Jerusalemin rukouslista 8.7.2021

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Tämän viikon Tooran lukujakso on 4. Mooseksen kirjan kahdesta viimeisestä Toorajaksosta, Mattot-Massei, 4. Moos. 30:2 – 36:13. Profeetoista luetaan Jesaja 66:1 – 25. Uudesta testamentista luemme Jaakob 4:1 – 12. Tunnen houkutusta kirjoittaa tällä viikolla Haftarasta, Jes. 66:1 – 25, mutta 4. Mooseksen kirjan lopun kahdessa parashotissa Mattot/Massei on muutama asia, joista minun on puhuttava.

Tooran lukujakso alkaa lupauksen, sitoumuksen, teosta. Tämä on hyvin tärkeää meidän päivinämme, koska kristityt ovat unohtaneet, mitä Jeshua opetti Vuorisaarnassaan.

Näin on Herra käskenyt: Jos joku tekee lupauksen Herralle tai valalla vannoen sitoutuu kieltäytymään jostakin, älköön rikkoko sanaansa, vaan tehköön kaiken, mitä hänen suunsa on sanonut. Jos nainen ollessaan nuorena tyttönä isänsä kodissa tekee lupauksen Herralle tahi sitoutuu kieltäytymään jostakin, ja hänen isänsä kuulee hänen lupauksensa tai sitoumuksensa eikä siitä mitään puhu, niin kaikki hänen lupauksensa ja sitoumuksensa, joilla hän kieltäytyy jostakin, olkoot pätevät. Mutta jos hänen isänsä kieltää häntä sinä päivänä, jona hän ne kuulee, niin hänen lupauksensa ja sitoumuksensa kieltäytyä jostakin älkööt olko pätevät, olivatpa ne mitkä hyvänsä, ja Herra antaa hänelle anteeksi sen tähden, että hänen isänsä on häntä kieltänyt. Jos hän joutuu miehelle ja hänellä on täytettävänä lupauksia tai ajattelemattomasti lausuttu sana, jolla hän on kieltäytynyt jostakin, ja hänen miehensä saa sen kuulla, mutta ei puhu hänelle siitä mitään sinä päivänä, jona hän sen kuulee, niin hänen lupauksensa ja hänen sitoumuksensa, joilla hän on kieltäytynyt jostakin, olkoot pätevät. Mutta jos hänen miehensä sinä päivänä, jona hän sen kuulee, kieltää häntä, niin hän purkaa hänen lupauksensa, jonka täyttämiseen hän on sitoutunut, ja sen ajattelemattomasti lausutun sanan, jolla hän on kieltäytynyt jostakin, ja Herra antaa hänelle anteeksi” (4. Moos. 2-9,SV).

Elämme ajassa, jossa sanoilla ei tunnu olevan paljon arvoa. Kulttuurimme on sellainen, että ihmiset puhuvat ja lupaavat ja tekevät vahvoja lupauksia (valoja) ja jopa vannovat, että he pitävät lupauksensa. Silti he eivät edes tunne syyllisyyttä eivätkä tunnonvaivoja, jos he eivät pidä lupauksiaan ja vannomisiaan. Tiedän niin kutsuttuja ”hengellisiä johtajia”, ”messiaanisia rabbeja” ja pastoreita, jotka käyttäytyvät kuin puhuttu sana ei olisi todella sitova.

Jotkut eivät välttämättä kunnioita edes kirjoitettua sanaa tai laillista sopimusta, koska Israelin oikeuslaitos on niin lempeä. Mutta tästä tekstistä ja Jeshuan sanoista näemme, kuinka vakavasti Herramme ottaa sanamme ja lupauksemme. Näin Herra sanoo:

Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: ´Älä vanno väärin´ ja ´Täytä Herralle valasi´.  Minä sanon teille: Älkää lainkaan vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumala valtaistuin, älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki. Älä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtään hiusta muuttaa valkoiseksi etkä mustaksi. Olkoon teidän puheenne: ´Kyllä´, tai ´Ei´. Mitä siihen lisätään, on pahasta” (Matt. 5:33-37, SV).

Nämä Jeshuan sanat perustuvat selvästi tämän sapatin Toorajaksoomme.  Tyypillisen fariseuslaisen rabbin tapaan Jeshua rakentaa aitauksen Tooran käskyn ympärille. Hän sanoo, että voit tehdä lupauksen/valan, ja vannoa pitäväsi sen, mutta olisi turvallisempaa ja sinun kannaltasi parempi, jos et ollenkaan vannoisi etkä tekisi lupausta. Olkoon sinulle ´Kyllä´ ´Kyllä´ ja ´Ei´ ´Ei´. Toisin sanoen Jeshua opettaa meille, että jos joudumme tilanteeseen, jossa meidän täytyy vannoa, että pidämme lupauksemme ja kunnioitamme sanojamme ja sopimuksiamme, olemme jo vaikeuksissa. Jos sinua ei uskota sanasi perusteella, Jeshuan mukaan olet jo lankeamassa ”pahan” ansaan.

Meidän maineemme kaupungissa ja Messiaan ruumiissa perustuu ja sen pitäisi perustua uskottavuuteemme ja sanojemme painoarvoon. Jos Jerusalemin keskustan kauppiaat eivät luota sinuun pastorina tai rabbina tai vain Jeshuan opetuslapsena, hengellinen uskottavuutesi ei ole sentinkään arvoinen. On suuri häpeä, jos johtajilla ja pastoreilla on huone maine liikeyhteisössä heidän kotikaupungeissaan. Miksi kukaan luottaisi näiden pappien tai rabbien puheisiin saarnatuolista enemmän kuin heidän sanoihinsa ja lupauksiinsa kaupungin liikemiehille?

Minun täytyy kertoa teille muuan tarina eräästä kuuluisimmista ja arvostetuimmista pastoreista Yhdysvalloissa. Hän vieraili meidän seurakunnassamme Jerusalemissa ja me pyysimme häntä saarnaamaan ja jakamaan meille Jumalan sanaa. Hän katsoi pukua, joka oli ylläni, ja sanoi: ”Tahdon kutsua sinut kaupunkiini ja kirkkooni saarnaamaan, mutta ei voi päästää sinua saarnatuoliini tuolla tavoin pukeutuneena.” Minä siihen, että okei! Tämä pastori ei tiennyt, että pukuni ovat kaikki mittatilaustyönä tehtyjä. Ne on valmistanut vanha arabiräätäli, joka asui Öljyvuorella ja kankaat oli ostettu Lontoosta ja ne olivat parhainta laatua, mitä rahalla saa. En sanonut mitään.

Kun sitten menin hänen kaupunkiinsa, pastori tuli seuraavana päivän asiaankuuluvan ylväästi hakemaan minut aamulla. Hän vei minut kaupungin keskustaan tuon kaupungin upeimpaan miestenvaateliikkeeseen. Katselin noin 15:ttä pukua, mutta mikään niistä ei ollut hyvä minulle. Kaikki nuo puvut olivat Italiasta ja halvimmat maksoivat alennusmyynnissäkin 3000 US dollaria ja siitä ylöspäin. Sovitettuani lähes kaksi ja puoli tuntia pukuja olin väsynyt ja päätin hankkia halvimman kokoani olevan puvun, vaikka se ei ollut ihan minun mieleeni. Se oli liikkeen halvimpia pukuja. Pastori lisäsi kauppaan vielä paitoja, sukkia, kenkiä ja alusvaatteita.

Kun tulimme kassalle, oli ilmeistä, että kaupan omistaja tunsi hyvin tämän pastorin. Huomasin heti, että omistaja oli arabi. Aloin puhua arabiaksi ja sain selville, että mies oli alunperin Egyptistä. Kun pastorin oli aika maksaa ostoksemme, hän otti nipun sadan dollarin seteleitä siitä mitä sanotaan ”meksikolaiseksi nipuksi” (sadan dollarin seteli päällimmäisenä ja alimpana, keskellä dollarin seteleitä).

Pastori alkoi kuoria esiin 100 dollarin seteleitä maksaakseen ostokset. Egyptiläinen omistaja sanoi minulle arabiaksi: ”Joseph, tiedätkö keitä tulee kauppaani ja ostaa kalliita vaatteita ja maksaa aina käteisellä? Vastasin arabiaksi: ”En tiedä.” Arabi sanoi: ”Vain pastorit ja parittajat. Sananlaskuissa sanotaan: Hyvä nimi on arvokkaampi kuin kallis öljy. Joseph, pidä huoli nimestäsi!” Ensimmäinen ihminen, joka sanoi minulle tuon, oli muukalainen, jonka kohtasin Jerusalemin kaduilla ortodoksijuutalaisen asuinalueen liepeillä. Hän oli Gordon Lindsay, joka perusti Dallasiin Christ for the Nations-järjestön. Veli Lindsay ei tuntenut minua enkä minä häntä. Mutta tämä yksi kohtaaminen tämän Jumalan miehen kanssa ja hänen sanansa ovat monta kertaa varjelleet minut lankeamasta.

Toora tekee selväksi, että jos teet lupauksen tai vannot valan, sinun on pidettävä se maksoi mitä maksoi. Apostoli Paavali teki lupauksen mennä Jerusalemiin viettämään helluntaijuhlaa (Shavuot) ja hänen oli pidettävä lupauksensa henkensä uhalla.

Toinen asia, jonka haluaisin jakaa tämän sapatin Toorajaksostamme, on Tooran uskollisuus Jumalan lupauksille.

Kanaanin maa oli luvattu Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Siitä kun Herra lupasi maan Aabrahamille ja hänen siemenelleen ikuisiksi ajoiksi oli kulunut yli 400 vuotta (kts 1. Moos.13:15-16). Nyt Herra pitää lupauksensa ja näyttää Moosekselle, kuinka maa tullaan jakamaan Israelin heimojen ja jokaisen heimon sukujen kesken.

Herra ei ole unohtanut tekemäänsä parannusta ja lakimuutosta, joka salli Selofhadin tytärten periä isänsä maan, kun isällä ei ollut poikia.  Herra pitää lupauksensa eikä hän unohda niitä. Joten ennen kuin he menevät lupauksen maahan, Jumala antaa Moosekselle ja Israelin johtajille seuraavat ohjeet:

”Näin Herra säätää Selofhadin tyttäristä: Menkööt he vaimoiksi kenelle tahtovat, kunhan vain menevät vaimoiksi johonkin isänsä heimn sukuun. Älköön israelilaisilla perintöosa siirtykö heimosta toiseen, vaan israelilaiset säilyttäkööt kukin isiensä heimon perintöosan. Jokainen tytär, joka saa perintöosan israelilaisten heimoissa, menköön vaimoksi johonkin isänsä heimon sukuun että israelilaiset saisivat periä kukin isiensä perintöosan, ja ettei perintöosa siirtyisi heimosta toiseen, vaan israelilaisten heimot säilyttäisivät kukin perintöosansa” (4. Moos. 36:6-9, SV).

Tämä oli suuri muutos sekä oikeudellisesti että hallinnollisesti, mutta se oli myös ensimmäinen kerta, kun naisten sallittiin periä isänsä maaomaisuus. Maaomaisuuden säilymiseksi heimon perintöosana tehtiin asianmukaiset järjestelyt.

Selofhadin tytärten täytyi mennä naimisiin omaan heimoonsa kuuluvan miehen kanssa, jotta heimon koko omaisuus ei vähenisi eikä siirtyisi toisen heimon käsiin. Mutta kyseessä oli todella suuri muutos kansan laissa ja tavoissa ja se osoitti Tooran ja Jumalamme joustavuuden. Jumala ymmärtää, että joskus on tarpeen muokata lakia, kun olosuhteet sitä vaativat oikeuden toteutumiseksi.

Tämä on minulle hyvin tärkeää, sillä meilläkin täytyy Jeshuan opetuslapsina olla sama asenne, kuin Mooseksella ja Herralla oli. Meidän täytyy viedä asiamme ja ongelmamme rukouksessa Herran eteen ja etsiä ohjausta Jumalan sanasta 1. Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan löytääksemme ratkaisut joihinkin ongelmiin, joita tulee vastaan nykyteknologian käytöstä, eikä jämähtää legalistiseen ja jähmettyneeseen Jumalan Sanan ymmärtämiseen.

Meidän täytyy tarkkailla näitä esimerkkejä Toorasta ja sitä tapaa, jolla Mooses ja Herra itse näkevät Tooran, että Toora on elämäksi ja elämistä varten eikä pelkkä jähmettynyt kiveen kirjoitettu sana. Herran Toora on kirjoitettu sydämiimme Jeremia 31:31-37:n mukaan, ja meidän täytyy antaa Pyhän Hengen ohjata meitä kuinka elää eikä kuolla sanan kanssa, joka tappaa. Elää Hengen yhteydessä joka saa Herran sanan elämään elämää antavan lähteen raikkaana ja elävänä vetenä!

Marcian äiti on 91-vuotias ja hänen tilansa (keuhkosyöpä) on nyt hyvin vakava. Hänen nimensä on June. Rukoilkaa Marcian äidin, Junen, puolesta. Rukoilkaa Herran armoa ja että Hänen armonsa olisi läsnä lohduttamassa ja vapauttamassa hänet kaikesta kivusta. Rukoilkaa Marcian ja hänen veljiensä ja heidän perheittensä puolesta, että he olisivat vahvoja ja antaisivat arvoa Herran laupeudelle ja armolle meidän ihmiselämässämme täällä maan päällä. Muistakaa Marciaa rukouksissanne. Hän joutuu yhä elämään diabeteksen ja nivelreuman kanssa ja pienenpien kognitiivisten ongelmien kanssa, joita tulee vanhemmiten, lisäksi hän toipuu kaihileikkauksesta.

Minulla on muutama uusi rukouspyyntö veljiltä ja sisarilta. Hyvän ystävämme Mahmudin sisar Gouzlan on hyvin sairas ja pyydän teitä rukoilemaan Gouzlanin puolesta. Samoin Mahmudin tyttären, Marian, puolesta, joka on menossa naimisiin Bulgariassa muutaman viikon kuluttua.

Minua on pyydetty lisäämään rukouksiimme myös rakkaan sisaremme Rebeccan äiti. Rukoilkaa Livia Schnell Nothenin ja Guilherme Antonio Nothen Beckerin pulesta. Guilhermellä on vakavia terveysongelmia. Rukoilemme myös Artuza de Oliveiran, rakkaan sisaren puolesta Brasiliassa.

Kallis veljemme Merv asuu nyt Kanadassa asuttuaan yli 30 vuotta Jerusalemissa. Hän kuului meidän seurakuntaamme. Merv vietiin sairaalaan sydänongelmien vuoksi, mutta kiitos Herralle, Merv on taas kotona eikä ongelmana ole sydän, vaan muu vaiva, joka on kivulias mutta ei niin vaarallinen kuin sydänvika. Muistakaa edelleen merviä ja Merlaa rukouksissanne!

Rukoilkaa Israelin puolesta ja rukoilkaa, että uudella hallituksella olisi kylliksi rohkeutta ja viisautta osata tehdä kaikki mikä on hyvää ja pyhää ja vanhurskasta meille Israelissa ja meidän arabinaapureillemme.

Rukoilkaa Netivyan puolesta ja tukekaa meitä näinä kovina aikoina, että meillä olisi mahdollisuus täyttää tarpeet, tehdä hyvää ja siunata ja ruokkia tarvitsevia. Israelin kansalaisten keskuudessa tuen tarve on lisääntynyt moninkertaiseksi näiden vaikeiden päivien aikana Israelissa.

Kiitos, hyvät veljet, että olette rukoilleet Rita Sassain, hyvin rakkaan sisaremme puolesta, joka asuu Vitoriassa Brasiliassa. Herra kuuli rukouksemme ja sisaremme Rita on päässyt sairaalasta ja on nyt kotona. Rukoilkaa edelleen Ritan puolesta, että hänen kuntonsa kohenee ja hän paranee täydellisesti koronaviruksesta. Rukoilemme Ritalle täydellistä parantumista ja voimien palautumista, niin että hän voi jatkaa palvelutehtäväänsä ja pitää huolta perheestään.

Rakas sisaremme Sarit on päässyt sairaalasta ja on nyt muutaman viikon toipilaskodissa. Iloitsemme siitä, että Sarit on toipumassa ja iloinen ja palaa kohta kotiinsa Jerusalemissa.

Meillä on monia rakkaita veljiä ja sisaria sekä Intiassa että Brasiliassa, ja he ovat edelleen suurissa vaikeuksissa koronavirustilanteen tähden ja he tarvitsevat rukouksemme.  Meidän täytyy rukoilla edelleen Intian ja Brasilian puolesta, varsinkin rakkaiden veljiemme ja sisartemme puolesta näissä maissa.

Sain rukouspyynnön rakkaalta veljeltämme Isaacilta Chennaista, Intiasta. Veljemme Isaac pyytää meitä rukoilemaan erityisrukouksen Sheela Stephen-sisaren puolesta. Sheela-sisaren keuhkot tarvitsisivat kipeästi happea, jota on nyt perin vaikea saada koronaan sairastuneille.

Koronaviruspandemia nostaa taas päätään Israelissa ja maailmalla Intiasta lähteneen mutaation muodossa. Vaikka Israelissa tilanne on parempi kuin monessa muussa maassa, niin mainitkaa Israelin nimi ja oman maanne nimi kun rukoilette koko maailman puolesta.

Juuda Chamero palasi Kolumbiasta isänsä kuoleman jälkeen ja on nyt palannut töihin ja perheensä luo.  

Rukoikaa Rosenfeldin perheen, niin nuorten kuin vanhojen, puolesta.

Rukoilkaa Englannista olevan rakkaan veljen, Malcolm Thomas Kingin puolesta. Malcolm on ollut sairaalassa jo viikon ja hänen tilansa on kriittinen. En ole saanut mitään uutta tietoa Malcolmilta ja hänen perheeltään.

Miettikää, voisitteko auttaa Netivyaa niin että voimme edelleenkin huolehtia Jerusalemin köyhistä ja antaa heille ruoka-apua ja olla siunaukseksi tämän kaupungin ihmisille, jotka tarvitsevat apua ruokkiakseen lapsensa ja perheensä.

Tarvitsemme rukouksianne ja apuanne myös voidaksemme jatkaa Herran työn tekemistä nuorison keskuudessa. 

Rukoilkaa ”Opetus Siionista” (Teaching from Zion) -lehtemme puolesta. Lehti on painettu ja sitä on jaettu tuhansia kappaleita ilmaiseksi kaikkialle maailmaan. Voitte myös tilata lehden, jos haluatte sen painettuna kotiinne, tämäkin aivan ilmaiseksi. Herra on pitänyt aina uskollisesti huolta tarpeistamme.  Hän on myös jämpti, ja antaa mitä me tarvitsemme, ei liian vähän eikä liian paljon.

Hamotzi -ohjelma Jerusalemin köyhien ruokkimiseksi on jatkunut keskeytyksettä lähes koko koronasta johtuvan sulkutilan ja karanteenin ajan. Ruoka-apua hakemaan tulevien köyhien määrä on kasvanut ja kaikkinainen tarve on lisääntynyt. 

Rukoilkaa Netivyan ja Netivyan johtajien puolesta ja etsikää tapoja olla partnerimme ja mukana siinä suuressa siunauksessa, jollainen Netivyan palvelutyö on täällä Israelissa ja maailmassa. Rukoilkaa ja kyselkää miten voitte olla partnerimme ja avustaa taloudellisesti Herran työtä Netivyan Raamatunopetusjärjestössä.

Sekä Juuda että minä opetamme edelleen Zoomin kautta ja Youtubessa ja Netivyan facebook-sivulla joka viikko ja joskus joka päivä. Rukoilkaa, että nämä opetukset kantaisivat hedelmää Jumalan kuningaskunnalle. Nauttikaa hienosta opetuksesta ja nauttikaa Jumalan Sanan oppimisesta. Ja tämä aikki ilmaiseksi!

Rukoilkaa edelleen hyvin erityisen jerusalemilaisen lastentarhan puolesta. Sen nimi on Pikkusydämet. Tämän lastentarhan johtaja kuuluu meidän seurakuntaamme.

Muistakaa edelleen rukouksin rakasta sisartamme Livia Schnell Nothenia. Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia. Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Rukoikaa kaikkien Koreassa olevien suurenmoisten ja sitoutuneiden veljien ja sisarten puolesta, jotka ovat seisseet Israelin ja Netivyan rinnalla, että Herra uudistaisi heidän sitoumuksensa niin etteivät he unohda ensimmäistä rakkauttaan Israeliin ja Netivyaan.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta terveytensä ja tilanteensa puolesta. Tyttärentyttäremme Noam on lukion viimeisellä ja päättelee opintojaan Zoomin kautta. Rukoilkaa, että Herra ohjaisi Noamia lukiosta valmistumisen jälkeen.  Pojanpoikamme Josephkin tarvitsee rukouksiamme päästäkseen yliopistoon ja saadakseen hyvän stipendin.  Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joeytä, jotta he varjeltuisivat ja säästyisivät kaikelta koronavirukseen ja tartuntoihin liittyvältä. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. 

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. 

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. 

Olemme saaneet paljon kirjeitä, joissa kiitetään stipendirahastostamme, jonka kautta tuemme yii 40 israelilaista Jeshuan opetuslasta, jotka opiskelevat Israelin hienoissa akateemisissa laitoksissa ja yliopistoissa. Näiden opiskelijoiden kiitollisuus ja arvonanto on suureksi rohkaisuksi ja virvoittavaksi toivoksi mitä tulee Jeshuan juutalaisten opetuslasten tulevaan polveen tässä maassa. Netivya on jatkanut apurahojen jakamista yli 30 vuotta ja meillä on monta sukupolvea opiskelijoita kaikkialta Israelista ja useimmista Israelin messiaanisista seurakunnista.

Jonkun aikaa meillä oli erityinen rahasto arabikristittyjen, lääketiedettä opiskelevien opiskelijoiden tukemiseksi, ja olemme tukeneet kymmenittäin galilealaisia arabikristittyjä heidän lääketieteen opinnoissaan. Kyse on suuresta ohjelmasta, jonka Netivya aloitti monta vuotta sitten ja näiden stipendien hedelmänä on paljon lakimiehiä, lääkäreitä, apteekkareita ja hoitajia…

Tarvitsemme teidän rukouksenne ja tukenne voidaksemme jatkaa edelleen tätä ihmeellistä työtä, jossa luomme uutta Jeshuan opetuslapsisukupolvea tässä Jumalan antamassa Israelin maassa.

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. 

Rukoilkaa Rachaelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Deborah Isaiah, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Rukoilkaa Japanissa olevan sisar Yoko Nagumon puolesta. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopesti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Pastori Isaac on iäkkäämpi mies ja hänellä on vakava munuaisvaiva. Hänen on käytävä dialyysissä monta kertaa viikossa. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa. Muistakaa rukouksissanne Cohenin perhettä Hong Kongissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, rakas sisaremme Anne-Mirjami ja kaikki muut veljemme ja sisaremme Suomessa, jotka tarvitsevat rukousta puolestaan, ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme edelleen seuraavien puolesta: Zhou Wenrilan, Aben perhe, Toru San, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, ja pastori Isaac Chennaissa Intiassa.

Rukoilkaa Rantavaaran perheen puolesta ja etenkin rakkaan veljemme Pekan puolesta ja koko hänen perheensä puolesta. Pekalla on pitkälle edennyt Parkinsonin tauti ja hän tarvitsee Herran parantavaa kosketusta ja voimia.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias.

Pitäkää rukoustanne äänen antona Taivaan uurnaan Herran ja Hänen enkeliensä edessä jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves, Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa Jerusalemin seurakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Lisään uuden rukouspyynnön rakkaan veljen, Jehuda Hochmanin, puolesta, joka asuu Negevin erämaassa. Jehudan täytyy käydä dialyysissa monta kertaa viikossa. 

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. 

Tahtoisin pyytää teitä rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

Rukoilkaa uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Rukoilkaa kahden lapsenlapsemme puolesta. Kumpikin saa muutaman viikon päästä lukion päästötodistuksen. Kummallakin on edessään tärkeä siirtymävaihe elämässään. Noamilla, tyttärentyttärellämme, on myös 18. syntymäpäivänsä 1.5. Se on Noamille suuri päivä.  Hän pääsee lukiosta ja muistakin velvoitteista ja saa etuoikeuden tehdä omat päätöksensä ja valintansa elämässä. Rukoilkaa Noamin puolesta tässä hänen elämänsä suuressa tienhaarassa ja pyytäkää Herraa siunaamaan Noamia ja antamaan hänelle selkeä suunta ja opastus sen suhteen, mikä on hyvää ja oikeaa ja pyhää hänen elämässään.

Molemmat lapsenlapsemme, Noam ja Joseph, ovat erittäin lahjakkaita ja hyviä oppilaita. Molemmat ovat A -oppilaita ja loistavia nuoria, mutta molemmat tarvitsevat Jumalan varjelusta ja ohjausta, jotta he tekisivät hyvät ja viisaat ja oikeat valinnat elämässään.

Kun minä olin 18 vuotta vanha ja eristetty perheestäni, koska uskoin Messiaaseen, minulla ei ollut ketään vierelläni eikä ketään, joka olisi neuvonut minua. Herran taivaallinen johdatus ja opastus oli ainoa apuni. Kiitän Herraa Hänen hyvyydestään ja ohjauksestaan elämässäni.

Rukoilen, että sekä Josephilla että Noamilla on sellainen jumalallinen voima ja näky heidän omaa tulevaisuuttaan ajatellen, että Israelin Kaikkivaltias Jumala ja Herramme Jeshua antavat heille lahjan tehdä vain oikeita ja hyviä valintoja.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Käykää Netivyan facebook-sivuilla katsomassa ja kuulemassa hienoa opetusta!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam