Jerusalemin rukouslista 27.5.2021

Israel-Apu ry /

Joseph Shulam

Tämän sapatin Tooran lukujakso on 4. Mooseksen kirjasta, 8:1 – 12:16. Tämän jakson nimeä englantia puhuvien on vähän vaikea ääntää, Beha´alotecha, ´kun asetatte lamput paikoilleen´.  Profeetoista luemme Sakarja 2:14 – 4:7 ja Uudesta testamentista luemme 1. Kor. 10:6-13.

Temppelissä oleva lampunjalka on tänäänkin Israelin valtion symboli. Mutta meille Jeshuan opetuslapsille, jotka uskomme Jumalan Sanaan 1. Mooseksen kirjasta Ilmetyskirjaan, se on lampunjalka, joka valmistettiin ensimmäisen kerran Siinain autiomaassa ja asetettiin Herran kohtaamisen telttaan, Ilmestysmajaan.

Tämän viikon lukujaksossamme on täydellinen kuvaus menorasta (kyntteliköstä). Ilmestyskirjan alussa kuvataan Vähä-Aasian seitsemän seurakuntaa menoran seitsemänä haarana. Kysymys kuuluu, miksi jokainen näistä Vähä-Aasian seitsemästä seurakunnasta, joissa esiintyi ongelmia, hyvinkin vakavia ongelmia, kuvataan seitsenhaaraiseksi menoraksi?

Tähän Johanneksen ilmestyksen arvoitukselliseen kuvaukseen löytyy ymmärrys 4. Mooseksen kirjan lukujaksostamme.

”Lampunjalka on tehty kullasta takomalla; sen runko ja kukatkin oli taottu. Mooses teetti lampunjalan aivan sen mallin mukaan, jonka Herra oli hänelle näyttänyt” (4. Moos. 8:4, RK).

Meillä on pala kultaa, joka on taottu seitsemän kynttilän muotoon. Siinä on keskivarsi, jossa on kolme haaraa kummallakin puolella vartta. Nämä haarat ovat erikokoisia, mutta ne ovat kaikki kiinni varressa eli jalassa. Keskimmäinen kynttilä on haaroja kantavassa jalassa.

Ilmestyskirjassa tämän menoran (kynttelikön) merkitys on seuraava: jokainen Vähä-Aasian seitsemästä seurakunnasta on erilainen ja ongelmat ovat vakavia. Ne ovat kaikki saman menoran osia, ne on kaikki tehty samasta kullasta ja taottu muotoonsa. Johanneksen ilmestyksessä esitetty kritiikki näitä seurakuntia vastaan on hyvin vakava, mutta siitä huolimatta ne ovat kaikki yhä Messiaan ruumiin osia. Seuraavaksi muutamia näiden Vähä-Aasian seitsemän seurakunnan ongelmista:

Olet hylännyt ensirakkautesi…”

”Minä tiedän, miten sinua pilkkaavat ne, jotka sanovat olevansa juutalaisia, vaikka eivät ole vaan ovat Saatanan synagoga.”

”Sinun joukossasi on niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään israelilaisille ansan, niin että he söisivät epäjumalille uhrattua ja harjoittaisivat haureutta.”

”Joukossasi on myös niitä, jotka pitävät kiinni nikolaiittojen opista [mitä minä vihaan, engl.]”

”…että suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.”

”Mutta koska olet penseä, et kylmä etkä palava, minä oksennan sinut suustani.

Joukossa on hyvin vakavia syntejä ja suuria ongelmia, ja kuitenkin ne ovat yhä osa samaa menoraa. Ne ovat yhä kynttilöitä, joissa on valo ja jotka levittävät valoa Rooman valtakunnan itäisen osan synkkään pakanalliseen ilmapiiriin. Niitä ei ole leikattu irti Kristuksen ruumiista. Muutamia niistä varoitetaan, että jos ne eivät muutu, niiden valo puhalletaan sammuksiin, mutta tässä tilassa ne ovat vielä osa menoraa, ne ovat vielä osa Kristuksen ruumista.

Ilmestyskirja kertoo meille hyvin tärkeän sanoman seitsemän kynttilän menorasta. Se puhuu näistä seurakunnista osana samaa kultaa ja samaa yhtenäistä menoraa, jossa on seitsemän valoa antavaa kynttilää. Eri tunnustuskuntien ja kirkkokuntien välillä on paljon jakaantuneisuutta ja jopa vihamielisyyttä paljon vähäisimmistä ongelmista kuin mitä Vähän-Aasian seitsemällä seurakunnalla oli.

Kristuksen ruumiin ykseys ei ole uhattuna näissä seitsemässä seurakunnassa, vaan ne ovat yhä samaa menoraa, ja yhä osa Kristuksen ruumista, samasta kullasta taotut ja yhdistetyt varteen, joka pitää nämä kaikki seitsemän kynttilää yhdessä.

 Ilmestysmajan menora rakennettiin kullasta, jota Israelin miehet ja naiset toivat vapaaehtoisena lahjana Ilmestysmajan rakentamista varten ja myöhemmin sama menora oli Jerusalemin temppelissä, jonka Salomo rakennutti Jerusalemiin.  Se on ykseyden vertauskuva ja seitsemän valoa loistavan seurakunnan yhteisön vertauskuva, vaikkakin seurakunnat olivat täynnä ongelmia, jotka olivat hyvin vakavia ja uhkasivat aiheuttaa niiden liekin sammuttamisen. Mutta niitä ei lopetettu eikä leikattu irti menorasta, ne olivat yhä osa seitsemän seurakunnan samaa ykseyttä.

Oppikaamme, veljet ja sisaret, käsittelemään ongelmia ja keskustelemaan ja väittelemään ja olemaan eri mieltä sellaisista asioista, jotka eivät ole keskeisiä uskollemme eivätkä riitä julistamaan, että joku jostain ryhmästä ei ole meidän veljemme tai sisaremme Herrassa. Tänäkin päivänä menora on Israelin valtion symboli, ja se on juutalaisen kansan ykseyden merkki.  Meillä on Israelissa ja kaikkialla maailmassa kaikenlaisia juutalaisia.

On sefardijuutalaisia, ashkenasijuutalaisia, etiopialaisia, aasialaisia ja etelä-amerikkalaisia juutalaisia ja arabimaiden juutalaisia, joista näkyy huomattavassa määrässä arabialainen kulttuuri ja elämäntapa… tämän vuoksi menora on yhä Israelin valtion symboli ja koko maailman juutalaisten ykseyden ja yhdistymisen symboli, niiden, jotka ovat palanneet maahan, jonka Jumala antoi Aabrahamille ja hänen siemenelleen ikuisiksi ajoiksi.

(Katso 1. Moos. 13:15 ja muut 20 esimerkkiä samasta lupauksesta viidessä Mooseksen kirjassa.)

Mielestäni jotkut näistä ensimmäisellä vuosisadalla jKr. vaikuttaneiden Vähä-Aasian seitsemän seurakunnan synneistä ovat edelleen olemassa nykypäivän seurakunnassa. Kun puhun seurakunnasta/kirkosta, en tarkoita mitään yksityistä tunnustuskuntaa, vaan koko kristillisten seurakuntien/kirkkojen kirjoa.  En aio luetella uudestaan noita syntejä, mutta uskon, että älykkäät veljet ja sisaret osaavat vetää johtopäätökset ylläolevan Ilmestyskirjan luvuista 2 ja 3 otetun luettelon perusteella.

Autan teitä vain Efesoksen seurakunnan synnin suhteen; tämä seurakunta oli hylännyt ensi rakkautensa. Esitän, että seurakunnan ensirakkaus oli rakkaus Israeliin ja se näkyi heidän rakkaudellisessa suhteessaan juutalaisyhteisöön. Mielipiteeni perustuu siihen, mikä oli Jumalan ensirakkaus – Israel on Jumalan ensihedelmä, niin kuin Hän on sanonut Jeremian luvussa 2.

Lukujaksot Sakarjan luvusta 2 ja 1. Kor. Kirjeen luvusta 10 liittyvät myös Herran suhteeseen Israeliin ja siihen, mitä Hän odottaa Israelilta ja juutalaiselta kansalta:

Oman kunniansa vuoksi Herra Sebaot on lähettänyt minut kansojen luo, jotka ovat sitä saalistaneet, sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. Katso, minä kohotan käteni noita kansoja vastaan, ja he joutuvt orjiensa saaliiksi. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on minut lähettänyt” (Sak. 2:12-13, RK).

Yhteys löytyy myös 1. Kor. Kirjeestä:

”Veljet, en tahdo teidän olevan tietämättömiä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren poikki. Heidät kaikki kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka seurasi heitä. Se kallio oli Kristus. Useimpiin heistä Jumala ei kuitenkaan mieltynyt, saivathan he surmansa autiomaassa” (1. Kor. 10:1-5, RK).

Niin kuin voitte nähdä, Paavali halusi tuoda tässä tekstissä esiin nimenomaan sen, että ”kaikki” olivat siellä autiomaassa ja kaikki kulkivat meren halki… Tuo osa Paavalin opetusta liittyy jälleen Siinain autiomaahen, jossa Israel oli 40 vuotta kansakunnaksi muovattavana.

Kristuksen ruumiin ykseyttä ei mielestäni määrää joidenkin pienten kysymysten teologinen tulkinta, esim. se mitä sanoja pastori käytti, kun sinut kastettiin, tai syödäänkö ehtoollisella happamatonta matza-leipää vai tavallista leipää… Ykseys on keskeinen kysymys kun on kyse – ei vain yhden tai toisen tunnustuskunnan eloonjäämisestä – vaan kristinuskon eloonjäämisestä maailmassa olevan Kristuksen ruumiin raamatullisena uskona ja kuuliaisena elämänä. Jakautumiset ja näiden jakautumisten aiheuttama vihamielisyys heikentää systemaattisesti koko lähetystyötä ja evankeliumin ilosanoman paikan vaikutusta maailmanlähetyksessämme.

Rukousosio

Tilanne on ollut äärimmäisen stressaava viime viikkoina Israelissa. Hamas ja muut terroristijärjestöt Gazasta ovat ampuneet yli 4300 ohjusta, jotka on kohdistettu Israelin siviiliväestöön. Yli 1000 israelilaisten perheiden koteja on tuhoutunut raketti-iskuissa, näissä raketeissa on yli 200 kiloa räjähteitä.  

Pahinta on se, että arabit polttivat 9 synagogaa ja yli 100 juutalaisten autoa Lodin kaupungissa. Siellä oli kolme lynkkausyritystä ja yhdessä niistä sai surmansa yksi Lodin asukas, jota sekä juutalais- että arabiväestö rakastivat ja kunnioittivat. Myös juutalaisten puolelta tehtiin yritys tappaa viattomia arabeja. Tämä yhteiskunnan repeäminen on ja sen täytyy olla rukousaihe, vakavan rukouksen, esirukouksen, anomisen aihe, anokaamme Jumalalta armoa sekä juutalaiselle että arabiväestölle Israelin valtiossa.

Jos mennään mihin tahansa sairaalaan tai apteekkiin Israelissa, on todennäköistä, että lääkäri voi olla Israelin arabi, palestiinalainen.  On monia lääkäreitä jotka ovat opiskelleet lääketiedettä Israelissa ja he ovat loistavia lääkäreitä, he tekevät työtä huolehtien sekä juutalaisista että arabeista, kristityistä, druuseista ja kaikista ihmisistä, oli ihminen kuka hyvänsä. Rukoilkaa, että juutalaisväestön ja arabiväestön hyvät ja rauhanomaiset suhteet palaavat ennalleen Israelin valtiossa.

Netivyan HaMotzi ruuanjakeluohjelmassa me ruokimme kaikista etnisistä taustoista olevia juutalaisia, samoin Jerusalemin vanhan kaupungin arabiperheitä. Jaamme ruokaa ortodoksijuutalaisille ja kristityille arabeille ja islaminuskoisille arabeille.

Yliopisto-opiskelijoille Israelissa tarkoitettuja apurahoja saa nyt Netivyalta 40 opiskelijaa tai enemmän. Menneinä vuosina olemme antaneet apurahoja myös arabiopiskelijoille. Muistakaa Israelia rukouksissanne ja rukoilkaa, että Israelin yhteiskuntarakenne pysyy eheänä, ja että juutalaiset ja heidän arabinaapurinsa ja arabit ja heidän juutalaisnaapurinsa jatkavat työssä ja elämässä hyvinä naapureina, yhdessä ja rauhassa.

Rukoilkaa Netivyan puolesta ja tukekaa meitä näinä kovina aikoina, että meillä olisi mahdollisuus täyttää tarpeet, tehdä hyvää ja siunata ja ruokkia tarvitsevia. Israelin kansalaisten keskuudessa tuen tarve on lisääntynyt moninkertaiseksi näiden vaikeiden päivien aikana Israelissa.

Intia ja Brasilia ovat vielä hyvin vakavissa ongelmissa koronan kanssa. Meidän täytyy rukoilla edelleen Intian ja Brasilian puolesta, varsinkin rakkaiden veljiemme ja sisartemme puolesta näissä maissa.

Sain rukouspyynnön rakkaalta veljeltämme Isaacilta Chennaista, Intiasta. Veljemme Isaac pyytää meitä rukoilemaan erityisrukouksen Sheela Stephen-sisaren puolesta. Sheela-sisaren keuhkot tarvitsisivat kipeästi happea, jota on nyt perin vaikea saada koronaan sairastuneille. Herra, me rukoilemme, että Sinä pelastat ja parannat veljemme ja sisaremme, joilla on koronavirus. Rukoilemme, että annat heille varjeluksen ja lääketieteellisen hoidon, jota he tarvitsevat elääkseen ja voidakseen edelleen ylistää Sinua ja antaa kunnian sinun nimellesi.

Rukoilkaa Marcian puolesta. Hän on hidastunut merkittävästi. Hänellä on hyvin vähän voimia ja hän lepäilee suurimman osan päivää. Rukoilen ja uskon, että Herra armossaan parantaa Marcian ja palauttaa hänen toimintakykynsä niin että hän voi matkustaa kanssani ja olla siunauksena paikallisseurakunnalle ja yhteisölle ja veljillemme ja ystävillemme kaikkialla maailmassa. Rukoilettehan Marcian puolesta!

Rukoilkaa myös minun puolestani. Lääkärit pitävät vasemman silmäni leikkausta suurena menestyksenä. He ovat hyvin ylpeitä itsestään sen mahtavan työn tähden, mitä he tekivät sokeassa silmässäni. He aikovat kirjoittaa lääketieteellisen selostuksen muutamiin maailman arvostetuimpiin lääketieteellisiin julkaisuihin. Juuri nyt näen jotain, niin kuin Jeshuan parantama sokea mies, joka sanoi: ”Näen ihmisiä, niin kuin puita…” Näen nyt vasemmalla silmälläni kuin tiheän sumun läpi, mutta lääkärit sanovat, että tilanne korjaantuu ajan myötä. Tämä on totisesti tosi sana. Taivaassa minulla on kaksi hyvää silmää, jotka näkevät näkyvän ja näkymättömän.

Rakas veljemme Yudah Chamero on palannut vihdoin Columbiasta. Hänen isänsä on yhä Columbiassa ja taistelee maksasyövän kanssa. Rukoilkaa Yudan isän puolesta.

Rukoilkaa edelleen Rosenfeldin perheen puolesta. Rukoilkaa Englannista olevan rakkaan veljen, Malcolm Thomas Kingin puolesta. Malcolm on ollut sairaalassa jo viikon ja hänen tilansa on kriittinen. En ole saanut mitään uutta tietoa Malcolmilta ja hänen perheeltään.

Miettikää, voisitteko auttaa Netivyaa niin että voimme edelleenkin huolehtia Jerusalemin köyhistä ja antaa heille ruoka-apua ja olla siunaukseksi tämän kaupungin ihmisille, jotka tarvitsevat apua ruokkiakseen lapsensa ja perheensä. Tarvitsemme rukouksianne ja apuanne myös voidaksemme jatkaa Herran työn tekemistä nuorison keskuudessa. 

Rukoilkaa ”Opetuksia Siionista” (Teaching from Zion) -lehtemme puolesta. Lehti on painettu ja sitä on jaettu tuhansia kappaleita ilmaiseksi kaikkialle maailmaan. Voitte myös tilata lehden, jos haluatte se painettuna kotiinne, tämäkin aivan ilmaiseksi. Herra on pitänyt aina uskollisesti huolta tarpeistamme.  Hän on myös jämpti, ja antaa mitä me tarvitsemme, ei liian vähän eikä liian paljon.

Hamotzi -ohjelma Jerusalemin köyhien ruokkimiseksi on jatkunut keskeytyksettä lähes koko koronasta johtuvan sulkutilan ja karanteenin ajan. Ruoka-apua hakemaan tulevien köyhien määrä on kasvanut ja kaikkinainen tarve on lisääntynyt. 

Rukoilkaa Netivyan ja Netivyan johtajien puolesta ja löytäkää tapa olla partnerimme ja mukana siinä suuressa siunauksessa, jollainen Netivyan palvelutyö on täällä Israelissa ja maailmassa. Rukoilkaa ja kyselkää miten voitte olla partnerimme ja avustaa taloudellisesti Herran työtä Netivyan Raamatunopetusjärjestössä.

Sekä Juuda että minä opetamme edelleen Zoomin kautta ja Youtubessa ja Netivyan facebook-sivulla joka viikko ja joskus joka päivä. Rukoilkaa, että nämä opetukset kantaisivat hedelmää Jumalan kuningaskunnalle. Nauttikaa hienosta opetuksesta ja nauttikaa Jumalan Sanan oppimisesta. Ja tämä kaikki ilmaiseksi!

Rukoilkaa edelleen hyvin erityisen jerusalemilaisen lastentarhan puolesta. Sen nimi on Pikkusydämet. Tämän lastentarhan johtaja kuuluu meidän seurakuntaamme.

Muistakaa edelleen rukouksin rakasta sisartamme Livia Schnell Nothenia. Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia. Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Rukoikaa kaikkien Koreassa olevien suurenmoisten ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta, jotka ovat seisseet Israelin ja Netivyan rinnalla, että Herra uudistaisi heidän sitoumuksensa niin etteivät he unohda ensimmäistä rakkauttaan Israeliin ja Netivyaan.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta terveytensä ja tilanteensa puolesta. Tyttärentyttäremme Noam on lukion viimeisellä ja päättelee opintojaan Zoomin kautta. Rukoilkaa, että Herra ohjaisi Noamia lukiosta valmistumisen jälkeen.  Pojanpoikamme Josephkin tarvitsee rukouksiamme päästäkseen yliopistoon ja saadakseen hyvän stipendin.  Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joeytä, jotta he varjeltuisivat ja säästyisivät kaikelta koronavirukseen ja tartuntoihin liittyvältä. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. 

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. 

Rukoilkaa Rachaelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista. Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Deborah Isaiah, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, 

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Rukoilkaa Japanissa olevan sisar Yoko Nagumon puolesta. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

 Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Pastori Isaac on iäkkäämpi mies ja hänellä on vakava munuaisvaiva. Hänen on käytävä dialyysissä monta kertaa viikossa. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa. Muistakaa rukouksissanne Cohenin perhettä Hong Kongissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, rakas sisaremme Anne-Mirjami ja kaikki muut veljemme ja sisaremme Suomessa, jotka tarvitsevat rukousta puolestaan, ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme edelleen seuraavien puolesta: Zhou Wenrilan, Aben perhe, Toru San, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, ja pastori Isaac Chennaissa Intiassa.

Rukoilkaa Rantavaaran perheen puolesta ja etenkin rakkaan veljemme Pekan puolesta ja koko hänen perheensä puolesta. Pekalla on pitkälle edennyt Parkinsonin tauti ja hän tarvitsee Herran parantavaa kosketusta ja voimia.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias.

Pitäkää rukoustanne äänen antona Taivaan uurnaan Herran ja Hänen enkeliensä edessä jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Mellä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves, Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa Jerusalemin seurakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Lisään uuden rukouspyynnön rakkaan veljen, Jehuda Hochmanin, puolesta, joka asuu Negevin erämaassa. Jehudan täytyy käydä dialyysissa monta kertaa viikossa. 

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. 

Tahtoisin pyytää teitä rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

Rukoilkaa uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Rukoilkaa kahden lapsenlapsemme puolesta. Kumpikin saa muutaman viikon päästä lukion päästötodistuksen. Kummallakin on edessään tärkeä siirtymävaihe elämässään. Noamilla, tyttärentyttärellämme, on myös 18. syntymäpäivänsä 1.5. Se on Noamille suuri päivä.  Hän pääsee lukiosta ja muistakin velvoitteista ja saa etuoikeuden tehdä omat päätöksensä ja valintansa elämässä. Rukoilkaa Noamin puolesta tässä hänen elämänsä suuressa tienhaarassa ja pyytäkää Herraa siunaamaan Noamia ja antamaan hänelle selkeä suunta ja opastus sen suhteen, mikä on hyvää ja oikeaa ja pyhää hänen elämässään.

Molemmat lapsenlapsemme, Noam ja Joseph, ovat erittäin lahjakkaita ja hyviä oppilaita. Molemmat ovat A -oppilaita ja loistavia nuoria, mutta molemmat tarvitsevat Jumalan varjelusta ja ohjausta, jotta he tekisivät hyvät ja viisaat ja oikeat valinnat elämässään.

Kun minä olin 18 vuotta vanha ja eristetty perheestäni, koska uskoin Messiaaseen, minulla ei ollut ketään vierelläni eikä ketään, joka olisi neuvonut minua. Herran taivaallinen johdatus ja opastus oli ainoa apuni. Kiitän Herraa Hänen hyvyydestään ja ohjauksestaan elämässäni.

Rukoilen, että sekä Josephilla että Noamilla on sellainen jumalallinen voima ja näky heidän omaa tulevaisuuttaan ajatellen, että Israelin Kaikkivaltias Jumala ja Herramme Jeshua antavat heille lahjan tehdä vain oikeita ja hyviä valintoja.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Käykää Netivyan facebook-sivuilla katsomassa ja kuulemassa hienoa opetusta!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam