Jerusalemin rukouslista 10.6.2021

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Tämän sapatin Toorajakso on Korach, 4. Moos. 16.1 – 18:32. Koorahin tarina on tarina kapinasta, petoksesta ja petollisuudesta perheessä.  Hyvin usein käy niin, että tuhansia vuosia vanha Tooran teksti tuntuu puhuvan suoraan meidän nykyisiin tapahtumiimme. Tämä ongelma on hyvin ajankohtainen meille Israelissa juuri tällä viikolla. Profeetoista (Haftara) luemme tänä sapattina 1. Sam 11:14 – 12:22. Uudesta testamentista luemme Room. 13:1-7.

Kuka oli Koorah? ”Koorah, Jisharin eli Leevin pojan Kehatin pojan poika” (4. Moos. 16:1, RK).

Koorah oli siis samaa heimoa kuin Mooses ja Aaron. Leevin heimo oli etuoikeutettu heimo. He olivat niitä, jotka pitivät huolta palveluksesta Ilmestysmajassa. Leevin heimo sai kymmenykset Israelin seurakunnalta.  He eivät viljelleet maata eivätkä korjanneet satoa.

He saivat kymmenykset kaikilta muilta yhdeltätoista Israelin heimolta ja hoitivat monet hallinnolliset tehtävät koko Israelin puolesta. Koorah, joka kuuluu yhteen Leevin heimon tärkeisiin sukuihin, kokoaa kanssaan päälliköitä toisista heimoista esittämään Aaronille ja Moosekselle seuraavat valituksen aiheet:

Jo riittää! Onhan koko seurakunta, sen joka ainoa jäsen, pyhä, ja Herra on heidän keskellään. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle” (16:3).

Koorahin ja hänen joukkonsa esittämät väitteet olivat hyvin nykyaikaiset. Te, Mooses ja Aaron, otatte itsellenne liian paljon (auktoriteettia). ”Me olemme pyhiä.”  Me kaikki olemme yhtä hyviä kuin te olette ja yhtä kykeneviä kuin te. Me ansaitsemme päästä mukaan Leevin heimon huippujohtajakaartiin ja yhdenvertaisiksi auktoriteetissa.

Me vaadimme demokratiaa Israelin heimojen hengelliseen johtajuuteen. Miksi teillä, Mooses ja Aaron, on niin paljon auktoriteettia ja miksi te korotatte itsenne seurakunnan yläpuolelle? Koorah oli varmaankin lukenut Ranskan vallankumousta edeltävän ajan ranskalaista kirjallisuutta.

Koorah olisi voinut esittää vaatimuksensa näin: ”Me uskomme vapauteen, tasa-arvoon ja veljeyteen! Täällä ei ole ketään, joka olisi toista parempi. Me olemme kaikki pystyviä ja fiksuja ja ahkeria työntekijöitä.

Teillä, Mooses ja Aaron, ei ole oikeutta olla yksinänne Israelin kansan johtajia. Jumala on meidän kanssamme yhtä paljon kuin Hän on teidän kanssanne, Mooses ja Aaron. Me vaadimme yhdenvertaisuutta ja saman auktoriteetin, joka teillä, Mooses ja Aaron, on!  Mitä on tämä nepotismi, jolla te kaksi veljeä yritätte rasittaa meitä?

Koorahin ja hänen joukkonsa (250 miehen vahvuinen) on hyvin moderni. Vaatimukset ovat samat kuin ne, jotka aiheuttavat tänä päivänä niin paljon kuohuntaa, joka vaivaa monia läntisiä maita ja varsinkin Yhdysvaltoja.

Sen nojalla, että USA:n perustuslaki lupaa yhdenvertaisuuden, vapauden ja onnen tarvoittelun kaikille, ne ihmiset, joiden unelmat eivät ole täyttyneet (ehkä siksi, että he eivät tehneet työtä niiden eteen vaan odottivat, että joku tarjoaisi ne heille hopealautasella – yhdenvertaisuuden, menestyksen ja onnen), turhautuvat ja kapinoivat ja mellakoivat ja valittavat ja pyytävät toisia hankkimaan heille yhdenvertaisuuden ilman että heidän täytyy ponnistella sen eteen, menestyksen ja varallisuuden ilman että he ahkeroitsisivat ja istuttaisivat ja korjaisivat työnsä satoa.

Minun täytyy kertoa teille, että minun elämäni ei ole ollut helppoa. Tulin Amerikkaan yksin 16-vuotiaana, taskut tyhjinä. Tulin Dasheriin, joka on Georgiassa, pienelle, hyvin pienelle paikkakunnalle. Saksalaislähtöisten kristittyjen yhteisö oli asettunut asumaan suurimman suoalueen reunamille USA:ssa.

Georgian kristillinen koulu oli hyvin suljettu paikka. Bill Long oli koulun rehtori. Hän oli nuori, vähän yli 20-vuotias mies. Ensimmäisinä päivinäni maassa Bill Long ja hänen vaimonsa Laura pitivät minusta huolta ja ostivat minulle vaatteita, sillä minulle ei ollut mitään mukanani, kun saavuin USA:an. Hyvin pian saavuttuani minulle sanottiin, että minun täytyy maksaa koulunkäyntini, makuusijani ja ruokani, niin kuin muidenkin.

Bill Long pani minut siivoamaan joka päivä koulun jälkeen ja joka viikonloppu perjantaista puoleltapäivin myöhään sunnuntai-iltaan matkustin Bill Longin kanssa pitkin etelä-Georgiaa, Floridan halki, Kentuckiin pohjoisessa ja Texasiin lännessä. Olin Georgian kristillisessä koulussa kaksi vuotta ja tein työtä ja maksoin laskuni. Helppoa se ei ollut, mutta se oli tärkeää oppia elämää varten.

Koorah ja hänen joukkonsa tulivat käräjöimään Jumalan voitelemia Israelin johtajia, Moosesta ja Aaronia vastaan. Jumala katsoi alas maahan ja näki Koorahin sisäiset motiivit ja valituksen aiheet, halun omistaa sama auktoriteetti kuin Mooseksella ja Aaronilla oli, mutta ilman omaa panosta ja työtä ja tuskaa, joka on välttämätöntä, jos haluaa saada saman auktoriteetin ja kansakunnan kunnioituksen.

Meillä on paljon tärkeää opiksi otettavaa Koorahin kapinasta, mutta tärkein opetus on siinä tavassa, jolla Herra suhtautui Koorahin ja hänen joukkonsa kapinaan. Sillä hyvät veljeni, meidän etenkin nykyaikana korkeina pitämämme arvot ovat Baabelin tornin arvoja – kaikkien yhdenvertaisuus ja yhdenmukaisuus! Sodoman arvot, jotka ovat niin hyvin lähellä sosialismia.

Sodomassa tasa-arvo, veljeys ja vapaus tarkoittivat, että jokaisella oli samat oikeudet kuin kaikilla muilla. Mitään ei pidetty yksityisenä, ei omaisuutta ei ruumista. Jokainen jakaa kaiken lähimmäisensä kanssa, koska ei ole oikein omistaa yksityisomaisuutta ja ruumiskin on jaettava lähimmäisten kanssa.

Lakatkaa olemasta itsekkäitä! Me olemme kaikki yhdenvertaisia ja meillä on yhtäläiset oikeudet, joten te, Mooses ja Aaron, te kaksi veljestä, lakatkaa pitämästä itseänne erikoisina, ja että Jumala puhuu vain teille! Meilläkin on oikeus puhua Jumalalle ja Jumalan nimessä!

Eikö kuulostakin modernilta ja oikealta ja hyvin demokraattiselta? Sillä yhdenvertaisuus ja vapaus ovat hyvin korkeita arvoja, joita meidän kaikkien pitäisi tukea ja korostaa.

Kyllä, demokratia on suurin ja hienoin hallitusmuoto. Kyllä, yhdenvertaisuus on jumalallinen määräys. Kyllä, vapaus on ainoa kasvualusta, jossa miesten ja naisten tulisi toimia, jotta heillä olisi terve ja rehellinen suhde yhteisöönsä ja Jumalaan.

Mutta vapaus ei merkitse lupaa tehdä mitä ikinä haluaa! Se on etuoikeus tehdä sitä, mikä on hyvää ja oikein ja aivan Jumalan ohjeiden mukaista. Yhdenvertaisuus on suuri arvo, mutta se toimii vain, kun se otetaan vastaan, ei niin että se otetaan väkisin.

Veljeys toimii vain, kun molemmat puolet kunnioittavat toisiaan ja ajattelevat toisistaan parasta. Kun toinen osapuoli käyttää veljeään hyväkseen, kyse ei ole enää veljeydestä, vaan hyväksikäytöstä ja veljen raa´asta kohtelusta, mikä johtaa lopulta siihen, että hänestä tulee vihollisesi.

Jumala näki Koorahin ja hänen joukkonsa sydämen, ja näin Jumala toimi Koorahin suhteen. Mooses oli niin nöyrä mies, että hän antoi Jumalan pitää huolen vihollisistaan ja niistä, jotka asettivat hänen johtajuutensa kyseenalaiseksi. Hän ei käyttänyt Jumalan hänelle antamaa auktoriteettia eikä soveltanut lakia Koorahiin ja hänen joukkoonsa. Hän tiesi, että Jumalan vanhurskaus oli suurempi ja Jumalalla oli kyky hoidella hänen vihollisensa paremmin kuin hänellä itsellään.

Näin Jumala teki Koorahille ja hänen joukolleen:

Mooses sanoi: ´Tästä te tulette tietämään, että Herra on lähettänyt minut tekemään kaikki nämä teot. Ne eivät ole lähtöisin minun omasta sydämestäni. Jos nämä kuolevat samalla tavalla kuin kaikki muut ihmiset ja jos heidän käy niin kuin kaikkien muiden ihmisten, ei Herra ole minua lähettänyt. Jos Herra kuitenkin tekee jotakin tavatonta – jos maa avaa kitansa ja nielaisee heidät ja kaiken heille kuuluvan, niin että he suistuvat elävänä tuonelaan, niin siitä te tiedätte, että nämä miehet ovat halveksineet Herraa” (16:28-30).

Tämän haluan teidän oppivan Koorahin ja Mooseksen tarinasta:

1.  Jokaisen Jumalan miehen asema kyseenalaistetaan jonain päivänä ja usein häntä myös syytetään johtajuuden omimisesta itselleen sen sijaan että jakaisi sen rahvaan kanssa.

2.  Jeshuan opetusta toisen posken kääntämisestä ja ylimääräisen kilometrin kävelemisestä voi soveltaa muulloinkin kuin vain silloin kun meitä vastaan hyökätään fyysisesti julkisella paikalla. Periaate, jossa annetaan Herran todistaa syyttömyytemme ja rangaista vihamiehiämme, toimii aina, jos meillä vain on kylliksi kärsivällisyyttä, että sallimme Jumalan toteuttaa oikeustoimensa. Jumala ilmestyy aina ja Hänen tuomionsa näkyy ja on kaikille päivänselvä.

3.  Jos yritämme ottaa ratkaisun omiin käsiimme, on todennäköistä että haavoitumme ja vihollinen pääsee karkuun vahingoittumattomana.

4.  Kapinointi ja petollisuus eivät tuota koskaan hyvää hedelmää. Länsimaat korjaavat yhä Ranskan vallankumouksen katkeraa hedelmää.

5.  Sallikaamme Herran hoitaa meidät ja meidän vihollisemme. Älkäämme muuttako kantaamme sen tähden, että vihollisellamme on erilaiset arvot.

Lukekaa Toorajakso 4. Moos. 16:1 – 18:32 ja mietiskelkää Jumalan sanaa.

Rukousosio

Israelin parlamentin on määrä asettaa uusi hallitus, joka lopettaa tai voi lopettaa herra Bibi Netanyahun uran Israelin pääministerinä. Mikään ei ole varmaa ennen kuin se on varmaa. Uuden hallituksen pitäisi vannoa virkavala sunnuntaina klo 16.00. Tämä on hyvin tärkeä tapahtuma, joka panee toivottavasti pisteen perättäisten vaalien ketjulle. Kahden viimeisen vuoden aikana meillä on ollut neljät vaalit.

Tämä uusi hallitus muodostuu viidestä poliittisesta puolueesta, jotka ovat kuin sateenkaaren värit. Meillä on kaksi puoluetta, jotka ovat Israelin poliittisen kentän vasemmassa äärilaidassa. Nämä kaksi puoluetta ovat äärivasemmisto, enkä voi yhtyä mihinkään mitä he ajavat. He puolustavat täydellistä marihuanan ja sen johdannaisten laillistamista.  He puolustavat avoimesti täydellisiä oikeuksia heille, jotka tunnetaan termillä LGBTQ. En edes tiedä, mitä nämä kirjaimet edustavat muuta kuin että jokainen kirjain edustaa jotain, jota Toora ja Raamattu pitävät iljetyksenä tai perversiona.

Rukoilkaa Israelin puolesta ja rukoilkaa, että uudella hallituksella olisi kylliksi rohkeutta ja viisautta osata tehdä kaikki mikä on hyvää ja pyhää ja vanhurskasta meille Israelissa ja meidän arabinaapureillemme.

Rukoilkaa Netivyan puolesta ja tukekaa meitä näinä kovina aikoina, että meillä olisi mahdollisuus täyttää tarpeet, tehdä hyvää ja siunata ja ruokkia tarvitsevia. Israelin kansalaisten keskuudessa tuen tarve on lisääntynyt moninkertaiseksi näiden vaikeiden päivien aikana Israelissa.

Kiitos, hyvät veljet, että olette rukoilleet Rita Sassain, hyvin rakkaan sisaremme puolesta, joka asuu Vitoriassa Brasiliassa. Herra kuuli rukouksemme ja sisaremme Rita on päässyt sairaalasta ja on nyt kotona. Rukoilkaa edelleen Ritan puolesta, että hänen kuntonsa kohenee ja hän paranee täydellisesti koronaviruksesta. Rukoilemme Ritalle täydellistä parantumista ja voimien palautumista, niin että hän voi jatkaa palvelutehtäväänsä ja pitää huolta perheestään.

Sarit, sisaremme Jerusalemissa, on myös sairaalassa ja tarvitsee rukouksiamme. Hän on yli 80-vuotias ja tarvitsee rukouksiamme.

Meillä on monia rakkaita veljiä ja sisaria sekä Intiassa että Brasiliassa, ja he ovat edelleen suurissa vaikeuksissa koronavirustilanteen tähden ja he tarvitsevat rukouksemme.  Meidän täytyy rukoilla edelleen Intian ja Brasilian puolesta, varsinkin rakkaiden veljiemme ja sisartemme puolesta näissä maissa.

Sain rukouspyynnön rakkaalta veljeltämme Isaacilta Chennaista, Intiasta. Veljemme Isaac pyytää meitä rukoilemaan erityisrukouksen Sheela Stephen-sisaren puolesta. Sheela-sisaren keuhkot tarvitsisivat kipeästi happea, jota on nyt perin vaikea saada koronaan sairastuneille.

Rukoilkaa Marcian puolesta. Hänelle tehtiin maanantaina kaihileikkaus. Koska hän on diabeetikko ja hänelle on tehty jo monta laserleikkausta kumpaankin silmään, kaihileikkaus on vähän monimutkaisempi juttu, mutta kiitos Herran, leikkaus tehtiin ja Marcia on toipumassa kotona. Muistakaa Marciaa rukouksin! Geriatrimme teki meille tarkastuksen ja tulokset ovat samat kuin kolme vuotta sitten. Se on hyvä, mutta meillä on nyt muita iän tuomia haasteita, ja etenkin Marcia tarvitsee rukouksemme.

Vasen silmäni näkö paranee hitaasti leikkauksen jälkeen, mutta se kyllä paranee vähä vähältä. Lääkärit ovat hyvin tyytyväisiä työhönsä ja he aikovat kirjoittaa tapauksestani lääketieteellisiin julkaisuihin. 70 vuotta sokeana ollut saa takaisin näkönsä.

 Rukoilkaa Yudah Chameron isän puolesta. Hänellä on maksasyöpä ja hän asuu Kolumbiassa.

Rukoilkaa edelleen Rosenfeldin perheen puolesta, nuorten ja vanhojen puolesta.

 Rukoilkaa Englannista olevan rakkaan veljen, Malcolm Thomas Kingin puolesta. Malcolm on ollut sairaalassa jo viikon ja hänen tilansa on kriittinen. En ole saanut mitään uutta tietoa Malcolmilta ja hänen perheeltään.

Miettikää, voisitteko auttaa Netivyaa niin että voimme edelleenkin huolehtia Jerusalemin köyhistä ja antaa heille ruoka-apua ja olla siunaukseksi tämän kaupungin ihmisille, jotka tarvitsevat apua ruokkiakseen lapsensa ja perheensä.

Tarvitsemme rukouksianne ja apuanne myös voidaksemme jatkaa Herran työn tekemistä nuorison keskuudessa. 

Rukoilkaa ”Opetuksia Siionista” (Teaching from Zion) -lehtemme puolesta. Lehti on painettu ja sitä on jaettu tuhansia kappaleita ilmaiseksi kaikkialle maailmaan. Voitte myös tilata lehden, jos haluatte se painettuna kotiinne, tämäkin aivan ilmaiseksi. Herra on pitänyt aina uskollisesti huolta tarpeistamme.  Hän on myös jämpti, ja antaa mitä me tarvitsemme, ei liian vähän eikä liian paljon.

Hamotzi -ohjelma Jerusalemin köyhien ruokkimiseksi on jatkunut keskeytyksettä lähes koko koronasta johtuvan sulkutilan ja karanteenin ajan. Ruoka-apua hakemaan tulevien köyhien määrä on kasvanut ja kaikkinainen tarve on lisääntynyt. 

Rukoilkaa Netivyan ja Netivyan johtajien puolesta ja etsikää tapoja olla partnerimme ja mukana siinä suuressa siunauksessa, jollainen Netivyan palvelutyö on täällä Israelissa ja maailmassa. Rukoilkaa ja kyselkää miten voitte olla partnerimme ja avustaa taloudellisesti Herran työtä Netivyan Raamatunopetusjärjestössä.

Sekä Juuda että minä opetamme edelleen Zoomin kautta ja Youtubessa ja Netivyan facebook-sivulla joka viikko ja joskus joka päivä. Rukoilkaa, että nämä opetukset kantaisivat hedelmää Jumalan kuningaskunnalle. Nauttikaa hienosta opetuksesta ja nauttikaa Jumalan Sanan oppimisesta. Ja tämä kaikki ilmaiseksi!

Rukoilkaa edelleen hyvin erityisen jerusalemilaisen lastentarhan puolesta. Sen nimi on Pikkusydämet. Tämän lastentarhan johtaja kuuluu meidän seurakuntaamme.

Muistakaa edelleen rukouksin rakasta sisartamme Livia Schnell Nothenia. Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia.

Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Rukoikaa kaikkien Koreassa olevien suurenmoisten ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta, jotka ovat seisseet Israelin ja Netivyan rinnalla, että Herra uudistaisi heidän sitoumuksensa niin etteivät he unohda ensimmäistä rakkauttaan Israeliin ja Netivyaan.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta terveytensä ja tilanteensa puolesta. Tyttärentyttäremme Noam on lukion viimeisellä ja päättelee opintojaan Zoomin kautta. Rukoilkaa, että Herra ohjaisi Noamia lukiosta valmistumisen jälkeen.  Pojanpoikamme Josephkin tarvitsee rukouksiamme päästäkseen yliopistoon ja saadakseen hyvän stipendin.  Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joeytä, jotta he varjeltuisivat ja säästyisivät kaikelta koronavirukseen ja tartuntoihin liittyvältä. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. 

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. 

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. 

Olemme saaneet paljon kirjeitä, joissa kiitetään stipendirahastostamme, jonka kautta tuemme yii 40 israelilaista Jeshuan opetuslasta, otka opiskelevat Israelin hienoissa akateemisissa laitoksissa ja yliopistoissa.

Näiden opiskelijoiden kiitollisuus ja arvonanto on suureksi rohkaisuksi ja virvoittavaksi toivoksi mitä tulee Jeshuan juutalaisten opetuslasten tulevaan polveen tässä maassa. Netivya on jatkanut apurahojen jakamista yli 30 vuotta ja meillä on monta sukupolvea opiskelijoita kaikkialta Israelista ja useimmista Israelin messiaanisista seurakunnista.

Jonkun aikaa meillä oli erityinen rahasto arabikristittyjen, lääketiedettä opiskelevien opiskelijoiden tukemiseksi, ja olemme tukeneet kymmenittäin galilealaisia arabikristittyjä heidän lääketieteen opinnoissaan. Kyse on suuresta ohjelmasta, jonka Netivya aloitti monta vuotta sitten ja näiden stipendien hedelmänä on paljon lakimiehiä, lääkäreitä, apteekkareita ja hoitajia…

Tarvitsemme teidän rukouksenne ja tukenne voidaksemme jatkaa edelleen tätä ihmeellistä työtä, jossa luomme uutta Jeshuan opetuslapsisukupolvea tässä Jumalan antamassa Israelin maassa.

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. 

Rukoilkaa Rachaelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Deborah Isaiah, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy, Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Rukoilkaa Japanissa olevan sisar Yoko Nagumon puolesta. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Pastori Isaac on iäkkäämpi mies ja hänellä on vakava munuaisvaiva. Hänen on käytävä dialyysissä monta kertaa viikossa. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa. Muistakaa rukouksissanne Cohenin perhettä Hong Kongissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, rakas sisaremme Anne-Mirjami ja kaikki muut veljemme ja sisaremme Suomessa, jotka tarvitsevat rukousta puolestaan, ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme edelleen seuraavien puolesta: Zhou Wenrilan,  Aben perhe, Toru San, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, ja pastori Isaac Chennaissa Intiassa.

Rukoilkaa Rantavaaran perheen puolesta ja etenkin rakkaan veljemme Pekan puolesta ja koko hänen perheensä puolesta. Pekalla on pitkälle edennyt Parkinsonin tauti ja hän tarvitsee Herran parantavaa kosketusta ja voimia.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias.

Pitäkää rukoustanne äänen antona Taivaan uurnaan Herran ja Hänen enkeliensä edessä jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Mellä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seruakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Lisään uuden rukouspyynnön rakkaan veljen, Jehuda Hochmanin, puolesta, joka asuu Negevin erämaassa. Jehudan täytyy käydä dialyysissa monta kertaa viikossa. 

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. 

Tahtoisin pyytää teitä rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

Rukoilkaa uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Rukoilkaa kahden lapsenlapsemme puolesta. Kumpikin saa muutaman viikon päästä lukion päästötodistuksen. Kummallakin on edessään tärkeä siirtymävaihe elämässään. Noamilla, tyttärentyttärellämme, on myös 18. syntymäpäivänsä 1.5. Se on Noamille suuri päivä.  Hän pääsee lukiosta ja muistakin velvoitteista ja saa etuoikeuden tehdä omat päätöksensä ja valintansa elämässä. Rukoilkaa Noamin puolesta tässä hänen elämänsä suuressa tienhaarassa ja pyytäkää Herraa siunaamaan Noamia ja antamaan hänelle selkeä suunta ja opastus sen suhteen, mikä on hyvää ja oikeaa ja pyhää hänen elämässään.

Molemmat lapsenlapsemme, Noam ja Joseph, ovat erittäin lahjakkaita ja hyviä oppilaita. Molemmat ovat A -oppilaita ja loistavia nuoria, mutta molemmat tarvitsevat Jumalan varjelusta ja ohjausta, jotta he tekisivät hyvät ja viisaat ja oikeat valinnat elämässään.

Kun minä olin 18 vuotta vanha ja eristetty perheestäni, koska uskoin Messiaaseen, minulla ei ollut ketään vierelläni eikä ketään, joka olisi neuvonut minua. Herran taivaallinen johdatus ja opastus oli ainoa apuni. Kiitän Herraa Hänen hyvyydestään ja ohjauksestaan elämässäni.

Rukoilen, että sekä Josephilla että Noamilla on sellainen jumalallinen voima ja näky heidän omaa tulevaisuuttaan ajatellen, että Israelin Kaikkivaltias Jumala ja Herramme Jeshua antavat heille lahjan tehdä vain oikeita ja hyviä valintoja.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Käykää Netivyan facebook-sivuilla katsomassa ja kuulemassa hienoa opetusta!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam