Jerusalemin rukouslista 11.3.2021

admin /

Netivyah

Joseph Shulam

Tänä sapattina luemme kaksinkertaisen lukujakson, ”Vayakhei Pekudei”, 2. Mooses 35:1 – 40:38. Profeetoista meillä on erityinen lukujakso, koska on Nisan-kuun uuden kuun aika, Haftara on Hesekiel 45:16 – 46:18, Shabat haChodesh, ja normaalisti Vayakhei Pekudein kanssa luettava Haftara on 1. Kun. 7:51 – 8:21. Uudesta testamentista luemme 2. Kor. 3:1 – 14.

Tästä sapatista on kaksi viikkoa Pääsiäiseen, ja Israelin parlamenttivaalit, jotka ovat neljännet 20 kuukauden kuluessa, pidetään ennen Pääsiäispyhiä. Kehotamme kaikkia niitä, jotka pitävät itseään Israelin ystävinä, rukoilemaan joka päivä Israelin valtion puolesta. En usko, että tämän maapallon päällä on ollut koskaan demokratiaa, jossa on ollut neljät vaalit näin lyhyen ajan kuluessa.

Israelissa ei ole oikeastaan ollut hallitusta, eikä tulo- ja menoarviota ole hyväksytty parlamentissa useaan vuoteen. Rukoilettehan Israelin puolesta ja Israelin demokratian puolesta, että näissä vaaleissa selvän ja ratkaisevan voiton saa se puoli, joka pystyy luomaan vakaan ja terveen hallituksen, joka voi johdattaa tämän kansakunnan selville vesille näistä suurista kriiseistä, joissa olemme: koronaviruksesta ja tuhoamme uhoavalta Iranilta.

Siirtykäämme Jumalan Sanaan. 2. Moos 35:n lukujakso alkaa ensimmäisestä jakeesta. Mooses kutsuu koolle koko Israelin kansan. Puhumme nyt hyvin suuresta ihmisjoukosta, ja meidän onkin kysyttävä, mitä se sana tarkoittaa?

”Mooses kutsui koolle koko israelilaisten seurakunnan ja sanoi heille: ´Nämä ovat ne sanat, joiden mukaan HERRA on käskenyt teidän toimia´” (2. Moos. 35:1, RK).

Jotta voisimme ymmärtää tämän tekstin, on esitettävä looginen kysymys. Tämä tilanne on voinut tapahtua pari vuotta sen jälkeen, kun Israel lähti Egyptistä. Kun he lähtivät Egyptistä, 20 – 50 vuoden ikäisiä miehiä oli 600.000.

Israelilaiset, noin 600.00 jalkamiestä vaimoineen ja lapsineen, lähtivät liikkeelle ja kulkivat Ramseksesta Sukkotiin” (2. Moos. 12:37, RK).

Mooseksella ei ollut käytettävissään äänentoistolaitteita, ja kun otaksumme, että Moosesta kokoontui kuulemaan suurin osa miespuolisista israelilaisista, tuon kokoisella joukolla olisi ollut vaikeuksia kuulla ja ymmärtää, mitä Mooses sanoi, etenkin jos hän ei ollut parantunut änkytyksestään.

Mitä siis tarkoittaa, kun ”Mooses kutsui koolle koko israelilaisten seurakunnan”? On todennäköistä, että paikalle kokoontuivat heimojen ja sukujen edustajat, jotka edustivat Israelin kansan jokaista ryhmää ja jaostoa.

Siksi sanotaan, että koolla olevat olivat ”koko seurakunta”. Tästä seuraa looginen kysymys, joka koskee tilannetta ja kokousta, joka edusti koko Israelia. Miksi tämä on tärkeää? Koska meillä on Room. 11:26:ssa Paavalin sanat: ”Ja koko Israel on pelastuva..”

Mutta nyt, lähetä kutsu ja kokoa luokseni Karmelinvuorelle koko Israel ja 450 Baalin profeettaa ja myös 400 Aseran profeettaa, jotka syövät Iisebelin pöydästä” (1. Kun. 18:19, RK).

Opimme myöhemmin kertomuksen edetessä, että Israelissa oli satoja, vieläpä tuhansia miehiä, profeettoja ja profeettojen oppilaita, jotka piileksivät luolissa kuningatar Iisebelin vihaa, ja jotka eivät olleet Karmelvuoen huipulla Elian kanssa. Joten sana ”koko, kaikki” tarkoittaa, että kaikki eivät olleet läsnä henkilökohtaisesti.

Tämä voi tuntua vähäpätöiseltä yksityiskohdalta ja merkityksettömältä, mutta on aina tärkeä käyttää logiikkaa ja järkeä, ja kun luemme Jumalan sanaa meidän odotetaan ajattelevan ja käyttävän järkeämme. Jos emme tee näin, emme voi rakentaa uskoamme siinä määrin kuin on tarpeen voidaksemme todella seurata Messiasta. Uskon on tukeuduttava järkeen ja järkiperäiseen ajatteluun voidakseen puolustaa Jumalan sanaa.

On mielenkiintoista, että Mooses käskee aivan ensimmäiseksi Israelin kansaa pitämään sapatin. Israelin leiri oli kuin mehiläispesä, jossa ihmiset keräsivät hopeaa ja kultaa, puuta, punaisia ja sinipunaisia kankaita, nahantyöstäjiä ja kivenhakkaajia. Ihmiset tekivät ahkerasti työtä rakentaessaan Ilmestysmajaa Besalelin, Uurin pojan ja hänen alaistensa johdolla.

Nyt Mooses toistaa yhden Kymmenestä käskystä, sapatinpäivän pyhittämisen. Minusta tämä on hyvin mielenkiintoista! Mieleeni tulee kymmeniä muita asioita, jotka olisivat ajankohtaisempia ja tärkeämpiä näille ihmisille, jotka ovat vihdoinkin vapautuneet orjuudesta. Kuvittelisin, että orjina olleet ihmiset pyrkisivät luonnollisestikin käyttämään hyväkseen jokaisen tilaisuuden levätä ja että he olisivat ylen onnellisia voidessaan levähtää aina kun mahdollista.

Jumalan Mooseksen kautta ilmoittama viisaus on antaa Israelille tämä hyvin selvä käsky sapatin pitämisestä, ja käsky koskee niin Israelin isäntiä kuin palvelijoita, niin rikkaita kuin köyhiä. 

Seuraavaksi Mooses käskee kansaa antamaan oman panoksensa:

Kootkaa HERRALLE uhrilahja keskuudestanne. Jokainen, joka sydämestään haluaa, tuokoon uhrilahjaksi HERRALLE kultaa, hopeaa ja vaskea, sinipunaisia, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja, pellavaa, vuohenkarvaa, punaiseksi värjättyjä pässinnahkoja, merilehmännahkoja, akasiapuuta, öljyä valaisemista varten, tuoksuaineita voiteluöljyä ja hyväntuoksuista suitsuketta varten sekä onyksi-kiviä ja kasukkaan ja rintakilpeen kiinnitettäviä kiviä”(2. Moos. 35:5-9, RK).

Mooseksen pitämä puhe on jumalallinen käsky ja jos on kyse tärkeysjärjestyksestä, silloin Mooses vääntää sen meille rautalangasta. Ei ole olemassa rakkautta ilman uhria eikä ole uhria, jollei sitä ole annettu sydämestä.

Herra osoittaa tärkeimpiin kuuluvia seikkoja, jotka Israelin kansan täytyy tuntea ja tehdä, kun he aloittavat 38 vuotta kestävän erämaavaelluksensa ennen kuin he pääsevät Kanaanin luvattuun maahan.

On hämmästyttävää ajatella, että juuri sapatti ja Israelin kansan annit ja uhrit sitovat nämä entiset orjat yhteen ja takoo kärsimyksen ja uhrien antamisen kautta kaksitoista toisistaan vieraantunutta heimoa yhdeksi kansaksi.

Mietin Israelin heimoja ja sitä kilpailuhenkeä, jotka vallitsi heidän välillään lapsuudesta lähtien, kun he asuivat isänsä Jaakobin talossa. Mietin niitä siunauksia ja ei-siunauksia, jotka Jaakob antoi näiden 12 heimon isille kuolinvuoteellaan.

Nyt he seisoivat kaikki pelkoa herättävän Siinain vuoren juurella. He ovat kaikki kuulleet Jumalan äänen puhuvan vuorelta, he syövät kaikki taivaasta satavaa mannaa joka päivä. Nyt vaikuttaa siltä, että he ovat suorittaneet Siinain vuoren yliopiston ja siirtyneet kamppailemaan elämästään karussa ja vaikeassa elämän erämaassa.

Jumala ilmoittaa Moosekselle tärkeimmät asiat, jotka näiden Israelin lasten tarvitsee tietää ja tehdä, kun he kohta lähtevät vaeltamaan hedelmättömän erämaan halki. Ensin heidän on tiedettävä, milloin pitää levätä ja miten pitää levätä.  Tämä on yhtä tärkeä asia kuin tietää miten tehdä työtä ja mitä työtä pitää tehdä. Jos ihmiset eivät tiedä miten levätä (paras tapa on toimia valmistajan ohjeiden mukaan, meidän Luojamme ja Hänen antamiensa ohjeiden mukaan), ilman Hänen ohjeitaankin, he eivät kykene tekemään työtä niin kuin heidän tulisi tehdä.

Jos ihmiset eivät tiedä, kuinka antaa ja osallistua antamalla oma panoksensa ja uhrata Herran kansan hyväksi, he eivät tiedä, kuinka antaa panoksensa oman yhteisönsä tai peräti oman perheensä hyväksi. Seuraavat luvut aina 2. Mooseksen kirjan loppuun asti, kuvaavat meille kaikki välineet, kaikki esineet ja kalusteet, kaikki työkalut ja toimenpiteet, jotka on tehtävä Herran Ilmestysmajassa.

Joka ikinen väline ja ”telttamajaksi” kutsutun teltan eli Ilmestysmajan osa kuvaillaan yksityiskohtaiset ohjeet antamalla. Mitä minä itse voin oppia näistä pitkästyttävistä ja pikkutarkoista ohjeista? 

No, opin että maailmankaikkeuden suuri Luoja, Hän joka rakastaa maailmaa niin että Hän lähetti ainosyntyisen Poikansa uhriksi ja koko ihmiskunnan pelastukseksi, tämä Jumala on Jumala, joka välittää, ohjaa ja opastaa lapsiaan ilmoittamalla tahtonsa aivan pienintä yksityiskohtaa myöten meille, lapsilleen. 

Tahtoisin sanoa muutaman sanan myös profeettajaksosta ja myös Uuden testamentin jaksosta.

Tooran lukujaksoon liittyvä profeettojen lukujakso on 1. Kun. 7-8, kuningas Salomon temppelin rakentaminen ja vihkiminen.

Tätä temppeliä ei rakennettu kankaasta eikä nahasta vaan kivestä.  Se oli mahtava rakennus. Salomo  tuotatti Libanonin Tyyrosta 50.000 vierastyöläistä.  Hän kuljetutti setripuuta Libanonista, kultaa Tarsiista ja purppuraa Libanonista.  Kun rakennus oli saatu valmiiksi, Salomo puhui yhden noita dramaattisia puheita, jotka pitäisi kiinnittää jokaisen synagogan ja kirkon seinälle. Nämä ovat Salomon puhumat sanat Jerusalemin temppelin vihkiäisissä:

Israelin Jumala, käyköön siis toteen sanasi, jonka puhuit palvelijallesi Daavidille, minun isälleni. Mutta asuisiko Jumala todella maan päällä? Eivät taivaat eivätkä taivasten taivaatkaan riittäisi sinulle asunnoksi, kuinka sitten tämä temppeli, jonka minä olen rakentanut! Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen puoleen, HERRA, minun Jumalani, niin että kuulet huudon ja rukouksen, jonka palvelijasi tänä päivänä rukoilee sinun edessäsi. Olkoot silmäsi avoinna tätä temppeliä kohti öin ja päivin, tätä paikkaa kohti, josta olet sanonut: ´Minun nimeni on oleva siellä´, että kuulet rukouksen, jonka palvelijasi rukoilee tähän paikkaan päin kääntyneenä. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin pyyntö, kun he rukoilevat tähän paikkaan päin kääntyneinä. Kuule asuinpaikassasi taivaassa, ja kun kuulet, anna anteeksi”(1. Kun. 8:26-30,RK).

Tämä Salomon rukous temppelin vihkiäisissä on yksi minuun eniten vaikuttaneista Paavalin Ateenassa Areiopagilla pitämän puheen ohella. Paavali sanoo saman, minkä Salomo sanoo tässä 1. Kuninkaiden kirjassa. Paavali sanoo:

Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa ikään kuin hän tarvitsisi jotakin, hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun” (Ap.t. 17:24,25, RK).

Meidän kaikkien, juutalaisten ja messiaanisten juutalaisten ja kaikkien tunnustuskuntien kristittyjen täytyy olla tietoisia tästä totuudesta, jonka sekä Salomo että Paavali ja Israelin profeetat (katso Jesaja 1) tunsivat. Erämaassa rakennettu Ilmestysmaja kaikkine hienouksineen ja yksityiskohtaisine ohjeineen rakennettiin Israelin kansalle. Herra oli majan yläpuolella tulipatsaana yöllä ja pilvenpatsaana päivällä, ei majan sisäpuolella.

On epäjumalanpalvelusta ajatella, että kirkkorakennukset tai synagogat ovat Jumalan talo, ei, ne ovat taloja meitä ihmisiä varten, jotta meillä olisi paikka, joka on Jumalan pyhittämä paikka, johon Hänen lapsensa voivat kokoontua palvelemaan ja julistamaan Hänen hyvyyttään ja armoaan kaikille!

Yksittäiset ihmiset, seurakunta, on siellä missä Jumala asuu. Ihmisten sydämissä, ja Pyhän Hengen voitelun pyhittämä on se paikka jossa Jumala asuu niin kuin Toorassa on sanottu.

Heidän tulee tehdä minulle pyhäkkö, että voin asua heidän keskellään” (2. Moos. 25:8, RK).

Kehotan teitä lukemaan joka viikko Tooran, profeettojen ja Uuden testamentin lukujaksot. Tekstikohdat on valittu näiden tekstien välisen yhteyden mukaan, ja niiden keskinäisen yhteyden mukaan. Toora, Profeetat ja Uusi testamentti antavat yhdessä täydellisen kuvan.

Rukousosio

Rukoilkaa edelleen Marcian puolesta. Kiitos Herralle, hän sai ensimmäisen rokotteen koronavirusta vastaan ja 5.3. hän sai toisen rokotteen. Hän voi hyvin. Pyydän teitä rukoilemaan Marcian ja koko perhekuntani puolesta. Rukoikaa Danan ja Noaamin puolesta ja Barryn, Bethin ja Joeyn puolesta. Marcia on hidastunut merkittävästi. Hänellä on hyvin vähän voimia ja hän lepäilee suurimman osan päivää. Rukoilen ja uskon, että Herra armossaan parantaa Marcian ja palauttaa hänen toimintakykynsä niin että hän voi matkustaa kanssani ja olla siunauksena paikallisseurakunnalle ja yhteisölle ja veljillemme ja ystävillemme kaikkialla maailmassa. Rukoilettehan Marcian puolesta!

Meillä on uusi rukouspyyntö rakkaalta perheeltä Jerusalemissa, joka tarvitsee kiireesti Jumalan apua ja johdatusta. Kyse on rakkaan veljemme Adam R:n pöerheestä.

Lisätkää veli Jehuda Hochman rukoukssiinne. Jehudalla on munuaisvika, hän käy dialyysissa ja tarvitsee rukouksiamme. 

Rukoilkaa myös pastorin puolesta, joka asuu Brasiliassa Bahian osavaltiossa Alaguinian kaupungissa. Pastori Renz ja hänen koko perheensä ovat sairastuneet koronaan ja monet heidän seurakunnastaan ovat myös saaneet tartunnan. He ovat kalliita veljiä, jotka asuvat Bahian sisäosassa. Teidän rukouksenne auttavat.

Miettikää, voisitteko auttaa Netivyaa huolehtimaan edelleenkin Jerusalemin köyhistä ja ruokkimaan heitä ja siunaamaan tämän kaupungin ihmisiä, jotka tarvitsevat apua voidakseen ruokkia lapsensa ja perheensä.

Tarvitsemme rukouksianne ja apuanne myös voidaksemme jatkaa Herran työn tekemistä nuorison keskuudessa ja ”Opetuksia Siionista” -lehtemme julkaisemista ja monien muiden asioiden tekemistä, joilla on vaikutusta kaikkialla maailmassa.

Hamotzi-ohjelmamme, jonka kautta ruokimme Jerusalemin köyhiä, on toiminut lähes ilman katkoja korona-ajan sulun ja karanteenin aikana. Meiltä ruokaa hakevien köyhien ihmisten määrä on kasvanut ja kaikkinainen tarve ja puute on lisääntynyt.

Pyydän, että rukoilette hyvin erityisen jerusalemilaisen lastentarhan puolesta. Sen nimi on Pikkusydämet. Tämän lastentarhan johtaja kuuluu meidän seurakuntaamme.

Muistakaa edelleen rukouksin rakasta sisartamme Livia Schnell Nothenia. Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia.

Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Rukoikaa kaikkien Koreassa olevien suurenmoisten ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta, jotka ovat seisseet Israelin ja Netivyan rinnalla, että Herra uudistaisi heidän sitoumuksensa niin etteivät he unohda ensimmäistä rakkauttaan Israeliin ja Netivyaan.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta terveytensä ja tilanteensa puolesta. Tyttärentyttäremme Noaam on lukiossa ja päättelee opintojaan Zoomin kautta. Nooam on teinityttö, joka on ollut kotona maaliskuusta lähtien ja tehnyt kokeet ja oppitunnit Zoomin kautta ja netissä. Hän tarvitsee rukouksiamme saadakseen päästötodistuksen ja opastusta ja suuntaa lukion jälkeiseen elämään. Pojanpoikamme Josephkin tarvitsee rukouksiamme päästäkseen yliopistoon ja saadakseen hyvän stipendin.  Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joeytä, jotta he varjeltuisivat ja säästyisivät kaikelta koronavirukseen ja tartuntoihin liittyvältä. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. 

Rukoilkaa edelleen sisaremme Hadassan puolesta, että hän paranisi ja toipuisi täydellisesti syövästä.

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. Rukoilkaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. 

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, 

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopesti ja täydellisesti.

 Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Pastori Isaac on iäkkäämpi mies ja hänellä on vakava munuaisvaiva. Hänen on käytävä dialyysissä monta kertaa viikossa. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa. Muistakaa rukouksissanne Cohenin perhettä Hong Kongissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, rakas sisaremme Anne-Mirjami ja kaikki muut veljemme ja sisaremme Suomessa, jotka tarvitsevat rukousta puolestaan, ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme edelleen seuraavien puolesta: Zhou Wenrilan,  Aben perhe, Toru San, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia.

Pitäkää rukoustanne äänen antona Taivaan uurnaan Herran ja Hänen enkeliensä edessä jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös  Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Mellä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seruakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelujärjestöjä, jotka voivat auttaa tässä, käymään nettisivuillamme ja tekemään mitä voivat, jotta me voisimme kaksin- tai moninkertaistaa niiden ihmisten lukumäärän, joita me palvelemme.

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. 

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

                      Tahtoisin ensin pyytää teitä rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

                      Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

                      Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Käykää Netivyan facebook-sivuilla katsomassa ja kuulemassa hienoa opetusta!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam