Jerusalemin rukouslista 4.3.2021

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Tämän viikon Tooran lukujakso on Ki Tisa, 2. Mooses 30:10 – 34:35. Tämä on myös yksi neljästä erikoisesta sapatista ja sen nimi on Shabat Para, eli Lehmän, Punaisen hiehon sapatti.  Sen lisäksi Toorasta luetaan vielä 4. Mooses 19:1 – 22. Siinä kerrotaan punaisesta hiehosta (punaisesta lehmästä), jolla on erityinen tehtävä kaikissa rituaalista puhtautta ja spitaalista puhdistamista koskevissa asioissa.

Profeetoista luetaan 1. Kun. 18:1 – 39, Elian tulikoe Karmel-vuoren huipulla. Lisäksi luetaan Hesekiel 36:16 – 38. Uuden testamentin lukujakso on 2. Kor. 3:1 – 18. Kaikki tänä sapattina luettavat jaksot ovat hyvin tärkeitä ja hyvin mielenkiintoisia.

Tahtoisin puhua tästä hyvin erikoisesta ilmestyksestä, jonka Herra itse näyttää Moosekselle, kun Mooses seisoo kalliolla. Mielestäni nämä 2. Moos. 34:5-7:n jakeet ovat avain, jonka avulla voimme ymmärtää Jumalaa, Hänen luonnettaan ja luontoaan. Minusta itsestäni on hyvin mielenkiintoista oppia ymmärtämään Herraa ja sitä, kuinka Hän toimii ihmisten ja etenkin Israelin kohdalla, ja seuraavat jakeet ovat kaikkein puhuvimmat:

Mooses sanoi: ´Minä pyydän, näytä minulle kunniasi.´ Herra vastasi: ´Minä annan kaiken ihanuuteni kulkea editsesi ja lausun HERRAN nimeä sinun edessäsi. Minä olen suosiollinen, kenelle olen suosiollinen, ja armahdan, ketä armahdan.´ Hän sanoi vielä: ´Sinä et voi nähdä minun kasvojani. Sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon.´ sitten HERRA sanoi: ´Katso tässä vieressäni on paikka. Asetu seisomaan tähän kalliolle ja kun kunniani kulkee ohitsesi, minä asetan sinut kallionkoloon ja suojaan sinua kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten minä siirrän käteni pois ja sinä näet minun selkäpuoleni, mutta kasvojani ei kukaan saa nähdä.´ HERRA sanoi Moosekselle: ´Veistä itsellesi kaksi ensimmäisten taulujen kaltaista kivitaulua. Minä kirjoitan niihin sanat, jotka olivat ensimmäisissä tauluissa, niissä, jotka sinä särjit. Ole valmis aamuun mennessä, nouse silloin Siinainvuorelle ja asetu seisomaan minun eteeni vuoren huipulle. Kukaan ei saa nousta sinne sinun kanssasi, eikä ketään saa näkyä koko vuorella. Myöskään lampaat, vuohet tai nautakarja eivät saa olla laitumella lähellä vuorta.´ Mooses veisti kaksi ensimmäisten kaltaista kivitaulua. Varhain aamulla Mooses nousi ylös ja kiipesi Siinainvuorelle, niin kuin HERRA oli häntä käskenyt, ja vei ne kaksi kivitaulua mukanaan. Sitten HERRA laskeutui alas pilvessä, asettui vuoren huipulle Mooseksen läheisyyteen ja lausui HERRAN nimen. HERRA kulki Mooseksen editse ja huusi: ´HERRA, HERRA, on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämieleinen ja täynnä armoa ja totuutta. Hän pysyy armollisena tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Hän ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan vaatii lapset ja lasten lapset tilille isien pahoista teoista aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka´” (2.Moos. 33:18-34:7, RK).

Tämä teksti on erittäin tärkeä, mutta niille meistä, jotka uskomme, että Jeshua on Jumalan Sana ja että Jumalan Sana on Jumala, Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun mukaan, tämä teksti on avain ymmärtääksemme mistä Johanneksen luvussa 1:1-17 on kyse.

Huomatkaamme 2. Moos. 22:18:sta miten Mooses pyytää saada nähdä Jumalan, ja Herra sanoo Moosekselle, että kukaan ihminen ei voi nähdä Hänen kasvojaan ja jäädä henkiin, mutta että Hän antaa ihanuutensa (engl. hyvyytensä) kulkea Mooseksen editse ja Moosekselle paljastetaan Herran nimi.  Mooses seisoo vuorella ja Jumala paljastaa Moosekselle laupeutensa.

Mooseksen täytyy ensin veistää kaksi kivitaulua (toinen sarja) ja nousta vuorelle ja seisoa Kalliolla ja ”minä asetan sinut kallionkoloon ja suojaan sinua kädelläni kunnes olen kulkenut ohi.”  Mooses nousee kalliolle ja Herra kulkee hänen editseen ja Mooses näkee Jumalan selän ja kuulee tämän hyvin tärkeän julistuksen: ”HERRA, HERRA, on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja täynnä armoa ja totuutta.”

Otan tästä tekstistä esiin muutaman kohdan:

Ensiksi, Jumalan ilmoitukseen itsestään ei sisälly minkäänlaista tuomitsemista eikä tuomiota.

Toiseksi, Hän on laupias ja armahtavainen, pitkämielinen ja täynnä armoa ja totuutta. Ja kolmanneksi, – tässä kohtaamme ongelman. Hepreankielinen teksti sanoo seuraavasti: ´rahum v´hanun erech apajim v´rav hesed v´emet´, mikä tarkoittaa ´laupias ja armollinen, hidas vihastumaan ja täynnä armoa ja totuutta.”

Monissa kristillisissä käännöksissä ”armon ja totuuden” sijasta sanotaan ”täynnä hyvyyttä ja totuutta”. Näin on useimmissa kristittyjen käännöksissä, VT:ssä sanapari ”armo ja totuus” ei esiinny kertaakaan.

Tämä sanapari esiintyy vain kaksi kertaa ja molemmat Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeissa 14 ja 17. Useimmissa kristillisissä VT:n käännöksissä sanapari ”armo ja totuus” ei esiinny koskaan, ei edes tässä lähteessämme, 2. Moos. 34:5,6:ssa.

Hepreankielisessä Tanachissa sanapari ”armo ja totuus” esiintyy selvästi seuraavissa kohdissa: 1. Moos. 24:27, 49; 47:29, 2. Moos. 34:6; Joosua 2:14; 2. Sam. 2:6; 15:20; 1. Kun. 3:6; Jesaja 16:5; Hoosea 4:1; Miika 7:20; Sakarja 7:9; Ps. 25:10; 26:3; 40:11,12; 57:4, 11; 61:8; 69:14; 85:11; 86:15; 89:15; 108:5; 115:1; 117:2; 138:2 ja Sananl. 3:3; 14:22; 16:6; 20:28.

Annan teille muutaman konkreettisen esimerkin ylläolevasta listasta:

HERRA kulki Mooseksen editse ja huusi: ”HERRA, HERRA, on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja täynnä armoa ja totuutta” (2. Moos. 34:6, RK; engl New King James Version, NKJV, hyvyyttä ja totuutta)

Osoittakoon nyt HERRA teille laupeutta ja uskollisuutta. Myös minä palkitsen teille tämän hyvän työn, jonka olette tehneet” (2.Sam. 2:6, RK; NKJV hyvyyttä ja totuutta).

Armo ja totuus tapaavat toisensa, vanhurskaus ja rauha suutelevat” (Ps. 85:11, RK; NKJV laupeus ja totuus).

Armolla ja uskollisuudella rikos sovitetaan, ja HERRAN pelko pitää pahan loitolla” (Sananl. 16:6, RK; NKJV laupeudella ja totuudella).

Englanninkielisessä NKJV:ssä Sananlaskuissa kääntäjät pääsivät lähelle, mutta he valitsivat kuitenkin armo sanan synonyymin, laupeuden. Miksi kristityt kääntäjät näkevät niin paljon vaivaa naamioidakseen sanaparin ”armo ja totuus”? Syy on selvä: Johannes 1: 14, 17 on ymmärretty väärin.

Jos ”armo ja totuus” tulivat Jeesukselta Kristukselta, kuinka ”armo ja totuus” voisivat olla Toorassa ja Vanhassa testamentissa? Joten helpoin keino on naamioida/ kätkeä alkuperäinen heprealainen sanapari synonyymien alle ja harjaantumattomalta silmältä.  Ja ne, jotka eivät ymmärrä hepreaa eivätkä lue koskaan Vanhaa testamenttia, eivät saa koskaan tietää, että armo ja totuus kumpuavat syvältä Jumalan luonnosta ja luonteesta.

On muitakin heprealaisen tekstin sanoja, jotka tiettyä tarkoitusta ajavat käännökset ovat kätkeneet. Näiden sanojen ykkönen on sana ”evankeliumi”, hepreaksi ”besora” (kreikaksi evangelium).

Englanniksi sama sana käännetään VT.ssä ”good news, hyvä uutinen”, mutta UT:ssa sama sana käännetään ei-englantilaisella sanalla ”gospel”.  Sana ”gospel” on alunperin laina kelttiläisistä ja germaanisista kielistä: Gotspil, joka merkitsee Jumalan tarina.

Seurauksena on, että UT:sta ei löydy sanaa ”hyvä uutinen”, eikä sanaa ”gospel” löydy VT:stä.

Johanneksen luku 1 on oikeastaan klassinen midrash (rabbinistinen opetus tai tulkinta Raamatun tekstistä) 2. Moos. 33:18 – 34:7:stä. On helppo nähdä tekstin kaksi pääasiallista yhteistä tekijää: kuka on nähnyt Jumalan, ja armo ja totuus.

Vielä yksi kommentti punaisesta hiehosta (4. Moos. 19) – se uhrattiin leirin ulkopuolella. Heprealaiskirjeen luvun 13 teksti on viittaus Jeshuaan, joka on kuin punainen hieho, joka uhrataan leirin (kaupungin) ulkopuolella niin kuin punainen hieho, ja nyt ei ole enää leirin sisäpuolella paikkaa meidän puhdistamisellemme, joten meidän täytyy Jeshuan tavoin mennä leirin ulkopuolelle löytääksemme puhdistuksen synnistä.

Meillä on uhrialttari, josta ilmestysmajassa palvelevilla ei ole lupa syödä. Ylipappi vie eläinten veren syntien sovitukseksi kaikkeinpyhimpään, mutta eläinten ruhot poltetaan leirin ulkopuolella. Siksi myös Jeesus, pyhittääkseen kansan omalla verellään, kärsi portin ulkopuolella. Menkäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle hänen pilkkaansa kantaen. Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan tulevaa me etsimme” (Hepr. 13:10-14, RK).

Ajatuksena on, että meidän täytyy seurata Jeshuaa, Herraamme, ja jos on välttämätöntä, olla Hänen opetuslapsinaan valmiita menemään leirin ulkopuolelle pysyäksemme Jeshuan kanssa ja solidaarisuudesta, jotta puhdistumisen tarpeemme tulisi tyydytetyksi.

Rukousosio

Rukoilkaa edelleen Marcian puolesta! Kiitos Herralle, hän sai ensimmäisen piikin koronarokotetta ja maaliskuun 5. päivänä, jos Herra suo, hän saa toisen piikin. Marcia on hidastunut huomattavasti. Hän ei jaksa juuri mitään ja hän lepäilee suurimman osan päivää. Minä rukoilen ja uskon Herran armoon Marcian parantumiseksi ja hänen toimintakykynsä palautumiseksi, niin että hän pääsee matkustamaan kanssani ja olemaan siunaus paikallisseurakunnalle ja yhteisölle ja veljillemme ja ystävillemme kaikkialla maailmassa. Rukoilkaa Marcian puolesta!

Olemme saaneet uuden rukouspyynnön eräältä rakkaalta perheeltä Jerusalemissa. He tarvitsevat pikaisesti Jumalan apua ja johdatusta. Kyse on veljemme Adam R:n perheestä.

Miettikää, voisitteko auttaa Netivyaa huolehtimaan edelleenkin Jerusalemin köyhistä ja ruokkimaan heitä ja siunaamaan tämän kaupungin ihmisiä, jotka tarvitsevat apua voidakseen ruokkia lapsensa ja perheensä.

Hamotzi-ohjelmamme, jonka kautta ruokimme Jerusalemin köyhiä, on toiminut lähes ilman katkoja korona-ajan sulun ja karanteenin aikana. Meiltä ruokaa hakevien köyhien ihmisten määrä on kasvanut ja kaikkinainen tarve ja puute on lisääntynyt.

Pyydän, että rukoilette hyvin erityisen jerusalemilaisen lastentarhan puolesta. Sen nimi on Pikkusydämet. Tämän lastentarhan johtaja kuuluu meidän seurakuntaamme.

Muistakaa edelleen rukouksin rakasta sisartamme Livia Schnell Nothenia. Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia. Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Rukoikaa kaikkien Koreassa olevien suurenmoisten ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta, jotka ovat seisseet Israelin ja Netivyan rinnalla, että Herra uudistaisi heidän sitoumuksensa niin et-teivät he unohda ensimmäistä rakkauttaan Israeliin ja Netivyaan.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta terveytensä ja tilanteensa puolesta. Tyttärentyttäremme Noaam on lukiossa ja päättelee opintojaan Zoomin kautta. Nooam on teinityttö, joka on ollut kotona maaliskuusta lähtien ja tehnyt kokeet ja oppitunnit Zoomin kautta ja netissä. Hän tarvitsee rukouksiamme saadakseen päästötodistuksen ja opastusta ja suuntaa lukion jälkeiseen elämään. Pojanpoikamme Josephkin tarvitsee rukouksiamme päästäkseen yliopistoon ja saadakseen hyvän stipendin.  Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joeytä, jotta he varjeltuisivat ja säästyisivät kaikelta koronavirukseen ja tartuntoihin liittyvältä. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. 

Rukoilkaa edelleen sisaremme Hadassan puolesta, että hän paranisi ja toipuisi täydellisesti syövästä.

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. 

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. 

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams.

Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja 

emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, 

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopesti ja täydellisesti.

 Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Pastori Isaac on iäkkäämpi mies ja hänellä on vakava munuaisvaiva. Hänen on käytävä dialyysissä monta kertaa viikossa. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa. Muistakaa rukouksissanne Cohenin perhettä Hong Kongissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, rakas sisaremme Anne-Mirjami ja kaikki muut veljemme ja sisaremme Suomessa, jotka tarvitsevat rukousta puolestaan,  ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan,  Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia.

Pitäkää rukoustanne äänen antona Taivaan uurnaan Herran ja Hänen enkeliensä edessä jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves, Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa Jerusalemin seurakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelujärjestöjä, jotka voivat auttaa tässä, käymään nettisivuillamme ja tekemään mitä voivat, jotta me voisimme kaksin- tai moninkertaistaa niiden ihmisten lukumäärän, joita me palvelemme.

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. 

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

                      Tahtoisin ensin pyytää teitä rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

                      Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

                      Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Käykää Netivyan facebook-sivuilla katsomassa ja kuulemassa hienoa opetusta!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam