Suuri ahdistus ja Herran päivä

Keijo Lindeman /

Profeetallisia näkökulmia 7: Messiaan tulemuksen merkit, osa 3

Kirjoittanut: Keijo Lindeman 

”Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista” (1.Kor.13:9). 

”Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa joka tämän lukee, se tarkatkoon silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailma alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään” (Mat.24:15-20). 

Sefanjan näky Herran päivästä ja ahdistuksesta 

”Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti (hepr. VT: maher meod = hyvin nopeasti, kiireesti). Kuule, Herran päivä! Silloin sankarit haikeasti huutavat. Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä, pasunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan. Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niinkuin tomu, ja heidän elinnesteensä niinkuin saasta. Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä: hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista” (Sef.1:14-18). 

Kun puhutaan Herran päivästä, monet käsittävät, että kyseessä on sunnuntai. Joissakin moderneissa käännöksissä on tarkoitushakuisesti Ilm.1:10 kohdalla: ”Minä olin hengessä Herran päivänä sunnuntaina,…”. Myös hyvin yleisesti käytetyssä venäläisessä Raamatun käännöksessä ko. Ilmestyskirjan paikka on käännetty näin. Kreikankielisessä UT:n alkutekstissä ei kuitenkaan ole sanaa ”sunnuntai”, vaan kyseessä on Raamatun kääntäjien (tekisi mieleni sanoa ”vääntäjien”) tarkoitushakuinen lisäys, jolla pyritään pönkittämään epäraamatullisesti sunnuntaita lepopäivänä. 

Profeetta Sefanja ja lukuisat muut VT:n profeetat ja myös UT:n kirjoittajat antavat kuitenkin aivan toisenlaisen kuvan Herran päivästä, jolloin leppoisat ”sunnuntaitunnelmat” ovat hyvin kaukana. 

Herran päivä on Jumalan tilinteon ja tuomioiden aikaa koko jumalattomalle maailmalle, jolloin suurin osa ihmiskuntaa tuhoutuu ja vain vähän jää ihmisiä jäljelle, kuten Jesaja mainitsee (Jes.13:913; 24:1-6). 

Jotkut ovat tulkinneet Sefanjan tekstin kirjaimellisesti, niin että kaikki ihmiset kuolisivat maan päällä noissa tuomioissa. On kuitenkin ymmärrettävä, että Raamatussa usein käytetty termi ”kaikki” ei välttämättä aina tarkoita joka ainoaa, vaan valtaosaa tai pääosaa. Esim. Danielin kirjassa mainitaan Baabelin kuninkaan hallinneen kaikkea maata ja kaikkia kansoja (Dan.2:37-38; 5:1719). 

Kuitenkin tiedämme historiasta, että Baabelin valtakunta ei hallinnut kaikkia maapallolla asuvia kansoja ja ihmisiä, mutta hallitsi keskeistä ja tärkeintä osaa silloisesta maailmasta (605-539 eKr.). Näin ollen Sefanjan teksti tulee ymmärtää sopusoinnussa Jesajan tekstin kanssa niin, että Herran vihan päivän tuomioissa valtaosa ihmiskuntaa tulee tuhoutumaan, mutta jäännös jää jäljelle ”siemeneksi”, josta alkaa uusi alku tuhatvuotiseen rauhan kuningaskuntaan (Jes.13:9-13; Jes.24; Ilm.20). 

Profeetta Sefanjan mukaan Herran päivä sisältää monia asioita ja kentiesmyösmoniavaiheita,jotka kaikki kuitenkin tapahtuvat Jumalan aikataulun mukaisesti suurella nopeudella, kun ne alkavat tapahtua (Room.9:27-28). Sefanjan mukaan Herran päivä on: 

• vihan päivä • tuskan ja ahdistuksen päivä • pimeyden ja synkeyden päivä • pilven ja sankan sumun päivä • pasunan ja sotahuudon päivä 

Sefanjan mukaan Herran päivä on myös tuskan ja ahdistuksen päivä. Jeshua puhui aivan samasta ajasta, jolloin on niin suuri ahdistus, että mikään liha ei pelastuisi, ellei niitä päiviä lyhennettäisi valittujen (Israelin ja uskovien; Jes.45:4; Aam.3:1-2; Kol.3:12; 2.Tim.2:10; 1.Piet.1:1; 5:13) tähden. 

Danielin näky suuresta ahdistuksesta 

”Mutta lopun ajalla Etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssansa. Ja Pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla, hyökkää hänen maihinsa, tulvana leviten niiden ylitse. Hän hyökkää myös ihanaan maahan ja monta kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä: Edom ja Mooab ja ammonilaisten pääosa. Ja hän ojentaa kätensä maita kohti; Egyptin maa ei ole säästyvä. Hän valtaa kultaja hopea-aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet, ja liibyalaiset ja etiopialaiset liittyvät häntä seuraamaan. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä, ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi. Hän pystyttää hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille. Mutta hänen loppunsa tulee, eikä kukaan häntä auta. Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat” (Dan.11:4012:1). 

Puhuessaan hävityksen kauhistuksesta pyhässä paikassa ja suuresta ahdistuksesta, Jeshua mainitsi sen olevan profeetta Danielin kirjan ennustusta. 

Monet, lähinnä liberaalit teologit, ovat tulkinneet Danielin kirjan 11. luvun ennustuksien toteutuneen jo menneisyydessä Pohjan kuninkaan (Syyrian Seleukos-suvun kuninkaiden) ja Etelän kuninkaan (Egyptin Ptolemaios-suvun kuninkaiden) välisinä sotina menneisyydessä yli kaksi vuosituhatta sitten. 

Danielin ennustuksen teksti 11. luvun jakeesta 40 (ehkä jo jakeesta 36) lähtien ei kuitenkaan voi olla pelkästään sen ajan tapahtumia, sillä ne liittyvät Israelin ahdinkoon, suureen ahdistukseen, Messiaan tulemukseen ja ylösnousemukseen lopun ajalla (Dan.12:1-2; Mat.24:29-31). 

Danielin profetia tulee toteutumaan ilmeisesti sekä suppeassa että laajassa merkityksessä. Suppeassa merkityksessä se merkitsee sotaa Lähi-Itään, jossa Ihana maa eli Israel on Pohjan kuninkaan (Syyrian) ja sen liittolaisten hyökkäyksen kohteena ja monta kaatuu (4.Moos.14:7; Jer.3:19; Psalmin 83 mukaan kaikki Israelin ympärillä olevat arabimaat hyökkäävät Israelin kimppuun). 

Hesekielin mukaan myös pohjan perillä oleva Goog liittolaisineen tekee yllätyshyökkäyksen Israelin kimppuun (Hes.38-39). Googin liittolaisina mainitaan sekä Danielilla että Hesekielillä Puut eli Libya ja Etiopia (hepr. Kush = Etiopia tai ehkä vielä mieluummin Sudan; Hes.38:5-6). 

On todennäköistä, että näissä taisteluissa Damasko tuhoutuu ja Syyrian ohella muutkin Israelin ympärillä olevat vihamieliset valtiot saavat tuomionsa (Sak.12-14; Jes.17:1-2; Jer.47-49). 

Tämä sota tulee laajenemaan maailmanlaajuiseksi, sillä Etelän kuninkaan (Egyptin) leirin maat tulevat olemaan siinä mukana. (Myös Hesekielin ennustamassa ns. Googin sodassa sota leviää yli maailman kaikille vuorille; Hes.38:21). 

Etelän kuninkaan eli Egyptin leiri tarkoittaneeUSA:njohtamaanatolaista leiriä. Pohjan kuninkaan (ilmeisesti Venäjän johtama) googilainen leiri vyöryy aluksi Etelän kuninkaan maihin, mutta sitten idän rintamalla tapahtuu jotain, joka säikähdyttää Pohjan kuninkaan. Pohjan kuninkaan sotajoukot jäävät Idästä vyöryvän suurarmeijan (Natoon kuuluva Japani, Kiina?? ym.?) ja pohjoisen rintaman (Naton?) puristukseen ja Pohjan kuninkaan tuho on edessä. 

Taistelu huipentuu atomisotaan, jossa suuri osa ihmiskuntaa ja maapalloa tuhoutuu (Ilm.9). Niinä päivinä on oleva maailmassa senkaltainen ahdistus, ettei sitä ole koskaan ollut maan päällä. Jumalan seurakunta ei joudu olemaan maailmanlaajuisessa atomisodassa, sillä Messias noutaa sen pois atomisodan alta (Luuk.17:26-30). 

Suuri ahdistus ja suuri exodus 

”Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi joka tämä lukee se tarkatkoon silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko alas älköönkä menkö sisään noutamaan mitään huoneestansa; joka on mennyt pellolle, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella. Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, eikä milloinkaan tule. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät” (Mark.13:14-20). 

Ennustus hävityksen kauhistuksesta ja paosta toteutui profeetallisena esitäyttymyksenä alkuseurakunnan päivinä, roomalaisten piirittäessä Jerusalemia (66-70 jKr.). Piiritykseen tuli tauko ja opetuslapset, Mestarinsa kehotuksen muistaen, pakenivat Pellaan (nykyisessä Jordaniassa) ja säästyivät tuholta, joka kohtasi Jerusalemia, temppeliä ja yli miljoonaa juutalaista, roomalaisten lopulta valloittaessa Jerusalemin (v. 70 jKr.). Lopullisesti tämä tulee toteutumaan suuren ahdistuksen päivinä, Herran päivänä.

Suuri ahdistus ja israelilaisten pako kansojen seasta 

”Sentähden, katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta’, vaan: ’Niin totta kuin Herran elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut’. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista” (Jer.16:14-16). 

”Voi, voi, paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra! Sillä minä olen hajottanut teidät neljään taivaan tuuleen, sanoo Herra. Voi, Siion, pelastaudu, sinä, joka asut tytär Baabelin luona! Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä” (Sak.2:6-8). 

”Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä. Enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra” (Hes.39:28-29). 

Jeremian ennustuksen mukaan Herra lähettää ”kalastajia”, jotka houkuttelevat israelilaisia palaamaan omaan maahansa Israeliin, jonka Jumala on luvannut heidän isillensä. Tämä osa profetiaa on pitkälti toteutunut. Jo 1800-luvun lopussa syntyi Teodor Herlzin johdolla sionistinen liike ja ajatus juutalaisten omasta kotimaasta. Nämä sionistisen liikkeen kalastajat ja myös monet kristityt ovat houkutelleet juutalaisia kansojen seasta palaamaan omaan maahansa. 

Niistä päivistä saakka onkin ollut muuttoaaltoja ja nämä aliat eli exoduksen aallot ovat tuoneet tuhansittain juutalaisia silloiseen Palestiinaan. Kun Israelin valtio sitten syntyi 14.5.1948, lähes kahden vuosituhannen hajaannuksen jälkeen, YK:n toimiessa ”kätilönä”, sai exodus toden teolla vauhtia ja tänä päivänä yli kuusi miljoonaa juutalaista asuu Israelissa (Israelista löytyy kaikkien 12 heimon edustajia). 

Kansojen seassa on kuitenkin vielä monta miljoonaa israelilaista ja Herra kokoaa heidät kaikki omaan maahansa (Jer.3:14; Hes.20:32

38). Se merkitsee miljoonien kansojen seassa olevan israelilaisen suurta lopun ajan exodusta. Kalastajien lempeä houkuttelu ei kuitenkaan saa näitä kaikkia palaamaan kansojen seasta, sillä monilla on hyvät olosuhteet ja kiinteät siteet omissa asuinvaltioissaan. Ei ole helppoa tulla revityksi pois niistä olosuhteista, joiden keskellä on asunut, kenties monien sukupolvien ajan. 

Jumala kuitenkin toteuttaa sanansa viimeistä piirtoa myöten ja sallii ”metsästäjien” ajan eli maailmalaajuisen antisemitismin ja Israel-vihan aallon ajaa kaikki israelilaiset kansojen seasta omaan maahansa. Jotakin sellaista tulee tapahtumaan maailmassa, joka nostattaa jo nyt kytevän antisemitismin ilmiliekkeihin. 

Juudean eli Länsirannan alueilla olevat juutalaiset joutuvat pakenemaan, ilmeisesti hyökkäävien sotajoukkojen tietä. Myös kansojen seassa olevat juutalaiset joutuvat pakenemaan vainoa kaikista kansoista ja Jumalan erityishuomion kohteena useissa Raamatun profetioissa on Israelista katsoen pohjoinen alue eli Venäjä ja muu entisen Neuvostoimperiumin alue. Tämä pohjoisen alueen exodus on koskettanut jo myös Suomea, jonka kautta tuhansia Venäjän ja Baltian juutalaisia on muuttanut Israeliin. Tulevina päivinä Suomenkin uskovat saavat varautua suuriin exodusmassoihin, kun juutalaiset pakenevat myös Suomen kautta Israeliin suuren ahdistuksen päivien vainoa. 

Jumalan ihmeitä suuressa exoduksessa 

”Niinkuin sinun lähtösi päivinä Egyptin maasta minä annan hänen nähdä ihmeitä’. Sen näkevät pakanakansat ja saavat häpeän kaikesta väkevyydestänsä. He panevat käden suullensa, heidän korvansa menevät lumpeen. He nuolevat tomua kuin käärme, kuin maan matelijat. Vavisten he tulevat varustuksistansa, lähestyvät väristen Herraa, meidän Jumalaamme; he pelkäävät sinua” (Miika 7:15-17). 

Lopun ajan suuren ahdistuksen exoduksessa Jumala näyttää kunniansa sekä israelilaisille että pakanakansoille (Jooel 2:26). Suuria ihmeitä tulee tapahtumaan, kuten Mooseksen päivinä Egyptistä lähdön aikaan, todistukseksi Israelille ja muille kansoille. 

Väkevät kansat, jotka ovat kohdelleet pahoin juutalaisia ja pyrkineet tuhoamaan Israelin maan päältä, joutuvat häpeään ja henkiin jääneet kansojen jäännökset pelkäävät Israelin pyhää Jumalaa ja pelkäävät myös Israelin kansaa, jonka jäännös tulee uskoon näiden myllerrysten kautta (Jes.54:15-17; Miika 4:11-13; Sak.10:3-12). 

Lopun ajan suuren exoduksen tapahtumat ja ihmeet suuren ahdistuksen päivinä tulevat olemaan niin merkittäviä, että jopa noin kolme ja puoli vuosituhatta vanha Egyptin exoduksen muistaminen pääsiäissederillä tulee muuttumaan. Messiaan kuningaskunnassa ei enää muistella pääsiäisaterialla Egyptin exodusta ja sen ihmeitä, vaan lopun ajan exoduksen ihmeitä, joita Jumala tekee kansalleen Israelille. 

Ei talvella eikä sapattina uskovien apu exoduksessa 

”Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina” (Mat.24:20). 

”Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta, senjälkeisestä päivästä. Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva… Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä” (Heb.4:8-9, 11). 

”Koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme” (2.Tes.1:6-10). 

”Sillä Herra armahtaa vielä Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa heidät heidän omaan maahansa; muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon. Kansat ottavat heidät ja tuovat heidät heidän kotiinsa…” (Jes.14:1-2). 

”Näin sanoo Herra, Herra: katso, minä nostan käteni kansakuntien puoleen, kohotan lippuni kansoja kohti, niin he tuovat sinun poikasi sylissänsä ja kantavat sinun tyttäresi olkapäillään” (Jes.49:22). 

”Sillä näin sanoo Herra: Riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka on kansojen pää; kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa: ’Auta Herra kansaasi, Israelin jäännöstä’. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä; suurena joukkona he palajavat tänne. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen…Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö” (Jer.31:7-9, 12). 

Kun Jeshua puhui suuren ahdistuksen päivinä pakenemisesta, koskien israelilaisten pakoa kansojen seasta omaan maahansa, Hän kehotti opetuslapsiaan rukoilemaan, ettei se tapahtuisi talvella eikä sapattina. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkastelemme ensin talven merkitystä. 

Olemme tähän asti eläneet, kytevästä antisemitismistä huolimatta, kohtuullisen rauhallista ”kalastajien aikaa”. Israelilaisia on houkuteltu omaan maahansa melko hyvien ja rauhallisten olosuhteiden keskellä. Vaikka vaikeuksiakin on ollut, ovat kansojen seasta Israeliin muuttaneet juutalaiset voineet matkustaa melko turvallisesti henkilöautoilla, busseilla, lentokoneilla ja laivoilla jne. (Jes.60:8-9). 

Kun tulee ”metsästäjien aika” suuren ahdistuksen päivinä, silloin maailmanlaajuinen kytevä antisemitismi ja Israel-viha puhkeavat täyteen liekkiin, eikä israelilaisilla ole turvallista juuri missään. Silloin kansojen seasta pakenevat exodusjuutalaiset joutuvat kulkemaan peläten vainoojia, ”maan alla”, kenties metsien ja korpien kautta sydän pamppaillen. Exodusväen joukossa on myös vanhuksia, lapsia, sairaita, invalideja ja odottavia äitejä, kuten Jeremia ennustaa. Jos silloin olisi talven ankarat olosuhteet, saattaisi moni menehtyä matkalla. Siksi tulee rukoilla, että se tapahtuisi kesän suotuisissa olosuhteissa ja niin Herra sen toteuttaakin, uskovien rukousten ja armonsa tähden. 

Mikä merkitys sitten sapatilla on suuren ahdistuksen exoduksessa? Jotkut ovat tulkinneet niin, ettei pako tapahtuisi sapattina, ettei sapatin pyhyyttä rikottaisi. Mielestäni tämä on melko rajoittunut näkemys tässä yhteydessä. 

Ensinnäkin on otettava huomioon, että sapatilla on monenlaista merkitystä Raamatussa ja on monenlaisia sapatteja. 

• Viikkosapatti perjantai-illasta lauantai-iltaan. Tämä on tavallisin sapatti, eivätkä monet muuta sapattia tiedäkään (1.Moos.2:1-3). 

• Juhlasapatit, joita löytyy Raamatun juhlaluvusta kaikkiaan 7, koskien Mooseksen ajan 7 pääjuhlaa (3.Moos.23). Silloin työn teko tulee keskeyttää kuten viikkosapattinakin.

• Sapattivuosi joka 7. vuosi, jolloin maanviljelysmaa tuli jättää lepäämään (3.Moos.25). 

• Sapatti on myös esikuva tuhatvuotisesta Messiaan rauhan kuningaskunnasta (Ps.90:4; 2.Piet.3:8). Silloin ylösnousseet pyhät hallitsevat Mestarinsa kanssa 1000 vuotta (Ilm.20). Silloin luomakuntakin on lunastettu turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen (Room.8:18-23). 

Hebrealaiskirjeen kirjoittaja puhuu vielä Jumalan kansan sapatinlevosta. Esikuvaksi hän ottaa Israelin kansan erämaavaelluksen Mooseksen johdolla, jolloin monet kaatuivat kuolleena erämaahan synnin ja tottelemattomuuden tähden, eivätkä päässeet lepoon luvattuun Israelin maahan, vaikka hyvä sanoma (kreik. UT: evankeliumi) saarnattiin heille ensiksi Mooseksen päivinä (Heb.3:7-4:7). 

Sitten kirjoittaja toteaa, etteivät Joosuan johdolla Israelin maahan päässeet saavuttaneet vielä lopullista Jumalan lepoa, vaan Jumalan kansan sapatinlepo tulee varmasti ja sen saavuttamiseksi pitää ahkeroida ja varoa Israelin kansan erämaavaelluksen tottelemattomuuden esimerkkiä. 

Milloin tämä Jumalan kansan lopullinen lepo sitten saavutetaan? Paavalin kirjeessä tessalonikalaisille se käy ilmi. Se on silloin, kun Herra Jeshua saapuu pyhien enkeliensä kanssa kostamaan Jumalaa hyljeksineille ja evankeliumia vastustaneille heidät pahuutensa. Silloin Häneen uskovat kirkastetaan eli saavat kirkkauden ylösnousemusruumiin, samankaltaisen kuin Jeshualla oli ylösnousemuksen jälkeen ja silloin he saavat levon päästessään pois ahdistuksen maailmasta (Fil.3:20-21). Silloin, Messiaan tulemuksessa ja ylösnousemuksessa, alkaa Jumalan kansan lopullinen sapatinlepo, ihana ylösnousemusolotila. 

Kun Jeshua kehotti rukoilemaan, ettei israelilaisten pako kansojen seasta tapahtuisi sapattina, Hän tarkoitti sitä, ettei Herran tulemus ja uskovien ylösnousemus olisi jo tapahtunut ennen sitä. Jos Jumalan kansa olisi silloin jo taivaallisessa sapatinlevossa, kuka silloin auttaisi maan päällä suuren ahdistuksen ja Israel-vihan päivinä kansoista Israelin maahan pakenevia exodusjuutalaisia? 

Meidän tulee rukoilla, että Jumalan seurakunta, Israelia ja juutalaisia rakastavat uskovat, ovat silloin vielä maan päällä auttamassa suuren ahdistuksen päivinä henkensä kaupalla Israeliin pakenevia exodusjuutalaisia. Kun tämä palvelustyö on exodusjuutalaisille tehty, on seurakunta vapaa taivaalliseen sapatinlepoon ylösnousemuksessa. 

Uskovien ei siis tule rukoilla sitä, että seurakunta otettaisiin maan päältä pois ennen suuren ahdistuksen päiviä, vaan päinvastoin, että seurakunta olisi vielä maan päällä suuren ahdistuksen päivinä auttamassa pakenevia exodusjuutalaisia. 

Uskovien ylösotto suuresta ahdistuksesta 

”Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti” (Dan.12:13). 

”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin” (Mat.24:29-31). 

”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen: ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta”. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, sanoen: ”Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!” Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: ”Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?”Ja minä sanoin hänelle: ”Herrani, sinä tiedät sen”. Ja hän sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä (Ilm.7:9-17). 

Kristikunnan keskuudessa on hyvin laajalle levinnyt käsitys siitä, että Jumalan seurakunta ei joudu kokemaan mitään ahdistusta ja vainoa ennen Messiaan tulemusta ja ylösottoa, eli seurakunta ei joudu olemaan maan päällä suuren ahdistuksen päivinä. Tässä tulkinnassa unohdetaan se, että maailmassa on koko ajan uskovia, arvioiden mukaan 200-350 miljoonaa, joita vainotaan noin 50 maassa. Länsimaiden hyviin olosuhteisiin tottuneet uskovat usein kuvittelevat, että he pääsevät kuin ”koira veräjästä” ilman ahdistukseen ja vainoon joutumista ennen Herran tulemusta. 

Raamatun ilmoitus antaa toisenlaisen käsityksen asiasta. Messiaan tulemuksen merkkien joukossa on maailmanlaajuinen uskovien (ja myös israelilaisten) vaino, koskien lopulta kaikkia kansoja (Mat.24:9). Raamatun ilmoitus on myös selkeä koskien suurta ahdistusta ja uskovien ylösottoa. Profeetta Danielin mukaan ylienkeli Mikael suojelee Jumalan kansan lapsia, siis israelilaisia ja uskovia, suuren ahdistuksen päivinä. Suuren ahdistuksen päivinä ”taidolliset” voittavat sieluja Herralle tämän armotalouskauden viimeisessä voimakkaassa ja lyhyessä herätyksessä. Suuren ahdistuksen päivinä on myös uskovien ylösnousemus iankaikkiseen elämään (Danielilla on myös viittaus häpeän ja iankaikkisen kauhistuksen ylösnousemukseen, joka on tuhatvuotisen Messiaan kuningaskunnan jälkeen; Ilm.20). 

Jeshuan ilmoituksen mukaan Ihmisen Pojan merkki ja uskovien kokoaminen Herran luo ylösotossa tapahtuu suuren ahdistuksen päivien jälkeen (2.Tes.2:1-3). Se merkitsee sitä, että seurakunta joutuu olemaan maan päällä suuren ahdistuksen päivinä ennen Herran tulemusta ja ylösottoa. 

Suuren ahdistuksen päivinä uskovia tarvitaan maan päällä toteuttamassa viimeistä herätystä ja auttamassa juutalaisia exoduksessa. Myös Ilmestyskirjassa kaikista kansoista ja etnisistä ryhmistä koostuva seurakunta tulee Jumalan valtaistuimen eteen suuresta ahdistuksesta. Kun suuri ahdistus huipentuu atomisotaan ja Jumalan vihan tuomioihin, seurakuntaa otetaan pois atomisodan ja Jumalan vihan tuomioiden alta (Luuk.17:26-30; 1.Tes.1:10; 5:9; Room.5:9). 

Kuinka selviämme voittajina suuresta ahdistuksesta? 

”Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat” (Naah.1:7). 

”Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta” (Luuk.12:7). 

”…ja te joudutte kaikkien vihattaviksiminunnimenitähden.Mutta ei hiuskarvaakaan teidän päästänne katoa. Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän” (Luuk.21:17-19). 

”Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa! (Ilm.12:11-12). 

”Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä” (Luuk.21:25-28). 

Suuren ahdistuksen päivät ovat inhimillisesti pelottavia. Kuinka silloin selviämme voittajina noiden vaikeiden päivien läpi? Selviämme voittajina turvaamalla Herraan. Hän on turvanamme ahdistuksen päivinä. Jumalan huolenpito vaikeiden aikojen ja vainon aikojen päivinä on niin tarkka, ettei hiuskaan päästämme putoa Hänen tietämättään. Jos meiltä putoaa hius päästä, emme ehkä sitä huomaa, mutta Jumala huomaa. 

Selviämme voittajina sielunvihollisen vihasta ja ahdistuksen ajasta Karitsan sovintoveren ja todistuksen sanan kautta ja olemalla uskollisia kuolemaan saakka. Kestäväisyydellämme voitamme elämän. Turvaamalla Jumalan voimaan ja armoon heikoinkin uskova selviää voittajana eikä vahvinkaan selviä ilman Jumalan armoa ja voimaa ahdistuksen ajasta. 

Meillä on myös ihana päämäärä, Messiaan tulemus ja uskovien ylösotto ylösnousemusolotilassa Herraa vastaan (1.Tes.4:13-18). Kun maailma on ahdistuksessa ja epätoivossa, eikä tiedä mitä on tapahtumassa, silloin saamme nostaa päämme ja rohkaista mielemme, Jeshua Messias on silloin tulossa noutamaan omiansa pois ahdistuksesta. 

Meillä on ihana tulevaisuus ja toivo. Kannattaa antaa elämänsä Vapahtajamme ja Kuninkaamme Jeshua Messiaan turvallisiin käsiin ja odottaa Hänen tulemustaan.