Jerusalemin rukouslista 1.4.2021

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Olemme keskellä Pääsiäispyhiä. Tämän sapatin lukujakso on 2. Moos. 13.17 – 15:26. Israelin lapset ovat jo lähteneet Egyptistä ja nyt he pakenevat egyptiläisiä. Egyptin farao havahtuu ja tajuaa, että Egypti tarvitsee heprealaiset orjansa.

Farao kokoaa armeijansa ja vaununsa ja ajaa israelilaisia takaa vaunuineen. Israelilaiset ovat loukussa: egyptiläiset ovat heidän kannoillaan ja Punainen meri on heidän edessään. On yksi Israelin historian suurista ja dramaattisista hetkistä. Mooseksen laulu lauletaan juhlistamaan voittoa egyptiläisistä, jotka hukkuivat mereen sen jälkeen kun Israelin lapset olivat kulkeneet meren poikki kuivaa maata pitkin.

Tämä saattaa vähän hämmentää teitä. Luimmehan jo viime sapattina 3. Mooseksen kirjaa ja nyt luemme taas 2. Mooseksen kirjaa. Tämä sapatti on Pääsiäissapatti, joten lukujaksot noudattavat juhlan teemaa. Jumala on käskenyt meidän viettää juhlia ja siksi me luemme uudelleen kertomuksen Egyptistä lähdöstä sapattina, joka osuu Pääsiäisen aikaan.

Profeetoista luemme tänä sapattina 2. Sam. 22: 1-51. Uudesta testamentista luemme Ilmestyskirjan luvusta 15:1-4. Perinnäistapa on että lukujaksomme liittyvät Punaisen meren ylitykseen.

Tämä Tooran lukujakso samoin kuin lukujaksot profeetoista ja Uudesta testamentista liittyvät samaan aiheeseen, eli siihen kun Mooses ja Israelin lapset kulkivat Punaisen meren halki juuri oikealla hetkellä. Sitä vastoin farao vaunuineen hukkui Punaiseen mereen.

Lukujaksomme 2. Moos. 13:17 kertoo meille, miksi Jumala ei johdattanut israelilaisia lyhintä reittiä vaan vei heidät pitkää reittiä.

Kun farao oli päästänyt israelilaiset, Jumala ei johtanut heitä filistealaisten maan kautta vievää tietä, vaikka se oli suorin, sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessään sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin” (2. Moos. 13:17, RK).

Tämän selityksen perusteella me ymmärrämme jotain yksinkertaista mutta meille hyvin tärkeää. Tämä on jotain, joka meidän täytyy pitää aina varmassa tallessa muistissamme.  Herra tuntee lapsensa ja kaiken mitä tapahtuu jo ennen kuin ne tapahtuvat. Joskus, niin kuin tässä tapauksessa, Hän saattaa tehdä päätöksiä ja ohjata lapsensa pitkää reittiä, 40 vuotta kestävää reittiä mieluummin kuin 11 päivän pituista normaalia reittiä, joka kulkee pitkin Välimeren rannikkoa.

Koska me emme näe tulevaisuutta, saatamme ajatella, että on viisainta mennä lyhintä reittiä ja päästä nopeammin luvattuun maahan. Meidän kaikkien täytyy ymmärtää, että meidän viisautemme on hyvin rajallista ja että ne ohjeet ja opetukset ja suuntaviivat, jotka tämän maailmankaikkeuden luonut Herra antaa meille, ovat paljon viisaampia.

Toinen seikka, johon tahdon teidän kiinnittävän huomiota, on että Mooses ei unohtanut ottaa Joosefin luita (muumioituja) Israelin lasten mukaan, jotta Joosef voitaisiin haudata esi-isiensä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa Makpelan luolaan Hebroniin (Keijon huomautus: Joos.24:32).

Kolmas seikka tässä Tooran jaksossa on tietenkin laulu, jonka Mooses lauloi Israelin lasten kanssa kun he olivat kulkeneet Punaisen meren halki. Seuraavaksi muutamia jakeita, jotka mielestäni ovat Mooseksen laulun parhaita kohtia:

Herra on minun voimani ja ylistyslauluni, hän tuli minulle pelastukseksi! Hän on minun Jumalani, ja hänen kunniaansa minä julistan, hän on isäni Jumala ja häntä minä korotan. Herra on sotasankari, hänen nimensä on HERRA” (2. Moos. 15:2,3, RK).

Mikä näissä Mooseksen sanoissa tässä laulussa on niin tarttuvaa? Nämä sanat eivät ole monimutkaisia, ne ovat yksinkertaisia, mutta lause ”Herra on minun voimani” on lause, joka meidän kaikkien pitäisi ottaa vakavasti. Elämässämme on hetkiä, jolloin tunnemme itsemme heikoiksi ja avuttomiksi, että elämä on liian rankkaa jotta voisimme sitä kestää.

Tällaisina heikkouden hetkinä on tärkeää muistaa ja toistaa tätä lausetta ”Herra on minun voimani”. ”Herra on minun pelastukseni.” Me etsimme usein apua ihmiseltä ja se on ihan okei niin kauan kuin muistamme, että taivaallinen Isämme on maailmankaikkeuden Herra ja että Hän on luonut sekä meidät että kaiken mikä meitä ympäröi. Voimme imeä voimaa kaikkivaltiaasta Israelin Jumalasta, koska Hän on tullut meille pelastukseksi.

Neljäs seikka on ihmisrodun epävakaa luonne. Heti kun tilanne muuttui vähän rankemmaksi, Israelin lapset alkoivat valittaa ja vaatia paluuta Egyptiin. Heti vähäisen vaikeuden kohdatessa ilmenee, että Israelin lapsilla ei ole luottamusta Jumalaan, niin kuin on kirjoitettu:

Autiomaassa koko Israelin seurakunta alkoi napista Moosesta ja Aaronia vastaan. Israelilaiset sanoivat heille: ´Jospa olisimme saaneet surmamme HERRAN kädestä silloin, kun istuimme Egyptin maassa lihapatojen ääressä ja söimme kylliksemme leipää! Tehän olette tuoneet meidät tänne autiomaahan antaaksenne koko tämän joukon kuolla nälkään´” (2. Moos. 16:2,3, RK).

Ihmiset kaipaavat sitä, mikä on tuttua ja turvallista, kurjuutta ja kärsimystä mieluummin kuin luvattua maidon ja hunajan maata. Ihmisiä usein vaivaava tuntemattoman pelko ja epävarmuus estävät heitä tarttumasta voimaan, rohkeuteen ja päättäväisyyteen, jotka tulevat todellisesta ja syvästä uskosta.

Ihmiset jotka ovat tehneet historiaa, ovat tehneet historiaa uskomalla näkyynsä ja unelmiinsa tulevaisuuden lupauksista, jotka antoivat heille toivoa synkkinä hetkinä, kun toivo ei ollut realistista ja tavoite tuntui olevan saavuttamattomissa.  On helppoa valittaa ja on helppoa olla epävarma Herran lupausten suhteen. Toisaalta Herra ei nuhtele Israelin lapsia, vaan Hän itse asiassa ymmärtää heidän heikkoutensa ja antaa heille yli sen mitä me odottaisimme.

Herra antaa heille mannaa, tuoretta mannaa joka aamu ja kaksinkertaisen annoksen sapattia varten, niin että heidän ei tarvitse nousta aikaisin aamulla ja lähteä keräämään tuoretta mannaa, ja aivan ilmaiseksi!

Viimeinen seikka, jonka tahdon yhdistää tähän Toorajaksoon, on että historian lopussa, kun Herra palaa ja istuu valtaistuimelleen ja kaikki valkoisiin pukeutuneet pyhät kokoontuvat Hänen ympärilleen, me laulamme kaksi laulua, jotka mielestäni liittyvät molemmat Mooseksen lauluun. Tässä Ilmestyskirjan teksti 15:2-4:

Minä näin ikåään kuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja ne, jotka olivat saaneet voiton pedosta, sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisomassa lasisella merellä. Heillä oli Jumalan harput, ja he lauloivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, laulua ja Karitsan laulua sanoen: ´Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikkivaltias! Vanhurskaat ja totuudelliset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäsi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet Pyhä? Kaikki kansat tulevat ja kumartuvat edessäsi palvomaan sinua, sillä sinun vanhurskaat tuomiosi ovat tulleet julki´” (Ilm. 16:2-4, RK).

Pääsiäinen on juhla, jota apostoli Paavali käski Korinton seuakunnan viettää. Tässä seurakunnassa oli juutalaisia ja ei-juutalaisia, jotka olivat antaneet elämänsä Herralle ja jotka Pyhä Henki oli pyhittänyt.  Tässä se teksti (en sano, mitä teidän pitäisi tehdä tai olla tekemättä, tahdon vain sanoa, että seuraavat sanat ovat apostoli Paavalin sanoja, jotka on kirjoitettu meitä varten 1. Korinttolaiskirjeessä 5:7,8).

Puhdistakaa pois vanha hapate, että olisitte uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomia; onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa”(1. Kor. 5:7,8, RK).

Ei ole ihan helppoa syödä happamatonta leipää, matsaa, 8 päivää, mutta matsan syöminen on konkreettinen muistutus siitä, mitä uskon esivanhempiemme täytyi syödä, ja se on meille muistutuksena tänäänkin, että meillä on yhteys tapahtumiin, jotka muovasivat historiaa ei vain Israelin lapsille vaan kaikille, jotka näkevät itsensä Jumalan kansan osana Jeshuan elämän, opetuksen ja uhrin kautta ja Hänen verensä kautta, joka vuodatettiin meidän pelastukseksemme.

Profeettajakso on 2. Samuel 22:1-51 ja otan vain ensimmäiset rivit kuningas Daavidin laulusta ja toistan, että Mooseksen enempää kuin  kuningas Daavidinkaan elämä ei ollut helppoa.

He joutuivat kumpikin pakenemaan henkensä edestä ja kärsimään sortoa ja hylkäämistä, ei ainoastaan vihamiestensä taholta vaan myös omilta perheiltään ja omalta kansaltaan.

Herra on minun kallioni, linnani ja pelastajani!  Jumala, minun kallioni, sinun turviisi minä pakenen! Sinä olet kilpeni ja pelastukseni sarvi, vuorilinnani ja pakopaikkani. Sinä olet pelastajani, sinä pelastat minut väkivallasta! Minä huudan: ´Ylistetty olkoon Herra´ ja pelastun vihollisteni käsistä. Kuoleman aallot piirittivät minut, turmion virrat pelästyttivät minut. Tuonelan siteet kietoivat minut, kuoleman ansat yllättivät minut. Ahdistuksessani minä huusi HERRAA. Jumalaani minä huusin. Hän kuuli ääneni temppelistään, minun huutoni kohosi hänen korviinsa”(2. Sam. 22:2-7, RK).

Daavidin elämä ei ollut helppoa sen jälkeen kun Samuel voiteli hänet Israelin kuninkaaksi kuningas Saulin vielä istuessa valtaistuimellaan. Daavidin elämän loppupuolella näistä hänen sanoistaan tulee voiman ja innoituksen lähde, niin myös jokaiselle, joka palvelee Jumalan kuningaskunnassa. Minä itse saan voimaa ja rohkaisua sekä Mooseksen että Daavidin laulusta.

Rukousosio

Rukoilkaa Marcian puolesta. Hän on hidastunut merkittävästi. Hänellä on hyvin vähän voimia ja hän lepäilee suurimman osan päivää. Rukoilen ja uskon, että Herra armossaan parantaa Marcian ja palauttaa hänen toimintakykynsä niin että hän voi matkustaa kanssani ja olla siunauksena paikallisseurakunnalle ja yhteisölle ja veljillemme ja ystävillemme kaikkialla maailmassa. Rukoilettehan Marcian puolesta!

Rukoilkaa minunkin puolestani. Viime päivinä olen tuntenut itseni heikoksi ja minua palelee. Vasempaan jalkaani sattuu ja myös selkäpuolella on kipuja kyljissä. Oletan ja toivon, että nämä ovat vain vanhan miehen tavallisia kipuja ja vaivoja. Herra voi parantaa ja vahvistaa ja antaa energiaa.

Minulle on varattu aika silmäleikkaukseen 2. toukokuuta. Vasen silmäni leikataan. Vasen silmäni on ollut sokea vuodesta 1951 ja nyt Jerusalemin huippulääkärit tahtovat leikata juuri sen silmän ja toivon, että voin nähdä molemmilla silmilläni. Minulle tämä on suorastaan ihme, mutta tarvitsen teidän rukouksianne. Marciallekin tehdään kaihileikkaus toiseen silmään joskus minun leikkaukseni jälkeen toukokuussa.

Rukoilkaa edelleen Adam R:n perheen puolesta. Adam R.huolehtii Netivyassa mediatyöstä, hän äänittää ja editoi meidän kirjoituksemme ja videomme. Kallis veljemme Adam R.

Miettikää, voisitteko auttaa Netivyaa niin että voimme edelleenkin huolehtia Jerusalemin köyhistä ja antaa heille ruoka-apua ja olla siunaukseksi tämän kaupungin ihmisille, jotka tarvitsevat apua ruokkiakseen lapsensa ja perheensä.

Tarvitsemme rukouksianne ja apuanne myös voidaksemme jatkaa Herran työn tekemistä nuorison keskuudessa ja ”Opetuksia Siionista” (Teaching from Zion) -lehtemme julkaisemista. Lehden levikki on noin 4000 kpl ja sitä luetaan kaikkialla maailmassa. Se antaa ihmisille erilaisen näkökulman elämään ja tapoihin Raamatun ja alkuseurakunnan Israelissa.

Lehden paino- ja postituskustannukset kohoavat useisiin tuhansiin dollariin. Me emme veloita ympäri maailmaa tekemistämme palveluista ja opetuksista. Alusta alkaen, vuodesta 1980, periaatteenamme on ollut, että tahdomme kertoa Herran hyvyydestä ilmaiseksi. Käymme opettamassa kaikkialla maailmassa, nyt teemme sitä modernin teknologian avulla ruokkien hengellisillä totuuksilla ja opetuksilla. Muutama tunti sitten pidin melkein kolmen tunnin mittaisen opetuksen Italian johtajille. Kaikki opetuksemme niin kotona kuin ulkomailla ovat ilmaisia niille, jotka saavat ne, mutta Netivyalle näiden arvokkaiden opetusten tuottaminen ja painattaminen tulee kalliiksi.

Hamotzi -ohjelma Jerusalemin köyhien ruokkimiseksi on jatkunut keskeytyksettä lähes koko koronasta johtuvan sulkutilan ja karanteenin ajan. Ruoka-apua hakemaan tulevien köyhien määrä on kasvanut ja kaikkinainen tarve on lisääntynyt. 

Rukoilkaa Netivyan ja Netivyan johtajien puolesta ja löytäkää tapa olla partnerimme ja mukana siinä suuressa siunauksessa, jollainen Netivyan palvelutyö on täällä Israelissa ja maailmassa. Rukoilkaa ja kyselkää miten voitte olla partnerimme ja avustaa taloudellisesti Herran työtä Netivyan Raamatunopetusjärjestössä.

Rukoilkaa edelleen hyvin erityisen jerusalemilaisen lastentarhan puolesta. Sen nimi on Pikkusydämet. Tämän lastentarhan johtaja kuuluu meidän seurakuntaamme.

Muistakaa edelleen rukouksin rakasta sisartamme Livia Schnell Nothenia. Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia.

Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Rukoilkaa kaikkien Koreassa olevien suurenmoisten ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta, jotka ovat seisseet Israelin ja Netivyan rinnalla, että Herra uudistaisi heidän sitoumuksensa niin etteivät he unohda ensimmäistä rakkauttaan Israeliin ja Netivyaan.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta terveytensä ja tilanteensa puolesta. Tyttärentyttäremme Noaam on lukiossa ja päättelee opintojaan Zoomin kautta. Nooam on teinityttö, joka on ollut kotona maaliskuusta lähtien ja tehnyt kokeet ja oppitunnit Zoomin kautta ja netissä. Hän tarvitsee rukouksiamme saadakseen päästötodistuksen ja opastusta ja suuntaa lukion jälkeiseen elämään. Pojanpoikamme Josephkin tarvitsee rukouksiamme päästäkseen yliopistoon ja saadakseen hyvän stipendin.  Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joeytä, jotta he varjeltuisivat ja säästyisivät kaikelta koronavirukseen ja tartuntoihin liittyvältä. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. 

Sisaremme Hadassan paraneminen ja toipuminen syövästä jatkuu. Rukoilkaa hänen puolestaan.

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. Rukoilkaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. 

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Deborah Isaiah, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, 

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Rukoilkaa Japanissa olevan sisar Yoko Nagumon puolesta. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

 Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Pastori Isaac on iäkkäämpi mies ja hänellä on vakava munuaisvaiva. Hänen on käytävä dialyysissä monta kertaa viikossa. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa. Muistakaa rukouksissanne Cohenin perhettä Hong Kongissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, rakas sisaremme Anne-Mirjami ja kaikki muut veljemme ja sisaremme Suomessa, jotka tarvitsevat rukousta puolestaan, ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme edelleen seuraavien puolesta: Zhou Wenrilan,  Aben perhe, Toru San, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, ja pastori Isaac Chennaissa Intiassa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Covid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias.

Pitäkää rukoustanne äänen antona Taivaan uurnaan Herran ja Hänen enkeliensä edessä jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Mellä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seurakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Lisään uuden rukouspyynnön rakkaan veljen, Jehuda Hochmanin, puolesta, joka asuu Negevin erämaassa. Jehudan täytyy käydä dialyysissa monta kertaa viikossa. Rukoilkaa myös rakkaan seurakunnan puolesta Bahian osavaltion sisäosassa Brasiliassa, pienessä Alaguinian kaupungissa. Seurakunnan pastori (suorataan hulluna rakkaudesta Israeliin) ja koko seurakunta tukee Israelia. 

Rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelujärjestöjä, jotka voivat auttaa tässä, käymään nettisivuillamme ja tekemään mitä voivat, jotta me voisimme kaksin- tai moninkertaistaa niiden ihmisten lukumäärän, joita me palvelemme.

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. 

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

                      Tahtoisin ensin pyytää teitä rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

                      Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

                      Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Käykää Netivyan facebook-sivuilla katsomassa ja kuulemassa hienoa opetusta!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam