Jerusalemin rukouslista 11.2.2021

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Tulevan sapatin Tooran lukujakso (Parashat) on Mishpatim, 2. Mooses 21:1 – 24:18, Profeetoista Jesaja 66: 1-24 ja Evankeliumeista Matteus 26:20-30. Ainoa tapa täyttää elämämme Jumalan sanalla ja oppia tuntemaan ja ymmärtämään Jumalaa paremmin, on Raamatun tekstien systemaattinen lukeminen joka viikko.

Tämän kertainen Tooran lukujakso kuvaa tapahtumia, jotka seurasivat Tooran antamista ja Kymmenen käskyn esittelyä Siinain vuorella. Vuoren juurelle kokoontunut kansa kokonaisuudessaan ja jokainen kansa tai heimo, joka oli lähtenyt Israelin mukana Egyptistä kohti Kanaanin maata, kuuli Jumalan puhuvan omalla kielellään.  Nämä heimot ja ihmiset ovat niin kutsuttua sekakansaa, joka mainitaan 2. Moos. 12:38:ssa:

”Heidän mukanaan meni myös paljon sekakansaa sekä lampaita, vuohia ja nautoja hyvin suurina laumoina” (2. Moos. 12:38, RK).

Tooran lukujakso Mishpatim (tuomiot) selittää Kymmentä käskyä: lait, jotka liittyvät yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, heprealaisten ja ei-heprealaisten orjien kohtelu ja heihin suhtautuminen, lait, jotka koskevat vahingontekoa (vääryyttä), lait, jotka koskevat isälleen tai äidilleen tottelematonta lasta ja lait ruumiinvamman tuottamisesta kolmannelle henkilölle, joka ei ole osallisena riidassa.

Jumala antoi Israelin lapsille kaikki nämä tänäkin päivänä niin tärkeät lait jo vuoden 1200-luvun paikkeilla eKr. Niiden joukossa on muutamia hyvin tärkeitä ja kiinnostavia lakeja, jotka on ymmärrettävä ja joita on tarpeen selittää, mutta tänä sapattina me keskitymme profeettojen lukujaksoon, Haftaraan. (Haftara on hepreankielinen nimi Toorajakson jälkeen luettavalle jaksolle Profeetoista. Haftara on arameankielinen sana ja se tarkoittaa ”jälkeen”, vaikkapa jälkiruoka.) 

Tämän viikon lukujakso on profeetta Jesajan viimeisestä luvusta, luvusta 66:1-24. Ennen kuin siirryn käsittelemään Jesaja 66:n tärkeimpiä kohtia, tahtoisin palata Jesajan lukuun 60 ja seurata asioiden etenemistä, joka huipentuu luvussa 66.

Profeetta Jesaja alkaa valmistelun luvussa 60. Luku alkaa ennustuksilla ja lupauksilla, että Jumala kautta aikakausien on täyttävä Israelille ne lupaukset, jotka Hän teki isällemme Abrahamille.

Jesajan aikana Israel on pieni maa, jolla on vakavia sisäisiä vaikeuksia, ja jonka yläluokka on viety maanpakolaisuuteen Babyloniaan, mistä osa karkotetuista myös palaa. Ja vihollinen saartaa Israelia joka puolelta.  Yllättäen Jesaja profetoi:

Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja HERRAN kunnia koittaa sinun ylläsi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa HERRAN kirkkaus, sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valoasi kohti, kuninkaat kohti aamunkoittosi kirkkautta” (Jes. 60:1-3, RK).

On huomattavissa muutos Jumalan tälle kansalle antamissa lupauksissa, jotka kattavat yli puolet Jesajan kirjasta ja joissa Israel tuomitaan ja Israelia kritisoidaan, koska se ei ole täyttänyt Jumalan heille suunnittelemaa kohtaloa. Ja yhtäkkiä ilmestyvät valtavat lupaukset siunauksista; kansakunnat (pakanat) tulevat auttamaan Israelia palaamaan kotiin. Nämä mahtavat lupaukset ovat osa sitä, mitä elämme oikeastaan paraikaa.  

Evankeliset kristityt puolustavat Israelia, tukevat Israelia sekä poliittisesti että taloudellisesti ja tukevat monia projekteja, joihin kuuluu alija (juutalaisen kansan paluu maanpaosta takaisin maahan, jonka Jumala antoi Abrahamille ja hänen siemenelleen ikuiseksi perintöosaksi).

Jesjan luku 61 on luku, josta Jeshua lukee Nasaretin synagogassa ehkä syntymäpäivänään. Jesajan luku 61 julistaa vapautta ja taakkojen kirpoamista ja antaa julistuksen riemuvuodesta.

Julistamaan HERRAN suosion vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan sijaan, antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Ja heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, HERRAN istutukseksi hänen kirkkautensa ilmoittamiseksi” (Jes. 61:2,3, RK).

Jesajan kirjan viimeisiin lukuihin sisältyy kosmisia muutoksia, joilla on suora yhteys siihen, mitä Israelissa tapahtuu nyt ja mitä on tapahtuva Israelille lopun ajassa, ja tuleviin maailmanpoliittisiin tapahtumiin, jotka muuttavat Israelin lisäksi myös kansakunnat ja niiden suhteen kaikkivaltiaaseen Jumalaan ja meidän linnunratamme Luojaan.  

Seuraavaksi yksi esimerkki näistä kosmisista muutoksista aurinkokunnassamme:

”Aurinko ei enää ole valonasi päivällä, eikä sinua valaise kuun hohde, vaan HERRA on sinun iankaikkinen valosi ja Jumalasi on sinun kirkkautesi. Aurinkosi ei enää laske, eikä kuu katoa sinulta näkyvistä, sillä HERRA on sinun iankaikkinen valosi, ja päättyneet ovat sinun murheesi päivät. Silloin sinun kansassasi kaikki ovat vanhurskaita, he saavat periä maan ikuisiksi ajoiksi. He ovat minun istutukseni verso, minun kätteni teko kirkkauteni ilmoittamiseksi” (Jes. 60:19-21, RK).

Jesajan luku 62 on kutsu niille maailman kansoille, jotka tuntevat Herran, olla mukana ja kumppanina Israelin ja juutalaisen kansan kanssa ja Israelin maan ja Jerusalemin kanssa jälleenrakennusprosessissa ja lohduttamassa ja valmistelemassa Jerusalemin ja Israelin syyttömäksi julistamista vuosien laiminlyönnistä ja katumattomista synneistä:

Siionin tähden en voi vaieta, Jerusalemin tähden en saa rauhaa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin kirkas valo ja sen pelastus kuin leimuava soihtu. Kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kaikki kuninkaat kunniasi, ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka HERRAN suu säätää” (Jes. 62.1,2, RK). 

Apostoli Paavali lupaa Room. 11:25-26:ssa, että kun pakanain luku on täynnä, koko Israel pelastuu.

Jesjan luku 66 on historian viimeisten päivien viimeinen tiekartta: Jerusalem on kansakuntien äiti ja siitä tulee kaikkien kansojen lohtu:

”Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki te, jotka rakastatte häntä. Iloitkaa suuresti hänen kanssaan, te, jotka olette surreet hänen tähtensä, jotta saisitte imeä kylliksenne hänen lohdutuksensa rinnoista, että joisitte ja nauttisitte hänen kunniansa runsaudesta. Sillä näin sanoo HERRA: ´Minä ohjaan hänen luokseen rauhan kuin virran ja kansojen rikkaudet kuin tulvivan joen. Te vain imette, teitä kannetaan käsissä, pidetään polvilla ja hyväillään. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minäkin lohdutan teitä: Jerusalemissa te saatte lohdutuksen. Te näette sen, ja teidän sydämenne iloitsee ja luunne virkistyvät kuin vihanta ruoho. HERRAN käsi tulee tunnetuksi hänen palvelijoilleen, mutta vihansa hän osoittaa vihollisilleen. Katso, HERRA saapuu tulessa, ja hänen vaununsa ovat kuin myrsky. Hän antaa vihansa purkautua raivoisasti, nuhtelunsa tulenliekeissä” (Jes. 66:10-15, RK).

Useimmat kristityt ovat yleensä jättäneet huomiota vaille nämä Jesajan kirjan lopun tekstit.  Nämä Jumalan sanat ovat kuitenkin meitä varten ja meidän kanssamme, ja näistä Jumalan sanoista löytyy ja niihin on talletettu niin paljon hyvää ja rohkaisua.

Ei Jeshua lukenut sattumalta Nasaretin synagogassa Jesajan kirjan luvusta 61 jakeet 1-3:een, jakeita, jotka puhuvat hänestä näiden Jesajan sanojen täyttymyksenä.  Jesajan kirjan lopun tekee mahtavaksi täydellinen yhdenvertaisuus israelilaisten ja pakanoiden välillä tuossa luvatussa Uudessa Jerusalemissa.

Tahtoisin kannustaa teitä lukemaan näitä Jesajan kirjan lopun jakeita ja ajattelemaan niitä, ja kuvittelemaan, että nämä Jumalan lupaukset ovat meidän tulevaisuutemme, koko maailman tulevaisuus. En tiedä miten, enkä tiedä milloin, mutta sen tiedän varmasti, että jokainen Jumalan lupaama pienikin asia on täyttyvä ja oleva historiallista todellisuutta.

Nämä Jesajan kirjan lopussa olevat Jumalan sanat rohkaisevat minua. Toivon, että kun luette itse luvut 60 – 66, tekin olette täynnä toivoa ja rohkaisua ja myöskin monia kysymyksiä, jotka kannustavat teitä kasvattamaan uskoanne ja sitoutumistanne Herraamme!

Rukousosio:

Rukoilkaa erityisesti Marcian puolesta. Hän saa huomenna koronarokotuksen lääkärin valvonnassa, koska hänen sairauksiensa tähden rokote voi aiheuttaa vaaratilanteen. Moni ihminen, jolla on ollut samanlaisia allergioita, on kuollut pian saatuaan rokotteen. Me tarvitsemme teidän rukouksianne Marcian terveyden puolesta yleensäkin mutta erityisesti juuri nyt.  

Miettikää, voisitteko auttaa Netivyaa huolehtimaan edelleenkin Jerusalemin köyhistä ja ruokkimaan heitä ja siunaamaan tämän kaupungin ihmisiä, jotka tarvitsevat apua voidakseen ruokkia lapsensa ja perheensä.

Hamotzi-ohjelmamme, jonka kautta ruokimme Jerusalemin köyhiä, on toiminut lähes ilman katkoja korona-ajan sulun ja karanteenin aikana. Meiltä ruokaa hakevien köyhien ihmisten määrä on kasvanut ja kaikkinainen tarve ja puute on lisääntynyt.

Netivyalta ruokaa hakemaan tulevat ja ruokaa saavat ihmiset ovat kaikista luokista: maahanmuuttajia, yksinhuoltajia, maallistuneita, ortodoksijuutalaisia ja useita arabiperheitä Jerusalemin Vanhasta Kaupungista. Pyydän, että rukoilette näiden ihmisten fyysisten tarpeiden puolesta, ja myös sellaisen ihmisten hengellisen ja emotionaalisen tilan puolesta, jotka eivät ole töissä ja joiden on pakko pysyä kodeissaan niin monta kuukautta.

Rukoilen, että Herra antaa innon ja motivaation veljille ja sisarille ja palvelutöille, että he kävisivät nettisivuillamme ja tekisivät mitä voivat auttaakseen Hamotzi-projektiamme, jotta voisimme kaksin- tai moninkertaistaa niiden ihmisten ja perheiden lukumäärän, joita palvelemme. 

Rukoilkaa Norton Lavorattin puolesta. Hän kaipaa Jumalan väliintuloa lakiasiassa.

Netivyan henkilökunnalla ja Roeh Israelin Jerusalemin seurakunnalla on suru ilmoittaa, että Moises Cunha on kuollut. Moises on vanhemmiston jäsen ja Jeshuan uskollinen opetuslapsi Curitibasta, Brasiliasta. Suremme yhdessä perheen ja seurakunnan kanssa. Moises kuoli koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin.

Pyydän, että rukoilette hyvin erityisen jerusalemilaisen lastentarhan puolesta. Sen nimi on Pikkusydämet. Tämän lastentarhan johtaja kuuluu meidän seurakuntaamme.

Muistakaa edelleen rukouksin rakasta sisartamme Livia Schnell Nothenia. Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia. Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Rukoilkaa KIBIn entisten johtokunnan jäsenten puolesta ja niiden puolesta, joiden tulee katua ja palauttaa ennalleen suhteensa Netivyaan ja että he saisivat taivaasta voiman tehdä niin. Rukoilkaa myös kaikkien ihanien ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta Koreassa, jotka ovat seisseet Israelin ja Netivyan rinnalla, että heidän sitoutumisensa uudistuisi ja että he eivät unohtaisi ensimmäistä rakkauttaan Israeliin ja Netivyaan.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta terveytensä ja tilanteensa puolesta. Tyttärentyttäremme Noaam on lukiossa ja päättelee opintojaan Zoomin kautta. Nooam on teinityttö, joka on ollut kotona maaliskuusta lähtien ja tehnyt kokeet ja oppitunnit Zoomin kautta ja netissä. Hän tarvitsee rukouksiamme saadakseen päästötodistuksen ja opastusta ja suuntaa lukion jälkeiseen elämään. Pojanpoikamme Josephkin tarvitsee rukouksiamme päästäkseen yliopistoon ja saadakseen hyvän stipendin.  Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joeytä, jotta he varjeltuisivat ja säästyisivät kaikelta koronavirukseen ja tartuntoihin liittyvältä. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. 

Rukoilkaa edelleen sisaremme Hadassan puolesta, että hän paranisi ja toipuisi täydellisesti syövästä.

Viime kuukausina olen käynyt monta kertaa Hadassan sairaalassa. Viime viikolla minulle tehtiin sydänkokeita ja sydämen rasitustesti. Testien tulokset olivat hyviä ja sydämeni toimii hyvin, ja mitä vaivoja minulla on, ne voidaan pitää kurissa lääkityksellä, ja siitä kiitän Herraa. Muistakaa minua rukouksissanne.

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. 

Rukoilkaa Brasiliassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Brasilia on yksi niitä maita, joissa koronavirus riehuu. Meillä on paljon veljiä ja sisaria Brasiliassa ja meidän tulee rukoilla heidän turvallisuutensa puolesta että he säästyisivät tältä koronavirukselta.

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. 

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams.

Rukoilkaa Samuel Lopesin puolesta. Hän on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta. 

Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Pastori Isaac on iäkkäämpi mies ja hänellä on vakava munuaisvaiva. Hänen on käytävä dialyysissä monta kertaa viikossa. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa. Muistakaa rukouksissanne Cohenin perhettä Hong Kongissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Covid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia. 

Pitäkää rukoustanne äänen antona Taivaan uurnaan Herran ja Hänen enkeliensä edessä jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Lisätkää rukouksiinne Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista. 

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Mellä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seruakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väestöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

                      Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

                      Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

                      Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Tavoitteena on tarjota vieraanvaraisuutta niiden vakavasti sairaiden potilaiden perheille, jotka ovat jossain Jerusalemin sairaalassa ja joiden perheillä ei ole varoja majoittua hotelliin, sillä välin kun heidän perheensä jäseniä on sairaalassa.

                      Tällaista tarvetta on valtavasti etenkin näinä päivinä, kun sadat miehet ja naiset ovat koronaviruksen takia tehohoidossa viikko- jopa kuukausikausia.

                      Tarvitsemme teidän rukouksianne ja teidän apuanne voidaksemme siunata tällä tarkoituksenmukaisella ja merkittävällä tavalla sekä sairastuneita että heidän perheitään.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Tahdon siunata teitä kaikkia, rakkaat veljet kaikkialla maailmassa. Kiitän teitä, jotka olette rukoilleet Netivyan ja Israelin puolesta ja olette auttaneet Netivyaa jatkamaan Jumalan työtä ja olemaan myönteinen todistus Jumalan hyvyydestä tukemalla Netivyaa rukouksin ja runsain lahjoituksin, jotka tekevät mahdolliseksi Herran työn Israelissa ja ympäri maailmaa.

Käykää Netivyan facebook-sivuilla katsomassa ja kuulemassa hienoa opetusta!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam