Uskollinen palvelija ja paha palvelija

Keijo Lindeman /

Profeetallisia näkökulmia 9: Messiaan tulemuksen merkit – osa 5

Kirjoittanut: Keijo Lindeman 

”Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista” (1.Kor.13:9). 

USKOLLINEN PALVELIJA JA PAHA PALVELIJA 

”Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: ’Minun herrani viipyy’, ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys” (Mat.24:42-51). 

Puhuessaan tulemuksestaan Jeshua kehotti valvomaan, koska emme tiedä millä yövartiolla Ihmisen Poika tulee. Hän myös kertoi uskollisesta palvelijasta, joka pitää huolta Hänen palvelusväestään ja antaa heille ruokaa ajallansa. Uskollinen palvelija asetetaan kaiken Herransa omaisuuden hoitajaksi. 

Paha palvelija taasen sanoo sydämessään: ’Minun Herrani viipyy’ ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa. Paha palvelija ei jaksa odottaa kärsivällisesti ja uskollisesti Herransa tulemusta eikä toimia Hänen ohjeittensa mukaan. Paha palvelija tulee yllätetyksi Herransa tulemuksessa ja joutuu paikkaan, jossa on itku ja hammasten kiristys. Tarkastelemme nyt lyhyesti tätä Jeshuan puhetta uskollisesta palvelijasta ja pahasta palvelijasta. 

Kutsutut, valitut ja uskolliset 

”Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut” (Mat.22:14) 

”Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa” (Ilm.17:12-14). 

”Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi” (1.Kor.4:1-2) 

”Maan uskollisia minun silmäni etsivät, että he asuisivat minua lähellä; joka vaeltaa nuhteettomuuden tietä, se on oleva minun palvelijani” (Ps.101:6). 

Inhimillisessä maailmassa ja työelämässä uskollisuus on hyvin tärkeä ominaisuus. Sellainen työntekijä, johon ei voi luottaa ja joka tekee välinpitämättömästi ja huolimattomasti työnsä, ei ole työnantajan suosiossa. Uskollinen ja työhönsä sitoutunut työntekijä taasen tekee annetut tehtävät luotettavasti, ahkerasti ja huolellisesti. Sellaiseen työntekijään voi luottaa ja normaalisti tällainen työntekijä myös kohoaa työurallaan vastuunalaisempiin ja tärkeämpiin tehtäviin. 

Näin on myös Jumalan valtakunnassa. Monet ovat saaneet kutsun, mutta harvat ovat tulleet valituiksi, syystä tai toisesta. Voidaan vielä sanoa, että vieläkin harvemmat ovat havaitut uskollisiksi. Uskollisuus on niin tärkeä ominaisuus Jumalan valtakunnan palvelustehtävissä, että Herran silmät aivan etsivät uskollisia maan päältä. Pelastus tulee kaikille vain ja ainoastaan armosta, uskon kautta, mutta Jumala haluaisi meidän olevan myös uskollisia ja ymmärtäväisiä palvelijoita, joihin Hän voi luottaa ja joita Hän voi käyttää valtakuntansa eri tehtävissä (Room.3:23-24; Efes.2:8). 

Tätä uskollisuutta tarvitaan erityisesti lopun ajassa, jolloin Ilmestyskirjan 17. luvun petovalta, Rooman johtaman portto-Babylonin ohjaamana, pyrkii väärennetyllä evankeliumillaan eksyttämään maailmaa. Silloin tarvitaan Messiaan sotajoukoissa niitä, jotka uskollisesti levittävät Jumalan Sanan alkuperäistä totuuden evankeliumia, vainoista ja vastustuksesta huolimatta. 

Maitoa, vahvaa ruokaa ja Jumalan salaisuuksia 

”Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen…” (1.Piet.2:1-2). 

”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: ’Minä olen Paavalin puolta’, ja toinen: ’Minä olen Apolloksen’, ettekä silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?” (1.Kor.3:1-4). 

”Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte; iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka olette hänen tähtensä surreet, että imisitte ja tulisitte ravituiksi hänen lohdutuksensa rinnoista, että joisitte ja virkistyisitte hänen kunniansa runsaudesta” (Jes.66:10-11). 

”…sillä Siionista lähtee laki (hepr. VT: Tora = opetus, oppi, ohjeet, laki), Jerusalemista Herran sana” (Jes.2:3). 

”Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi; mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta” (Heb.5:11-14). 

”Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme” (1.Kor.2:6-7). 

”Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on” (Efes.4:11-16). 

Ihmisen ruumis (keho) tarvitsee ravintoa kasvaakseen, elääkseen ja voidakseen hyvin. Samoin on Messiaan ruumiin eli Jumalan seurakunnan laita, sekin tarvitsee ruokaa, hengellistä ravintoa eli Jumalan hyvää Sanaa, kasvaakseen, elääkseen ja voidakseen hyvin (Kol.1:14-17; Mat.4:4). Jumalan Sanan ruokaa on monella tasolla. Juuri uskoon tulleet, uudestisyntyneet Jumalan lapset, tarvitsevat Sanan väärentämätöntä maitoa kasvaakseen uskossa. 

Pyhät kirjoitukset on uskottu Israelille ja ennen kaikkea Messiaanisille uskoville (Ps.147:19-20; Room.3:1-2). Siionin vuorelta ja Jerusalemista lähtenyt alkuperäinen apostolisen alkuseurakunnan opetus ja uskonelämän käytäntö on sitä Sanan väärentämätöntä maitoa, jota imetään Jerusalem äidin rinnoista. 

Siihen ei ole sekoitettu porttoBaabelin korvikkeita ja myrkkyjä, kuten pakanuutta ja epäraamatullisia perinnäissääntöjä, joilla tehdään tyhjäksi Jumalan sanan totuus (Mat.15:1-14; Kol.2:2223). Lopun ajassa näyttää siltä, että luopumuksen lisääntyessä luovutaan Jumalan sanan totuudesta ja syötetään yhä enemmän suuren Baabelin (Babylonin) myrkytettyä maitoa ihmisille (Ilm.1718). 

Myös hengellisesti alaikäiset, kuten Korintton seurakunnan uskovat, tarvitsevat maitoa. Korinttossa toimivat kaikki armolahjat, mutta silti he olivat lihallisia ja hengellisesti alaikäisiä, koska riita ja puoluemielisyys sekä Messiaan ruumiin jakaminen eri joukkoihin oli vallannut seurakunnan (1.Kor.1:7, 10-13). He eivät olleet tämän tähden kykeneviä nauttimaan Sanan vahvaa ruokaa, vaan ainoastaan evankeliumin perustotuuksien maitoa (Heb.6:1-3). 

Vahva Jumalan Sanan ruoka on hengellisesti täysi-ikäisille, jotka erottavat tottumuksesta hyvän pahasta ja kykenevät sulattamaan vahvaa Sanan ruokaa ilman riitaa, taistelua ja lahkomielisyyttä. 

Salattua Jumalan viisautta puhutaan täydellisten seurassa, niiden, jotka eivät enää ole opintuulten ja eksytysten viskeltävissä (1.Kor.2:6-7). He ovat kasvaneet täyteen hengelliseen miehuuteen Messiaassa. He eivät enää ole oppiriidoissa kiinni, vaan noudattavat vain Jumalan Sanan totuutta rakkaudessa. 

He kasvavat yhden jakamattoman seurakuntaruumiin päähän, Messiaaseen, ja toisiin uskoviin rakkauden siteillä, ilman erottavia karsinoita. He rakentavat yhtä uskovien joukkoa, yhtä seurakuntaa eli Messiaan ruumista, ilman erottavia väliseiniä. 

Uskolliset ja ymmärtäväiset Herran palvelijat lopun ajassa ruokkivat uskollisesti, oikealla ajalla ja oikealla tavalla, Jumalan kuningaskunnan palvelusväkeä Herran tulemukseen asti, ilman riitoja ja toisten lyömistä. He eivät erottele uskovia toisistaan, eivät rakenna karsinoita tai lyö ja halveksi toisia Jumalan palvelijoita. 

He ruokkivat alkuperäisellä totuuden Sanalla rakkaudessa kaikkia uskovia erotuksetta, kehottaen valvomiseen ja Herran tulemuksen odotukseen. Herran tulemus on jossakin määrin yllättävä uskollisillekin palvelijoille, sillä ”sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee”, mutta heille ei tapahdu mitään vahinkoa, koska toimivat uskollisesti ja ovat valmiina. He ovat onnellisia, sillä heidät asetetaan uskollisuutensa mukaisesti Herran kaiken omaisuuden hoitajiksi. 

Herran tulemus yllättää pahat palvelijat 

”Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: ’Minun herrani viipyy’, ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa…” (Mat.24:48-49). 

”…sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä,…älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä 

nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat” (1.Tes.5:2, 6-7). 

”Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet…Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: ”Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin” (Ilm.17:1-2, 5). 

Pahat palvelijat sanovat sydämessään, että ”Herran tulemus viipyy”. Heidän uskonelämänsä viilenee laodikealaiseen penseyteen (Ilm.3:14-22). He syövät ja juovat juopuneiden kanssa. Tällä ei varmaankaan tarkoiteta ensisijaisesti alkoholin juopumusta, vaan Rooman johtaman suuren portto-Babylonin juovuttavia oppeja ja väärennettyä evankeliumin ruokaa (2.Kor.11:1-4; 1315; 4:1-4). 

Pahat palvelijat ryhtyvät lyömään toisia todellisia Jumalan Sanaan pitäytyviä Herran palvelijoita ja vainoamaan heitä. 

Erityisesti nettimaailma ja sosiaalinen media on tullut lopun ajassa kiistankipeiden temmellyskentäksi, jossa lyödään ja arvostellaan toisia uskovia. Jotkut myös kuvittelevat olevansa erehtymättömiä ”paaveja”, joilla on oikea tieto ja tulkinta kaikista asioista, vaikka Raamatunmukaan”tietommeon vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista” (1.Kor.13:9). 

Herran päivä ja Herran tulemus yllättää tällaiset pahat palvelijat ja heidän kohtalonsa on kauhistuttava (Mat.13:41-42). 

On tärkeää, että emme väärillä motiiveilla ala lyömään ja puhumaan pahaa toisista Herran palvelijoista, vaikka emme olisikaan aivan kaikissa asioissa ja Sanan tulkinnoissa samaa mieltä (Harhaopit ovat asia erikseen, niistä on varoitettava. Turhat väittelyt eivät myöskään ole hyödyllisiä ja rakentavia; Tiitus 3:9-11; 2.Tim.2:23-26). 

Jokainen Jumalan palvelija seisoo tai kaatuu Herransa edessä ja Herra itse pitää huolen palvelijoidensa kurituksesta (Room.14:4; Luuk.12:47-48; Heb.12). 

Meidän asiamme ei ole tuomita ja halveksia muita Herran palvelijoita (Jaak.4:12; 5:9). Olkaamme uskollisia palvelijoita, jotta saisimme uskollisten palvelijoiden palkan.