Jerusalemin rukouslista 4.2.2021

admin /

Netivyah

Joseph Shulam

Tulevan sapatin lukujakso Toorasta on parashat Yitro (Jetro) 2. Moos. 18:1 – 20:23. haftara (Profeettojen lukujakso) on Jes. 6:1 – 7:6; 9:5 – 9:6 askenaasijuutalaisille ja sefardijuutalaisille Jes. 6:1 – 6:13. Uuden testamentin lukujakso on Matt. 8:5 – 20.

Tässä lukujaksossa on muutamia Raamatun dramaattisimpia tekstejä. Israelin lapset, joiden Egyptistä lähdöstä ja Punaisen meren ylittämisestä kuivaa myöten on kulunut vain kaksi kuukautta, ovat nyt kokoontuneet Siinain vuoren juurelle, ja he ovat saaneet käskyn valmistautua ensiluokkaiseen kohtaamiseen.

Ensimmäinen asia, johon törmäämme tässä Tooran jaksossa, on minusta hyvin mielenkiintoinen.

Midianin pappi Jetro, Mooseksen appi, kuuli, mitä kaikkea Jumala oli tehnyt Mooseksen ja kansansa Israelin hyväksi ja miten HERRA oli tuonut Israelin pois Egyptistä. Mooseksen appi Jetro otti mukaansa Sipporan, Mooseksen vaimon, jonka Mooses oli lähettänyt pois, sekä tämän kaksi poikaa. Toinen heistä oli nimeltään Geersom, sillä Mooses oli sanonut: ´Minä olen nyt muukalainen vieraalla maalla.´ Toisen nimi oli Elieser, koska Mooses oli sanonut: ´Isäni Jumala oli apunani ja pelasti minut faraon miekalta.´ Mooseksen appi Jetro, Mooseksen pojat ja hänen vaimonsa tulivat hänen luokseen autiomaahan, jossa hän oli leiriytyneenä Jumalan vuoren juurella. Jetro lähetti sanan Moosekselle: ´Minä, Jetro, sinun appesi, olen tullut luoksesi vaimosi ja hänen kahden poikansa kanssa. Silloin Mooses lähti appeaan vastaan, kumarsi syvään ja suuteli häntä. He tervehtivät toisiaan ja menivät sitten telttaan” (2. Moos. 18:1 – 7, RK).

Saamme tietää, että sinä aikana, kun Mooses oli Egyptissä neuvottelemassa faraon kanssa ja vaatimassa Israelin lasten vapauttamista Egyptin orjuudesta, hänen perheensä ei ollut hänen kanssaan. Hän oli jättänyt vaimonsa ja lapsensa appensa Jetron, Midianin papin, huomaan. Minusta tämä on hyvin mielenkiintoista. Se osoittaa, että Mooses, joka oli kohdannut omakohtaisesti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kaikkivaltiaan Jumalan, maailmankaikkeuden Luojan, ei tuntenut vihollisuutta eikä uskonnollista kiivautta appeaan Jetroa kohtaan.

Mutta vielä kiinnostavampaa minusta on, että Mooses ei suhtautunut torjuvasti appeensa, vaan oli halukas ottamaan vastaan hyviä johtamista koskevia neuvoja siitä, miten hänen tuli järjestää Israelin lasten johtaminen. Mitä tämä teksti opettaa minulle minusta itsestäni? Ihminen voi olla suuri opettaja ja Raamatun tuntija, hyvä isäkin, mutta hän ei ehkä ole suuri ja tehokas hallinnollisissa asioissa.

Jetro, Midianin pappi, opettaa Moosesta delegoimaan käskyvaltaa ja järjestämään Israelin leirin hallinnon. Tätä haluaisin nähdä kristillisten kirkkojen/seurakuntien ja liikkeiden johtajistossa:

1. Ei vihamielisyyttä muiden uskonnollisten ryhmien johtajia kohtaan, vaikka heidän uskonsa eroaisi täydellisesti sinun omasta uskostasi.

2. Kunnioittava ja kohtelias suhtautuminen muita uskonnollisia vakaumuksia edustavien ryhmien jäseniä ja johtajia kohtaan, vaikka esiintyisi terävää kritiikkiä ja erimielisyyksiä. Voitte kritisoida ja keskustella jopa väitellä keskenänne, mutta voitte myös antaa kunnian sinne minne se kuuluu. Jeshua kritisoi kovasti fariseuksia, mutta Jeshua antoi heille myös suuren kunnian.

 ”Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Hän sanoi: ´Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen tähden tehkää ja pitäkää kaikki, mitä he sanovat teille. Mutta älkää tehkö heidän tekojensa mukaan, sillä he eivät tee niin kuin opettavat” (Matt. 23:1-3, RK).

On mahdollista olla eri mieltä ja väitellä ja silti antaa kunnia hänelle, jolle se kuuluu. Mooseksen ja Jetron tapaaminen sujui näin:

Niin Mooses lähti appeaan vastaan, kumarsi syvään ja suuteli häntä. He kyselivät toistensa kuulumisia ja menivät telttaan” (2. Moos. 18:7, NKJV:stä suomennettuna).

3. Kun saat hyviä neuvoja, ota ne vastaan ja toimi niiden mukaan. Joskus voi oppia hyviä asioita keneltä vaan, jopa vastustajilta ja niiltä, joiden kanssa on vakavaa erimielisyyttä. On paljon hyödyllisempää olla kohtelias ja rehellinen kaikissa tilanteissa, ja kun on erimielisyyttä ja väittelyä kannattaa keskustella näkemyksistä ryhtymättä heti arvostelemaan ja parjaamaan ihmisiä. Jeshua arvostelee fariseuksia hyvin terävästi ja kärkevästi, mutta hän tekee niin annettuaan heille ensin kiitoksen ja tunnustamalla heidän auktoriteettinsa. Meillä kaikilla on niin paljon opittavaa Toorasta ja Profeetoista.

4. Aina kun luen tämän Toorajakson, tunnen syyllisyyttä siitä, että minulta vei niin kauan ennen kuin opin delegoimaan määräysvaltaa ja jakamaan taakkaani Herran työssä nuorempien Netivyan johtajien kanssa.  Luulen, että pitkän ajan kuluttua ja juuri viime hetkillä ennen koronaviruspandemiaa onnistuin delegoimaan johtajuuden seuraavalle johtajasukupolvelle, joka on niin paljon paremmin järjestäytynyt ja pystyvämpi kuin minä. Pyydän teitä kaikkia, jotka tuette Netivyaa ja rukoilette meidän puolestamme, antamaan kaikin tavoin täyden kannustuksenne ja tukenne nuorille johtajille: Jehudalla, Daavidille ja henkilökunnalle: Danielille, Adamille, Nirille, Eenokille, Tigisille ja Nancylle, ja johtokunnalle: Garylle, Salichille ja Jaille…He ovat kaikki parhaan kaliberin miehiä ja naisia, jotka ovat omistautuneet Herralle!

Toinen hyvin merkittävä tapahtuma Toorajaksossamme on Tooran antaminen Moosekselle ja Israelin lapsille Siinainvuorella. Tämä on yksi tärkeimmistä hetkistä Israelin historiassa, ja myös maailman historiassa. Ihmiskunnan historiassa ei ole toista tapahtumaa, joka on muovannut ihmiskunnan kasvoja enemmän kuin Tooran antaminen Israelille tuossa tilanteessa, kun Mooses nousi ylös vuorelle ja tuli alas vuorelta 40 päivän kuluttua mukanaan Toora ja nimenomaan Kymmenen Käskyä.

Minun täytyy kertoa teille kokemuksestani Wuhanin kaupungissa Kiinassa. Kiinalaisen maakunnan Wuhbein varapresidentti kutsui minut, että tulisin opettamaan hallituksen tukemissa kristillisissä seminaareissa. Ensimmäisenä päivänäni saavuttuani Wuhaniin söin lounasta tuon maakunnan rouva varapresidentin kanssa. Wuhanissa on 80.000 asukasta ja se on alueeltaan suurempi kuin Ranska. Syödessämme varapresidentti sanoi minulle, että hän nauttii Raamatun lukemisesta.

Kysyin häneltä, miksi? Hän vastasi: ” Koska se on ensimmäinen kommunistinen asiakirja!”  Olin tyrmistynyt! Kuinka niin, kysyin. Hän sanoi: ” Tämä on ensimmäinen paikka, jossa käsketään: ´Jos et tee työtä, et myöskään syö!” Mutta lisää seurasi. ”Jos ei olisi Raamattua, ei olisi Magna Cartaa, ei työläisten oikeuksia, ei sosiaaliturvaa eikä ihmisoikeuksia kenelläkään.” Tästä minun täytyi olla samaa mieltä rouva varapresidentin kanssa.

Ei ole iloa ilman murhetta. Kansa menetti rohkeutensa ja toivonsa ja pyysi Mooseksen veljeä Aaronia antamaan heille jumalan, joka johdattaisi heitä, koska oli kulunut kauan aikaa eikä Moosesta näkynyt vieläkään.

Aaron, Mooseksen veli, teki heille kultaisen vasikan, yhden Egyptin pääjumalattaren, Hathorin, symbolin. Israelin kansan uskonpuute ja pelko ja turvattomuus saivat heidät lankeamaan takaisin epäjumalanpalveluun. Mutta edes tällä hirveällä ja pahalla hetkellä Herra ei hylännyt koko kansaa.

Syylliset saivat rangaistuksen ja monet kuolivat, mutta kansa sai Tooran Siinainvuorella. Seuraavaksi kirjaimellinen käännös heprean kielestä, kun Toora annetaan Israelin kansalle Siinainvuorella:

Ja koko kansa näkee äänet ja liekit ja trumpetin äänen ja savuavan vuoren, ja kansa näkee ja siirtyy ja seisoo kaukana…” (2. Moos. 20:18, Youngin kirjaimellinen käännös).

Tämä teksti kuvaa tapahtumia, jotka toistuvat Helluntaipäivänä, kun Pyhä Henki vuodatetaan Jeshuan opetuslasten ylle Siionin vuorella Jerusalemissa. Jumala puhuu, mutta kansa kuulee äänet (monikossa – yhdestä suusta tulee monen ääni) ja näkee myrskyn ja tulenlieskat.

Tässä Toorajaksossa on paljon muutakin opittavaa. Muistakaa, että apostolit ja Jerusalemin seurakunnan vanhimmat suosittelivat Jeshuan pakanasyntyisille opetuslapsille, että he menisivät kuulemaan, kun Tooraa luetaan synagogissa sapattina. Nyt kaikilla on oma Raamattu ja voimme jäädä kotiinkin ja lukea itse Jumalan sanaa.

Jumalan sanan lukemista ei korvaa mikään, lukekaa sitä järjestyksessä ja joka päivä. Rikastutte sekä hengellisesti että mieleltänne.

Vielä yksi asia!  Kuvittelen joskus, miltä tuntuisi viettää 40 päivää ja yötä Kaikkivaltiaan Jumalan, maailmankaikkeuden Luojan, läsnäolossa ja keskustella Toorasta ja laeista ja ohjeista, jotka piti antaa Israelille ja Israelin välityksellä koko maailmalle.

Odotan innolla sitä, että saan viettää ikuisuuden Mooseksen, Aaronin, Joshuan, Daavidin ja Jesajan ja Jeremian kaltaisten ihmisten seurassa. Elia olisi hyvin mielenkiintoinen tuttavuus, jonka kanssa voisi juoda kello viiden teetä teeleipineen.

Minusta meidän pitäisi ottaa vakavammin Herran lupaukset ikuisesta elämästä ja luottaa Jeshuan paluuseen ja Uuteen Jerusalemiin ja pyhien yhteyteen.  Näiden Herramme suurten lupausten vastaanottaminen ja niihin uskominen vahvistaa, virvoittaa ja rohkaisee paljon enemmän kuin mikään maallinen menestys, varallisuus tai asema, joita tämä maailma voi tarjota minulle tai teille!

Pysyttelemme yhä kotosalla, ja sulkua on nyt jatkettu vielä muutamaksi päiväksi. Virus riehuu edelleen eikä sairastuneiden määrässä ole laskua ja kuolleiden määrä kasvaa. Tiedemiehet sanovat, että tämä on mutaatio, joka tulee Britanniasta, ja se on herkempi tarttumaan ja vaarallisempi.

Rukoilemme ja toivomme, että sulkutila päättyy ensi viikolla ja voin käydä leikkauttamassa hiukseni ja mennä toimistoon muutamaksi tunniksi.

Miettikää, voisitteko auttaa Netivyaa huolehtimaan edelleenkin Jerusalemin köyhistä ja ruokkimaan heitä ja siunaamaan tämän kaupungin ihmisiä, jotka tarvitsevat apua voidakseen ruokkia lapsensa ja perheensä.

Pyydän, että rukoilette hyvin erityisen jerusalemilaisen lastentarhan puolesta. Sen nimi on Pikkusydämet. Tämän lastentarhan johtaja kuuluu meidän seurakuntaamme.

Muistakaa edelleen rukouksin rakasta sisartamme Livia Schnell Nothenia.

Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia.

Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

a. Rukoilkaa KIBIn entisten johtokunnan jäsenten puolesta ja niiden puolesta, joiden tulee katua ja palauttaa ennalleen suhteensa Netivyaan ja että he saisivat taivaasta voiman tehdä niin. Rukoilkaa myös kaikkien ihanien ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta Koreassa, jotka ovat seisseet Israelin ja Netivyan rinnalla, että heidän sitoutumisensa uudistuisi ja että he eivät unohtaisi ensimmäistä rakkauttaan Israeliin ja Netivyaan.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta tilanteensa tähden, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa myös poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joey´a, pojanpoikaamme, jotka ovat myös kotona ja työskentelevät kodista käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. Sisaremme Hadassa Jerusalemista leikattiin, hänellä oli syöpäkasvain, ja hän on nyt kotona toipumassa. Muistakaa häntä rukouksissanne.

b. Rukoilkaa minun ja Marcian puolesta! Olen ollut monta kertaa teholla Hadassan sairaalassa viime kuussa. Vanhat sydänjutut muistuttavat olemassaolostaan ja minulle tehdään kokeita, jotta saataisiin selville, missä ongelman ydin on.  Rukoilkaa Marcian ja minun puolesta – terveytemme puolesta ja varjelusta ja parantumista nykyisestä tilastamme.

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta.

Rukoilkaa Brasiliassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Brasilia on yksi niitä maita, joissa koronavirus riehuu. Meillä on paljon veljiä ja sisaria Brasiliassa ja meidän tulee rukoilla heidän turvallisuutensa puolesta että he säästyisivät tältä koronavirukselta.

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla.

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams.

Rukoilkaa Samuel Lopesin puolesta. Hän on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta.

Rukoilkaa veli Joseph Kelberin perheen ja erityisesti hänen poikansa puolesta.

Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta.

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela,

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Pastori Isaac on iäkkäämpi mies ja hänellä on vakava munuaisvaiva. Hänen on käytävä dialyysissä monta kertaa viikossa. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa. Muistakaa rukouksissanne Cohenin perhettä Hong Kongissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa.

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan,  Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia.

Pitäkää rukoustanne äänen antona Taivaan uurnaan Herran ja Hänen enkeliensä edessä jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Lisätkää rukouksiinne Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta.

Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seurakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

                      Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon.

                      Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

                      Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

                      Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaanuuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Tavoitteena on tarjota vieraanvaraisuutta niiden vakavasti sairaiden potilaiden perheille, jotka ovat jossain Jerusalemin sairaalassa ja joiden perheillä ei ole varoja majoittua hotelliin, sillä välin kun heidän perheensä jäseniä on sairaalassa.

                      Tällaista tarvetta on valtavasti etenkin näinä päivinä, kun sadat miehet ja naiset ovat koronaviruksen takia tehohoidossa viikko- jopa kuukausikausia.

                      Tarvitsemme teidän rukouksianne ja teidän apuanne voidaksemme siunata tällä tarkoituksenmukaisella ja merkittävällä tavalla sekä sairastuneita että heidän perheitään.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Tahdon siunata teitä kaikkia, rakkaat veljet kaikkialla maailmassa. Kiitän teitä, jotka olette rukoilleet Netivyan ja Israelin puolesta ja olette auttaneet Netivyaa jatkamaan Jumalan työtä ja olemaan myönteinen todistus Jumalan hyvyydestä tukemalla Netivyaa rukouksin ja runsain lahjoituksin, jotka tekevät mahdolliseksi Herran työn Israelissa ja ympäri maailmaa.

Käykää Netivyan facebook-sivuilla katsomassa ja kuulemassa hienoa opetusta!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam