bein arbaim = iltojen välissä) pääsiäiskaritsa teurastettiin. Happamatonta leipää Matzaa syötiin seitsemän päivää. Myös muukalaiset saivat osallistua pääsiäisen viettoon, kunhan ympärileikkasivat miehet (2.Moos.12:48-50). Uuden liiton puolella muiden kansojen uskovien ei tarvitse ympärileikata poikalapsiaan eikä miehiään, kuten Ap.t.15 luvun apostolien ja vanhinten kokous päätti ja jota päätöstä myös Paavali noudatti. Israelilaisia ei vapautettu Aabrahamin liittoon kuuluvasta fyysisestä ympärileikkauksesta (1.Moos.17; Ap.t.21:17-26).

”Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle hänen osansa antanut, ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut; näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään. Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen” (1.Kor.7:17-19).

Muiden kansojen uskoville luetaan ympärileikkaukseksi se, että he noudattavat Tooran ohjeita, ei orjuudesta käsin, vaan uuden liiton armon ja vapauden pohjalta, Toora (laki) sydämiin ja mieliin kirjoitettuna (Jer.31:31-37; Heb.8:7-12).

”Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi. Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi? Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta” (Room.2:25-29).

Muiden kansojen uskovat ovat oikeutettuja viettämään pääsiäistä ja happamattoman leivän juhlaa ympärileikattujen israelilaisten kanssa, kuten Uuden testamentin esimerkit osoittavat.

”Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa” (1.Kor.5:6-8).

”…mutta me purjehdimme happamattoman leivän juhlan jälkeen Filippistä ja tulimme viidentenä päivänä heidän luoksensa Trooaaseen ja viivyimme siellä seitsemän päivää” (Ap.t.20:6).

Apostolisen alkuseurakunnan aikaan vietettiin juutalaisten ohella myös kreikkalaisten eli pakana-alueiden uskovien keskuudessa pääsiäistä ja happamattoman leivän juhlaa, kuten Paavali osoittaa Korintton seurakunnan tekstissä. Paavali jopa kehottaa viettämään Pesachia eli pääsiäistä ja happamattoman leivän juhlaa. Happamattoman leivän juhlaa vietettiin myös kreikkalaisalueella Filippissä. Nämä Korintton ja Filippin esimerkit osoittavat, että nämä juhlat ja myös muut Herran juhlat, on tarkoitettu juutalaisten ohella myös muiden kansojen uskoville, vietettäväksi, ei orjuudessa, vaan uuden liiton armon ja vapauden pohjalta Jeshua Messiaan muistolle ja Hänen kunniakseen.

Pääsiäisen esikuva ehtoolliselle eli leivän murrolle

Kun Jumala asetti pääsiäisen Mooseksen päivinä Egyptistä lähdön yhteydessä, Hän antoi myös määräyksen israelilaisille teurastaa virheetön karitsa ja syödä se yöllä, kun he olivat kodeissaan sisällä. Tämän esikuvan täyttymyksenä, virheetön Jumalan Pääsiäiskaritsa Jeshua kuoli syntiemme tähden pääsiäisenä noin kaksi vuosituhatta sitten, niin että uskomalla Häneen saamme syntimme anteeksi ja pääsemme Jumalan kuningaskuntaan.

”Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh.1:29).

Pääsiäisen ja happamattoman leivän juhlan ohella saamme muistella Jumalan Pääsiäiskaritsan Jeshua Messiaan kuolemaa leivän murrossa eli ehtoollisessa. Tämän uuden liiton aterian Jeshua asetti ollessaan pääsiäisaterialla ennen kärsimistään ja ristinkuolemaansa (Luuk.22:1, 7-20).

”Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran aterian nauttimista, sillä syömään ruvettaessa kukin rientää ottamaan eteensä omat ruokansa, ja niin toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Eikö teillä sitten ole muita huoneita, niissä syödäksenne ja juodaksenne? Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Mitä minun on teille sanominen? Onko minun teitä kiittäminen? Tässä kohden en kiitä. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: ”Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni”. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni”. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee. Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Sentähden, veljeni, kun kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. Jos kenellä on nälkä, syököön kotonaan, ettette kokoontuisi tuomioksenne. Muista seikoista minä säädän, sitten kuin tulen” (1.Kor.11:20-34).

Kun osallistumme leivän murtoon eli ehtoolliseen, muistelemaan Lunastajamme Jeshuan kuolemaa, meidän tulee koetella itseämme, onko Jeshua Messias meissä?

”Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta” (2.Kor.13:5).

Tämä tarkoittaa sitä, että leivän murtaminen eli ehtoollinen kuuluu uskoville. Paavali myös kehottaa käyttäytymään asiallisesti ja arvokkaasti leivän murrossa eli ehtoollisessa, ettei meitä tuomittaisi. Alkuseurakunnan aikana leivän murtaminen, mm. kodeissa, kuului apostolisen opetuksen, keskinäisen yhteyden ja rukouksen ohella keskeisiin seurakunnan kokoontumisen perusteisiin ja niin sen kuuluu olla tänäkin päivänä (Ap.t.2:37-47).

Exoduksen esikuva Messiaan tulemukselle

”Ja syökää se näin: kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne; ja syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi…Valvontayö Herran kunniaksi on tämä yö, koska hän silloin vei heidät pois Egyptin maasta; tämän yön kaikki israelilaiset valvokoot Herran kunniaksi, sukupolvesta sukupolveen” (2.Moos.12:11, 42).

Kun israelilaiset viettivät pääsiäistä kymmenennen vitsauksen aikana, he söivät pääsiäislampaan kengät jalassa ja sauva kädessä. Israelilaiset valvoivat ja olivat valmiustilassa valmiina exodukseen. Kun vitsaukset kohtaavat maailmaa lopun ajassa, on meidänkin oltava valvovina ja valmiina taivaalliseen exodukseen eli ylösottoon Messiaan tulemuksessa.

”Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä…Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä” (Luuk.21:25-28, 34-36).

Kun maailma on ahdistuksessa ja kaikki nämä Egyptin vitsauksetkin toteutuvat lopun ajassa, se on myös merkki uskoville, että Messiaan tulemus on lähellä. Saamme nostaa päämme, sillä vapautuksemme on lähellä. Saamme olla turvallisella mielellä. Kaikki nämä vitsaukset ja tuomiot ovat täydellisesti Kaikkivaltiaan Jumalan hallinnassa ja toteutuvat Hänen säätämällään tavalla, niinkuin Raamattuun on kirjoitettu. Kaikkivaltias Herra pitää myös huolen omistaan ruttopandemian ja kaikkien vitsausten aikakaudessa ja saamme tuvallisin mielin odottaa Messiaan tulemusta. Tämä turva ja toivo on meillä silloin, kun annamme elämämme Jeshua Messiaan hallintaan.