Huhtikuun uutiskirje, 20.4.2020

Yehuda Bachana /

Netivyah

Kuusi haastetta ja tämä erityinen siunaus

Shalom,

Kevät on saapunut, kukat kukkivat ja maailma on sulussa.

Kuluva vuosi on tuonut covid-19 mukana paljon uusia haasteita, jollaisia me yksilöinä, perheinä, järjestöinä, yhteisöinä, kansakuntina ja jopa maailmana emme ole kohdanneet sataan vuoteen. Kaikilla mainituilla tahoilla on edessään ennen kokemattomia vaikeuksia, jotka edellyttävät erilaisia toimenpiteitä.

* Yksilötasolla minun on huolehdittava siitä, että järjestän aikaa yksinoloon voidakseni mietiskellä Jumalan sanaa, kuntoilla, huolehtia itsestäni ja pitää yllä jonkinlaisia rutiineja.

* Isänä ja aviomiehenä minun on annettava kaikille neljälle lapselleni ja vaimolleni kahdenkeskistä aikaa. Minun täytyy muistaa, että hekin ovat uudessa ja hämmentävässä tilanteessa, joten minun on parhaani mukaan säilytettävä malttini heidän kanssaan ja osoittaa heille koko ajan rakkautta ja valaa heihin toivoa.

* Järjestönä Netivyan on rohkaistava ympärillämme olevia ja autettava apua tarvitsevia.

* Samoin meidän on yhteisönä muistettava auttaa avun tarpeessa olevia, ikääntyneitä, jotka eivät voi mennä ulos ja tarvitsevat ruokatarvikkeita. He ovat myös yksinäisiä – puhelinsoittokin voi kirkastaa heidän päivänsä.

* Kansakuntana meidän täytyy noudattaa niiden ohjeita, joiden vastuulla on luovia meidät näiden myllertävien aikojen läpi, ja auttaa parhaamme mukaan tämän taudin hillitsemisessä.

* Maailmanlaajuisesti paras mitä voimme tehdä on rukoilla! Rukoilla, että Herra ohjaa meitä jokaista, jotka olemme tässä vaikeassa tilanteessa.

Me Netivyassa olemme iloisia voidessamme kertoa teille, että uusi pakettiautomme on saapunut! Se korvaa uskollisen vanhan automme, jota olemme käyttäneet viimeiset 15 vuotta ruuan kuljetukseen apua tarvitseville, kuljettamaan vanhimpia jäseniämme seurakuntaan, viemään nuorten ryhmän retkille, auttamaan muutoissa ja niin monissa muissa suurenmoisissa jutuissa. Nyt 15 vuoden jälkeen me olemme teidän avullanne korvanneet sen uudella autolla, jonka rukoilemme palvelevan meitä toiset 15 vuotta!

Covid-19:n johdosta hallitus on asettanut rajoituksia ja Hamotzi-ruuanjakeluohjelman on täytynyt tehdä merkittäviä muutoksia, rajoittaa henkilökunnan määrää, panna puomit paikalleen, rajoittaa kulloinkin saapuvien ihmisten lukumäärä. Varastomme oli rajallinen myös pulan tähden, mutta pystyimme auttamaan hyvin monta perhettä ja kuljetimme ruokakasseja myös Jerusalemin iäkkäimmille ihmisille.

Seurakunnan kokoontumiset on myös täytynyt perua, mikä ei ole ollenkaan mukavaa. Parempia aikoja odotellessa olemme voineet kokoontua netissä Zoomin kautta, joten onneksi on edes se.

Josephin ja minun täytyi perua tai lykätä kaikki opetusmatkamme ulkomaille (Brasiliaan, Suomeen, Maltalle, Italiaan jne), mutta onni onnettomuudessa on, että koronaviruksen ansiosta sekä Joseph että minä olemme lisänneet nettilähetyksiämme. Teemme molemmat Facebookiin live-lähetyksiä monta kertaa viikossa, joten tervetuloa mukaan.

Järjestönä Netivya on päättänyt jatkaa palkanmaksua henkilökunnallemme huhtikuun ajan, vaikka meidän kaikkien täytyy tehdä työtä etänä kotoa käsin ja teemme sen johdosta vähän vähemmän työtä. Mutta perheellisinä meidän on tärkeää tukea toisiamme, varsinkin tänä herkkänä aikana. Toivomme ja rukoilemme, että asiat palaavat puolinormaaleiksi pian, odotetaan.

Mikään Jumalan työstä, jota teemme täällä Israelissa ja ympäri maailmaa (nyt etenkin internetin kautta) ei olisi mahdollista ilman teidän rukouksianne ja tukeanne, ja olemme teille siitä suunnattoman kiitollisia.

Monet siunaavat terveiset meiltä Jerusalemissa!

Daniel Stern ja Netivyan henkilökunta