Jerusalemin rukouslista 25.3.2021

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Tämä viikko on toinen viikko, kun lukujaksomme on 3. Mooses 6:1 – 8:36. Parashat Tzav. Haftara on Malakia 3:4 – 24, Uuden testamentin lukujakso on Hepr. 7:23 -8:6.

Koko Raamatussa yksi monimutkaisimpia ja vaikeimmin ymmärrettäviä asioita ovat uhrit ja uhrijärjestelmä. Vaikeasti ymmärrettäväksi sen tekevät ne kirjavat viestit, joita Jumalan Sana antaa meille tästä asiasta. Meillä on selvät käskyt ja paljon eläinten uhraamiseen liittyviä yksityiskohtia ja  ohjeet siitä kuinka uhrialttaria pitää lähestyä.  Toisaalta meillä on sellainen ohje, että Jumala ei tarvitse eikä edes halua meidän uhrejamme.

Seuraavaksi muutama esimerkki sekä käskystä uhrata ja myös uhrien merkityksen muuttumisesta ja julistuksesta, että Jumala ei oikeastaan tarvitse uhreja.

”Herra puhui Moosekselle: ´Käske Aaronia ja hänen poikiaan näin: Tämä on ohje polttouhrista. Polttouhri olkoon alttarin tulisijan päällä koko yön aamuun asti ja alttarin tulta on pidettävä vireillä´” (3. Moos. 6:1,2, RK).

Veressä on näet lihan sielu, ja minä olen antanut teille veren tuottamaan alttarilla sovituksen teidän sielullenne. Veri tuottaa sovituksen, koska siinä on sielu. Sen tähden minä olen sanonut israelilaisille: Kukaan teistä ei saa syödä verta, eikä myöskään keskuudessanne asuva muukalainen saa syödä verta”(3. Moos. 17:11,12, RK).

Tässä asian toinen puoli:

Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: ´Lisätkää polttouhrinne teurasuhreihinne ja syökää itse lihat. Sillä en minä puhunut teidän isillenne poltto- ja teurasuhreista enkä antanut niistä käskyä, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Sen sijaan minä annoin heille tämän käskyn: Kuunnelkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja teistä tulee minun kansani. Vaeltakaa kaikessa sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että teidän kävisi hyvin. Mutta he eivät kuunnelleet minua eivätkä kallistaneet korvaansa minun puheelleni vaan vaelsivat omien neuvojensa mukaan pahan sydämensä paatumuksessa. He ovat kääntäneet minulle selkänsä, eivät kasvojaan´”(Jer. 7:21-24, RK).

Profeetoissa ei esiinny Israelin uhritoimitusten hylkäämistä Tooran mukaan. Qumranin yhteisö (essealaiset) jatkoi profeettojen kuuluttamaa Jerusalemin temppelikultin hylkäämistä ja tuomitsemista. Jesajan ja Jeremian mukaan Herran, maailmankaikkeuden Luojan, tahto ei ollut lopettaa uhritoimituksia temppelissä, vaan Hänen tahtonsa oli, että Jerusalemin temppelissä palvonta ja uhritoimitukset perustuisivat palvojan/uhraajan ja Israelin kaikkivaltiaan Jumalan väliselle suhteelle.

Yli 400 vuotta ennen Jerusalemin temppelin v 70 jKr. tapahtunutta tuhoa profeetta Daniel ennusti temppelin tuhon ja uhrijärjestelmän loppumisen Jerusalemissa ja Messiaan kuoleman.

Kuudenkymmenenkahden viikon kuluttua voideltu tuhotaan eikä häneltä jää ketään. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota, hävitys on säädetty. Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli” (Dan. 9:26,27, RK).

Tätä jaksoa juutalaisten historiassa ei ole helppo tulkita. Israelin kansa on juuri ryhmittymässä ja palaamassa kotiin Israelin maahan ja Jerusalemin kaupunkiin. Israel kansakuntana, pakkosiirtolaisten paluu takaisin kotiin ja Hesekiel 37:n kuvaamien kuolleiden luiden henkiin herääminen, kaikki nämä prosessit ovat kesken, mutta suunta on selvä.

Kaikki Jumalan lupaukset ovat täyttymässä profeettojen sanojen mukaan.  Silloinkin kun ennustukset ovat silmin nähden toteutumassa, meidän kaikkien, Jeshuan opetuslasten, on tärkeää yhtyä Israelin ennalleen asettamistyöhön ja -näkyyn, niin fyysisesti kuin hengellisesti.

Halu rakentaa uudelleen Jerusalemin temppeli on juurtunut syvälle juutalaisen kansan sieluun. Laulamme kansallislaulussamme ”Toivossa”, että niin kauan kuin meissä asuu juutalainen sielu, niin kauan kuin unelmoimme ja toivomme ja teemme työtä nähdäksemme Jerusalemin ja Israelin maan ennalleen asetettuina, meidän toivomme ei kuole vaan me palvelemme ja rakennamme ja Alija lisääntyy ja me tuomme juutalaiset, jotka on pakotettu kääntymään katolisiksi, kotiin Israelin maahan ja Jerusalemin kaupunkiin. Tulemme näkemään, kuinka pohjois-Amerikan juutalaiset pakkaavat matkalaukkunsa ja pankkitilinsä ja palaavat kotiin Israelin maahan.     

Tulemme näkemään Israelin ennalleen palauttamisen ja vapautumisen ihmistekoisista, itä-eurooppalaisista ja ortodoksijuutalaisista perinteistä ja asenteista. Näemme tunnustavan juutalaisen uskon palautumisen, jossa Nasaretin Jeshua on kruunattu ja voideltu Israelin kuninkaaksi. Jokainen sana, jonka Israelin profeetat tallensivat Jumalan Sanaan toteutuu juuri niin kuin profeetat ne näkivät. Erämaa riemuitsee ja vedettömistä alueista tulee raikkaan veden virtoja ja kukat peittävät kuivan maan monivärisillä kukinnoillaan kuin värikkäillä matoilla.

Messias tulee alas taivaasta ja kaikkien silmät näkevät ja kaikkien korvat kuulevat pasuunan soiton, joka ilmoittaa Daavidin pojan paluun Jerusalemiin.  Kolmannen Mooseksen kirjan lukujaksossamme kuvattu mahtava pappien ja leeviläisten järjestys koko loistossaan Jerusalemissa ennallistetaan ja se toimii täydellisesti mutta ilman Toisen temppelin ajan syntejä ja turmelusta.

Päätän tämän rukouslistaosan profeetta Jesajan sanoihin.  En tiedä, rakennetaanko temppeli uudelleen. Minä itse en tarvitse temppeliä eikä minun tarvitse tappaa eläimiä vain polttaakseni ne alttarilla. Enkä usko että 21. vuosisadan Herra tahtoo sellaisia uhreja, koska Hän on Itse meidän sovituksemme ja viimeinen elävä uhri koko ihmiskunnan edestä.

Mutta minä uskon profeetta Jesajan sanat ja kaikkien profeettojen kaikki sanat, joissa luvattiin Israelin ennalleen palauttaminen ja Maan ennalleen palauttaminen ja erämaan kukkaan puhkeaminen. Ottakaamme vastaan nämä Jumalan lupaukset, jotka Hän antoi meille profeettojensa kautta ja etsikäämme keinoja ottaa osaa siihen fyysiseen ja hengelliseen työhön, jota tehdään Israelin maan ja kansan uudelleen rakentamiseksi ja ennalleen palauttamiseksi.

Jesaja ja muut profeetat kutsuvat meitä olemaan Hänen todistajiaan Siionista muulle maailmalle. Rukoilkaamme ja etsikäämme keinoja olla mukaan näiden Jumalan lupausten toteutumisessa, älkäämme jääkö sivustakatsojiksi.

Jeshua on pakkaamassa matkalaukkujaan ja valmistautumassa paluuseensa Siioniin. Meidän pitäisi myös valmistautua ja olla valmiina ottamaan Hänet vastaan ja seuraamaan Häntä juhlakulkueessa valkoisiin pukeutuneina ja kokoontumaan Hänen valtaistuimensa ympärille valmiina laulamaan Mooseksen ja Karitsan virttä.

Minäkö avaisin kohdun suun antamatta voimaa synnyttää, sanoo HERRA, tai minäkö, joka annan voiman synnyttää, estäisin synnyttämästä? Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki te, jotka rakastatte häntä. Iloitkaa suuresti hänen kanssaan te, jotka olette surreet hänen tähtensä, jotta saisitte imeä kylliksenne hänen lohdutuksensa rinnoista, että joisitte ja nauttisitte hänen kunniansa runsaudesta. Sillä näin sanoo HERRA: Minä ohjaan hänen luokseen rauhan kuin virran ja kansojen rikkaudet kuin tulvivan joen. Te vain imette, teitä kannetaan käsissä, pidetään polvilla ja hyväillään. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minäkin lohdutan teitä: Jerusalemissa te saatte lohdutuksen” (Jes. 66:9-13, RK).

Rukousosio

Rukoilkaa edelleen Marcian puolesta. Kiitos Herralle, hän on saanut sekä ensimmäisen että toisen rokotteen koronavirusta vastaan. Nyt sekä Marcialla että minulla on vihreä passi, joka sallii meidän matkustaa Israelista ja Israeliin. Olemme siunattuja ja turvassa Herran käsissä, meillä on hyvät lääkkeet ja lääkärit ja tiede ja paljon muuta Herramme varjelevissa ja varmoissa käsissä.

Marcia tarvitsee yhä rukousta. Hän on hidastunut merkittävästi. Hänellä on hyvin vähän voimia ja hän lepäilee suurimman osan päivää. Rukoilen ja uskon, että Herra armossaan parantaa Marcian ja palauttaa hänen toimintakykynsä niin että hän voi matkustaa kanssani ja olla siunauksena paikallisseurakunnalle ja yhteisölle ja veljillemme ja ystävillemme kaikkialla maailmassa. Rukoilettehan Marcian puolesta!

Meillä on uusi rukouspyyntö rakkaalta perheeltä Jerusalemissa, joka tarvitsee kiireesti Jumalan apua ja johdatusta. Kyse on rakkaan veljemme Adam R:n perheestä.

Miettikää, voisitteko auttaa Netivyaa huolehtimaan edelleenkin Jerusalemin köyhistä ja ruokkimaan heitä ja siunaamaan tämän kaupungin ihmisiä, jotka tarvitsevat apua voidakseen ruokkia lapsensa ja perheensä. Hamotzi-ohjelmamme, jonka kautta ruokimme Jerusalemin köyhiä, on toiminut lähes ilman katkoja korona-ajan sulun ja karanteenin aikana. Meiltä ruokaa hakevien köyhien ihmisten määrä on kasvanut ja kaikkinainen tarve ja puute on lisääntynyt.

Tarvitsemme rukouksianne ja apuanne myös voidaksemme jatkaa Herran työn tekemistä nuorison keskuudessa ja ”Opetuksia Siionista” (Teaching from Zion) -lehtemme julkaisemista. Lehden levikki on noin 4000 kpl ja sitä luetaan kaikkialla maailmassa. Se antaa ihmisille erilaisen näkökulman elämään ja tapoihin Raamatun ja alkuseurakunnan Israelissa.

Lehden paino- ja postituskustannukset kohoavat useisiin tuhansiin dollareihin. Me emme veloita ympäri maailmaa tekemistämme palveluista ja opetuksista. Alusta alkaen, vuodesta 1980, periaatteenamme on ollut, että tahdomme kertoa Herran hyvyydestä ilmaiseksi. Käymme opettamassa kaikkialla maailmassa, nyt teemme sitä modernin teknologian avulla ruokkien hengellisillä totuuksilla ja opetuksilla. Muutama tunti sitten pidin melkein kolmen tunnin mittaisen opetuksen Italian johtajille. Kaikki opetuksemme niin kotona kuin ulkomailla ovat ilmaisia niille, jotka saavat ne, mutta Netivyalle näiden arvokkaiden opetusten tuottaminen ja painattaminen tulee kalliiksi.

Rukoilkaa Netivyan ja Netivyan johtajien puolesta ja löytäkää tapa olla partnerimme ja mukana siinä suuressa siunauksessa, jollainen Netivyan palvelutyö on täällä Israelissa ja maailmassa. Rukoilkaa ja kyselkää miten voitte olla partnerimme ja avustaa taloudellisesti Herran työtä Netivyan Raamatunopetusjärjestössä.

Rukoilkaa edelleen hyvin erityisen jerusalemilaisen lastentarhan puolesta. Sen nimi on Pikkusydämet. Tämän lastentarhan johtaja kuuluu meidän seurakuntaamme.

Muistakaa edelleen rukouksin rakasta sisartamme Livia Schnell Nothenia. Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia.

Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Rukoikaa kaikkien Koreassa olevien suurenmoisten ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta, jotka ovat seisseet Israelin ja Netivyan rinnalla, että Herra uudistaisi heidän sitoumuksensa niin etteivät he unohda ensimmäistä rakkauttaan Israeliin ja Netivyaan.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta terveytensä ja tilanteensa puolesta. Tyttärentyttäremme Noaam on lukiossa ja päättelee opintojaan Zoomin kautta. Nooam on teinityttö, joka on ollut kotona maaliskuusta lähtien ja tehnyt kokeet ja oppitunnit Zoomin kautta ja netissä. Hän tarvitsee rukouksiamme saadakseen päästötodistuksen ja opastusta ja suuntaa lukion jälkeiseen elämään. Pojanpoikamme Josephkin tarvitsee rukouksiamme päästäkseen yliopistoon ja saadakseen hyvän stipendin.  Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joeytä, jotta he varjeltuisivat ja säästyisivät kaikelta koronavirukseen ja tartuntoihin liittyvältä. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. 

Rukoilkaa edelleen sisaremme Hadassan puolesta, että hän paranisi ja toipuisi täydellisesti syövästä.

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. 

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. 

Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Deborah Isaiah, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, 

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

 Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Pastori Isaac on iäkkäämpi mies ja hänellä on vakava munuaisvaiva. Hänen on käytävä dialyysissä monta kertaa viikossa. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa. Muistakaa rukouksissanne Cohenin perhettä Hong Kongissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, rakas sisaremme Anne-Mirjami ja kaikki muut veljemme ja sisaremme Suomessa, jotka tarvitsevat rukousta puolestaan, ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme edelleen seuraavien puolesta: Zhou Wenrilan,  Aben perhe, Toru San, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, ja pastori Isaac Chennaissa Intiassa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias.

Pitäkää rukoustanne äänen antona Taivaan uurnaan Herran ja Hänen enkeliensä edessä jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös  Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Mellä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seruakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Lisään uuden rukouspyynnön rakkaan veljen Jehuda Hochmanin puolesta, joka asuu Negevin erämaassa. Jehudan täytyy käydä dialyysissa monta kertaa viikossa. Rukoilkaa myös rakkaan seurakunnan puolesta Bahian osavaltion sisäosassa Brasiliassa, pienessä Alaguinian kaupungissa. Seurakunnan pastori (suorataan hulluna rakkaudesta Israeliin) ja koko seurakunta tukee Israelia. 

Rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelujärjestöjä, jotka voivat auttaa tässä, käymään nettisivuillamme ja tekemään mitä voivat, jotta me voisimme kaksin- tai moninkertaistaa niiden ihmisten lukumäärän, joita me palvelemme.

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. 

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

                      Tahtoisin ensin pyytää teitä rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

                      Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

                      Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Käykää Netivyan facebook-sivuilla katsomassa ja kuulemassa hienoa opetusta!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam