Jerusalemin rukouslista 24.6.2021

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Muutamien viime kuukausien aikana olemme olleet keskellä tapahtumia, joista luemme Toorasta Baalakin lukujaksosta. Ulkoisesti tilanteet eivät muistuta toisiaan, mutta sisältö on hyvin lähellä sitä, mistä luemme tänä sapattina Toorasta.

Tämän sapatin lukujakso on 4. Moos. 22:2-25:9. Profeetoista luemme Miikan kirjasta jakson 5:6-6:8. Uudesta testamentista luemme Room. 11:25-32.

Jos luette nämä kolme tekstiä kotona ja luette ne ääneen, kuulette, kuinka luette Jumalan sanaa Toorasta, profeetoista ja Uudesta testamentista. Ja oivallatte, miksi perinteisesti on valittu lukea nimenomaan nämä kolme tekstiä tänä sapattina. Ymmärrätte sapattina tapahtuvan Tooran lukemisen perinteen.

Mitä meillä on parashat Balakissa? 

Meillä on Israelista itään olevan hyvin voimakkaan kansan kuningas, jonka päämääränä elämässä on tuhota juutalainen kansa. Hän tahtoo pyyhkiä pois Israelin kansan kokonaan Jumalan maapallon päältä.

Toora ei kerro meille, miksi hän tahtoo vahingoittaa näin Israelia. Baalak on voimakkaan, rikkaan kansakunnan kuningas. Israelilla ei ole aikomustakaan tehdä pahaa tuolle kansalle eikä ryhtyä sotimaan eikä valloittaa tuota kansaa, joka asuu maamme Jumalan antamien rajojen itäpuolella.

Mutta Baalak on saanut päähänsä, että Israel on eliminoitava. Baalak ei pysty tekemään sitä yksin, sillä hän ymmärtää, että Israel on onnistunut pääsemään Jordanin länsipuolella olevaan maahan ja asuttamaan sen ja tekemään siitä puutarhan ja ajamaan vihollisensa pois. Baalak ymmärtää, että Israelin puolella on paljon suurempi voima kuin hänen puolellaan oleva laaja sotilaallinen voima.

Hän ajattelee, että taikuudella, noituudella ja vahvalla ulkopuolisella avulla Israel saadaan kukistetuksi. Niinpä Baalak, Mooabin kuningas, menee Yhdistyneiden Kansakuntien väkevimmän noitamestarin, tohtori Bileamin, Beorin pojan, puheille. Tämä Bileam Beorin poika on kyvykäs, viisas, ahne ja ovela poliitikko, joka on niittänyt kansainvälistä mainetta ja menestystä kansojen raiteilta suistajana.

Baalak menee tämän Bileamin puheille ja pyytää häntä tulemaan ja tuhoamaan Israelin taikuudella ja noituudella. Bileam tahtoo lähteä ja saada Baalakin hänelle tarjoamat suunnattomat kultavarannot ja rikkaudet.

Bileam tuntee myös Israelin Jumalan maineen väkevimpänä Jumalana, joka hallitsee sekä Taivaissa että maan päällä. Tämä aiheuttaakin Bileamille ongelman. Toisaalta hän tahtoo saada ne rikkaudet, jotka hänelle tarjottiin hänen palveluistaan Israelin pään menoksi. Toisaalta Bileam tuntee Jumalan voiman ja siunaukset, joilla Jumala on siunannut Israelia. Bileam osaa myös olla yhteydessä Israelin Jumalaan.

Tohtori Bileamilla on aikamoinen ongelma ratkaistavanaan. Miten saada haltuunsa Baalakin hänelle tarjoamat rikkaudet ja silti pysyä Jumalan hyvällä puolella. Meillä on tänä päivänä tällaisia kansakuntia. Kansakuntia meistä pohjoiseen ja itään, jotka eivät halua tuhota meitä mistään järjellisestä syystä.

He eivät voi tehdä sitä yksin, joten he etsivät voimakkaita liittolaisia tukijoikseen, antavat heille rikkauksia ja taikavoimia ja tuhoaseita tuhoamaan tämän pienen mutta siunatun Israelin kansan. Israelin voima ei ole ollut koskaan armeijassamme eikä sotilaittemme lukumäärässä eikä aseittemme voimassa.

Aina on pieni Daavid-poikanen ollut Goljat-jättiä vastaan. Aina on ollut taistelu, jossa puolustajana on ollut Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Herra Jumala. Voittomme ja eloon jäämisemme ovat aina riippuneet Jumalan armosta ja lupauksista.

Vihollisemme vihaavat meitä, ei siksi että me haluaisimme tuhota heidät, koska sellaiseen meillä ei ole halua. Ainoa mitä Israel haluaa on elää rauhassa tässä pienessä Jumalan antamassa itäisen Välimeren nurkkauksessa. Rajamme eivät ole muotoutuneet meidän tahdostamme levittäytyä laajemmalle, vaan ne ovat muotoutuneet Jumalan isällemme Aabrahamille antamien lupausten mukaisesti.

Tämä järjetön meihin suunnattu viha ei johdu siitä, mitä me teemme. Mitä olemme tehneet tämän kansakunnan syntymisestä lähtien, kun Aabraham kuuli Jumalan äänen sanovan:

Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua, teen nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä” (1. Moos. 12:2,3, Saarnivaara)

Selvä ja siunattu historiallinen tosiasia on, että Israel on ollut siunaukseksi koko maailmalle. Bileam-noidan sanat, joilla jokainen jumalanpalvelus alkaa kaikissa juutalaisissa synagogissa ympäri maailmaa, ovat todet:

Kuinka ihanat ovat majasi, Jaakob, sinun asuinsijasi, Israel!” (4. Moos. 24:5).

Nämä Bileamin sanat ovat historiallisesti totta. Juutalainen kansa on ollut siunaus koko maailmalle historiamme ensimmäisestä päivästä alkaen.  Seuraavaksi hyvin lyhyt lista siunauksista, joilla Israel on siunannut koko maailmaa:

*  Joosef pelasti Egyptin nälänhädästä.

*  Olemme säilyttäneet ja varjelleet Jumalan Sanaa koko maailmaa varten.

*  Niiden siunausten määrä, joilla olemme hyödyttäneet maailmaa nykyaikana, on niin suuri, että tämän rukouslistan lisäksi monet suuret nidokset eivät riittäisi luettelemaan niitä kaikkia. Ajatelkaahan, että tällä pienellä kansalla, jossa on alle 10 milj ihmistä (joista alle 7 milj on juutalaisia), on enemmän Nobel-palkinnon saajia kuin kansoilla, joissa on miljardeja asukkaita.

*  Israel asutti pienen Kanaanin maan, joka jakautui seitsemään kansakuntaan, jotka olivat tulleet tänne eri puolilta muinaista maailmaa. Oli jebusilaisia, girgasilaisia, amorilaisia, filistealaisia, perissiläisiä, kanaanilaisia ja paljon muita.  Nämä kansat sotivat jatkuvasti keskenään. Israel toi vakauden alueelle vallattuaan Kanaanin maan (se oli tuohon aikaan Egyptin maakunta).

Kuka esti Bileamia käyttämästä noituutta Israelia vastaan? Hänen aasinsa! Koska aasi pysäytti tuon huipputason tohtori Bileamin huipputason kansainvälisine Ne-Putin-liittoineen. Aasi näki Herran enkelin, jolla oli miekka kädessään ja joka yritti pysäyttää Bileamin, mutta Bileam ei nähnyt eikä kuullut Herran enkeliä.

Tarina on pitkä. Tässä muutamia kohtia Uudesta testamentista, jotka osoittavat, että varhaisten opetuslasten keskuudessa, ja alkukirkon aikana, ja uskoakseni vielä tänäänkin, vaikutti yhä Bileamin henki.

”Hylättyään suoran tien he ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa” (2. Piet. 2:15).

”Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä, heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja Kooran tavoin tuhoutuvat niskoitteluunsa”(Juuda 1:11).

”Minulla on kuitenkin jotakin sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka seuraavat Bileamin oppia, hänen, joka neuvoi Baalakia virittämään israelilaisille sen viettelyksen, että he söisivät epäjumalille uhrattua ja harjoittaisivat haureutta” (Ilm. 2:14).

Lopetan tähän, koska Baalakin lukujakson loppuosa liittyy ensi viikon Toorajaksoon Pinchas (Piinehas). Vielä on yksi kohta, joka on minusta tärkeä, ja se on Uuden testamentin lukujaksosta Room. 11:25-32.

Lukekaa se! Tulette tietämään ja ymmärtämään, että lopulta tämä pikkuruinen Israelin kansa, joka asettui asumaan pesäänsä tälle pienelle maakaistalle Jordanin ja Välimeren välissä, pelastuu, on siunattu ja on valona maailman kaikille kansoille.

Pysykää uskollisten puolella ja Jumalan kansan rinnalla, älkääkä uskoko kaikkia maailman huijaripoliitikkoja, jotka tahtovat tuhota Israelin ja riistää Israelin juutalaiskansalta Jumalan lupaukset. Ahneiden ja valtaa kärkkyvien kuuluisien maailmanpoliitikkojen tavoitteet ovat samat kuin Baalakin, Mooabin kuninkaan ja Bileamin, Beorin pojan, tavoitteet.

Pidämme kiinni Jumalan lupauksista!

Rukoilkaa Israelin puolesta ja rukoilkaa, että uudella hallituksella olisi kylliksi rohkeutta ja viisautta osata tehdä kaikki mikä on hyvää ja pyhää ja vanhurskasta meille Israelissa ja meidän arabinaapureillemme.

Rukoilkaa Netivyan puolesta ja tukekaa meitä näinä kovina aikoina, että meillä olisi mahdollisuus täyttää tarpeet, tehdä hyvää ja siunata ja ruokkia tarvitsevia. Israelin kansalaisten keskuudessa tuen tarve on lisääntynyt moninkertaiseksi näiden vaikeiden päivien aikana Israelissa.

Kiitos, hyvät veljet, että olette rukoilleet Rita Sassain, hyvin rakkaan sisaremme puolesta, joka asuu Vitoriassa Brasiliassa. Herra kuuli rukouksemme ja sisaremme Rita on päässyt sairaalasta ja on nyt kotona. Rukoilkaa edelleen Ritan puolesta, että hänen kuntonsa kohenee ja hän paranee täydellisesti koronaviruksesta. Rukoilemme Ritalle täydellistä parantumista ja voimien palautumista, niin että hän voi jatkaa palvelutehtäväänsä ja pitää huolta perheestään.

Sarit, sisaremme Jerusalemissa, on myös sairaalassa ja tarvitsee rukouksiamme. Hän on oli 80-vuotias ja tarvitsee rukouksemme.

Meillä on monia rakkaita veljiä ja sisaria sekä Intiassa että Brasiliassa, ja he ovat edelleen suurissa vaikeuksissa koronavirustilanteen tähden ja he tarvitsevat rukouksemme.  Meidän täytyy rukoilla edelleen Intian ja Brasilian puolesta, varsinkin rakkaiden veljiemme ja sisartemme puolesta näissä maissa.

Sain rukouspyynnön rakkaalta veljeltämme Isaacilta Chennaista, Intiasta. Veljemme Isaac pyytää meitä rukoilemaan erityisrukouksen Sheela Stephen-sisaren puolesta. Sheela-sisaren keuhkot tarvitsisivat kipeästi happea, jota on nyt perin vaikea saada koronaan sairastuneille.

Rukoilkaa Marcian puolesta. Hänen kaihileikkauksensa meni hyvin ja hän näkee nyt paljon paremmin, mutta ottaa vielä lääkkeitä.  Tämä oli oikein hyvä juttu, mutta meillä molemmilla on muutamia muita vanhan iän haasteita, etenkin Marcia tarvitsee rukouksianne.

Vasemman silmäni tila leikkauksen jälkeen paranee ja näen vasemmalla silmälläni 70 vuoden sokeuden jälkeen. Kiitän teitä rukouksistanne. Rukoilettehan edelleen terveyteni ja Marcian terveyden ja perheeni terveyden puolesta!

Koronaviruspandemia nostaa taas päätään Israelissa ja maailmalla Intiasta lähteneen mutaation muodossa. Vaikka Israelissa tilanne on parempi kuin monessa muussa maassa, niin mainitkaa Israelin nimi ja oman maanne nimi kun rukoilette koko maailman puolesta.

Rukoilkaa Juuda Chameron ja hänen perheensä puolesta. Juuda palasi viime yönä Kolumbiasta. Tänään menemme käymään hänen luonaan: Hän suree nyt seitsemättä päivää isänsä kuolemaa.  

Rukoikaa Rosenfeldin perheen, niin nuorten kuin vanhojen, puolesta.

Rukoilkaa Englannista olevan rakkaan veljen, Malcolm Thomas Kingin puolesta. Malcolm on ollut sairaalassa jo viikon ja hänen tilansa on kriittinen. En ole saanut mitään uutta tietoa Malcolmilta ja hänen perheeltään.

Miettikää, voisitteko auttaa Netivyaa niin että voimme edelleenkin huolehtia Jerusalemin köyhistä ja antaa heille ruoka-apua ja olla siunaukseksi tämän kaupungin ihmisille, jotka tarvitsevat apua ruokkiakseen lapsensa ja perheensä.

Tarvitsemme rukouksianne ja apuanne myös voidaksemme jatkaa Herran työn tekemistä nuorison keskuudessa. 

Rukoilkaa ”Opetuksia Siionista” (Teaching from Zion) -lehtemme puolesta. Lehti on painettu ja sitä on jaettu tuhansia kappaleita ilmaiseksi kaikkialle maailmaan. Voitte myös tilata lehden, jos haluatte sen painettuna kotiinne, tämäkin aivan ilmaiseksi. Herra on pitänyt aina uskollisesti huolta tarpeistamme.  Hän on myös jämpti, ja antaa mitä me tarvitsemme, ei liian vähän eikä liian paljon.

Hamotzi -ohjelma Jerusalemin köyhien ruokkimiseksi on jatkunut keskeytyksettä lähes koko koronasta johtuvan sulkutilan ja karanteenin ajan. Ruoka-apua hakemaan tulevien köyhien määrä on kasvanut ja kaikkinainen tarve on lisääntynyt. 

Rukoilkaa Netivyan ja Netivyan johtajien puolesta ja etsikää tapoja olla partnerimme ja mukana siinä suuressa siunauksessa, jollainen Netivyan palvelutyö on täällä Israelissa ja maailmassa. Rukoilkaa ja kyselkää miten voitte olla partnerimme ja avustaa taloudellisesti Herran työtä Netivyan Raamatunopetusjärjestössä.

Sekä Juuda että minä opetamme edelleen Zoomin kautta ja Youtubessa ja Netivyan facebook-sivulla joka viikko ja joskus joka päivä.Rukoilkaa, että nämä opetukset kantaisivat hedelmää Jumalan kuningaskunnalle. Nauttikaa hienosta opetuksesta ja nauttikaa Jumalan Sanan oppimisesta. Ja tämä kaikki ilmaiseksi!

Rukoilkaa edelleen hyvin erityisen jerusalemilaisen lastentarhan puolesta. Sen nimi on Pikkusydämet. Tämän lastentarhan johtaja kuuluu meidän seurakuntaamme.

Muistakaa edelleen rukouksin rakasta sisartamme Livia Schnell Nothenia. Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia.

Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Rukoikaa kaikkien Koreassa olevien suurenmoisten ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta, jotka ovat seisseet Israelin ja Netivyan rinnalla, että Herra uudistaisi heidän sitoumuksensa niin etteivät he unohda ensimmäistä rakkauttaan Israeliin ja Netivyaan.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta terveytensä ja tilanteensa puolesta. Tyttärentyttäremme Noam on lukion viimeisellä ja päättelee opintojaan Zoomin kautta. Rukoilkaa, että Herra ohjaisi Noamia lukiosta valmistumisen jälkeen.  Pojanpoikamme Josephkin tarvitsee rukouksiamme päästäkseen yliopistoon ja saadakseen hyvän stipendin.  Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joeytä, jotta he varjeltuisivat ja säästyisivät kaikelta koronavirukseen ja tartuntoihin liittyvältä. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. 

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. 

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. 

Olemme saaneet paljon kirjeitä, joissa kiitetään stipendirahastostamme, jonka kautta tuemme yii 40 israelilaista Jeshuan opetuslasta, jotka opiskelevat Israelin hienoissa akateemisissa laitoksissa ja yliopistoissa.

Näiden opiskelijoiden kiitollisuus ja arvonanto on suureksi rohkaisuksi ja virvoittavaksi toivoksi mitä tulee Jeshuan juutalaisten opetuslasten tulevaan polveen tässä maassa. Netivya on jatkanut apurahojen jakamista yli 30 vuotta ja meillä on monta sukupolvea opiskelijoita kaikkialta Israelista ja useimmista Israelin messiaanisista seurakunnista.

Jonkun aikaa meillä oli erityinen rahasto arabikristittyjen, lääketiedettä opiskelevien opiskelijoiden tukemiseksi, ja olemme tukeneet kymmenittäin galilealaisia arabikristittyjä heidän lääketieteen opinnoissaan. Kyse on suuresta ohjelmasta, jonka Netivya aloitti monta vuotta sitten ja näiden stipendien hedelmänä on paljon lakimiehiä, lääkäreitä, apteekkareita ja hoitajia…

Tarvitsemme teidän rukouksenne ja tukenne voidaksemme jatkaa edelleen tätä ihmeellistä työtä, jossa luomme uutta Jeshuan opetuslapsisukupolvea tässä Jumalan antamassa Israelin maassa.

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. 

Rukoilkaa Rachaelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Deborah Isaiah, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy, Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Rukoilkaa Japanissa olevan sisar Yoko Nagumon puolesta. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

 Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Pastori Isaac on iäkkäämpi mies ja hänellä on vakava munuaisvaiva. Hänen on käytävä dialyysissä monta kertaa viikossa. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa. Muistakaa rukouksissanne Cohenin perhettä Hong Kongissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, rakas sisaremme Anne-Mirjami ja kaikki muut veljemme ja sisaremme Suomessa, jotka tarvitsevat rukousta puolestaan, ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme edelleen seuraavien puolesta: Zhou Wenrilan,  Aben perhe, Toru San, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, ja pastori Isaac Chennaissa Intiassa.

Rukoilkaa Rantavaaran perheen puolesta ja etenkin rakkaan veljemme Pekan puolesta ja koko hänen perheensä puolesta. Pekalla on pitkälle edennyt Parkinsonin tauti ja hän tarvitsee Herran parantavaa kosketusta ja voimia.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias.

Pitäkää rukoustanne äänen antona Taivaan uurnaan Herran ja Hänen enkeliensä edessä jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Mellä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seurakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Lisään uuden rukouspyynnön rakkaan veljen, Jehuda Hochmanin, puolesta, joka asuu Negevin erämaassa. Jehudan täytyy käydä dialyysissa monta kertaa viikossa. 

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. 

Tahtoisin pyytää teitä rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

Rukoilkaa uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Rukoilkaa kahden lapsenlapsemme puolesta. Kumpikin saa muutaman viikon päästä lukion päästötodistuksen. Kummallakin on edessään tärkeä siirtymävaihe elämässään. Noamilla, tyttärentyttärellämme, on myös 18. syntymäpäivänsä 1.5. Se on Noamille suuri päivä.  Hän pääsee lukiosta ja muistakin velvoitteista ja saa etuoikeuden tehdä omat päätöksensä ja valintansa elämässä. Rukoilkaa Noamin puolesta tässä hänen elämänsä suuressa tienhaarassa ja pyytäkää Herraa siunaamaan Noamia ja antamaan hänelle selkeä suunta ja opastus sen suhteen, mikä on hyvää ja oikeaa ja pyhää hänen elämässään.

Molemmat lapsenlapsemme, Noam ja Joseph, ovat erittäin lahjakkaita ja hyviä oppilaita. Molemmat ovat A -oppilaita ja loistavia nuoria, mutta molemmat tarvitsevat Jumalan varjelusta ja ohjausta, jotta he tekisivät hyvät ja viisaat ja oikeat valinnat elämässään.

Kun minä olin 18 vuotta vanha ja eristetty perheestäni, koska uskoin Messiaaseen, minulla ei ollut ketään vierelläni eikä ketään, joka olisi neuvonut minua. Herran taivaallinen johdatus ja opastus oli ainoa apuni. Kiitän Herraa Hänen hyvyydestään ja ohjauksestaan elämässäni.

Rukoilen, että sekä Josephilla että Noamilla on sellainen jumalallinen voima ja näky heidän omaa tulevaisuuttaan ajatellen, että Israelin Kaikkivaltias Jumala ja Herramme Jeshua antavat heille lahjan tehdä vain oikeita ja hyviä valintoja.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Käykää Netivyan facebook-sivuilla katsomassa ja kuulemassa hienoa opetusta!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam