Jerusalemin rukouslista 15.4.2021

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Emanuel Levi – Israelin 1 hävittäjälentäjä – kasvoi Netivyassa, kuoli taistelussa! Hänen isänsä on edelleen seurakunnassamme.

Kirjoitan tätä rukouslistaa muistopäivänä, jota vietetään Israelin valtion perustamisen v 1948 jälkeen käydyissä Israelin taisteluissa kaatuneiden sotilaiden muistoksi. Heitä on 23.000 miestä, naista, sotilasta ja turvallisuusjoukkojen jäsentä.

Niin kuin aina juutalaisten historiassa kautta aikojen, kaikessa on surua ja iloa, murhenäytelmää ja voittoa. Ne miehet ja naiset, jotka ovat kaatuneet Israelin valtion turvallisuuden ja suojelun tähden ja juutalaisen kansan elonjäämisen tähden, ovat kotimaan puolesta annettuja uhreja, maan, jonka kaikkivaltias Jumala ja maailmankaikkeuden luoja itse antoi juutalaiselle kansalle.

Meillä on 24 tuntia surua, murhetta ja ikävää, ja näiden 24 tunnin kuluttua pimeys ja murheen ja surun pilvi nousee yltämme ja itsenäisyyden juhlariemu purkautuu ilmoille päästä päähän tätä maata. Musiikki vaihtuu ja kaduilla aletaan tanssia. Nyt juhlitaan juutalaisen kansan ainoaa kotimaata tällä maapallolla ja historiassa – Israelin maata, jonka Luoja itse lupasi Abrahamille ja antoi Israelille ikuiseksi omaisuudeksi.

Tämä sama lupaus annetaan useita kertoja Abrahamille ja Iisakille ja Jaakobille. Raamatussa ei ole toista Jumalan lupausta, joka toistuisi niin monta kertaa kuin lupaus, jonka Luoja antoi Israelin kansalle.

Olemme kiitollisia ja ylpeitä saadessamme asua Israelissa ja olla vakiinnuttamassa sillanpääasemaa, ei pelkästään Israelin fyysiseksi palauttamiseksi Israelin maahan vaan myös Jeshuan, Messias-kuninkaan paluuta silmälläpitäen. Israelin maan rakentaminen ja juutalaisen kansan palauttaminen takaisin tähän maahan on kotimaan ja kodin valmistamista paalaavalle Messiaalle, Jeshualle, Jumalan Pojalle, juutalaisten Kuninkaalle ja ihmiskunnan Pelastajalle! Seiskää Israelin rinnalla ja seiskää pelastuksen hyvän sanoman siemenen kantajien rinnalla tässä maassa.

Israelilaisten, juutalaisten, Jeshuan opetuslasten, Jeshuan juutalaisten opetuslasten, jotka ovat kansalliselta identiteetiltään syntyperäisiä juutalaisia ja Abrahamin fyysistä siementä, harteille on laskettu kannettavaksi taakka tämän maan jälleenrakentamisesta niin fyysisesti kuin hengellisesti ja myös paikan valmistaminen Messiaan kotiinsa palaamista varten. Te rakkaat veljet ja sisaret, jotka rukoilette rauhaa Jerusalemille ja Messiaan paluuta Siioniin, rukoilkaa myös meidän, paikallisten Jeshuan opetuslasten puolesta Israelin maassa.

Älkääkä vain rukoilko vaan seiskää rinnallamme ja Israelin rinnalla. Älkääkä vain seiskö Israelin rinnalla valtiona tai poliittisena kokonaisuutena vaan tukekaa ja toimikaa ja auttakaa paikallisia juutalaisia opetuslapsia tässä maassa, auttakaa meitä tekemään työmme ja ruokkimaan Jerusalemin köyhiä ja kertomaan ilosanomaa, että Israel ei ole orpo ja että meidän taivaallinen Isämme elää ja meidän isoveljemme Messias tulee kotiin pian!

Tämän tulevan sapatin Toorajakso on kaksinkertainen: Tarzia ja Metzora. Lukujakso käsittää jakson 3. Moos. 12:1 – 15:33. Profeetoista luemme 2. Kun. 7:3-20 ja Uudesta testamentista Joh. 6:8-13, 8:1-17. Tämän sapatin profeetoista luettava jakso on yksi 2. Kuningasten kirjan suosikkitekstejäni. Se on suosikkitekstini siksi, että niin kuin Toorajaksossammekin siinä kerrotaan spitaliin sairastuneista ihmisistä.

Spitali on yksi pelätyimpiä sairauksia Raamatussa. Spitali oli erittäin helposti tarttuva tauti eikä sille ollut parannuskeinoa. Spitaliin sairastuneet ihmiset olivat hylkiöitä, heitä pelättiin ja heidät lähetettiin pois kaupungista kaupunkien ulkopuolella olevaan spitalisiirtolaan.

Minä vartuin Jerusalemissa aika lähellä Jerusalemin spitalisiirtolaa. Se oli suuri korkeiden kivimuurien ympäröimä alue. Alueelle johtava portti oli kuin mikä tahansa tavallinen jerusalemilaiseen asuntoon johtava pieni metalliovi.

Muurin sisäpuolella oli maatila vuohineen ja lampaineen ja kasvimaineen. Siellä oli neljä juomavesikaivoa, joihin vesi tuli maan alta. Samassa suljetussa yhteisössä asui myös muutama lääkäri ja muutama hoitaja.

Kukaan ei saanut mennä sisään tuohon Hansenin sairaala-nimiseen spitalisairaalaan eikä tulla sieltä ulos. Hansenin tauti on nykyaikainen nimi spitalille.

Lukujaksomme 2. Kuningasten kirjan luvusta 7 kertoo neljästä miehestä, joilla oli spitali. Kuten kaikki spitaliset, hekin olivat Samarian kaupungin muurien ulkopuolella.

Vihollisarmeija oli piirittänyt Samarian kaupunkia kuusi kuukautta. Assyrian armeija oli leiriytynyt Jerusalemin kaupungin ympärille. Kukaan ei päässyt ulos kaupungista eikä sisälle kaupunkiin.

Piiritys on yksi julmimpia ja vaikeimmin voitettavia sotilasoperaatioita. Koska piiritettyyn kaupunkiin ei voida viedä ruokaa, ei kauppatavaraa, eikä sinne eikä sieltä pääse ihmisiä, nälänhätä ja epätoivo valtaavat ihmiset.

Tämä käy ilmi luvusta 6. Tilannetta kuvataan kahden naisen kautta, jotka ovat päättäneet syödä omat lapsensa pysyäkseen hengissä. Sen pahempaa tilannetta ei olisi voinut Samarian kaupungissa olla.

Samarian kaupunki oli vaikeuksissa ja nälkä vaivasi. Eräänä aamuna Samarian vanhimmat istuivat kaupungin portilla juomassa kupin kuumaa Elisan kanssa.

Tiedämme hyvin, ettei Elisa ollut poliitikko. Hän korottaa äänensä ja julistaa mahdottomia:

Kuulkaa HERRAN sana. Näin sanoo HERRA: Huomenna tähän aikaa maksaa Samarian portilla sea-mitta hienoja vehnäjauhoja sekelin ja kaksi sea-mittaa ohria sekelin” (2. Kun. 7:1, RK).

Vanhimmat ja porttia vartioiva upseeri kuulevat Elisan sanat, ja upseeri sanoo: ”Elisa on vanhuuden höppänä! Vaikka taivaan ikkunat aukeaisivat, Elisan houre ei voi toteutua! Vaikka piiritys lakkaisi huomenaamulla, peltojen kyntäminen ja siemenen kylväminen ja sen viljaksi kasvaminen vie kuukausia, ja vasta sitten on ruokaa.”

Elisa kuulee upseerin sanat ja sanoo hänelle: ”Sinä saat nähdä sen omin silmin, mutta syödä sinä et saa.”

Varhain aamulla spitaliset miehemme keskustelevat tilanteestaan. He tietävät, että kaupungissa heillä ei ole toivoa, koska siellä nälkä oli aivan yhtä kova ehkä kovempikin. Joten näiden spitalisten ainoa toivo oli mennä katsomaan, saisivatko he osakseen armoa ja laupeutta Assyrian vihollisleiristä.  Tuumasta toimeen – neljä spitalista miestä kulkee spitalisten tavoin jalkojaan laahaten ja suuntaa kohti Assyrian leiriä.

Kun he tulevat vihollisleirin lähelle, he eivät kuule ääntäkään, leirissä ei ole ketään, teltat ovat tyhjät, pöydillä on ruokaa ja upseerien keittiössä keittoastiat ovat kuumia ja täynnä ruokaa. Nuo neljä spitalista syövät niin paljon kuin voivat.  Syötyään kyllikseen he alkavat täyttää taskujaan saaliilla, jonka assyrialaiset olivat ottaneet marssillaan kohti Samariaa.

He ottavat ottamistaan ja sitten luvussa 7:9 yksi miehistä sanoo muille miehille:

”Emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, me syyllistymme rikokseen. Tulkaa, menkäämme kertomaan tästä kuninkaan palatsiin” (2. Kun. 7:9b, RK).

”Hyvän sanoman päivä” on hepreaksi ”besoran päivä”. Kreikaksi se on ”evangeliasin päivä” – sama sana, joka käännetään UT:ssa sanalla evankeliumi (engl Gospel) ”hyvän sanoman” sijaan.

Niin sanotussa ”Vanhassa testamentissa” (Heprealaisessa Raamatussa) liki 20 tapauksessa on kristillisissä käännöksissä käännetty sama sana, kreikan evangelia ja heprean besora, aina sanalla hyvä sanoma. UT:ssa sama sana on käännetty sanalla evankeliumi (Gospel). Kysymys kuuluukin, mistä johtuu erilaisuus tämän saman sanan kääntämisessä VT:n ja UT:n välillä?

Mielestäni vastaus tähän kysymykseen on yksinkertainen. Kristityt kääntäjät keksivät sanan Gospel, joka ei ole edes englantia, tehdäkseen eron Heprealaisen Raamatun ja UT:n välillä.

Toisen Kuningasten kirjan luku 7 päättyy siihen, että neljä spitalista herättävät kuninkaan ja seuraava aamuna Samarian portit avautuvat ja Samarian asukkaat ryntäävät ulos kaupungista tallaten jalkoihinsa upseerin, joka piti Elisaa pilkkanaan. Upseeri kuolee ja samarialaiset voivat ostaa sea-mitan vehnää yhdellä sekelillä juuri niin kuin profeetta Elisa oli sanonut 24 tuntia aikaisemmin.

Jumalan sana toteutui!

On vielä paljon muutakin, jota voimme oppia tästä tekstistä ja Toorasta ja tämän viikon UT:n lukujaksosta. Kehotan teitä lukemaan ne kaikki joka viikko. Antakaa Jumalan saman olla erikoisvitamiini sielullenne ja hengellenne.

Mikään ei voi korvata Jumalan sanan lukemista. Se on tärkeintä mitä voitte tehdä omaksi hyväksenne ja sielujenne hyväksi.

Rukousosio

Rukoilkaa Marcian puolesta. Hän on hidastunut merkittävästi. Hänellä on hyvin vähän voimia ja hän lepäilee suurimman osan päivää. Rukoilen ja uskon, että Herra armossaan parantaa Marcian ja palauttaa hänen toimintakykynsä niin että hän voi matkustaa kanssani ja olla siunauksena paikallisseurakunnalle ja yhteisölle ja veljillemme ja ystävillemme kaikkialla maailmassa. Rukoilettehan Marcian puolesta!

Rukoilkaa minunkin puolestani. Viime päivinä olen tuntenut itseni heikoksi ja minua palelee. Vasempaan jalkaani sattuu ja myös selkäpuolella on kipuja kyljissä. Oletan ja toivon, että nämä ovat vain vanhan miehen tavallisia kipuja ja vaivoja. Herra voi parantaa ja vahvistaa ja antaa energiaa.

Minulle on varattu aika silmäleikkaukseen 2. toukokuuta. Vasen silmäni leikataan. Vasen silmäni on ollut sokea vuodesta 1951 ja nyt Jerusalemin huippulääkärit tahtovat leikata juuri sen silmän ja toivon, että voin nähdä molemmilla silmilläni. Minulle tämä on suorastaan ihme, mutta tarvitsen teidän rukouksianne. Marciallekin tehdään kaihileikkaus toiseen silmään joskus minun leikkaukseni jälkeen toukokuussa.

Rukoilkaa Yudah Chameron puolesta. Hän lensi Columbiaan tapaamaan kahdeksankymppistä isäänsä, jolla on todettu neljännen asteen maksasyöpä. Lääkärit Columbiassa kehottivat Juudaa tulemaan katsomaan isäänsä. Rukoilkaa Juudan isän puolesta ja rukoilkaa parantumisihmettä!

Rukoilkaa edelleen Adam R:n perheen puolesta. Adam R.huolehtii Netivyassa mediatyöstä, hän äänittää ja editoi meidän kirjoituksemme ja videomme. Kallis veljemme Adam R.

Rukoilkaa Englannista olevan rakkaan veljen, Malcolm Thomas Kingin puolesta. Malcolm on ollut sairaalassa jo viikon ja hänen tilansa on kriittinen.

Miettikää, voisitteko auttaa Netivyaa niin että voimme edelleenkin huolehtia Jerusalemin köyhistä ja antaa heille ruoka-apua ja olla siunaukseksi tämän kaupungin ihmisille, jotka tarvitsevat apua ruokkiakseen lapsensa ja perheensä.

Tarvitsemme rukouksianne ja apuanne myös voidaksemme jatkaa Herran työn tekemistä nuorison keskuudessa ja ”Opetuksia Siionista” (Teaching from Zion) -lehtemme julkaisemista. Lehden levikki on noin 4000 kpl ja sitä luetaan kaikkialla maailmassa. Se antaa ihmisille erilaisen näkökulman elämään ja tapoihin Raamatun ja alkuseurakunnan Israelissa.

Lehden paino- ja postituskustannukset kohoavat useisiin tuhansiin dollareihin. Me emme veloita ympäri maailmaa tekemistämme palveluista ja opetuksista. Alusta alkaen, vuodesta 1980, periaatteenamme on ollut, että tahdomme kertoa Herran hyvyydestä ilmaiseksi. Käymme opettamassa kaikkialla maailmassa, nyt teemme sitä modernin teknologian avulla ruokkien hengellisillä totuuksilla ja opetuksilla. Muutama tunti sitten pidin melkein kolmen tunnin mittaisen opetuksen Italian johtajille. Kaikki opetuksemme niin kotona kuin ulkomailla ovat ilmaisia niille, jotka saavat ne, mutta Netivyalle näiden arvokkaiden opetusten tuottaminen ja painattaminen tulee kalliiksi.

Hamotzi -ohjelma Jerusalemin köyhien ruokkimiseksi on jatkunut keskeytyksettä lähes koko koronasta johtuvan sulkutilan ja karanteenin ajan. Ruoka-apua hakemaan tulevien köyhien määrä on kasvanut ja kaikkinainen tarve on lisääntynyt. 

Rukoilkaa Netivyan ja Netivyan johtajien puolesta ja löytäkää tapa olla partnerimme ja mukana siinä suuressa siunauksessa, jollainen Netivyan palvelutyö on täällä Israelissa ja maailmassa. Rukoilkaa ja kyselkää miten voitte olla partnerimme ja avustaa taloudellisesti Herran työtä Netivyan Raamatunopetusjärjestössä.

Rukoilkaa edelleen hyvin erityisen jerusalemilaisen lastentarhan puolesta. Sen nimi on Pikkusydämet. Tämän lastentarhan johtaja kuuluu meidän seurakuntaamme.

Muistakaa edelleen rukouksin rakasta sisartamme Livia Schnell Nothenia. Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia. Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Rukoilkaa kaikkien Koreassa olevien suurenmoisten ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta, jotka ovat seisseet Israelin ja Netivyan rinnalla, että Herra uudistaisi heidän sitoumuksensa niin etteivät he unohda ensimmäistä rakkauttaan Israeliin ja Netivyaan.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta terveytensä ja tilanteensa puolesta. Tyttärentyttäremme Noaam on lukiossa ja päättelee opintojaan Zoomin kautta. Nooam on teinityttö, joka on ollut kotona maaliskuusta lähtien ja tehnyt kokeet ja oppitunnit Zoomin kautta ja netissä. Hän tarvitsee rukouksiamme saadakseen päästötodistuksen ja opastusta ja suuntaa lukion jälkeiseen elämään. Pojanpoikamme Josephkin tarvitsee rukouksiamme päästäkseen yliopistoon ja saadakseen hyvän stipendin.  Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joeytä, jotta he varjeltuisivat ja säästyisivät kaikelta koronavirukseen ja tartuntoihin liittyvältä. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. 

Sisaremme Hadassan paraneminen ja toipuminen syövästä jatkuu. Rukoilkaa hänen puolestaan.

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. 

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. 

Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Deborah Isaiah, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy, Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, 

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Rukoilkaa Japanissa olevan sisar Yoko Nagumon puolesta. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

 Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Pastori Isaac on iäkkäämpi mies ja hänellä on vakava munuaisvaiva. Hänen on käytävä dialyysissä monta kertaa viikossa. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa. Muistakaa rukouksissanne Cohenin perhettä Hong Kongissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, rakas sisaremme Anne-Mirjami ja kaikki muut veljemme ja sisaremme Suomessa, jotka tarvitsevat rukousta puolestaan, ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme edelleen seuraavien puolesta: Zhou Wenrilan, Aben perhe, Toru San, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, ja pastori Isaac Chennaissa Intiassa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias.

Pitäkää rukoustanne äänen antona Taivaan uurnaan Herran ja Hänen enkeliensä edessä jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Mellä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seurakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Lisään uuden rukouspyynnön rakkaan veljen, Jehuda Hochmanin, puolesta, joka asuu Negevin erämaassa. Jehudan täytyy käydä dialyysissa monta kertaa viikossa. 

Rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelujärjestöjä, jotka voivat auttaa tässä, käymään nettisivuillamme ja tekemään mitä voivat, jotta me voisimme kaksin- tai moninkertaistaa niiden ihmisten lukumäärän, joita me palvelemme.

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. 

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

                      Tahtoisin ensin pyytää teitä rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

                      Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

                      Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Käykää Netivyan facebook-sivuilla katsomassa ja kuulemassa hienoa opetusta!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam