Jerusalemin rukouslista 1.7.2021

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Kun lapset kasvavat ja alkavat itse ajatella, heidän luonteensa alkaa näkyä! Jokaisessa ryhmässä on aina joku lapsi, joka on epätavallinen, erilainen, älykäs mutta mahdoton hallita. Varovainen lapsi jolla on hellä sydän mutta kova pää.

Tämän viikon Toorajakso on 4. Moos. 25:10-30:1. Jakson nimi on Pinchas (Piinehas). Piinehas on tämän hyväntahtoisen nuoren miehen nimi. Tässä nuoressa miehessä kaikki on epätavallista.

Hän ei ole poliittisesti korrekti. Hän on itsepäinen ja tottelematon heimon hallitsevalle eliitille. Piinehas ei anna koskaan periksi ja hänellä on aina kysymyksiä, jotka ovat kovia pähkinöitä vanhimmille, jotka istuvat portilla tuomitsemassa kansaa. Tästä syystä tämä Tooran jakso on nimetty yllä kuvailemani nuoren miehen mukaan.

Tämä on kertomus Piinehaasta! Edellisenä sapattina luimme jakson nimeltä Baalak. Baalak on se Mooabin kuningas, joka kutsuu luokseen noitataikuri Bileamin, jolla on voima kirota tai siunata.

Bileamilla on kansainvälinen maine ja menestyksistä kertova ura. Kun Bileam siunaa, kansa tulee siunatuksi. Kun Bileam kiroaa, hänen käyttämänsä kiroukset tuovat suuria onnettomuuksia ja ne toteutuvat selvällä ja näkyvällä tavalla.

Bileam tuli kiroamaan Israelin mutta päätyikin siunaamaan Israelia. Voimakkaimman vaikutuksen Bileamiin teki hänen aasinsa, joka näki Herran enkelin seisovan edessään, kun Bileam oli aasin selässä.  Aasi näki enkelin, mutta Bileam, suuri profeetta ja taikojentekijä, ei kyennyt näkemään häntä. Aasi kuuli enkelin, mutta Bileam ei kyennyt kuulemaan. Enkeli ilmestyy kolme kertaa ja yrittää pysäyttää aasin ja Bileamin, ja joka kerta Bileam käyttää keppiään ja lyö aasiaan päähän.

Herra avaa aasin suun ja aasi puhuu Bileamille. Aasi valittaa Bileamin käytöksestä ja kysyy häneltä kuuluvalla äänellä: Miksi sinä lyöt minua! Tässä vaiheessa Bileamin silmät avautuvat ja nyt hän kykenee kuulemaan ja näkemään Herran enkelin.

Mooabin kuninkaan Baalakin suunnitelma ei onnistu, koska Bileam totteli Jumalaa eikä suostunut tekemään vastoin Jumalan tahtoa. Mutta Bileamin ahneus on yhä tallella. Hän ei voi kirota Israelia, koska Jumala ei salli hänen tehdä sitä, mutta toisaalta hän kyllä tahtoo sen palkkion, jonka Baalak, Mooabin kuningas, on luvannut hänelle. Niin Bileam lausuu Raamatun ihanimpia sanoja Israelista ja juutalaisesta kansasta. Jokainen juutalainen synagoga avaa jokaisen palveluksen näillä pakananoidan, Bileamin, sanoilla:

Kuinka ihanat ovat majasi Jaakob, sinun asuinsijasi, Israel” (4. Moos. 24:5, Saarnivaara).

Bileam ei voi kirota Israelia, mutta hän tahtoo saada Baalakin hänelle lupaaman kullan ja hopean. Niinpä Bileam antaa Baalakille neuvon: Koska israelilaiset rakastavat kauniita nuoria naisia, käytä kauniita midianilaisia tyttöjä viettelemään israelilaiset miehet.

Tässä kohtaa Piinehas astuu näyttämölle. Simri, simeonilaisen perhekuntapäämiehen Saalun poika, ja Kosbi, Suurin tytär, Midianin prinsessa, rakastelevat Jumalan Ilmestysmajan sisäänkäynnin luona. He rakastelevat siinä kaikkien nähden, Israelin vanhimmat katsovat järkyttyneinä eivätkä tiedä mitä tehdä, koska tämä kauhea teko tapahtuu Jumalan asuinsijan esipihassa.

Mooses ja vanhimmat ovat järkytyksestä mykkiä. Israelin johtajisto on lamaantunut eikä voi kuvitellakaan että joku israelilainen voisi tehdä noin kauhistuttavan teon täysin häpeämättömästi.

Kun Piinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, näki sen, hän nousi kansan keskeltä, otti käteensä keihään, seurasi tätä Israelin miestä makuusuojaan ja lävisti vatsan kohdalta heidät molemmat, Israelin miehen ja sen naisen. Silloin vitsaus taukosi Israelista” (4. Moos.25:7,8, S.) 

Nuori Piinehas antaa todella nimensä tämän viikon lukujaksolle. Voisi ajatella, että Jumala ei katsoisi hyvällä sitä, että tämä nuori leeviläinen, jolla ei ollut laillista auktoriteettia, otti lain omiin käsiinsä ja teloitti Simrin ja Kosbin kaikkien nähden, aivan Herran Ilmestysmajan suulla.

Useimpien länsimaisten maiden lakien mukaan Piinehaan kaltaista henkilöä, joka ottaa lain omiin käsiinsä ilman oikeutta ja lupaa ja tappaa kaksi ihmistä julkisesti, aivan Mooseksen ja Israelin vanhinten edessä, syytettäisiin rikoksesta.

Minusta tämän jakson opetus on hyvin tärkeä. Opin Piinehaasta, että Jumala ei ole mikään kalkkis ja että Jumala osaa arvostaa hetkiä, jolloin laki on kyvytön ja jolloin nuorukainen, joka toimii rohkeasti ja aloitteellisesti vaikka tekeekin aloitteen ilman muodollista auktoriteettia, voi olla syytön rikokseen.

Normaaleissa oloissa henkilö, joka ottaa lain omiin käsiinsä ilman auktoriteettia, asetetaan syytteeseen ja tuomitaan vankilaan. Mutta tässä meillä on Jumala, Jumala joka loi maailman, ja tämä Jumala palkitsee Piinehaan siitä, että tämä teki aloitteen ja tappoi nuo kaksi ihmistä, Simrin ja Kosbin Israelin koko eliitin ja johtajakaartin todistaessa tapahtumaa.

Piinehas ei ajatellut itseään eikä sitä, mitä hänelle voisi tapahtua, kun hän tappaa nämä kaksi ihmistä, jotka uhmasivat Jumalan Ilmestysmajaa ja Hänen läsnäoloaan. He uhmasivat Moosesta ja hänen auktoriteettiaan, Israelin vanhimpia ja Herran pappeja, jotka olivat kaikki siinä katselemassa.

Piinehas ei yrittänytkään olla poliittisesti korrekti. Häntä kiinnosti tehdä loppu iljetyksestä ja turmeluksesta, johon nuo kaksi nuorta johtajaa, Simri, heimonsa Simeonin päämies, ja Kosbi, Midianin kuninkaan tytär, olivat langenneet.

Hyvät veljet, on näet niin, että suurin osa niin kutsutuista ”Jumalan miehistä” ajattelee kolme kertaa, ennen kuin he sanovat jotain, minkä voisi tulkita ”epätavalliseksi” tai poliittisesti epäkorrektiksi. Median pelko ja mahdollinen kritiikki ihmisten tai lehdistön taholta ovat hyvin pelottavia tekijöitä. 

Jos pastori ei ole hienostunut ja jos hän ei jatkuvasti hymyile leveästi, jos hänen hampaansa eivät ole täydellisen valkoiset ja jos hän ei puhu aina silotellen ja ylimalkaisesti ilman kritiikkiä, jopa lipevästi, lempeästi ja täynnä positiivista ajattelua, hän joutuu pelkäämään, että hänellä ei olekaan enää työtä maanantaina, etenkin jos hän paljastaa vanhimpien synnit tai jonkun pastorin tai jonkun hänen lapsensa synnit.

Piinehaasta opimme, että on hetkiä, jolloin miehen on puolustettava sitä mikä on oikein ja oikeudenmukaista ja tärkeää varjella ja puolustaa, mikä on oikeaa ja pyhää ja koskee Jumalan kunniaa, vaikka siitä joutuisi maksamaan kovan hinnan. Jokaisella Jumalan profeetalla on oltava rohkeus sanoa asioita, jotka eivät ole poliittisesti korrekteja eivätkä miellytä kansanjoukkoja, joille syötetään kolmasti päivässä ”poliittisesti korrektia”.

Nämä voisivat olla Jeremian sanoja. Jeremialla oli runsaasti kokemusta siitä, millaista on yrittää saada Israel ja Israelin päämiehet ja Jerusalemin hengellinen johto järjestykseen! Jeremia joutui kokemaan hylkäämistä ja fyysistä vainoa, aseman menetyksen ja kovaa kohtelua. Hänet jopa karkotettiin virastaan pappina Jumalan huoneessa.

Joskus pitää nousta vastustamaan turmeltuneita lakeja ja pahoja käytäntöjä ja epäoikeudenmukaisuutta, ja sanoa selvät sanat ja vastustaa pahaa, joka riehuu kaikkialla. Jonkun on oltava rohkea ja noustava ja otettava selvä kanta asioiden muuttamiseksi ja varjeltava Jumalan etuja ja totuutta. Tässä syy, miksi Jumala palkitsi Piinehaan ja teki hänestä koko Israelin armeijan henkilöstöpäällikön.

Mielestäni jokaisella Jumalan miehellä pitäisi olla kutsumuksessaan periaatteena ennen kaikkea sitoutuminen kunnioittamaan Jumalaa ja Hänen asiaansa. Toiseksi jokaisella Jumalan miehellä pitäisi olla rohkeus asettua vastustamaan enemmistöä ja poliittisesti korrektia kulttuuria ja puolustaa sitä, mikä on Jumalan ja mikä on pyhää ja puhdasta laskeskelematta mitä hän itse hyötyy tai mitä hän saattaa menettää.

Rukoilen, että te ja synagoganne tai seurakuntanne johtajisto olette samanlaista ainesta kuin Piinehas ja että teillä on Piinehaan luonne. Nousta puolustamaan vanhurskautta ja pyhyyttä ja lakia ja oikeutta leirissänne.

Jos ihminen ei halua puolustaa Jumalaa ja Hänen sanaansa ja sitä, mikä on oikein ja tuomita sitä mikä on väärää, hänen ei pitäisi ryhtyä pastoriksi tai saarnaajaksi eikä edes Jumalan sanan opettajaksi. Kuka nousee puolustamaan Jumalaa ja Hänen sanaansa, ja Tooraa ja profeettoja ja Uutta testamenttia hyvine uutisineen ensin juutalaisille ja sitten myös pakanoille?

Pysykää uskon ja Jumalan kansan puolella älkääkä luottako valheellisiin maailman poliitikkoihin, jotka tahtovat tuhota ja kitkeä pois Israelin juutalaisen kansakunnan Jumalan lupauksista. Ahneiden ja valtaa himoitsevien maailmankuulujen poliitikkojen tavoitteet ovat samat kuin Mooabin kuningas Baalakin ja Bileamin, Beorinpojan, tavoitteet.

Marcian äiti on 91-vuotias ja hänen tilansa (keuhkosyöpä) on nyt hyvin vakava. Hänen nimensä on June. Rukoilkaa Marcian äidin, Junen, puolesta. Rukoilkaa Herran armoa ja että Hänen armonsa olisi läsnä lohduttamassa ja vapauttamassa hänet kaikesta kivusta. Rukoilkaa Marcian ja hänen veljiensä ja heidän perheittensä puolesta, että he olisivat vahvoja ja antaisivat arvoa Herran laupeudelle ja armolle meidän ihmiselämässämme täällä maan päällä.

Pitäkäämme kiinni Jumalan lupauksista!

Rukoilkaa Israelin puolesta ja rukoilkaa, että uudella hallituksella olisi kylliksi rohkeutta ja viisautta osata tehdä kaikki mikä on hyvää ja pyhää ja vanhurskasta meille Israelissa ja meidän arabinaapureillemme.

Rukoilkaa Netivyan puolesta ja tukekaa meitä näinä kovina aikoina, että meillä olisi mahdollisuus täyttää tarpeet, tehdä hyvää ja siunata ja ruokkia tarvitsevia. Israelin kansalaisten keskuudessa tuen tarve on lisääntynyt moninkertaiseksi näiden vaikeiden päivien aikana Israelissa.

Kiitos, hyvät veljet, että olette rukoilleet Rita Sassain, hyvin rakkaan sisaremme puolesta, joka asuu Vitoriassa Brasiliassa. Herra kuuli rukouksemme ja sisaremme Rita on päässyt sairaalasta ja on nyt kotona. Rukoilkaa edelleen Ritan puolesta, että hänen kuntonsa kohenee ja hän paranee täydellisesti koronaviruksesta. Rukoilemme Ritalle täydellistä parantumista ja voimien palautumista, niin että hän voi jatkaa palvelutehtäväänsä ja pitää huolta perheestään.

Rakas sisaremme Sarit on päässyt sairaalasta ja on nyt muutaman viikon toipilaskodissa. Iloitsemme siitä, että Sarit on toipumassa ja iloinen ja palaa kohta kotiinsa Jerusalemissa.

Meillä on monia rakkaita veljiä ja sisaria sekä Intiassa että Brasiliassa, ja he ovat edelleen suurissa vaikeuksissa koronavirustilanteen tähden ja he tarvitsevat rukouksemme.  Meidän täytyy rukoilla edelleen Intian ja Brasilian puolesta, varsinkin rakkaiden veljiemme ja sisartemme puolesta näissä maissa.

Sain rukouspyynnön rakkaalta veljeltämme Isaacilta Chennaista, Intiasta. Veljemme Isaac pyytää meitä rukoilemaan erityisrukouksen Sheela Stephen-sisaren puolesta. Sheela-sisaren keuhkot tarvitsisivat kipeästi happea, jota on nyt perin vaikea saada koronaan sairastuneille.

Rukoilkaa Marcian puolesta. Hänen kaihileikkauksensa meni hyvin ja hän näkee nyt paljon paremmin, mutta ottaa vielä lääkkeitä.  Tämä oli oikein hyvä juttu, mutta meillä molemmilla on muutamia muita vanhan iän haasteita, etenkin Marcia tarvitsee rukouksianne.

Vasemman silmäni tila leikkauksen jälkeen paranee ja näen vasemmalla silmälläni 70 vuoden sokeuden jälkeen. Kiitän teitä rukouksistanne. Rukoilettehan edelleen terveyteni ja Marcian terveyden ja perheeni terveyden puolesta!

Koronaviruspandemia nostaa taas päätään Israelissa ja maailmalla Intiasta lähteneen mutaation muodossa. Vaikka Israelissa tilanne on parempi kuin monessa muussa maassa, niin mainitkaa Israelin nimi ja oman maanne nimi kun rukoilette koko maailman puolesta.

Juuda Chamero palasi Kolumbiasta isänsä kuoleman jälkeen ja on nyt palannut töihin ja perheensä luo.  

Rukoikaa Rosenfeldin perheen, niin nuorten kuin vanhojen, puolesta.

Rukoilkaa Englannista olevan rakkaan veljen, Malcolm Thomas Kingin puolesta. Malcolm on ollut sairaalassa jo viikon ja hänen tilansa on kriittinen. En ole saanut mitään uutta tietoa Malcolmilta ja hänen perheeltään.

Miettikää, voisitteko auttaa Netivyaa niin että voimme edelleenkin huolehtia Jerusalemin köyhistä ja antaa heille ruoka-apua ja olla siunaukseksi tämän kaupungin ihmisille, jotka tarvitsevat apua ruokkiakseen lapsensa ja perheensä.

Tarvitsemme rukouksianne ja apuanne myös voidaksemme jatkaa Herran työn tekemistä nuorison keskuudessa. 

Rukoilkaa ”Opetus Siionista” (Teaching from Zion) -lehtemme puolesta. Lehti on painettu ja sitä on jaettu tuhansia kappaleita ilmaiseksi kaikkialle maailmaan. Voitte myös tilata lehden, jos haluatte sen painettuna kotiinne, tämäkin aivan ilmaiseksi. Herra on pitänyt aina uskollisesti huolta tarpeistamme.  Hän on myös jämpti, ja antaa mitä me tarvitsemme, ei liian vähän eikä liian paljon.

Hamotzi -ohjelma Jerusalemin köyhien ruokkimiseksi on jatkunut keskeytyksettä lähes koko koronasta johtuvan sulkutilan ja karanteenin ajan. Ruoka-apua hakemaan tulevien köyhien määrä on kasvanut ja kaikkinainen tarve on lisääntynyt. 

Rukoilkaa Netivyan ja Netivyan johtajien puolesta ja etsikää tapoja olla partnerimme ja mukana siinä suuressa siunauksessa, jollainen Netivyan palvelutyö on täällä Israelissa ja maailmassa. Rukoilkaa ja kyselkää miten voitte olla partnerimme ja avustaa taloudellisesti Herran työtä Netivyan Raamatunopetusjärjestössä.

Sekä Juuda että minä opetamme edelleen Zoomin kautta ja Youtubessa ja Netivyan facebook-sivulla joka viikko ja joskus joka päivä. Rukoilkaa, että nämä opetukset kantaisivat hedelmää Jumalan kuningaskunnalle. Nauttikaa hienosta opetuksesta ja nauttikaa Jumalan Sanan oppimisesta. Ja tämä kaikki ilmaiseksi!

Rukoilkaa edelleen hyvin erityisen jerusalemilaisen lastentarhan puolesta. Sen nimi on Pikkusydämet. Tämän lastentarhan johtaja kuuluu meidän seurakuntaamme.

Muistakaa edelleen rukouksin rakasta sisartamme Livia Schnell Nothenia. Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia.

Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Rukoilkaa kaikkien Koreassa olevien suurenmoisten ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta, jotka ovat seisseet Israelin ja Netivyan rinnalla, että Herra uudistaisi heidän sitoumuksensa niin etteivät he unohda ensimmäistä rakkauttaan Israeliin ja Netivyaan.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta terveytensä ja tilanteensa puolesta. Tyttärentyttäremme Noam on lukion viimeisellä ja päättelee opintojaan Zoomin kautta. Rukoilkaa, että Herra ohjaisi Noamia lukiosta valmistumisen jälkeen.  Pojanpoikamme Josephkin tarvitsee rukouksiamme päästäkseen yliopistoon ja saadakseen hyvän stipendin.  Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joeytä, jotta he varjeltuisivat ja säästyisivät kaikelta koronavirukseen ja tartuntoihin liittyvältä. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. 

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. 

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. 

Olemme saaneet paljon kirjeitä, joissa kiitetään stipendirahastostamme, jonka kautta tuemme yii 40 israelilaista Jeshuan opetuslasta, jotka opiskelevat Israelin hienoissa akateemisissa laitoksissa ja yliopistoissa. Näiden opiskelijoiden kiitollisuus ja arvonanto on suureksi rohkaisuksi ja virvoittavaksi toivoksi mitä tulee Jeshuan juutalaisten opetuslasten tulevaan polveen tässä maassa. Netivya on jatkanut apurahojen jakamista yli 30 vuotta ja meillä on monta sukupolvea opiskelijoita kaikkialta Israelista ja useimmista Israelin messiaanisista seurakunnista.

Jonkun aikaa meillä oli erityinen rahasto arabikristittyjen, lääketiedettä opiskelevien opiskelijoiden tukemiseksi, ja olemme tukeneet kymmenittäin galilealaisia arabikristittyjä heidän lääketieteen opinnoissaan. Kyse on suuresta ohjelmasta, jonka Netivya aloitti monta vuotta sitten ja näiden stipendien hedelmänä on paljon lakimiehiä, lääkäreitä, apteekkareita ja hoitajia…

Tarvitsemme teidän rukouksenne ja tukenne voidaksemme jatkaa edelleen tätä ihmeellistä työtä, jossa luomme uutta Jeshuan opetuslapsisukupolvea tässä Jumalan antamassa Israelin maassa.

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. 

Rukoilkaa Rachaelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Deborah Isaiah, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy, Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Rukoilkaa Japanissa olevan sisar Yoko Nagumon puolesta. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

 Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Pastori Isaac on iäkkäämpi mies ja hänellä on vakava munuaisvaiva. Hänen on käytävä dialyysissä monta kertaa viikossa. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa. Muistakaa rukouksissanne Cohenin perhettä Hong Kongissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, rakas sisaremme Anne-Mirjami ja kaikki muut veljemme ja sisaremme Suomessa, jotka tarvitsevat rukousta puolestaan, ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme edelleen seuraavien puolesta: Zhou Wenrilan, Aben perhe, Toru San, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, ja pastori Isaac Chennaissa Intiassa.

Rukoilkaa Rantavaaran perheen puolesta ja etenkin rakkaan veljemme Pekan puolesta ja koko hänen perheensä puolesta. Pekalla on pitkälle edennyt Parkinsonin tauti ja hän tarvitsee Herran parantavaa kosketusta ja voimia.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias.

Pitäkää rukoustanne äänen antona Taivaan uurnaan Herran ja Hänen enkeliensä edessä jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Mellä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seurakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Lisään uuden rukouspyynnön rakkaan veljen, Jehuda Hochmanin, puolesta, joka asuu Negevin erämaassa. Jehudan täytyy käydä dialyysissa monta kertaa viikossa. 

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. 

Tahtoisin pyytää teitä rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

Rukoilkaa uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Rukoilkaa kahden lapsenlapsemme puolesta. Kumpikin saa muutaman viikon päästä lukion päästötodistuksen. Kummallakin on edessään tärkeä siirtymävaihe elämässään. Noamilla, tyttärentyttärellämme, on myös 18. syntymäpäivänsä 1.5. Se on Noamille suuri päivä.  Hän pääsee lukiosta ja muistakin velvoitteista ja saa etuoikeuden tehdä omat päätöksensä ja valintansa elämässä. Rukoilkaa Noamin puolesta tässä hänen elämänsä suuressa tienhaarassa ja pyytäkää Herraa siunaamaan Noamia ja antamaan hänelle selkeä suunta ja opastus sen suhteen, mikä on hyvää ja oikeaa ja pyhää hänen elämässään.

Molemmat lapsenlapsemme, Noam ja Joseph, ovat erittäin lahjakkaita ja hyviä oppilaita. Molemmat ovat A -oppilaita ja loistavia nuoria, mutta molemmat tarvitsevat Jumalan varjelusta ja ohjausta, jotta he tekisivät hyvät ja viisaat ja oikeat valinnat elämässään.

Kun minä olin 18 vuotta vanha ja eristetty perheestäni, koska uskoin Messiaaseen, minulla ei ollut ketään vierelläni eikä ketään, joka olisi neuvonut minua. Herran taivaallinen johdatus ja opastus oli ainoa apuni. Kiitän Herraa Hänen hyvyydestään ja ohjauksestaan elämässäni.

Rukoilen, että sekä Josephilla että Noamilla on sellainen jumalallinen voima ja näky heidän omaa tulevaisuuttaan ajatellen, että Israelin Kaikkivaltias Jumala ja Herramme Jeshua antavat heille lahjan tehdä vain oikeita ja hyviä valintoja.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Käykää Netivyan facebook-sivuilla katsomassa ja kuulemassa hienoa opetusta!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam